Mittwoch, 28. August 2013

Die adlige polnische Familie Michalski.

Die adlige polnische Familie Michalski. Gazety XIX wiek Część 1 9228 (Dziennik Poznański) 1897 Ostrów. Dn. 13/I. + w swej maj. Dzielendzin w Kr. P. Kaz. Michalski w 81 r. (nr 24) 8944 (Dziennik Poznański) 1895 Serafin Michalski, ojciec, teść, dziadek, w 81 r. dn. 27/XII. + Pogrz. z domu żał. w Kórniku. Franc. Michalski z żoną i rodz., Stan. Mich., Dr. Kusztelan z żoną i rodziną. Emil Metzig z żoną i rodziną (nr 298) 8342 (Dziennik Poznański) 1894 Wojc. Jaworowicz 11/I. + w 81 r. Eksp. do par. w Żerkowie. W im. rodziny. T. Michalski (zięć) (nr 10) 8244 (Dziennik Poznański) 1893 Stan. Michalski + dziś. Żona z córką. Borek, 13/X. (nr 236) 7698 (Dziennik Poznański) 1892 Poznań, 6/II. Benedykt Michalski z Kr. P. nabył wś ryc. Lenartowo w p. strzeliń., 1.726 m. (nr 30) W Siemiarzewie na Kujawach w Kr. P. panna Tadea Bogusławska, C. Henr. i Pauliny z hr. Mikorskich x Wład. Ostrowski, ob. ziem. z Siedleck. (nr. 30) 7549 (Dziennik Poznański) 1891 Bol. Michalski, naucz. w Gościeszynie + dziś w 23 r. rodzina. Gościeszyń, 3/IX. (nr 202) 6462 (Dziennik Poznański) 1888 Pozn. 4/VI. Zygm. Michalski, dawny uczeń tut. gimn. realn. obecnie malarz, wraca w pozańskie * w Usarzewie, p. pozn. (obszerniejsza wzmianka w nr 127) 6492 (Dziennik Poznański) 1888 W Hilfihon w Szwajc. 26/VI. + Ludwik Michalski, żołn. z 1863, założ. Tow. Zjednoczenia Polaków w Szwajc. (nr 149) 5925 (Dziennik Poznański) 1886 Winc. Michalski 9/XI. + w Wągrówcu. Ks. lic. Michalski (brat) w im. żony i rodzeństwa (nr 258) 5268 (Dziennik Poznański) 1885 Pozn. 25/II. W Krak. u Ś. Mikoł. Zygm. Michalski, art mal. z W. Ks. Pozn. x panna Karolina Freege, c. nieżyj. właść. zakł. ogrodu. w Krak. (nr 46) 5411 (Dziennik Poznański) 1885 Sebastian Korsak Michalski + w pon. po dł. ciężk. cierp., tłumacz sądu ziem. Żona, córka (nr 146) 3663 (Dziennik Poznański) 1880 Ks. Antoni Michalski 24 kw. + w 71 r. Proboszcz w Nieparcie. Brat i siostry (nr 96 z 27/IV) 3037 (Dziennik Poznański) 1878 U ś. Marc. 2/IX. Ant. Michalski z Kr. P. x panna Michalina Przystanowska z Poznania (nr 211) 2497 (Dziennik Poznański) 1874 Pozn. 10/IX. P. S. Michalski odsprzedał znowu kupione co tylko dobra Bucz za 122.500 tal. właścicielowi d. ryc. Petzel z Oborzysk (nr 206) 1751 (Dziennik Poznański) 1870 Dziś + Filip Michalski. Żona i dzieci. Szczytniki pod Czerniejewem, 25/VIII. (nr 199) 451 (Dziennik Poznański) 1863 Serafin Michalski 29/IX. + w 20 roku. Pogrz. w Buczu pod Śmiglem 1/X. Dat. Bucz, rodzina Michalskich (nr 223 - czw. 1/X.) 2002 (Dziennik Poznański) 1782 Pozn. 30/III. Michalski sprzedał 28 b. m. dobra ryc. Bucz i Dębinę hr. Dąmbskiemu z Kołaczkowa za 126.700 tal. Dobra nabył Michalski przed 10 ciu laty za 70.600 tal. od hr. Skórzewskiej z Czerniejewa (nr 74) Gazety XIX wiek Część 2 670 (Dziennik Poznański) 1906 25/VIII. W Nr 194/06 Dz. Pozn. piszą a) że wieś rycerską Kwiatków pod Ostrowem dotychczas do hr. Skórzewskiego z Rososzycy należącą, 2.200 mórg kupił dom Bankowy Drwęski & Langner (Marcin Biedermann) b) że Małą Kępę, 1.036 mórg obszaru, sprzedał Michalski Kennemannowi z Klenki 490 (Dziennik Poznański) 1905 15/V. W nr 111/05 Dz. Pozn. donoszą a) że p. W. Michalski kupił majątek Luisenthal w powiecie suskim (926 mórg.) b) że p. Kiep (niemiec) z Rombarku pod Pelplinem sprzedał swój majątek Brejskiemu Grodzkie i ziemskie Kalisz Inskrypcje XVII/XVIII wiek 6075 (Nr. 196/198) 1752 Walerjan cześnik smoleński, Fabjan łowczy bracław., i Filip Bieliccy, ss. ol. Stefana B. pisarza kośc. z ol. Teresy Gostyńskiej. w im. sw. oraz Marianny ż. Marcina Malachowskiego skarbnika czerniech. Teresy ż. Anton. Prądzyńskiego podczaszego wendluń. Bielickich i Stanisław Zakrzewski skarbnik kowalski w im. sw. i ż. swej Bielickiej, Jan Michalski w im. sw. i ż. Marianny B. i Teresy ż. Thorzewskiego B-ej, tak z 1-o v. jak z 2-o v. zrodz., z I i Stanisław Zaremba Tymieniecki z ol. Katarzyny Potockiej urodzony, w im. sw. i Rozalji Niniewskiej, c. o. Jana N. z ol. Konstancji Rylskiej, żony swej, oraz Marcjanny de Więczkowskie ż. Szkolskiego, Ewy de Więckowskie ż. Bogusławskiego, Rafała Laskowskiego i in. spadkob. z głowy ol. Relskiej z II i Karol i Antoni Koszutscy w im. sw. oraz: Bogusława, Józefa, Piotra i panny Jadwigi Koszuckich ol. Mikołaja i Zygmunta (!) K-ich zrodz. synów i córki, braci i sióstr swych i spadkob. Ignacego Kręskiego chorążego wieluń. z ol. Konst. Koszuckiej zrodz. synów i córek, spadkobierców ol. Rozdrażewskiego z ol. Koszuckiej, ol. Konstancji siostry rodz. synów i córki, z III i Stefan Szczypierski, w im. sw. i Stanisława S. brata swego, ol. Wojciecha S. z ol. Joanny Pstrokońskiej zrodzony z IV obierają na superarbitra Andrzeja na Bogdanach Bogdańskiego komornika zs. kalis. (f. 35) Grodzkie i ziemskie Kcynia 5512 (Nr. 134) 1718 Stanisł. -Antoni Michalski, pisarz ceł komorzy JKMci, Nakiel. w im. sw. i żony Anny z Prokopów (f. 291) Grodzkie i ziemskie Konin 12170 (Nr. 73) 1711 G. Maciej Siedlecki, posesor cz. Słaboszewa z I i Jan Michalski i Anna Brezianka małż. z II kontr. z racji dania tej wsi do wiernych rąk 3/VIII r. b. (f. 91v) Grodzkie i ziemskie Nakło Część 1 6404 (Nr. 202) 1725 N. Stanisław Michalski, s. o. N. Adama M. z ol. N. Barbary Iwanowskiej, i Anna, c. o. N. Jana Prokopa z ol. N. Krystyny Wetlantowny, żona tegoż Stanisława Michalskiego, za konsyl. król. fundum puste "sołeckie" w stwie N. G. Bogusławowi Wider i Agnieszce z Milewskich cedują. Dat. kons. 1724. 19/IX. r. (f. 99) Metrykalia Katolickie Część 2 7708 (Mieścisko) 1781.19/XI. (M.) G. Augustyn Michalski x Anna Stankiewiczówna -- G. D. Stanisł. Zabłocki i Augustyn Zagórski 8200 (Murowana Goślina) 1777.23/XI. (Głęboczek) Karol Leonard s. G. Jana Przezdzieckiego i Deograty * 12., -- D. Franc. Michalski i GMD. Marjanna Swiętochowska ż. poses. Bolechowa 8198 (Murowana Goślina) 1776.4/V. Melchjor, s. G. Antoniego Kełpińskiego i Franciszki - * 75.20/VII. -- MD. Franciszek Michalski komisarz i prezyd. dworu i GD. Agn. Prusimska c. sty ... Metrykalia Katolickie Część 3 21242 (Leszno) 1797.11/10. cerem. nad Gv. Lucyną Marceliną Kurowską, z w. ok. 1773. przez komend. tut. c. G. Piotra K. rewizora komory tut. i Małgorz. Urbańskiej -- G. Sebastian Michalski i p-a Anna Sieniawska 21656 (Śrem) 1749.8/8. + Franciszek przybysz Nob. Michalski chorował rok i 10 mies. z rany muszkietem zadanej w m. Gostyniu 1747.4/10., l. 40 23996 (Wilczyna) 1726.2/3. (Piersko) G. Maciej Michalski x Dorota Piaseczka -- GD. Dębiński i G. Marjanna ż. jego i G. Kat. Kamieńska 15836 (Gniezno Św. Trójca) 1675.2/III. Katarzyna, c. N D. Stanisł. Wituchowskiego i Agnieszki -- N D. Konstantyn Michalski i D. Małgorzata Umińska Metrykalia Katolickie Część 5 36045 (Poznań - Św. Marcin) 1740. 29 maj Gen. Mich. Bielinski x Wiktoria Hersztopska. Św: Gen. Józ. Potocki, Ludw. Hersztopski, Franc. Michalski, Jan Hołdokowski, Franc. Medkowski i inni Metrykalia Katolickie Część 6 39911 (Łubowo) 1850.21/4. (Chwałkówko) *, chrzcz. 28 Józefa Filipina Nepomucena, c. G. Józefa Mrozińskiego i Pelagii Raczyńskiej, tenut. Chw. -- G. Stanisław Mr. dziedzic dóbr Michalski (!), Filipina Mr. żona wuja. Metrykalia Katolickie Część 7 45968 (Grodzisk) 1859.5/I. Sebastjan Korczak Michalski wd., 33 1/2 z Pozn. prac. sądu krym., x Leokadja Kozińska v. 30, c. z Grodziska Metrykalia Katolickie Część 9 60205 (Czerniejewo - dupl. WAPP) 1868.15/6. * (Noskowo), ch. 13/8. Helena, c. G. Włodzimierza Jańczkowskiego i Emilii de Musielskie, pos. dóbr - Nob. Filip Michalski pos. Szczytnik, Julja z Kośnieckich, ż. jego 57258 (Kobylagóra) 1755.10/8. (K. G.) N. Tom. Jankowski x Konst. Sosnicka wd.-- MD. Franc. Odrowąż Karśnicki i ND. Jan Michalski Jednostka aktowa: 35/787/0/8/1670 Scans: 0Michalska Halina1951-1953 Personenregister Michalska Halina Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/774/0/1/653 Scans: 0Michalska Helena[1942] Personenregister Michalska Helena Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/1412/0/-/514 Scans: 0Michalski Ryszard - Wspomnienia i relacje1945-1988 Personenregister Michalski Ryszard Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/842/0/2/309 Scans: 0Michalski Janusz1949-1950 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/403/0/1.1/1271 Scans: 0Michalski Stefan1919-1921 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/403/0/1.1/1272 Scans: 0Michalski Zygmunt1937 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 38/25/0/-/173 Scans: 0Akta osobowe: Michalska Eugenia1944-1947 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim Jednostka aktowa: 53/759/0/3/731 Scans: 0Michalski Hedwig1940-1942 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/5.20/11969 Scans: 0Pferdehandlung - E. Michalski, Scharnikau1942-1944 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/5.16/5271 Scans: 0Michalski, Mogilno1941-1942 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/5.18/8395 Scans: 0Bierverlag W. Michalski, Schieratz1940 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/808/0/-/195 Scans: 0Personalien Religionslehrer Michalski1865-1877 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 92/178/0/3/110 Scans: 0Michalski Wladislaus1878-1882 Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie Jednostka aktowa: 92/336/0/3/201 Scans: 0Michalska Monika[1927] 1933-1935 Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie Jednostka aktowa: 35/403/0/1.1/1270 Scans: 0Michalska Zofia1927-1930 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/759/0/5.16/5243 Scans: 0Michalski Felix, Leslau1942-1943 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/1420/0/1.2/916 Scans: 0Ozga-Michalski J. Ballady1962 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/474/0/19.3/14809 Scans: 0Michalski {żonaci i wdowy)b.d. Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/10/2126 Scans: 0Michalski Adam, syn Jana Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/10/2129 Scans: 0Michalski Zbigniew, syn Karola Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/474/0/28/1935 Scans: 0Michalska Anna, pielęgniarz1920 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/474/0/28/1929 Scans: 0Michalski Antoni, pielęgniarz1922-1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/474/0/28/1934 Scans: 0Michalski Wojciech, strażak1927-1940 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/756/0/2.35/217 Scans: 0Michalski Andrzej, Walkowice1919 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/4.3/5326 Scans: 0Michalski A. Bądecz1928-1938 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/756/0/2.42/376 Scans: 0Michalski Apolinary, Leszno1919 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/116/0/3.1/1154 Scans: 0Michalski Ferdynand s. Klemensa, urzędnik RGL1889-1896 Personenregister Michalski Ferdynand s. Klemensa, urzędnik RGL Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/474/0/28/1936 Scans: 0Michalska Janina, bibliotekarka1923 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/10/2127 Scans: 0Michalski Jan, syn Edmunda Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/474/0/28/1930 Scans: 0Michalski Augustyn, inkasent1921-1936 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/1420/0/1.2/808 Scans: 0Michalski W. Pod znakiem wagi1987 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/735/0/6/4731 Scans: 0Michalski J. Podgórzyn powiat Żnin1949 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/10/2124 Scans: 0Michalska Franciszka, córka Tomasza Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/10/2128 Scans: 0Michalski Władysław, syn Jana Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/72/0/4.4/202 Scans: 0[Listy Kazimierza Michalskiego do Macieja Brezy]1814, 1817-1822, 1829, b.d. ok. 1817-1822 Zawartość/Incipit/Treść/Opis Listy K. Michalskiego, ekonoma generalnego w miasteczku Bazalii należącym do Jabłonowskich, 48 (1814, 1817-1822); Listy Hausnera Niollany (b.d.) i T. Krzyńskiego (1829) do K. Michalskiego, przesłane Brezie do wiadomości. Personenregister Breza Maciej (1760-1836), s. Michała; Hausner Niollany; Jabłonowscy; Krzyński T.; Michalski Kazimierz, ekonom gen. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/474/0/28/1932 Scans: 0Michalski Czesław, sekretarz1921-1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/474/0/28/1937 Scans: 0Michalska Władysława, maszynistka1928-1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/2/2407 Scans: 0Michalski M. Chwaliszewek powiat Ostrów1930-1936 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/2/483 Scans: 0Michalski A. Chojęcin pow. Kępno1935-1938 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/6/4716 Scans: 0Michalski Fr. Kaczkowo powiat Żnin1948 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/10/2125 Scans: 0Michalska Sabina, córka Józefa Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/474/0/19.3/14810 Scans: 0Michalski (samotni mężczyźni i kobiety)b.d. Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/5.20/11362 Scans: 0Schuhmacherbetrieb - Michalski J., Hinterberg, Kreis Konin1941 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/341/0/3/662 Scans: 0A. betr. Armenpflege Witwe Michalska zu Wioska1901 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/1420/0/1.2/918 Scans: 0Ozga-Michalski J. Zielony Wezuwiusz - ilustracje1967 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/474/0/28/1931 Scans: 0Michalski Bolesław, pomoc biurowa1929 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/6/4464 Scans: 0Michalska A. Krzyszkowo powiat Poznań1937-1938 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/918/0/9/1089 Scans: 0Gniezno. Przydział obiektu miejskiego Jadwidze Michalskiej1946-1947 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/474/0/28/1933 Scans: 0Michalski Mieczysław, asystent miejski1921-1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 92/207/0/3.4/124 Scans: 0Michalski Marian, Poznań1928-1950 Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie Jednostka aktowa: 35/443/0/-/2967 Scans: 0Akta w sprawie M. Michalskiego p-ko M. Wilczyńskiemu o 500 zł1937-1937 Personenregister Michalski M.; Wilczyński M. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/443/0/-/3653 Scans: 0Akta w sprawie W. Ostańskiego p-ko J. Michalskiemu o 200 zł1939-1939 Personenregister Michalski J.; Ostański W. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/735/0/2/2839 Scans: 0Michalski Fr. Świeca powiat Ostrów1930-1935 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/4.2/5302 Scans: 0Michalski J. Dębowo powiat Wyrzysk1934-1936 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/116/0/3.1/1153 Scans: 0Michalski Aleksander s. Stanisława, burmistrz Mag. M. Garwolina1913-1915 Personenregister Michalski Aleksander s. Stanisława, burmistrz Mag. M. Garwolina Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/735/0/4.4/5305 Scans: 0Michalski J. Dębowo powiat Wyrzysk1933-1937 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/5.19/10484 Scans: 0Michalski Franz - Kolonialwaren, Lipienki, Kreis Waldrode1940-1944 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/5.19/8913 Scans: 0Michalski Stanislaus - Lebensmittel, Braunsfeld, Kreis Gnesen1941-1943 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/2/2956 Scans: 0Michalski P. Uciechów powiat Ostrów1928-1936 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/1420/0/1.2/807 Scans: 0Michalski W. Pejzaż rdzawy IBP. T. LXVIII1974 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/759/0/5.18/7023 Scans: 0J. Michalski, Mühle in Kriewen, Kreis Kosten1941-1944 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/1420/0/1.2/806 Scans: 0Michalski B. L. Wiersze wybrane1966 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/687/0/1/668 Scans: 0Karta likwidacyjna wierzyciela Michalski Romuald1936-1950 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/729/0/2.4/46 Scans: 0,,Farmahurt" Michalski A. i Szymczak B. w Poznaniu1943-1948 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/5.18/7492 Scans: 0Seweryn Michalski /Młyn/, Landeck, Kreis Mogilno1941-1942 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/116/0/3.1/1155 Scans: 0Michalski Seweryn s. Jakuba, lekarz pow. Tomaszów1895-1897 Personenregister Michalski Seweryn s. Jakuba, lekarz pow. Tomaszów Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/687/0/1/667 Scans: 0Karta likwidacyjna wierzyciela Michalski Bolesław1936-1950 Archiwum Państwowe w Lublinie Obiekt fotograficzny: 53/4807/0/6.2.4.1/326/1 Scans: 0Maurycy Michalski, Margonin1950-1960 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/443/0/-/2933 Scans: 0Akta w sprawie J. Wilka p-ko Al.. Michalskiej o 5600 zł1937-1938 Personenregister Michalska Al..; Wilk J. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/294/0/2.7/2990 Scans: 0Pers. A. betr. Adelssache von Michalski Marian1898 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/5.21/12750 Scans: 0Schätzungsbericht: Grundstück J. Michalski, Dolzig, Kreis Schrimm1942 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/22/0/4.1.2.2/315 Scans: 0Michalskiego Mikołaja policjanta1842-1855 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/290/0/9.8/2282 Scans: 0/Kaspar Michalski - zbieg z Królestwa/.1843 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/2/2225 Scans: 0Michalski A. Wąsowo powiat Nowy Tomyśl1928-1937 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/443/0/-/3093 Scans: 0Akta w sprawie J. H. małż. Łobodowskich p-ko A. Michalskiej o 3680 zł1937-1938 Personenregister Łobodowscy J. i H.; Michalska A. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/4713/0/-/113 Scans: 0Chełmińska Maria, Kamionna c/a Michalski Piotr, Poznań1937 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/294/0/5.2/8125 Scans: 0A. betr. den Hypothekenvermittler - Peter Michalski1913 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/474/0/29/273 Scans: 0Michalska Irena, urodzona: Leszno, 8.X.19170 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/738/0/2.1/4 Scans: 0Michalski Wacław, Zduńska Wola1931-1949 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 55/51/0/-/32 Scans: 0Edward Michalski - Czarnków przeciwko Stefanowi Górzeńskiemu z Marunowa1933-1934 Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile Jednostka aktowa: 53/294/0/5.2/8123 Scans: 0A. betr. den Schankwirt - Anton Michalski1898-1907 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/942/0/2.18/979 Scans: 0Spór starosty Michała Mycielskiego z Michalskim z Rawicza1789-1795 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 92/208/0/3/68 Scans: 0Michalski Antoni Podrzekta, p. Dolsk - Młyny Parowe Kowanówko.1929-1938 Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie Jednostka aktowa: 53/759/0/5.8/4988 Scans: 0Molkerei Weissberg, Deutschendorf, Kreis Wollstein, Inhaber Kasimir Michalski1940-1944 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/294/0/5.2/8126 Scans: 0A. betr. die Zigarrenfabrik des Sylvester Michalski1896-1898 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/12.17/1973 Scans: 0Cegielnia - Michalski i Kaczorowski Kalisz - Zagórzynek1947 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 38/20/0/-/845 Scans: 0Pozwolenia budowlane ulica Kołychowa 2 własciciel Michalski Jakub1930-1936 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim Jednostka aktowa: 53/290/0/31.6/10612 Scans: 0Die Wiederanstellung des Oekonomiekommissarius von Michalski.1835-1836 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/37/0/4/152 Scans: 0Akta uchwały Rady Familijnej [...] po śp. Wojciechu Michalskim1836 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/735/0/5/3957 Scans: 0Michalski M. Wioska powiat Wolsztyn. Akta eksmisji i sprzedaży1939-1944 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/5.26/13615 Scans: 0Dampfmühle G.m.b.H. - St. Michalski in Radungen, Kreis Kosten1940-1944 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/294/0/2.8/3350 Scans: 0Pers. A. betr. den kath. Geistlichen Stanislaus Michalski1914 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/5.21/12300 Scans: 0Schätzungsbericht: gewerbliches Grundstück J. Michalski in Schokken, Kreis Eichenbrück1942 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/497/0/-/134 Scans: 0Akta Stanisława Kuczewskiego - adwokata - w sprawie Jana Michalskiego przeciwko Ruchli Unger o eksmisję1937-1937 Personenregister Michalski Jan; Unger Ruchla Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/474/0/29/274 Scans: 0Michalska Janina, urodzona: Baranów, 8.V.19050 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 38/20/0/-/1652 Scans: 0Pozwolenie budowlane Ulica Warszawska 60 właściciel Michalski Michal i Helena1934-1938 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim Jednostka aktowa: 53/759/0/5.18/7033 Scans: 0Schätzungsbericht über St. Michalski und St. Madry, Radungen, Kreis Kosten1942 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/1420/0/1.2/917 Scans: 0Ozga-Michalski J. Wieczór na Łysej Górze1966 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/412/0/10.4/298 Scans: 0Zakłady przemysłowe, Drukarnia popularna Al.. Michalskiego i J. Rybińskiego Lublin, ul. Żmigród 11932-1932 Personenregister Michalski Al.. I J. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/78/0/2/15 Scans: 0Cichobuż - kontrakt dzierżawny i pokwitowania sum miedzy Bystrzanowskim i Michalskim1751-1754 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/474/0/30/1075 Scans: 0Michalski Czeslaus, stanowisko: Angestellter, zatrudniony w latach: 1939 - 1945.0 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/740/0/2.16/532 Scans: 0[Michalska E., Poznań - rysunek na pobudowanie domu mieszkalnego]1934 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/290/0/24.19/7561 Scans: 0Die Personalverhältnisse des katholischen Geistlichen Anton Michalski.1848-1879 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/290/0/24.19/7607 Scans: 0Die Personalverhältnisse des katholischen Geistlichen Anton Michalski.1875-1914 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/290/0/24.19/7629 Scans: 0Die Personalverhältnisse des katholischen Geistlichen Kasimir Michalski.1905-1910 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/474/0/29/275 Scans: 0Michalska Władysława, urodzona: Poznań, 27.III.19070 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/5.18/6256 Scans: 0Schätzungsbericht über Motormühle Seebrück, Michalski und Maciejewski, Seebrück, Kreis Dietfurt1941 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/294/0/5.2/8124 Scans: 0A. betr. die Stein- und Bildhauerei des Michalski und Comp.1901-1903 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/12.17/1885 Scans: 0Hotel i Restauracja - Tadeusz Michalski - Wieleń, pow. Czarnków1947 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/4752/0/9/152 Scans: 0K. Ciesielski, Wł. Michalski "Organizacja gospodarki remontowo-energetycznej" [wersja I]1976 Archiwum Państwowe w Poznaniu Obiekt ogólny: 53/1414/0/4/275/98 Scans: 0Obchody XX - lecia - wystawa: M. Michalski, St. Jurkowlaniec, A. Dubiński, I. Spychała1969 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/115/0/2.4/1220 Scans: 0Michalskiego Tomasza ławnika zastępcy burmistrza miasta Sawina1845-1853 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/496/0/4/261 Scans: 0[Akta w sprawach Aleksandry Michalskiej właścicielki majątku Trawniki - sprawy podatkowe i zarządu majątkiem]1922-1937 Personenregister Michalska Aleksandra Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/918/0/9/1503 Scans: 0Przydział obiektu miejskiego w Poznaniu Wandzie Wołyncewicz i Witoldowi Michalskiemu1947-1951 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/441/0/-/170 Scans: 0Sprawa z wniosku Franciszka Grzempki p-ko Aleksandrze Michalskiej o uchylenie ulg (art. 46)1937-1937 Personenregister Grzempka Franciszek; Michalska Aleksandra Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/4752/0/9/153 Scans: 0Organizacja gospodarki remontowo-energetycznej. K. Ciesielski, Wł. Michalski [wersja II]1976 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/441/0/-/52 Scans: 0Sprawa z wniosku Aleksandry Michalskiej p-ko Tamarze Frenkiel o rozłożenie długu na raty1935-1938 Personenregister Frenkiel Tamaara; Michalska Aleksandra Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/440/0/-/228 Scans: 0spr. Michalskiej Aleksandry wł. maj. - Trawniki pow. lubelski1932-1937 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/474/0/11.21/5770 Scans: 0Michalski i Spółka, Poznań - Piotrowo 5/6 - budowa garbarni.1920-1921 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/441/0/-/16 Scans: 0Sprawa z wniosku Aleksandry Michalskiej p-ko firmie "Heinrich Lanz A.G." o rozłożenie długu na raty1934-1934 Personenregister Michalska Aleksandra Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/5309/0/-/11 Scans: 0[Zeznania J.Drwęskiego i owczarza Macieja Michalskiego w sprawie zatajenia choroby owiec (ospę)]1824 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/441/0/-/17 Scans: 0Sprawa z wniosku Aleksandry Michalskiej p-ko Tamarze Frenkiel i in. O rozłożenie długu na raty1934-1934 Personenregister Frenkiel Tamara; Michalska Aleksandra Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/441/0/-/58 Scans: 0Sprawa z wniosku Aleksandry Michalskiej p-ko Franciszkowi Grzempce o rozłożenie długu na raty1935-1937 Personenregister Grzempka Franciszek; Michalska Aleksandra Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/441/0/-/62 Scans: 0Sprawa z wniosku Aleksandry Michalskiej p-ko Beniaminowi Akersztajnowi o rozłożenie długu na raty1935-1936 Personenregister Akersztajn Beniamin; Michalska Aleksandra Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/294/0/-/9671 Scans: 0[Wladislaus Michalski, ur. 21.05.1897 r.; akta w sprawie umieszczenia w domu wychowawczym]1913-1914 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka fotograficzna: 53/4807/0/6.2.4.1/326 Scans: 0Maurycy Michalski, Margonin1950-1960 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/441/0/-/55 Scans: 0Sprawa z wniosku Aleksandry Michalskiej p-ko Janklowi Ickowi Rozenblatowi o rozłożenie długu na raty1935-1936 Personenregister Michalska Aleksandra; Rozenblat Jankiel Icek Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/441/0/-/56 Scans: 0Sprawa z wniosku Aleksandry Michalskiej p-ko Abramowi Zitzerowi i inn. O rozłożenie długu na raty1935-1936 Personenregister Michalska Aleksandra; Zitzer Abram Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/759/0/4.21/2596 Scans: 0Motormühle Seebrück, Kreis Dietfurt, früher Maciejewski i Michalski, komm. Verw. R. Gruber1942-1943 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/22/0/7.7.1/3117 Scans: 0Akta tyczące się przesiedlenia do Lublina - Michalskiego Andrzeja z gm. Bychawa1923 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 38/329/0/9.1/1131 Scans: 0Michalska Aniela [wdowa po Władysławie Michalskim; zamieszkała w Piechach]1989 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim Jednostka aktowa: 35/442/0/-/2832 Scans: 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Michalskiego Józefa przeciwko Stypułowej Stanisławie1938-1939 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/959/0/2.14/323 Scans: 0Posiadłość w Chawłodnie nr 11, obecnie Kiny po Michalskim (dotyczy czynszu)1850-1853 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/294/0/2.3/1955 Scans: 0A. pers. des Ausländers Anton Michalski und Ehefrau Josefa /russischer Untertan - Tischlergeselle/1874-1897 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 38/329/0/9.1/1132 Scans: 0Michalska Anna [wdowa po Sewerynie Michalskim, członku PPR; zamieszkała w Piechach]1983-1988 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim Jednostka aktowa: 53/759/0/5.18/8351 Scans: 0Gutachten über die Bewertung der Mühle Michalski und Maciejewski, Motormühle, Seebrück, Kreis Samter1941 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/290/0/24.19/7632 Scans: 0Die Personalverhältnisse des katholischen Geistlichen Mankowski, Stanisław Michałowski, Kazimierz Michalski.1912-1917 Archiwum Państwowe w Poznaniu Obiekt ogólny: 53/4749/0/4.1/23/31 Scans: 0Stanisław Michalski, drużynowy Gromady Zuchowej przy I Harcerskiej Drużynie Lotniczej. Fotografia z fotografiibez daty Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/527/0/-/294 Scans: 0Akta Gimnazjum Wojewódzkiego w Lublinie tyczące się Michalskiego Wojciecha, nauczyciela Szkoły Elementarnej w Biskupicach1842-1850 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/22/0/7.7.1/3118 Scans: 0Akta tyczące się przesiedlenia do Lublina - Michalskiego Mieczysława z gm. Garbów1926 Archiwum Państwowe w Lublinie Obiekt ogólny: 53/1414/0/4/275/105 Scans: 0Obchody XX - lecia - wystawa: B. Domański, St. Wysocki, E. Prądzyński, A. Michalski, A. Błażewicz, T. Frąckowiak i F. Dembecki1969 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/4356/0/12.4/936 Scans: 0Projekt zabudowań gospodarczych dla p. Michalskiego Michała zam. w Pomarzankach pow. Poznań1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/290/0/24.32/8731 Scans: 0Der Prozess in Sachen Engestroem contra Werner et Michalski /o uznanie współwłasności/.1878 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/4356/0/12.4/935 Scans: 0Projekt zabudowań gospodarczych dla p. Michalskiego Józefa zam. w Pomarzankach pow. Poznań1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 36/115/0/-/1399 Scans: 0Akta w sprawie wniosku Andrzeja Michalskiego przeciwko Bankowi Ziemiańskiemu w Likwidacji w Warszawie oddział w Wojsławicach1927; 1935 - 1938 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 53/4483/0/-/99 Scans: 0Lemański Bolesław i Stanisława, Szewce c/a Michalski Władysław, Poznań o rozłożenie długu na raty1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 36/115/0/-/1489 Scans: 0Akta w sprawie wniosku Józefa Michalskiego przeciwko Bankowi Ziemiańskiemu w Likwidacji w Warszawie oddział w Wojsławicach1934 - 1935 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 53/299/0/12/4961 Scans: 0Personalakten der Angestellten und Arbeiter [litera M]: Morkowska Maria, Mazur Andreas, Marczyk Josefa, Michalski Franz, Michalska Hedwig.1941-1945 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 55/55/0/-/107 Scans: 0Gewährung eines Amortisationsdarlehns von 5.400 Mark an den Michalski Józefat (Udzielenie pożyczki 5.400 marek Józefowi Michalskiemu)1913-1936 Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile Jednostka aktowa: 53/1767/0/-/13 Scans: 0Akta osobowe stypendysty Michalskiego Mieczysława ur. 1 XII 1911 w Poznaniu, student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Poznańskiego1938-1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/290/0/24.13/6323 Scans: 0Das den studierenden der katholischen Theologie Felician Michalski und Leopold Maciejewski bewilligten Univeritäts-Stipendien.1858-1872 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/338/0/-/843 Scans: 0Grunderwerb zum Bau der Eisenbahn Gnesen- Nakel von dem Grundstück Janowitz Stadt I. 34 Besitzer Michalski Ignatz, Janowitz Stadt. Handakten1889-1890 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/943/0/1.37/2054 Scans: 0Akta tyczące się pozostałości po zmarłym świętej pamięci Franciszku Michalskim organiście w Konarzewie1823 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/72/0/4.4/201 Scans: 0[Kopie listów Macieja Brezy do Kazimierza Michalskiego, ekonoma generalnego dóbr Teresy Jabłonowskiej]1817-1820 Personenregister Breza Maciej (1760-1836), s. Michała; Michalski Kazimierz, ekonom gen. dóbr Teresy Jabłonowskiej Archiwum Państwowe w Lublinie Obiekt ogólny: 53/4749/0/4.1/23/89 Scans: 0St. Michalski, B. Wachowiak, Nemeth, H. Borowski i L. Pokrywka podczas spotkania - zbiórki "w terenie" w listopadzie 1939 roku. Fotografia z fotografiibez daty Archiwum Państwowe w Poznaniu Obiekt ogólny: 53/4749/0/4.1/23/88 Scans: 0M. Bednarek, L. Pokrywka, St. Michalski, Nemeth i H. Borowski podczas spotkania - zbiórki "na mieście" w listopadzie 1939 roku. Fotografia z fotografiibez daty Archiwum Państwowe w Poznaniu Obiekt ogólny: 53/4749/0/4.1/25/58 Scans: 0Nietuszkowo koło Chodzieży. Od lewej: J. Chrobak, S. Michalski, Z. Świt, J. Piechanowski, A. Andrzejewski, J. Derda, S. Sajewski. Fotografia z fotografii z 1946 r.bez daty Archiwum Państwowe w Poznaniu Obiekt ogólny: 53/4749/0/4.1/23/87 Scans: 0H. Borowski, St. Michalski, L. Pokrywka, B. Wachowiak i M. Bednarek podczas spotkania - zbiórki "na mieście" w listopadzie 1939 roku. Fotografia z fotografiibez daty Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka kartograficzna: 35/403/0/6.9.7/23 Scans: 0Szkic drzewostanów obrębu Dębina lasów dóbr Trawniki pow. Lubelskiego własność Aleksandry Michalskiejb.d. Archiwum Państwowe w Lublinie Obiekt ogólny: 53/4749/0/4.1/23/85 Scans: 0Uczestnicy obozu wędrownego w lipcu 1939 roku. Od lewej stoją: St. Michalski, G. Budzyński, M. Bednarek, H. Borowski, E. Wilczyński i L. Pokrywka. Fotografia z fotografiibez daty Archiwum Państwowe w Poznaniu Obiekt ogólny: 53/4749/0/4.1/23/45 Scans: 0Szóstkowi gromady zuchowej przy I Lotniczej podczas uroczystości wręczenia sztandaru gromadzie.Stoją: St. Michalski, B. Wachowiak, J. Derda i Zb. Wachowiak. Fotografia z fotografii z 1937 rokubez daty Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/969/0/2.15/132 Scans: 0Umowy o pracę: 1) leśniczego Ernesta Milicha - b.d.; 2) leśniczego Tomasza Michalskiego - 15.12.1863; 3) borowych: Cukierka i Józefa Skrzypczaka, 1869 r.1863-1869 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka fotograficzna: 53/4807/0/6.2.7/828 Scans: 0Kolegium Sędziów Poznańskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu, stoją od lewej: Michalski, Mniejżyński, Łasiński, siedzą: Nawrocki, Klorek, Królik1946 Archiwum Państwowe w Poznaniu Obiekt fotograficzny: 53/4807/0/6.2.7/828/1 Scans: 0Kolegium Sędziów Poznańskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu, stoją od lewej: Michalski, Mniejżyński, Łasiński, siedzą: Nawrocki, Klorek, Królik1946-1949 Archiwum Państwowe w Poznaniu Obiekt ogólny: 53/4749/0/4.1/23/82 Scans: 0Jadwiga Michalska, Stefan Świetlik, Zofia Szymanowska, Marian Szymanowski i Teodor Joachimiak uczestnicy obozu drużyny i kolonii zuchowej w Wełnie k/ Obornik w lipcu 1939 roku. Fotografia z fotografiibez daty Archiwum Państwowe w Poznaniu Obiekt ogólny: 53/4749/0/4.1/23/90 Scans: 0Uczestnicy wycieczki rowerowej w Puszczykowie przy domu pani Lange. Od lewej stoją: Wodzowski, R. Kwiatkowski, D. Bobowska, St. Michalski, B. Wachowiak, T. Lange i U. Bobowska. Fotografia z fotografii z 1940 rokubez daty Archiwum Państwowe w Poznaniu Obiekt ogólny: 53/4749/0/4.1/23/86 Scans: 0Uczestnicy obozu wędrownego przy słupie granicznym w okolicach Chodzieży. Od lewej stoją: H. Borowski, L. Pokrywka, St. Michalski, E. Wilczyński, G. Budzyński i M. Bednarek. Fotografia z fotografii z 1939 rokubez daty Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 38/491/0/20/151 Scans: 0[Opinie i decyzje lokalizacyjne szczegółowe]1986-1988 Zawartość/Incipit/Treść/Opis budowa domów mieszkalnych mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego: Henryka Kurowskiego, Marianny Małyszko, Zygmunta Nowosielskiego, Genowefy Oksiuty, Tomasza Mikulskiego, Aleksandra Michalskiego, Tadeusza Matejczuka, Marianna Paszkowskiego, Tadeusza Roszkowskiego, Leokadii Łęczyńskiej, Henryka Szostkiewicza, Andrzeja Kochanowskiego, Stefanii Zaniewicz, Wacława Kalenika Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim Jednostka fotograficzna: 53/4807/0/6.2.7/254 Scans: 0Wydział Gier i Dyscypliny Poznańskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu, stoją od lewej: Francuszkiewicz, Ryszewski, Błaszczyk, kapitan Kayser, Zugeheur, Michalski, Najderek,siedzą od lewej: Michałowski, Skałecki, Nawrocki, Klorek, Sobczak1946 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 36/77/0/15/3773 Scans: 0Akta sprawy karno-administracyjnej1965 Bemerkungen Michalski Mieczysław Personenregister Michalski Mieczysław Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 53/4749/0/4.1/64 Scans: 0[Biogramy]1981-1984 Bemerkungen Kserokopie i fotografie, akt zgonu Stanisława Michalskiego z 1942 roku oraz jego dwa listy z 1940 i 1942 roku Personenregister Derda Józef; Kędziora Bronisław; Michalski Stanisław; Nowak Leon; Wachowiak Benedykt Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/116/0/1.1/1024 Scans: 0O vydačě udostověrenìâ o ne lišenìi prav sostoânìâ siloû zakona vladěl'ca iměnìâ Travniki, Lûbliskago uězda, Ûzefa Boleslva Iosivoviča Mihal'skago 1897 Übersetzter Titel O wydaniu zaświadczenia o niepozbawieniu praw publicznych właścicielowi majątku Trawniki w powiecie lubelskim, Józefowi Bolesławowi Josifowiczowi (s. Józefa) Michalskiemu Personenregister Michalski Józef Bolesław Josifowicz (s. Józefa) Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/119/0/2.1/248 Scans: 0Ob utvierždienii v potomstviennom dvorianskom dostoinstvie Načalnika Kališkoj Učebnoj Diriekcii, Diejstvitielnago Statskago Sovietnika Ivana Pietroviča Michalskago s synoviam Aleksandrom Borisom Vadimom i Vsievolodom1911-1915 Übersetzter Titel O nadaniu dziedzicznego szlachectwa naczelnikowi Kaliskiej Dyrekcji Szkolnej, rzeczywistemu radcy stanu Iwanowi (Janowi) Michalskiemu s. Piotra oraz jego synom Aleksandrowi, Borysowi, Wadimowi i Wsiewołodowi Personenregister Michalski Aleksander; Michalski Borys; Michalski Iwan (Jan) s. Piotra; Michalski Wadim; Michalski Wsiewołod Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/72/0/2.4/54 Scans: 0[Kontrakty i akta procesowe związane z pożyczką 20 tys. złp. udzieloną przez Antoniego Brezę Franciszkowi Michalskiemu i obciążeniem z tego tytułu jego dóbr Jołtuszków Podleśny]1785-1791, 1799 Zawartość/Incipit/Treść/Opis Sumariusze dokumentów do sprawy; Dwa skrypty dłużne F. Michalskiego oraz transakcja tegoż z S. Wisłockim (1785); Kalkulacja długu; Kontrakt zastawny Jołtuszkowa Podleśnego pomiędzy w(...)i dekrety związane z procesem A. Brezy w sądzie grodzkim latyczowskim i w Trybunale Koronnym Lubelskim przeciwko F. Michalskiemu, biskupowi I. Dłuskiemu, posiadaczowi zastawnemu Jołtuszkowa (1787-1791); Korespondencja dot tej sprawy: Grzegorz Cz(...)Żórawskiego, 3 (1788); Żórawski do A. Brezy oraz do Wojciecha i Ewy Potockich 1 v. Brezowej, 5 (1787-8), kopia listu Michalskiego do Czaykowskiego (1788), Fudakowski do Czaykowskiego (1791); Plenipotencja A. Brezy dla brata Macieja do prowadzeni(...) Personenregister Breza Antoni (1758-1818), s. Michała; Breza Maciej (1760-1836), s. Michała; Czartoryski Adam J., gen. ziem podolskich; Czaykowski Grzegorz, wiceregent grodzki latyczowski; Dłuski Ignacy, biskup; Fudakowski; Michalski Franciszek, starosta szebutynieckijewska; Potocka Ewa z Żórawskich, 1 v. Michał Breza; Potocki Wojciech, podczaszy kruszwicki; Roguski M.; Sapieżyna Agnieszka M. (1739-1780) z Lubomirskich 1v. Józef Lubomirskim, 2v. Aleksander M. Sapieha; Stonecki Józef, miecznik trembowelski; Wisłocki Seweryn, dzierżawca; Żórawski, p.u.s. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka techniczna: 53/3194/0/-/343 Scans: 0Instalacja wodno-kanalizacyjna.1980-1980 Planungsbüro M.Michalski,D.Wojciechowski Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/72/0/2.8/135 Scans: 0[Maria z Żółkiewskich Breza (1877-1941) i Żółkiewscy - materiały osobiste i majątkowe, korespondencja]1857, 1865, 1883, 1884, 1887-1888, 1890-1891, 1899-1907, b.d. Zawartość/Incipit/Treść/Opis (...)form włościańskich; kontrakt gospodarczy Maurycego A. Żółkiewskiego; wykup przez Marię Brezę w 1900 r.; pokwitowanie wypłat renty babce Michalinie Ż. (1857, 1865, 1890-1, 1900-7); Rewers pożyczki A. Dunin-Borkowskiego w kopercie z nadrukiem zakładu dobroczynnego Maurycego A. Żółkiewskiego (1890), destrukt. Korespondencja: listy do Maurycego A. Żółkiewskiego: Michalskiego Felicjana, 3, (1883-4); od Zachi[?] (1888), Wardzyńskiego Władysława, 3 (1887-8, b.d.), jego do Michała? (b.d.). Rękopisy Maurycego A. Żółkiewskiego: wiersze Adama Darowskiego w j. ukr., przysłowia ukraińskie, przepisy gospodarskie. Personenregister Borkowki Dunin A.; Breza Maria z Żółkiewskich (1877-1941); Darowska Katarzyna, zob. Żółkiewska; Darowski Adam; Michalski Felicjan; Podhorska Michalina zob. Żółkiewska; Wardzyński Włdysław; Żółkiewska Katarzyna z Werycha Darowskich (ok. 1850-1879); Żółkiewska Maria, zob. Breza; Żółkiewska Michalina z Podhorskich; Żółkiewski Kazimierz; Żółkiewski Maurycy Antoni Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/920/0/10/811 Scans: 0Gołębiowska Gertruda, córka Stanisława Sygnatura dawna obiektu (Michalska) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 800/42/0/-/604 Scans: 1012Dziennik Ustaw (Law Herald), Fundusz Kultury Narodowej (National Endowment for Culture), Bank Polski1940-1945 Zawartość/Incipit/Treść/Opis (...)der 4 1945. Nos. 3-4 Fundusz Kultury Narodowej (National Endowment for Culture) Folder 5 1943, General Folder 6 1943, Recipients of financial assistance Folder 7 1944 Bank Polski Folder 8 1940, General Folder 9 1940, Brazil Folder 10 1940, Gold, Canada Folder 11 1940, Gold, France Folder 12 1940, Gold, Romania Folder 13 1941, General Folder 14 1941, General, Michalski, Stefan Folder 15 1941, Gold, Canada Folder 16 1941, Gold, France Folder 17 1941, Gold, Romania Folder 18 1941, Gold, United States, Jan.-June Folder 19 1941, Gold, United States, July-Sept. Folder 20 1942, General Folder 21 1942, Gold, Canada Folder 22 1942, Gold, Egypt Folder 23 1942, Gold, France Folder 24 1942, Gold, Switzerland Folder 25 1942, Gold, Wes(...) Archiwum Instytutu Hoovera Jednostka aktowa: 37/250/0/-/1072 Scans: 0Kolonia Sporniak nr 41909-1946 [2000] Personenregister Karbowniczek Franciszka córka Mateusza; Mazurek Józef; Mazurek Wojciech; Michalska Bronisława; Michalski Bolesław; Mirosław Agnieszka; Ozimek Anna; Ścibura Jan; Ścibura Władysław; Sęgała Marianna; Tomaszewski Grzegorz; Zielonka Feliksa Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku Jednostka aktowa: 35/1412/0/-/297 Scans: 0Popielnicki Mikołaj czł KPP; Relacja dot. pracy w KPP; Ankieta.1966-1966 Personenregister Brand Dymitr; Czyż Michał; Michalski Władysław; Popielnicki Mikołaj Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka techniczna: 53/3194/0/-/152 Scans: 0Projekt stref ochronnych.Kosztorys nr 85/W1/79,branża W11979-1979 Planungsbüro M.Michalski,D.Wojciechowski Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/3194/0/-/148 Scans: 0Technologia uzdatniania wody pitnej.Kosztorys nr 82/W1/79.1979-1979 Planungsbüro D.Wojciechowski,M.Michalski Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 36/4/0/11/673 Scans: 0Przemysł gospodni1944-1945 Personenregister Bankiewicz Michał - właściciel herbaciarni; Derkacz Antoni - właściciel piwiarni; Jakubczak Czesław - właściciel restauracji; Missun Franciszek - właściciel piwiarni; Nowosad Jan - właściciel gospody; Ostaszewska Antonina - właścicielka; Pilarska-Michalska Wanda - właścicielka kawiarni Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 54/833/0/-/5 Scans: 0Księga urodzeń i zgonu1831 Personenregister Babiacka Dewore, ur. 1/1831; Babiacki Pinkus, ur. 4/1831; Babiacki Pinkus, zg. 9/1831; Fogiel Abraham Izaak, zg. 7/1831; Gniezińska (Gnieżninska) Szprynce, zg. 8/1831; Kwiatkowski Lewin, zg. 1/1831; Lachmanski Szolem, ur. 3/1831; Michalska Ruchet, zg. 2/1831; Mikulski bez imienia, ur. 2/1831; Mikulski bez imienia, zg. 4/1831; Nasielska Sora, zg. 3/1831; Nasielski Hersz, zg. 5/1831; Niedbalski Szymon, zg. 10/1831; Wigdor Jakub, zg. 6/1831 Archiwum Państwowe w Poznaniu. Oddział w Koninie Jednostka techniczna: 53/3194/0/-/163 Scans: 0Stacja uzdatniania wody pitnej.Instalacja wodno-kanalizacyjna i c.w.Kosztorys nr 84/WI/79.1979-1979 Planungsbüro M.Michalski,D.Wojciechowski Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/3.1/193 Scans: 0Wywłaszczenia [nieruchomości]1947-1948 Sachregister Antoni Szubert Ubezpieczalnia Społeczna, Śrem s.246; II/5a/1/47 Józefa Antkowiak Jarocińska Wąskotorowa Kolej powiatowa Kostanowicz Kukulska, Grabina s.97; Jankowiak Parafia Rzymsko- Katolicka w Śremie, Śrem s.294; Marianna Bukowska Młyn J. Krawczyk Benigna Smardz, Bukownica s.345; Seipolt z d. Szymańska w Poznaniu Szamarzewskiego s.283; Spółdzielnia Budowlano- Mieszkaniowa Polskich Urzędników Państwowych A. Majuszak, Jarocin s.97; Ubezpieczalnia Społeczna Wydawnictwo Polskie Wegner St. Wilski w Poznaniu s.1; Wojciech Maciejewski Michalski, Rogowo s.264 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 37/250/0/-/1070 Scans: 0Kolonia Sporniak nr 3 tom 41938-1940 [2000] Personenregister Andrzej i Rozalia Pluta małżonkowie; Gołofit Kazimierz; Grzybek Wojciech; Jóźwik Stanisława żona Karola; Jusiak Bazyli; Karbowniczek Marianna; Matysek Stanisława; Michalski Bolesław; Mirosław Andrzej; Mirosław Antoni; Mirosław Józef syn Antoniego; Mirosław Małgorzata; Mirosław Wiktor syn Antoniego; Nakonieczny Stefan; Pluta Aleksander; Pluta Jan; Pluta Karolina; Pluta Władysław; Scibura Ignacy; Sęgała Adam; Sęgała Józef; Sęgała Piotr; Sęgała Stanisława; Walczak Agnieszka; Walczak Michalina; Walczak Paweł; Walczak Stanisław; Wójcik Marianna; Wójcik Michał; Wójcik Stanisław; Wójcik Wacław; Wojkowski Feliks; Zielonka Marianna Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku Jednostka techniczna: 53/1779/0/-/92 Scans: 0Lageplan Strecke: Posen-Schneidemühl; km 1,4-2,3 Anschlussgleis d.Heeresstandortverwaltung [Plany archiwalne: km 1,4-2,3; km 24,5-26,1]1942-1944 Planungsbüro oryg. Michalski 1944r.; [Czarliński] 1942r. Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 37/250/0/-/194 Scans: 0Chruślina1885-1947 [2000] Personenregister (...)zej; Drozd Franc; Druzd Franc; Kowalski Piotr; Leszczyński Wojciech; Makos Anton; Matyka Stanisław; Matyka Walenty; Maziarczyk Marianna; Maziarczyk-Siudem Genowefa córka Kazimierza; Michalski Anton; Michalski Władysław; Nieradka Jan; Nieradka Rajmund; Niewielska Stanisława; Niewielski Doma; Niewielski Jan; Niewielski Michał; Niewielski Paweł; Niewielski Stanisław; Niewielski Tomasz; Now(...) Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku Jednostka aktowa: 54/833/0/-/25 Scans: 0Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów1848 Personenregister Babiacka Ryfka, małż. 2/1848; Bechler Dawid Boruch, zg. 2/1848; Bechler Ester Sura, zg. 4/1848; Bechler Gnendel, małż. 3/1848; Bornsztej Galle, ur. 5/1848; Bornsztejn Cypra, zg. 5/1848; Borwsztejn Łaje (Łaie), ur. 1/1848; Brzosławski (Broztawskim) Lajb, małż. 1/1848; Brzostawski Jakóba, ur. 3/1848; Herzbaum Frajde, zg. 9/1848; Herzbaum Nache, zg. 10/1848; Herzbaum Perle, zg. 7/1848; Iastrzebska (Jastrzebska) Perle, ur. 7/1848; Jakubowski Iciek, małż. 3/1848; Łachmanski Tajwel (Fajwel), małż. 2/1848; Łęczycki Iciek, ur. 6/1848; Markowska Haja Itel, zg. 6/1848; Markowski Mosiek, zg. 8/1848; Michalska Ruchla, ur. 4/1848; Mikulski Iciek, zg. 3/1848; Niedbalska Hawa, ur. 2/1848; Pukalska Itte, zg. 1/1848; Szwarzęcką Dwajra, małż. 1/1848 Archiwum Państwowe w Poznaniu. Oddział w Koninie Jednostka techniczna: 53/1779/0/-/120 Scans: 0Gleisfestpunkte Strecke: Gnesen-Nakel; Gnesen-Grünfeld (Teilstrecke) Strecke: Nakel-O`els [Szkice przegl.regulacji osi toru km 94,3-110,7]1940-1942 Planungsbüro oryg.Michalski Prenge;1940r.;Czarliński Prange Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 38/410/0/-/36 Scans: 0[Księga hipoteczna Dobra ziemskie Broncin, nr hip. 26, nr hip. lubartowskiej 3, tom III]1938-1940 Personenregister Dudek Marianna z Onisków; Dudek Mikołaj; Izdebska Katarzyna z Dudków; Michalska Aniela z Dudków; Ostrzyżek Józef; Ostrzyżek Wiktoria Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim Jednostka aktowa: 53/1071/0/8.4/4118 Scans: 0Zatwierdzone projekty urządzenia zakładów przemysłowych [mapy, plany, szkice]1956-1962 Sachregister Budynek gospodarczy - warsztat F. Polit Murowana Goślina; Cegielnia Gromadziński i syn Pniewy; Cegielnia R Bury Włoszakowice; Cegielnia Wł Krzymalski Sulmierzyce; Garbarnia Cz. Januchowski Wągrowiec; Garbarnia W. Adamczyk Gniezno; Materiały budowlane T. Rabczyńska Śrem; Suszarnia drewna Spółdzielnia Pracy "Stolarz" Czarnków; Tartak M. Wędowicz Gostyń; Tartak M. Wierzchowiecki Zbąszyń; Tartak T. Michalski Kiszkowo; Wypalanie wapna E. i H. Palczewscy Kaźmierz Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/12.24/2973 Scans: 0[Sprawozdania miesięczne przedsiębiorstw produkcyjnych branży budowlanej]1948 Sachregister Cegielnia parowa A Michalska i Z Kaczorowski, Kalisz s; Cegielnia parowa Ceglin, Chodzież s; Cegielnia parowa-Cz Kubzdela, Moszczanka s; Cegielnia parowa, Dymaczewo Stare s; Cegielnia parowa E Beczkowski, Chodzież s; Cegielnia parowa-M. Woltanicz i Sukcesorowicz, Opatówek s; Cegielnia parowa S Poznański, Chodzież s; Cegielnia parowa-W. Dabiński, Gostyń s; Cegielnia parowa w Masanowie, Masanów s; C(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 54/833/0/-/28 Scans: 0Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów1851 Personenregister (...), zg. 4/1851; Forszt Szaie, zg. 7/1851; Garbacka Jachwet, małż. 2/1851; Herzbek Szyie Boruch, małż. 3/1851; Karo Hawe, ur. 9/1851; Klotz Szlama, ur. 3/1851; Kucińska Ester, zg. 6/1851; Łachmańska Estera, małż. 1/1851; Lalumowski (Lamulowski) Hersz, zg. 1/1851; Lanbermann (Lawbermann) Hile, małż. 4/1851; Lubraniecka Ryfka, ur. 10/1851; Markowski Eliasz Hersz, ur. 6/1851; Michalska Maryen, małż. 3/1851; Niedbalski Mosiek Nossinem, małż. 2/1851; Osolińska Jure (Lure), małż. 5/1851; Ossowska Marye, zg. 2/1851; Przedecki Hersz, małż. 1/1851; Swarzędzki Abram, małż. 5/1851; Szlamowicz Ryfka, ur. 7/1851; Szwartz Morłka, zg. 9/1851; Toruński Zelig, ur. 8/1851 Archiwum Państwowe w Poznaniu. Oddział w Koninie Jednostka aktowa: 53/471/0/12.24/2972 Scans: 0[Sprawozdania miesięczne przedsiębiorstw produkcyjnych branży budowlanej]1948 Sachregister Cegielnia parowa A Beczkowski, Chodzież s; Cegielnia parowa A. Michalska i L. Kaczorowski, Kalisz s; Cegielnia parowa Bratborski Krzesiel, Rozdrażew s; Cegielnia parowa Ceglin, Chodzież s; Cegielnia parowa, Chodzież s; Cegielnia parowa-Czesław Kubzdela, Moszczanka s; Cegielnia parowa, Dymaczewo Stare s; Cegielnia parowa-Jan Zdanowski, Odolanów s; Cegielnia parowa-Leon Haak, Wronki s; Cegielnia parowa M Wojtowicz, Opatówek s; Cegielnia parow(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 36/500/0/2/3 Scans: 0Katalog okresowy klasy I, rok szkolny 1947/1948 [Państwowego Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego w Okszowie][1947]-1948 Personenregister Adamczuk Henryk; Bielecki Błażej Marian; Bielecki Łucjan; Bochen Tadeusz; Ciukiewicz Marcin; Domański Adam; Dopieralski Tadeusz; Duch Józef; Hawryluk Tadeusz; Kowalczuk Mieczysław; Kowalski Władysław; Marczewski Kazimierz; Mazurek Teofil; Miącz Bronisław; Michalski Jerzy; Modzelewski Adolf; Mróz Kazimierz; Myszura Stanisław; Pasiński Kazimierz; Piech Ryszard; Przybylski Henryk; Radzieńczak Tadeusz; Seweryniuk Apolinary; Skibiński Edward; Słowikowski Zbigniew; Sokalski Edmund; Sroczyński Witold; Walczuk Tadeusz; Wnuk Zbigniew; Zając Czesław Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 53/471/0/12.24/3080 Scans: 0[Statystyka miesięczna przedsiębiorstw branży budowlano - ceramicznej]1948-1949 Sachregister Budowniczy J Wilaszek, Kępno s; Budowniczy K Grzegorczyk, Kościan s; Cegielnia parowa A Michalska - L Kaczorowski, Kalisz s; Cegielnia parowa A Morek, Kępno s; Cegielnia parowa Czaszki, Kalisz s; Cegielnia parowa GS SCH, Kłosowice s; Cegielnia parowa J Bratborski, Koźmin Wlkp s; Cegielnia parowa Kowalew, Kowalew s; Cegielnia parowa Krotoszyn Stary, Stary Krotoszyn s; Cegielnia parowa Krzywiń, Krzywiń s; Cegielnia parowa Kwileń, Kwileń s; Cegielnia parowa Rypinek I,(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 36/500/0/2/10 Scans: 0Katalog główny klasy III, rok szkolny 1949/1950 [Publicznego Liceum Rolniczo-Hodowlanego I-stopnia w Okszowie]1950 Personenregister Adamczyk Henryk; Bielecki Lucjan; Bielecki Marian; Bździuch Kazimierz; Ciosmak Tadeusz; Ciukiewicz Marcin; Gorzandt Jan; Jarosz Bolesław; Kasiczak Ryszard; Kasjaniuk Edward; Kliszcz Jan; Kłysz Eugeniusz; Mąka Mieczysław; Marczewski Kazimierz; Michalski Jerzy; Mróz Kazimierz; Mydlak Józef; Myszura Stanisław; Nestorowicz Kazimierz; Osuch Stanisław; Pawełko Jan; Piech Ryszard; Radzieńczak Tadeusz; Skibiński Edward; Skomorowski Zygmunt; Słowikowski Zbigniew; Walczuk Tadeusz; Zieliński Zbigniew Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 36/500/0/2/4 Scans: 0Katalog główny klasy II, rok szkolny 1948/1949 Publicznego Liceum Rolniczo-Hodowlanego I-stopnia w Okszowie1948-1949 Personenregister Adamczyk Edward; Bielecki Lucjan; Bielecki Marian; Ciukiewicz Marcin; Hawryluk Tadeusz; Jarosz Bolesław; Kasiczak Ryszard; Kasjaniuk Edward; Kliszcz Jan; Kłysz Eugeniusz; Mąka Mieczysław; Marczewski Kazimierz Bogusław; Michalski Jerzy; Miszura Stanisław; Mróz Kazimierz; Mydlak Józef; Nestorowicz Kazimierz; Piech Ryszard; Przybylski Henryk; Radzieńczak Tadeusz; Schejbal Władysław Czesław; Skibiński Edward; Skomorowski Zygmunt; Słowikowski Zbigniew; Walczuk Tadeusz Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 36/500/0/2/11 Scans: 0Katalog okresowy klasy III, rok szkolny 1949/1950 [Publicznego Liceum Rolniczo-Hodowlanego I-stopnia w Okszowie]1949-1950 Personenregister Adamczyk Henryk; Bielecki Lucjan; Bielecki Marian; Bździuch Kazimierz; Ciosmak Tadeusz; Ciukiewicz Marcin; Gorzandt Jan; Jarosz Bolesław; Kasiczak Ryszard; Kasjaniuk Edward; Kliszcz Jan; Kłysz Eugeniusz; Mąka Mieczysław; Marczewski Kazimierz; Michalski Jerzy; Mróz Kazimierz; Mydlak Józef; Myszura Stanisław; Nestorowicz Kazimierz; Osuch Stanisław; Pawełko Jan; Piech Ryszard; Radzieńczak Franciszek; Skibiński Edward; Skomorowski Zygmunt; Słowikowski Zbigniew; Walczuk Tadeusz; Zieliński Zbigniew Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 58/124/0/1/40 Scans: 20Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych w Parafii m. Białobrzegi w 1861 r.1860-1862 Personenregister (...)icz Helena; Gutkiewicz Józef; Gutkiewicz Katarzyna Marianna; Gutkiewicz Michał; Gwardzińska Franciszka; Habielski Alwksander Józef; Hebielski Karol Leon; Jasiorowska Marianna; Jasiorowska Tekla Marianna; Karwatowicz Joanna Antonina; Karwatowicz Marianna; Kościńska Eugenia Teresa; Kościńska Ludwika Emilia; Kosiński Kazimierz; Kosobudzka Ludwika; Michalczewski Franciszek; Michalski Wojciech; Pękacka Julia Marianna; Pękacka Marianna; Pękacki Antoni; Podgrocki Jan; Pośnik Józefa; Pytka Marianna; Rzeczkowska Anna; Rzeczkowska Antonina; Rzeczkowski Kazimierz; Rzeczkowski Leonard; Rzycki Piotr; Sikorski Piotr; Śledziewska Marianna; Sokołowska Apolomia; Średniewska Julianna; Świerczewski Tomasz Szczepan; Trzosińska Marianna; Urbanek Paweł; Urynek Katar(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 53/884/0/2/366 Scans: 0Fotografie i fotokopie dotyczące przygotowań do Powstania Wielkopolskiego w Grodzisku i okolicy.b.d. Personenregister (...)tokopia negatywu; Kąsinowski Stanisław - fotokopia negatywu; Kosicki Stanisław - fotokopia negatywu; Kowalski Mieczysław - fotokopia pozytywu; Kurlus Hieronim - fotokopia negatywu; Lisowski Henryk - fotokopia negatywu; Madajczyk Michał - fotokopia negatywu; Malak Tadeusz - fotokopia pozytywu; Mamczarz Stanisław - fotokopia negatywu; Marosz Wincenty - fotokopia negatywu; Michalski Stanisław - fotokopia negatywu; Mieloch Antoni - fotokopia negatywu; Rupański Leon - fotokopia pozytywu; Szczepański Józef - fotokopia pozytywu Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3378 Scans: 0Orzeczenia [Wojewódzkiej] Komisji Ziemskiej [w sprawach przydziału gospodarstw poniemieckich] w powiecie mogileńskim.1948 Sachregister Bernaciak Pawlak, Wydartowo s.60; Fela, Procyń s.78; Grabińska, Dębowo s.55; Grempka, Jastrzębowo s.1; Hałasiewiczowa i inni Powiatowy Zarząd Drogowy w Mogilnie, Jastrzębowo s.38; Jankowski Chmiel, Trzemżal s.57; Joszko, Dzierżązno s.76; Kaczyński Zawada Wróblewski Michalski Kwiatkowska, Orchowo s.72; Marcińczyk Wołek Lesiczkowa Kowalewski, Wydartowo s.4; Sibiga Kinal Owczarzak, Stodólno s.31; Świątek Mróz Adamcztyk Pichowski Zarzyński Szulczewski Leśniczak i inni, Zbytowo s.20; Szpulewski Panert i inni, Ciencisko Cięcisko s.11; Targas, Gębice s.46 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 54/833/0/-/27 Scans: 0Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów1850 Personenregister (...)zbaum Ester, zg. 2/1850; Herzbaum Haim Dawid, ur. 15/1850; Idowska Brana (Brawa), małż. 2/1850; Izbicka Hawe, ur. 2/1850; Izbicka Hawe, zg. 5/1850; Kalingier Gierszon, ur. 11/1850; Karo Icek, małż. 6/1850; Klatz (Klotz) Hersz, zg. 4/1850; Lajzer (Lajzowic) Ida (Juda), małż. 3/1850; Łęczycki Cudek, ur. 14/1850; Lubraniecki Abram, zg. 6/1850; Markowski Ferdek, ur. 3/1850; Michalska Hawe, ur. 12/1850; Mikulska Ruchel, ur. 1/1850; Niedbalska Hinde, małż. 5/1850; Swarzędzki Abram, zg. 8/1850; Swarzędzki Szmul, zg. 7/1850; Szlachter Haia Mariem, małż. 1/1850; Szwartz Hawe Laie (Laje), małż. 6/1850; Zelig Niedbalski, zg. 1/1850 Archiwum Państwowe w Poznaniu. Oddział w Koninie Jednostka aktowa: 54/833/0/-/21 Scans: 0Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów1844 Personenregister (...)ache, ur. 3/1844; Izbicka Faygiel, ur. 13/1844; Kleczewska Benjamin, ur. 5/1844; Kowalska Dwore, małż. 1/1844; Kruger Ryfka Faygie, zg. 5/1844; Kuciński Abraham, małż. 1/1844; Kucinski Jozef, ur. 12/1844; Łachmanska Idute, zg. 1/1844; Łęczycki Boruch, ur. 10/1844; Markowska Pessa (Tessa)Sore, małż. 3/1844; Markowski Jude Leyb, małż. 2/1844; Maskowski Szmaja, ur. 7/1844; Michalska Jochweł, ur. 8/1844; Mikulski Szymcke (Szymchie), ur. 6/1844; Nasielski Jakub Mosiek, małż. 6/1844; Niedbalska Libe, małż. 4/1844; Niedbalski Salamon, zg. 4/1844; Piotrkowska Dwore Laje, małż. 5/1844; Szlamowicz Ryfka, zg. 2/1844; Szlamowicz Szymon, zg. 3/1844; Szwarzędzki Mosiek Wolf, ur. 11/1844; Toróński (Torunskim) Moyzesz Józef, małż. 4/1844; Zeclig Itersz (Hersz)(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu. Oddział w Koninie Jednostka aktowa: 38/410/0/-/51 Scans: 0[Księga hipoteczna Dobra ziemskie] Chomejowa Wola, nr hip. 39, [nr hip. lubartowskiej 8], tom II1938-1969 (2003) Personenregister Biernacki Jan; Bober Wacław; Bujko Józef; Cep Marianna; Dudek Mikołaj; Fijałek Bolesław; Fijałek Jan; Fijałek Stefan; Gajda Józefa; Gortat Seweryna; Izdebska Katarzyna; Kępa Józef; Klimek Janina; Kłoda Stefan; Kozioł Bolesław; Kułak Marianna; Michalska Aniela; Miłosz Stanisław; Niebrzegowski Antoni; Niedziułka Aleksandra; Nowicki Julian; Orłowska Stanisława; Świder Adam; Świder Aleksander; Świder Stanisław; Szlubowska Korwin Zofia; Szlubowski Korwin Bronisław; Walczyna Emilia; Zgrajka Andrzej; Zgrajka Stanisław Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim Jednostka aktowa: 53/1071/0/6.8/784 Scans: 0Opinie, korespondencja i zaświadczenia dotycząca lokalizacji inwestycji [nr 1-100] [plany sytuacyjne]1951 Sachregister (...)szek Poznań Zieliniec, s. 28; Eisbrenner Stefan, Poznań Malta64, s.; Gospoda Targowa Kazimierz i Zofia Nowakowscy, Poznań Grochowska, s. 9; Jarosz Wincenty, Czekanów, s. 1; Jaśkowiak Stefania, Poznań Grodzieńska, s. 47; Kaczmarek Sylwester, Poznań Chojnicka J. Kierskie, s. 36; Kortylewski Antoni i Maria, Poznań Malta, s. 42; Łopatka Franciszek, Poznań - Chartowo, s. 32; Michalski Maksymilian, Poznań Urbanowska Drzymały, s. 7; Nowakowska Franciszka, Poznań Zieliniec, s. 57; Rogalewski Jan, Poznań Rataje, s. 62; Rusałka Przybyła, Poznań Strzeszyn Czarnoleska Beskidzka, s. 16; Stabrowski Donat, Poznań Golęcin Gliniana, s. 13; Waniorek Jan, Poznań Grodzieńska, s. 45 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3352 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat kolski.1948 Sachregister (...)anowski Kotarski, Wiesiołów s.141; Gębka, Borecznia Wielka s.172; Grabowski, Borecznia Wielka s.163; Grzymska, Kłodawa s.176; Kamiński, Podtymień s.110; Karłupski, Koło s.99; Klupp Zdralewicz, Dąbie s.45; Kołodziejski Lewandowski, Pasieka s.64; Kościukiewicz, Mniszek s.95; Kupsik, Śmielniki s.21; Kużnik, Daniszewo s.4; Marczewski, Tymień s.24; Marszewski, Sokołowo s.72; Michalski, Wrząca Mała s.104; Mikołajczyk, Tarnowce s.146; Miksztal, Kiejsze s.16; Nowodworski, Tymień s.8; Olczyk, Sobótka s.159; Olejniczak, Grabina Mała s.61; Paluszkiewicz, Ruchenna s.81; Parniewicz, Lichenek s.12; Plamowski, Kaczyniec s.155; Ropelski, Wiesiołów s.34; Sasanowski, Dąbie s.118; Sobczyński, Stypień s.55; Świątek, Mieczysławowo s.38; Szałek, Dębskie Holendry s.1(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 58/437/0/1/11 Scans: 49Księga akt urodzenia, małżeństwa i zgonu par. rzym.-kat. Bieliny 1878 r.1877-1879 Personenregister (...)ka Marianna; Jędrzejczak Józef; Jędrzejczak Karol; Jędrzejczak Karolina Franciszka; Jędrzejczak Paweł; Jędrzejczak Wincenty; Kaliński Antoni; Kaliński Szczepan; Karpińska Marianna; Kasyk Ludwika; Kasyk Rozalia Bronisława; Klatka Jan; Kowalski Filip; Krzyżanowski Adam; Łęgosz Andrzej; Łęgosz Aniela; Łęgosz Władysław; Łodziński Adam; Marciniak Jakub; Mastalerek Katarzyna; Michalska; NN; Nowar paweł; Olewińska Marianna; Pieprzycka Józefa; Pomykała Antonina; Prochoń Jan; Prochoń Marianna; Prochowska Marcjanna; Rybak Wiktoria; Ślifierski Bolesław; Socha Józefa; Spociński Walenty; Stachowicz Marianna; Starnawska Franciszka; Stępień Grzegorz; Świątek Jan; Świdziński Władysław; Turliński Józef; Urbańczak Szczepan; Urbańczak Tomasz; Wasiak Marianna; Was(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 53/471/0/12.24/3014 Scans: 0[Roczne sprawozdania statystyczne zakładów branży budowlanej za rok 1947]1948 Sachregister (...)ydrodźwig w Poznaniu s.; Przedsiębiorstwo budowlane J Jarysz w Poznaniu s.; Przedsiębiorstwo budowlane J. Wilaszek, Kępno s.; Przedsiębiorstwo budowlane K. Grzegorczyk, Kościan s.; Przedsiębiorstwo budowlane K. Klatt w Poznaniu s.; Przedsiębiorstwo budowlane l. Handschke, Rogoźno Wlkp. s.; Przedsiębiorstwo budowlane l. Hoppel w Poznaniu s.; Przedsiębiorstwo budowlane L. Michalski w Poznaniu s.; Przedsiębiorstwo budowlane M. Garstecki w Poznaniu s.; Przedsiębiorstwo budowlane M. Ranke, Śmigiel s.; Przedsiębiorstwo budowlane M. Wojtyniak w Poznaniu s.; Przedsiębiorstwo budowlane M. Wróblewski, Pleszew s.; Przedsiębiorstwo budowlane Przybyła w Poznaniu s.; Przedsiębiorstwo budowlane R. Kotowski, Śmigiel s.; Przedsiębiorstwo budowlane S Łakomy w Po(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/472/0/2.2/94 Scans: 0Korespondencja z Krajową Radą Narodową [także akta normatywne w tym władz centralnych, tematy dokumentów o ogólniejszym charakterze sprawozdawczym w indeksie przedmiotowym]1945-1947 Personenregister Andrzejewski Roman przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Narodowej do Kraj. Rady Narodowej członek Wydziału Woj. z Polskiej Partii Robotniczej delegat Okręgowej Komisji Związków zapadowych s.9; Michalski Witold mjr s.73-74; Sajdak Jan sędzia z Leszna przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Narodowej do Kraj. Rady Narodowej z Stronnictwa Ludowego senior klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego s.9; Śniadecki Jan, Żnin ojciec wielodzietnej rodziny Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/4749/0/4.1/73 Scans: 0[Fotografie i karty pocztowe związane z Drużyną][1914-1928] 1928-1969 Personenregister (...)i Zygmunt; Kasprzak Ignacy; Klemczak Stefan; Konarzewski (?) Tadeusz; Koperski Zygmunt; Kowal; Krugiełka Józef - drużynowy I Harcerskiej Drużyny Lotniczej im. generała Henryka Dąbrowskiego w Poznaniu; Krych Tadeusz; Kryśko Józef; Ławniczak Edmund; Łonowski Edmund; Lubawy Władysław; Marciniak Czesław; Matecki Antoni; Mazurczak Czesław; Mendelak Edmund; Mendelak Jadwiga; Michalski Stanisław; Napieraj Karol; Pokrywka Lucjan; Ponicki, ks.; Przybył Czesław; Rojek Edmund; Rozwadowski Kazimierz; Skibiński Józef; Świtała Sylwester; Świt Andrzej; Szmyt Franciszek; Szulc Edmund; Szymaniak Marian; Szymanowska Helena; Szymanowska Zofia; Szymański; Teschner Czesław; Teschner Irena; Teschner Stanisław; Tomczak Alfons; Totarczyk Zbigniew; Twardowski Bernard;(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 58/437/0/1/4 Scans: 19Dublikat aktov Graždanskogo Sostoâniâ urodivšihsâ, umierših i brakosočetavšihsâ dlâ Prihoda Bĕliny na god 18711870-1872 Personenregister Babicka Rozalia; Bąkowski Kazimierz; Chałubińska Józefa; Dąbrowska Aniela; Dąbrowska Marianna; Dąbrowski Jan; Dąbrowski Józef; Gębczyńska Franciszka; Górka Wincenty; Goszcz Łukasz; Jędrzejczak Wawrzyniec; Julonek Ignacy; Kacprzak Ewa; Lau Józefa; Łęgosz Wincenty; Lipińska Marianna; Liziniewicz Konstanty; Łukasik Anna; Michalska Anna; Micińska Anna; Papis Wojciech; Pawłowski Wincenty; Pielas Andrzej; Pieprzycka Józefa; Pietrzycka Józefa; Pomykała Agata; Pomykała Julianna; Prochoń Tomasz; Rajczyk Antoni; Sikorska Julianna; Siwiec Józef; Stachowicz Józef; Starnawski Władysław; Świdzińska Marianna; Szczerska Zofia; Turliński Jan; Węglarska Aniela; Węglarska Marianna; Wojcieszczyk Łukasz; Woźniak (...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 53/920/0/4/166 Scans: 0Sprawozdania z działalności Komendy Wojewódzkiej "SP" dla Komendy Głównej. Zestawienia z prac społecznych wykonywanych na terenie powiatu poznańskiego. Zestawienia sprawozdawcze1955-1955 Personenregister (...) - k.; Głazunów Stanisława; Graczyk M. - k.; hkj; Jarolewski; Jaroszewski - k.; Joachimowicz Jerzy - k.; Joachimowicz Jerzy - k./88; Joachimowicz J. - k.; Kaczorowski; Kałużny - k.; Kawandy Marian; Każmierczak; Kotkowski - k.; Kowalska; Król - k.; Kubica Ignacy - k.; Kurek - k.; Lewicki - k.; Łuczak Władysław; Mastalerz; Matusz - k.; Matuszowska (Matuszewska) Krystyna; Michalski - k.; Nowacka; (Nozik) (Nosik) Stefan - k.; Pacocha; Paniczyszyn - k.; Patolka Teresa; Piasecka - k.; Picz - k.; Piechociński Jerzy - k.; Piłka - k.; Podęncki; Przewoźniak - k.; Przybylski - k.; Rajewicz Tadeusz; Siedlecki; Skornąg - k.; Skowroński - k.; Slepieda (Slepioda) Halina; Smoczyk - k.; Sobczak - k.; Sobucki; Sokołowski; Stachaj - k.; Szmit Franciszek; Szulc I(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/299/0/12/4922 Scans: 0(...) Sophie, Kuzimkowski Genovefa, Krücken Elisabeth, Kubasik Katharina, Krys Sophie, Krupka Pelagia, Lensing Grete, Lipinski Krystyna, Lakomiak Marta, Leporowski Katharine, Laskowski Marie, Lukomska Lucie, Mankowski Katharina, Marzecki Marie, Mackowiak Leokadia, Marczewska Katharina, Merzecki Marie, Marcinkowski Irena, Maczkowska Valentine, Mendyka Marie, Mikolajska Maria, Michalska Jadwiga, Nawrocki Eva, , Nowicka Wladislawa, Nohle Elise, Nowaczyk Pelagia, Pachura Agnes, Pawelczak Danuta, Pawlowska Jadwiga, Piechura Magdalena, Pietryga Hedwig, Piechocki Bronislawa, Pisarek Stanislawa, Pietz Anna, Pralat Katharina, Ptaszynski Josefa, Pufhal Martha, Retzlaff Alice, Ratajczak Helene, Remlein Sophie, Resler Kazimiera, Rittar Sophie, Ryszczynski Mari(...)1942-1945 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3397 Scans: 0Orzeczenie [Wojewódzkiej] Komisji Ziemskiej [w sprawie przydziału gospodarstw poniemieckich] w powiecie ostrowskim.1949 Sachregister Bąk Chmielarz Piaskowski, Walentynów s.172; Basiński Koszkała, Czatnylas s.155; Berdychowska Stasiak Kubiak, Kałkowskie s.158; Binkowski, Cieszyn s.40; Ciesielski Skrzypek, Cieszyn Kopalina s.44; Gościniak, Lamki s.1; Guhn, Chojnik s.242; Jebasiński Pawłowski, Bieganin s.81; Karbarz Michalski, Granowiec s.203; Klorek Tórzewski, Grudzielec s.164; Kołek Augusiak, Cieszyn s.52; Krzyżanowski Jaskuła, Kotowskie s.130; Kurka Niemier, Szklarka Śląska s.219; Marczyk Matysiak, Kocin s.225; Mazurek Kpoper Warszta Binek, Daniszyn s.; Młynarz Cierniak, Strzyżew s.87; Nowacki Janos, Świeligów s.233; Państwowa Fabryka Przetworów Owocowych Orłowski, Skalmierzyce Nowe s.21(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3316 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat Chodzież.1949 Sachregister (...)eske, Niewiemko s.; Kamińska, Stróżewice s.11; Klofik, Studzieniec s.77; Knopik, Lipiny s.; Koczorowski, Laskowo s.26; Kołaczek Bielecki Radomski, Sokołowo Budzyńskie s.16; Kończak, Prawomyśl s.; Konieczka, Brodna s.67; Kowalewski, Radwanki s.; Kulczyński, Lipiniec s.; Kusz, Zelgniewo s.; Łabuński, Brzekiniec s.; Łukjan Rusek, Stróżewo s.; Matuszczak, Nowawieś Ujska s.; Michalski, Stróżewice s.; Migdalczyk, Studzieniec s.47; Mrówczyński, Adolfowo s.72; Myślicki, Stróżewice s.; Ornoch, Kąkolewice s.; Orzechowski, Stróżewo s.80; Patycki Bąk, Brodna s.4; Pawlis, Studzieniec s.52; Piątkowski, Grabówko s.; Pluciński, Laskowo s.; Ptaszyński, Adolfowo s.; Rentz, Strzelęcin s.; Reszkiewicz, Stróżewo s.62; Rosół, Niewiemko s.; Rusiniak, Sokołowo Budzyńs(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/3/149 Scans: 0Rozkazy Komendy Głównej "SP" dla Komendy Wojewódzkiej "SP" oraz wykazy zasobów młodzieży z Komend Powiatowych "SP" do Komendy Wojewódzkiej "SP".1951-1951 Personenregister (...); Jeger Feliks - k.; Jessówna Wanda; Juniewicz Władysław - k.; Kaczmarek Bogdan - k.; Kaczmarek Stanisław - k.; Kasperczak Czesław - k.; Kędziorek Feliks - k.; Kiesling Leon - k.; Kołecka Irena; Kosmowski Kazimierz - k.; Kowalski - k.; Kozłowski - k.; Krętz Tadeusz; Kudłaszyk Edmund -k.; Ławniczak Zofia; Lesiński Stanisław - k.; Lewin Samuel - k.; Ludek Stanisław - k.; Michalski Zbigniew - k.; Mokwa Marceli - k.; Nawrot Czesław; Niedźwidź Jan - k.; Niezgoda Stanisław - k.; Nowacki Stanisław - k.; Orlik Michał; Polański Ryszard, ur. 1934r.; Porzański Józef; Siodła Leon; Sław Aleksander - k.; Smal Paweł - k.; Sosnowski - k.; Spławski Janusz - k.; Stańko Jan; Stróżniak- k.; Szajkowski Marian - k.; Szmajdówna Maria; Szudrawski - k.; Szweder Edmund(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/2217/0/3/102 Scans: 0Protokoły posiedzeń egzekutywy Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Turku wraz z załącznikami [wykaz tematyki załączników wg dat posiedzeń w polu indeks przedmiotowy]1969 Sachregister (...)-07 Rolnictwo; 1969-04-08 Zatwierdzenie zmian na stanowiskach przewodniczących prezydiów gromadzkich rad narodowych; 1969-04-18 Wybory do sejmu i rad narodowych; 1969-04-25 Obchody 1 maja; 1969-04-25 Placówki gastronomiczne; 1969-05-03 Wybory do sejmu i rad narodowych; 1969-05-14 Kontraktacja zbóż; 1969-05-14 Stosunki w Turkowskich Zakładach Przemysłu Jedwabniczego - J. Michalski, J. Połatyński; 1969-05-23 Wykonanie zadań inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa budowlane; 1969-06-02 Praca Komitetu Gromadzkiego PZPR w Brudzewie; 1969-06-02 Wybory do sejmu i rad narodowych; 1969-06-06 Wybory do sejmu i rad narodowych - składy rad; 1969-06-18 Spółdzielczość pracy; 1969-06-18 Szkolenie ideologiczne Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3405 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat poznański.1950 Sachregister (...) Nowicki Kasprzykowski Groberska Piotrowski JackowiakSołtysiak Kałwiak Jankowiak Ziemniewski Jarcański Rybak Jeżewski, Napachanie s.67; Chudzicki, Dopiewo s.242; Cyrski Jajkowska Rosiak, Radojewo s.282; Czyż, Skórzewo s.43; Danielewski Kubiak, Dąbrówka s.45; Frańczak Wierzbicki Makowski Białkowski, Sobota s.158; Gryczka, Komorniki s.34; Herkt Gryska Gielnik Konecka Perz Michalski, Trzcielin s.224; Każmierczak Jurga, Wronczyn s.294; Kluczyński, Golęczewo s.248; Kokocińska Krajewski Jackowiak Surma Wilhelm Mysior Galas Czarnecki, Napachanie s.88; Kolabińska, Edmundów s.109; Kościewicz Krahl Surma, Zakrzewo s.113; Kunecki Skiba Rymer Napierała, Radojewo s.54; Łozowski, Zalasewo s.128; Marek Ostańska Łysiak, Jasin s.96; Myszyński, Dąbrówka s.43; No(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/4749/0/4.1/23 Scans: 0Ikonografia do części I obejmującej okres 1912-1944 [monografii] "6 Poznańska Drużyna Skautowa - 1 Lotnicza Drużyna Harcerzy im. generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Siedemdziesiąt lat działalności 1912-1982 [Józefa Derdy][1914-1928] 1928-1994 Personenregister Borowski Henryk; Budzyński Gwidon; Derda Kazimierz; Gostyński Stanisław; Hadrych Tadeusz; Jankowski; Joachimiak Teodor; Klemczak Stefan; Krugiełka Józef; Lambryczak Edmund; Ławniczak Edmund; Mendelak Edmund; Mendelak Jadwiga; Michalski Marian; Piechowski Franciszek; Pokrywka Lucjan; Rozwadowski Kazimierz; Skoraszewski Roman; Szajdzicki Włodzimierz; Szymanowska Helena; Szymanowska Zofia; Szymanowski Marian; Talarczyk Zbigniew; Teschner Czesław; Teschner Irena; Teschner Stanisław; Toruński; Twardowski Marian; Wachowiak Benedykt; Wawer; Wilczyński Edmund Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/12.24/3026 Scans: 0[Roczne sprawozdania statystyczne zakładów przemysłu mineralnego za rok 1947]1948 Sachregister Cegielnia Budowlanka, Trąbczyn s; Cegielnia L Krassowski, Cegielnia s; Cegielnia parowa A Andree, Rozstępniewo s; Cegielnia parowa A Beczkowski, Chodzież s; Cegielnia parowa A Michalska - L Kaczorowski, Kalisz s; Cegielnia parowa A Morek, Kępno s; Cegielnia parowa Ceglin, Chodzież s; Cegielnia parowa Czaszki, Kalisz s; Cegielnia parowa Cz Kubzdala, Moszczanka s; Cegielnia parowa Dy, Dymaczewo Stare s; Cegielnia parowa E Marszewski, Izbica Kujawska s; Cegielnia parowa Fabianów, Fabianów s; Cegielnia parowa F Matysiak, Rostarzewo s; Cegielnia parowa K R(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1071/0/6.9/625 Scans: 0Wywłaszczenia nieruchomości nr 11-2171951 Sachregister (...)Abram Strykowski, Sura Salomonowicz, R Brokman, L Winter, B l Krzepiska, Kalisz, s; 5a/210/50 Zindel Ziemniak, Kalisz, s; 5a/217/50 Bolesław Siwek, Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, Wronki, s; Centrala Produktów Naftowych, Poznań, s 197; I/59/198/50 Idzi Matyśkiewicz Wojciech Sikora, Ostrów Wlkp s.; II/5a/204/50 Kolej Państwowa, Golina Adamów, s.; III/2-1685/49 Maks. Michalski, Poznań Winiary, s.; III/2-1783/49 Otto Stern, Poznań ul. Woźna, s.; III/2-2412/49 Józef Boryczko, Poznań Krzyżowniki, s.; III/2-2470/49 Eugeniusz Szwarc, Poznań Golęcin n Rusałką, s.; III/2-2473/49 Katarzyna Muth z d. Walter i inni, Poznań Golęcin, s.; III/2-2481/49 Cecylia Przybylska, Poznań Wyraj Psarskie, s.; III/2-2510/49 Schronisko Serca Jezusowego, Poznań Cybina(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3379 Scans: 0Orzeczenia [Wojewódzkiej] Komisji Ziemskiej [w sprawach przydziału gospodarstw poniemieckich] w powiecie mogileńskim.1948 Sachregister (...)ązno s.28; Hańczewski, Ostrowite s.288; Janus, Mielenko s.8; Jaśkiewicz Żabska Syty, Huta Trzemeszeńska s.203; Kasprowicz, Dąbrowa s.230; Kędzierski, Ludkowo s.235; Konieczkowa, Sędowo s.199; Krawiec Błaszak Kapela Ziliński, Padniewo s.113; Kwiatkowski Łuczak, Radunek s.266; Łepski, Jeziory Wielkie s.147; Majerowska, Szczepankowo s.54; Michalak Drygalski, Młynice s.241; Michalska, Dębno s.1; Naborczyk Frankowski Strzyżewski Mazur Marciniak, Szczepaniwo s.159; Nowosielska Małkowski, Chabsko s.; Paluch Nadleśnictwo Miradz, Cięcisko s.60; Pietruszewski, Mokre s.314; Pietrzkiewicz Szczepankiewicz, Trzemżal s.33; Piński Spychalski Nowak Stępień Gil Kijanowska Wojtkowiak, Radłowo s.86; Rościszewski Ruszkiewicz Stawicki, Młynice s.48; Sitzman Holak Śl(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 37/250/0/-/213 Scans: 0Kolonia Elżbieta nr 11910-1938 [2000] Personenregister (...)asia; Marianna Gregorek; Marianna Gregorek Sawicka; Maria Przydatek; Martin Miedzowski; Michał Gogoł syn Stanisława; Michał i Katarzyna małżonkowieGogołowie; Michał JaniszewskiWojciech Gąsior; Osip Grondziel; Osip Maciąg; Osip Wojciechowski; Paweł Cyprian Rakowski; Paweł Kucharczyk; Paweł Maj; Paweł syn Józefa i Anna Burek małżonkowie Kolasińscy; Piotr Kucharczyk; Piotr Michalski; Piotr stalka; Piotr Szmagiel; Rozalia Zarzycka-Nita; Ryszard Walczyński; Stanisława Gąsior córka Wojciecha; Stanisław Bieniaś; Stanisław Burek i Marianna Grądziel; Stanisław Kawalek; Stanisław Okuniewski; Stanisław Przydatek; Stanisław Supierson; Stefania Gołąb; Stefan Rakowski; Szczepan i Maria Superson małżonkowie Makoś; Szczepan Makoś; Szczepan Starek; Szymon Grego(...) Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku Jednostka aktowa: 58/133/0/1/87 Scans: 0[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Grabów nad Pilicą za 1907 r.]1906-1908 Personenregister (...)k Klara; Kurzepa Ludwika; Kwiatkowski Józef; Lao Julianna z d. Wysocka; Łuczak Andrzej; Łuczak Wojciech; Malinowska Zofia; Malinowski Michał; Marek Jan; Marek Rozalia; Marek Wacław; Michalska Marianna z d. Duniak; Michalski Bartłomiej; Mońka Teodora; Myszka Antoni; Ogrodzińska Paulina; Olszewski Stanisław; Orłowska Stefania; Paduch Stefania; Paryz Józefa z d. Petryka; Pastuszka Marianna; Petryka Piotr(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 53/471/0/12.24/3042 Scans: 0[Roczne sprawozdania statystyczne zakładów przemysłu spożywczego za rok 1947]1948 Sachregister (...)dny T. Jurga, Tomice s.; Młyn wolsztyński, Wolsztyn s.; Motorowy młyn, Turkowy s.; Olejarnia Z. Metelski, Zaniemyśl s.; Śrutownia J. Zieliński, Strzelno s.; Śrutownik A. Zimny, Swarzędz s.; Śrutownik J. Ceglarek, Jabłonna s.; Śrutownik L. Hadyniak, Ostroróg s.; Śrutownik P. Kowalski, Gniezno s.; Śrutownik W. Fifer, Wągrowiec s.; Śrutownik wodny, Biedrusko s.; Wiatrak I. Michalski, Krzywiń s.; Wiatrak motorowy J. Klupsch, Kiełczewo s.; Wiatrak T. Kozłowski, Koło s.; Wiatrak w. Kosmalski, Słupca s. Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1415/0/2.26/503 Scans: 0Ankieta dla weteranów powstania wielkopolskiego zamieszkałych na terenie województwa opolskiego. Część ll.1946-1967 Sachregister Majewski Tomasz, ankieta, 26.XI.1966, s. 2-6; Michałowicz Ignacy, ankieta, 1.IV.1966, s. 7-13; Michalski Józef, ankieta, 18.VIII.1966, s. 14-18; Michalski Józef, życiorys, brak, s. 19-21; Mikus Marian, ankieta, 15.IV.1966, s. 22-28; Nawrocki Bolesław, ankieta, 26.XI.1966, s. 29-33; Nawrocki Bolesław, życiorys, brak, s. 34-42; Nierych(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/2 Scans: 43[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk na 1877 r.]1876-1878 Personenregister (...)ł; Kopiec Wojciech; Korczak Marianna; Korczak Paweł; Kowalczyk Paweł; Kowalczyk Weronika; Kowalski Józef; Krajewski Jan; Krawczak Jan; Krawczyńska Zofia; Krzemiński Wawrzyniec; Krzemiński Wawrzyniec (z); Kurzyński Michał; Luks Władysław; Maciak Jan; Maciak Walenty; Maciak Wojciech; Majewski Jan; Majewski Jan (z); Malinowska Rozalia; Mazurkieiwcz Tekla; Michalak Andrzej; Michalska Katarzyna; Midliński Józef; Molak Zofia; Niewiadowska Zofia; Nobis Józefa; Nowakowski Antoni; Olczak Kazimierz; Olczak Paulina; Orlik Zofia; Otulak Karol; Otulak Stanisław; Ozimska Magdalena; Ozimski Józef; Paschalis Zofia; Pawlak Antonina; Pawlak Weronika; Pawłowska Anastazja; Pietraszewska Antonina; Płońska Teresa; Przybylski Szymon; Przybylski Szymon (z); Rembiewska(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3359 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat kościański.1949 Sachregister (...)Rakówko s.135; Jankowiak, Ujazd s.38; Juja Tomaszewski, Konojad s.175; Kaczmarek Kurasiński, Zgliniec s.62; Kaszkowiak, Jurkowo s.70; Kostrzewa Tomaszyk Zając, Śmigiel s.89; Koszuta, Przysieka Stara s.196; Kowanek, Ujazd s.32; Leonarski Dzięcioł, Wołkowo s.129; Maćkowiak, Kokoszyn s.105; Majorczyk Błaszkowski, Morownica s.97; Markowski Szczepaniak Zandecki, Jerka s.170; Michalski, Obrzycko Nowe s.16; Mocek Kunz, Srocko Wielkie s.150; Nowaczyk, Bąbin s.49; Nowak Pańczak Mueller Krzyczyński Krajewski, Reńsko s.58; Ostrowski, Morownica s.27; Pańczak Graf Jagodzińska, Kamieniec s.206; Pawłowski Merda Prałat Nieger, Łuszkowo s.1; Pietrzak, Kotusz s.55; Przybyłek Maziejuk, Szczodrowo s.21; Senfleben Gabryel, Wydorowo s.78; Skrzypczak, Nielęgowo s.108(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 58/124/0/1/46 Scans: 41[Duplikaty aktów Stanu Cywilnego wyznania rzymsko - katolickiego] Białobrzegi 18671866-1868 Personenregister (...)rolina; Komorowski Walenty; Korczak Wawrzyniec; Koronkiewicz Elżbieta; Kozłowska Marianna; Kozłowski Władysław; Krajewski Ignacy Eugeniusz; Kucharczyk Kazimierz; Kurenda Józefa; Łęgowska Rozalia; Lewandowski Łukasz; Liszewski Marcin; Liwanowski Jan; Machalska Marianna; Małek Adam; Mankowski Jan; Marczak Michał; Mazurkiewicz Katarzyna; Mazurkiewicz Mateusz; Michalak Jan; Michalski Antoni; Mordanowicz Małgorzata; Nowak Karolina; Oleśkiewicz; Ostrowska Marianna; Palik Julianna; Paluch Jan; Paprocki Kalasanty; Pękacki Jan; Pękacki Józef; Pękacki Michał; Pękacki Wincenty; Pikarz Anna; Piotrowska Józefa; Płatek Marianna; Popiel Wojciech; Pośnik Aleksander; Pośnik Franciszka; Posnik Józef; Pośnik Katarzyna; Pryzmerowicz Marianna; Puc Ewa; Puc Zofia; P(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 53/4749/0/4.1/25 Scans: 0Ikonografia do części II obejmującej okres od 1945-1982 [monografii] "6 Poznańska Drużyna Skautowa - 1 Lotnicza Drużyna Harcerzy im. generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Siedemdziesiąt lat działalności 1912-1982 [Józefa Derdy][1914-1928] 1928-1994 Personenregister Andrzejewski Alfons; Andrzejewski Henryk; Bednarek Jan; Bednarek Mieczysław; Bocheński Witold; Borowski Henryk; Budzyński Gwidon; Burlaga Czesław; Czarnocki Leszek; Dąbrowa Zbigniew; Derda Józef; Derda Kazimierz; Duralski Mieczysław; Gołaszewski Zygmunt; Jankowski Ferdynand; Jeran Jan; Jeran Leon; Kaczmarek Ryszard; Kąkolewski Zbigniew; Krugiełka Józef; Kupczyk Franciszek; Majewski Lucjan; Maria Golimowska-Zajczykowa; Michalski Stanisław; Mrowicki Czesław; Piechanowski Jerzy; Ponicki Jan; Sajewski Kazimierz; Sajewski Stefan; Śmiałowski Zbigniew; Świtała Sylwester; Świt Zenon; Szociński Stefan; Wachowiak Zbigniew; Wojtczak Stefan; Zanto Mieczysław Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1071/0/13.6/1438 Scans: 0Handel prywatny-odwołania od decyzji Wydziału Handlu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu1957 Sachregister Boguś Przybył Pawelczak, Leszno, s 249; Chlebda, Czerwonak, s 347; Maciejewski, Bobrowniki, s. 9; Magiełka, Piaski, s. 68; Majsner, Oborniki, s. 96; Maniecki, Tuliszków, s. 36; Marczewska, Kleczew, s. 20; Mencel, Błaszki, s. 91; Michalski, Wrząca Mała, s. 48; Mickiewicz, Kożmin, s. 77; Miejski Handel Detaliczny, Śrem, s. 142; Milewska, Międzychód, s. 93; Militowska, Błaszki, s. 71; Misała, Olszowa, s. 57; Miśkiewicz, Żerków, s. 100; Misterski, Czerniejewo, s. 4; Mojecki, Luboń, s. 103; Molska, Zagórów, s. 75; Musiałowski, Bojanowo, s. 38; Muszyńska, Kożminek, s. 63; Nalewaja, Gniezno, s. 106; Niczke, Kę(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 58/124/0/1/59 Scans: 80[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Białobrzegi za 1880 r.]1879-1881 Personenregister (...) Kazimiera; Kośla Antonina; Kośla Józef; Kotliński Józef; Kowalewska Anna; Kozłowska Józefa; Krzesiński Michał; Kucharska Maria; Lisiewska Julianna; Marczak Walenty; Matyka Rozalia; Michalski Franciszek; Michalski Jacenty; Miszczak Marianna; Mroziewicz Jan; Niewiadomski Aleksander; Olesiski Józef; Oleśkiewicz Antoni; Olszewski Seweryn; Ostrochulski Józef Karol; Paschalski Mikołaj; Pawłowska (...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 53/920/0/7/204 Scans: 0Zarządzenia, instrukcje, wytyczne Komendy Wojewódzkiej "SP" Poznań, w tym programy odpraw, rozkazy, sprawozdania1951-1951 Personenregister (...)szkowski T. - k.; Kubiak Jadwiga - k.; Kucharski Mieczysław - k.; Kusowski Antoni - k.; Lerner - k; Lesniak - k.; Lewandowska - k.; Lewin - k.; lewińska Danuta - k.; Lichoczewska - k.; Lisówna - k.; Łuczak J. - k.; Maliński Marian - k.; Matela Michał - k.; Matuszewski Józef - k.; Matyjek - k.; Mazurek Józef - k.; Mergner Barbara - k.; Michalak - k.; Michalewicz A. - k.; Michalska - k.; Michta - k; Nachsatz - k.; Nieszechowski - k.; Nowak Teresa - k.; Oborski Jan; Ochnacki M. - k.; Ostrowski - k.; Pęc Jjulian - k.; Piesińska - k.; Pochrzykowski Zygmunt - k.; Pokarzyński Zygmunt - k.; Poszewska - k.; Przybyła Marian - k.; Pucułek - k.; Puzerewicz Jarosław - k.; Rabiega - k.; Rybarczyk - k.; Rybicki Tadeusz - k.; Sław Aleksander - k.; Śliwiński Wł(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/3/145 Scans: 0Sprawozdania okresowe z działalności brygad "SP" i wykazy imienne dla Komendy Wojewódzkiej "SP".1950-1950 Personenregister (...) - k; Kowalik Bolesław; Kowalski; Kozak Mieczysław; Krapiński; Krawczuk Karol; Królikowski Adolf; Krupiński Bogdan; Krupiński Zdzisław; Kryza Stanisław; Kudła Stefan; Kurzel Jan; Łata Mieczysław; Lenda Jan - k; Liszkowski Henryk - k; Łuć Bolesław; Machowicz Bogdan; Mądrala Edward; Majówka Czesław; Małysz Jan; Marczak Władysław; Marczuk Stanisław; Mazurkiewicz Eugeniusz; Michalski Andrzej; Mieciułka Józef; Myszura Paweł; Nakielski Marian; Nowak Marian - k.; Nowodziński Władysław; Olbert Bronisław - k.; Olejniczak Jan - k; Osiał Zenon; Pacek Edward; Padewski Jan; Panas Antoni; Partyka Jan - k; Pazyna Jan; Pereta Stanisław; Pietrzak Tadeusz; Pilipczuk Augustyn; Piórkowski Edward; Piruk Aleksander; Podlipny Julian; Popławski Henryk; Pułajdowicz Bro(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 38/410/0/-/38 Scans: 0[Księga hipoteczna] Folwark Broncin W [wydzielony z dóbr ziemskich Broncin], nr hip. 28 [nr hip. lubartowskiej 5]1907-1938 Personenregister (...)dachów; Kołodziej Antoni; Kossak (Kozak) Andrzej; Kowalczyk Janina z Włodarczyków; Kowalczyk Wojciech; Kozyrska Kamila z Ostrzyżków; Krasuski Michał; Krasuski Wojciech; Kułak Michał; Latoch Aleksandra; Latoch Franciszek s. Antoniego; Latoch Józefa 2 v. Baliak; Latoch Józefa z Roguckich; Latoch Józef s. Antoniego; Latoch Józef s. Jana; Ligenza Wojciech; Mazurek Marianna; Michalski Aleksander; Mucharzewska Wiktoria; Mucharzewski Adam; Mucharzewski Józef; Niewęgłowska Zofia z Domańskich; Ochnio Wiktor; Ognik Stanisław; Ostrzyżek Bolesław; Ostrzyżek Jan; Ostrzyżek Józef; Ostrzyżek Katarzyna; Ostrzyżek Stanisław; Ostrzyżek Stanisław s. Stanisława; Paćko Anna z Ostrzyżków; Palinowska Paulina z Gosów; Palinowski Jan; Palinowski Szczepan; Panek Józef; (...) Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim Jednostka aktowa: 58/487/0/1/8 Scans: 84[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1883 r.]1882-1884 Personenregister (...)Karol; Łoboda Katarzyna; Łojewska Aanina Konstancja; Luks Wanda; Machel Jan; Maciak Józef; Maciak Józefa; Maciak Marianna; Maciak Michalina; Magdziarz Julianna; Magdziarz Władysław; Michalska Klara; Michalski Karol; Motyl Jan; Najburg Józefa; Neska Anna; Neska Antonina; Niwińska Aniela Klementyna; Nogawek Józefa; Nowakowski Stanisław; Okoń Franciszka; Olczak Ignacy; olczak Kazimiera; Ol(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/124/0/1/61 Scans: 91[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Białobrzegi za 1882 r.]1881-1883 Personenregister (...)śla Franciszka; Kośla Waleria; Kosobudzka Wiktoria; Kosobudzki Bolesław; Kowalewska Katarzyna; Kowalewska Marianna; Kowalska Julianna; Kozłowski Saturnin Andrzej; Krzesińska Katarzyna; Leśnowolski Michał; Linda Antoni Bonawentura; Lisiewski Walenty; Majewski Józef; Malinowska Feliksa; Malinowski Józef; Mastalerz Jan; Matyka Julianna; Matysiak Helena; Matysiak Stanisław; Michalski Lucjan Julian; Mikulski; Mrola Antoni; Mrola Piotr; Myśka Elżbieta; Najman Balbina; Nejman Anna; Niewiadomski Piotr; Nowacki Władysław; Nowak; Nowicki Wincenty Jakub; Olszewska Marcela; Ostrochulska Marianna Zofia; Ostrochulska Zofia; Ostrochulski Józef Karol; Paprocka Julianna; Paprocka Teofila; Paprocki Józef; Pękacka Ewa; Pękacki Adam; Pękacki Władysław; Pękacki Wła(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/6 Scans: 89[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1881 r.]1880-1883 Personenregister (...)wczak Marianna; Krawczak Marianna II; Krawczak Marianna (z); Królikowski Jan; Kryk Ewa; Kryza Teofil; Krzemiński Władysław; Kucharska Florentyna; Kuśmierek Jan; Kuśmierek Rozalia; Kuśmierski Franciszek; Kustra Michał; Legucka Katarzyna; Lipińska Józefa; Lipińska Rozalia; Lipiński Walenty; Łojszczyk Józef; Macher Karol; Małkowska Kazimiera; Maraszek Jan; Matysiak Stefan; Michalski Aleksander; Mierzwińska Franciszka; Mirkowska Elżbieta; Mosiołek Antoni; Myszkowski Antoni; Nastorowicz Agnieszka; NN; Nowicki Andrzej; Ołdakowska Wanda; Orlik Jan; Orlik Zofia; Otowicz Jan; Otowicz Jan (z); Otowicz Marianna; Otowicz Marianna (z); Otrębska Katarzyna; Paweńska Stefania; Pawlak Franciszka; Pawlak Weronika; Pawłowski Aleksander; Pietrusiak Paulina; Pietrz(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3353 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat kolski.1949 Sachregister (...)a Marciniak, Daniszew s.288; Sielicki, Kupinin s.36; Simiński, Sompolno s.181; Sipowicz, Laszczki Holenderskie s.28; Skorupa, Gogoły s.181; Ślusarska Ślusarek, Police Średnie s.188; Śmigielski Buczma, Ostrów pow. Koło s.117; Sobczyński, Kolonia Ostrów s.54; Stasiak, Hilarów s.69; Stemplewski, Młynik s.147; Świderski, Przybyłowo s.183; Szafrańska, Powiercie s.78; Tomczak Michalska, Rgielew s.; Uciński, Sompolno s.142; Wesołowski Pietrzak Budka Matykiewicz, Kazanki s.169; Wiśniewski, Bierzwienna Długa s.206; Wojciechowska, Mąkolno s.74; Zawierucha, Amt Klodawa s.238; Zientarski, Wólka Komorowska s.220; Ziółkowski, Przybyłów s.185; Żywanowski, Janowice s.24 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/12.24/3040 Scans: 0[Roczne sprawozdania statystyczne zakładów przemysłu spożywczego za rok 1947]1948 Sachregister (...)ia mechaniczna Rypinek, Kalisz s.; Kwaszarnia kapusty J. Ziegenhagen w Poznaniu s.; Mleczarnia parowa, Podolin s.; Młyn elektryczny Galuba, Kórnik s.; Młyn elektryczny Rataje, Rataje s.; Młyn gospodarczy K. Gustyniak, Szadów Pański s.; Młyn J. Schwark, Piłka Parkowo s.; Młyn motorowy B. Wittchen, Widzim Stary s.; Młyn motorowy Cz. Adamski, Radomisko s.; Młyn motorowy F. Michalski, Lipa s.; Młyn motorowy Fr. Łabuz, Lednogóra s.; Młyn motorowy H. Formańska, Ciosaniec s.; Młyn motorowy J. Pasternak, Konary s.; Młyn motorowy Z, Zbiersk s.; Młyn parowy A. Herkt, Grodzisk Wlkp. s.; Młyn parowy a. Serafinowski, Grabów n Prosną s.; Młyn parowy F. Krukowski, Jarocin s.; Młyn parowy G, Mościejewo Kwilcz s.; Młyn parowy I. Klemczak, Miejska Górka s.; Młyn(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 58/124/0/1/78 Scans: 108[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Białobrzegi za 1899 r.]1899-1900 Personenregister (...)owska Julianna; Komorowski Jan; Kośla Stanisław; Kotowska Józefa; Kowalczyk Waleria; Kozłowska Eleonora; Kucharska Stanisława; Kumur Roch; Kuszyński Józef; Kwaśniewska Helena; Leśniak Józef; Lisowski Władysław; Liszewski Józef; Maciejewska Marianna; Maciejewski Szczepan; Majkowska Władysława; Malczewski Czesław; Marciszewski Jan; Markiewicz Franciszek; Markiewicz Józef; Michalska Marianna; Monart Marianna; Nader Antoni; Nerla Klemens; Nerlo Waleria; Nowak Władysław; Olak Władysław; Olczak Marianna; Olesiewicz Stanisława; Olszewski Władysław; Orzechowski Stanisław; Owczarek Józef; Palacz Józef; Pałczyński Henryk; Pałczyński Roman; Paprocki Jan; Paprocki Stanisław; Paschalska Katarzyna; Pawęzka Julian; Pawlik Janina; Pękacka Helena; Pękacka Maria(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/3 Scans: 89[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk na 1878 r.]1877-1879 Personenregister (...) Magdziarz Anna; Magdziarz Jan; Maliszewski Julian; Marczewski Piotr; Matijewicz Aleksandra Faustyna; Matysiak Józef; Michalska Józefa; Michalska Józefa (z); Michalski Stanisław; Morawiecki Stanisław; Murawińska Katarzyna Leokadia; Najdziak Katarzyna; Napiórkowska Katarzyna; Neska Pa(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/7 Scans: 92[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1882 r.]1881-1883 Personenregister (...); Luks Zofia; Maciak Aleksy; Maciak Antonina; Maciak Jan; Maciak Józefa; Maciak Józefa (z); Maciak Marianna; Majewska Zofia; Małkowski Wincenty; Matysiak Antonina; Mekner Stanisław; Michalska Aniela; Michalska Antonina; Milczarek Rozalia; Molak Zofia; Mosiołek Andrzej; Motyl Franciszka; Motyl Helena; Motyl Marianna; Nowakowski Andrzsej; Nowicki Klemens; Olszewska Maria; Orlik Karolina; O(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/9 Scans: 90[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii rzymsko - katolickiej Belsk za rok 1884 r.]1883-1896 Personenregister (...)iński Jakub; Kubiak Kazimierz; Kucharski Michał; Kudlak Andrzej; Langowski Józef; Lenart Andrzej; Lewińska Zofia Franciszka; liks Wacław; Lipińska Antonina; Lipińska Marianna; Lipski Jakub; Łoboda Katarzyna; Maciak Michał; Małkowski Wincenty; Marchowska Elzbieta; Marjańczyk Cecylia; Matyjasik Antonina; Matysiak Katarzyna; Mędrzycki Jan; Mendrzycki Jan; Mesner Marianna; Michalska Zofia; Milczarek Dominik; Narożniak Jan; Niewiadomska Zofia; Nogowski Karol; Olczak Antonina; Olczak Ignacy; Orlik Kazimierz; Orlik Marianna; Otylak Stanisław; Otylak Walenty; Ozimski Łukasz; Ozimski Stanisław; Paluch Józef; Paluch Józef (z); Paprocki Walenty; Pawlak Antonina; Pawlak Ewa; Pawlak Jan; Pianka Zofia; Pietrusińska Marianna; Piwarska Kazimiera; Płodzik Stan(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 53/920/0/3/138 Scans: 0Sprawozdania i protokoły Komendy Wojewódzkiej "SP" z działalności brygad "SP"1950-1950 Personenregister (...) Henryk; Mańczak - k.; Mańczak Mieczysław; Mańczak Mieczysław - k.; Marzec Ryszard; Mastalerz Jerzy ur.1931; Mazur - k.; Mazur Wacław - k.; Mazur W. - k.; Mędrzak Henryk; Melkowski; Michalski - k.; Michalski Marian - k.; Mielczarek (Miełczarek) Mieczysław; Molenda - k.; Molenda Szczepan - k.; Mularczyk Michał ur.1931; Nieborak Zygmunt; Nowacki Józef - k.; Nowak Leon; Nowakowski - k.; N(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3404 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat poznański.1949 Sachregister Adamczak, Swarzędz s.211; Andrzejewski, Suchy Las s.131; Azarko Śmigielski i inni, Tarnowo Podgórne s.97; Bączyk, Jasin s.156; Biernacki, Sarbinowo s.159; Bornaś Syna Żuk Majchrzak Juszkiewicz Nawrot, Golęczewo s; Bulwan Michalski, Gortatowo s.163; Drauszke Majchrzak, Piotrowo s.281; Frąckowiak Kończal, Jankowo s.305; Frąckowiak Nowak Czerniak Koteras, Promno s.201; Gałka, Suchy Las s.64; Gaza Urbanek, Swarzędz s.244; Gintowt- DziewałtowskaGarby s.143; Gintowt- Dziewałtowska, Garby s.21; Godyniak, Suchylas s.46; Hedinger Janusz, Wiry s.16; Hoffmann, Puszczykowo s.11; Houwalt Malicki, Puszczykowo(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/12 Scans: 102[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1887 r.]1886-1888 Personenregister (...) Marianna; Łukasiak; Łukasiak Władysław; Łukasik; Luks Wanda; Maciak Jakub; Maciak Konstanty; Maciak Zofia; Maciak Zofia (z); Malinowski Bronisław; Mendykowski Piotr; Mesker Antoni; Michalska Marianna; Michalska Marianna (m); Mirzejewski Jakub; Mittelstadt Irena Józefa; Modliński Władysław; Mosiełek Andrzej; Neska Józefa; Neska Marcin; Nowicka; Orlik Anna; Orlik Antonina; Oryniak Ewa; Otul(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/4 Scans: 113[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1879 r.]1879-1885 Personenregister (...)aciak Stanisław; Maciak Walenty; Maciak Walenty (z); Maciak Wawrzyniec; Majewska Ewa; Maliszewska Antonina; Marczewska Marianna; Markowska Marianna; Matysiak Ignacy; Matysiak Jakub; Michalska Zofia; Michalski Stanisław; Milczarek Genowefa; Milczarek Józef; Milczarek Józef II; Molak Józefa; Morawska Marianna Celina; Nejburg Paweł; Neska Antonina; Niewiarowski Karol; Niszczak Walentyna; N(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/21 Scans: 112[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1896 r.]1895-1897 Personenregister (...)yżanowska Józefa; Krzyżanowska Zofia; Kuliński Aleksander; Kuliński Stanisław; Kurowski Jan; Lenard Antoni; Liatkowska Władysława; Lipska Marianna; Łojewska Józefa Franciszka; Lubomirska Zofia Klementyna; Lubomirski Jerzy Aleksander Stefan; Łukasiak Andrzej; Maciak Bronisława; Maciak Józef; Maciak Katarzyna; Maciak Stefania; Maciak Tadeusz; Małecka Anna; Mesner Jadwiga; Michalska Anna; Mikołajczyk Antoni; Mikołajczyk Marianna; Mikołajczyk Władysław; Mikulski Antoni; Mikulski Wacław; Mirzejewski Walenty; Mosiołek Michał; Murawska Helena; Nocznicka Maria; Olbrycht Mieczysław; Olczak Aleksander; Orlik Marianna; Orlik Stanisław; Oryniak Leonard; Otulak Kazimiera; Otulak Marianna; Ozimska Józefa; Pawelski Leonard Stanisław; Pawińska Bolesława; Pawla(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/17 Scans: 98[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1892 r.]1891-1893 Personenregister (...)efa (z); Kustra Józefa; Kustra Marianna; Kustra Marianna (m); Lesicki Franciszek; Leska Janina; Lewandowska Julia; Lipińska Antonina; Lipińska Jadwiga; Lipiński Stanisław; Lisicki Franciszek; Łoboda Paweł; Maciak Antoni; Maciak Antonina; Makowski Wojciech; Małecki Franciszek; Martyjasiak Marianna; Mausz Stanisław; Mesner Antonina; Miązek Marianna; Micara Idalia Melania; Michalska Waleria; Mierzejewski Kazimierz; Mikołajczyk Marianna; Motyl Feliks; Motyl Marianna; Mrożek Zygmunt; Mrożek Zygmunt (z); Neska Karolina; Niewiadomska Marianna; Niewiadomska Teofila; Nobis Michalina; Nobis Stanisław; Nowicki Zygmunt; Olczak Wacław; Orlik Marianna; Otulak Antonina; Otulak Florentyna; Otulak Kazimiera; Pałaszewska Anna; Paszkowski Piotr; Pawlak Jakub; Pie(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 53/920/0/5/194 Scans: 0Sprawozdania i informacje Komendantów Powiatowych z pracy kult.-oświat., w tym protokoły z narad1955-1955 Personenregister (...).; Lijewski -k.; Łochowicz Łucjan; Łuceno Wanda; Łuczak Emil -k.; Madej Zdzisław -k.; Mądrzak Stanisław; Makowski -k.; Maleta Henryk; Malicka Gabriela -k.; Malicka Gabryela -k.; Malicka -k.; Malinowska Maria-k.; Małkowska Danuta; Marciniak Danuta; Marczak Antoni -k.; Markowiak Kazimierz -k.; Matuszczak Krystyna -k.; Matyński Jan -k.; Mazur Stanisław -k.; Michalak Irena; Michalska Halina; Mieszczak Marian; Misko -k.; Mizerna Helena; Mleczak -k.; Mróz Józef; Musielska Maria; Naglewicz -k.; Namiński Stanisław -k.; Niedźwiedzka Janina; Olejniczak - k.; Olejnik Krystyna; Orczyk Władysław -k.; Orłowski Józef; Orszt Janusz -k.; Orzechowska Estera; Osada -k.; Otta Krystyna; Pawlaczyk Zbigniew; Peczew -k.; Petrus Zofia; Petryk -k.; Pewna -k.; Pięta Anie(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/15 Scans: 113[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1890 r.]1889-1891 Personenregister (...)f; Kowalczyk Józefa; Kowalska Marianna; Kowalska Marianna (z); Krajeska Katarzyna; Krawczak Adam; Krawczak Anna; Krawczak Antoni; Krawczak Stanisław; Krzemińska Marianna; Kuśmierek Marianna; Lewandowski Stanisław; Lewiński Stefan Jakub; Lipiński Jakub; Maciak Jan; Maciak Józef; Maciak Józef (z); Maciak Władysław; Marciniak Antoni; Maroszek Piotr; Mazgajski Karol Antoni; Michalska Anna; Milczarek Paweł; Mirzejeski Stanisław; Morydz Edward; Myszkowski Hubert Leon; Najbur Franciszka; Najburg Franciszka; Neska Marianna; Niska Wiktoria; Niwiński Bernard; Nogawski Michał; Olczak Antonina; Olczak Zofia; Ołtuszewska Felicja; Orlik Apolonia; Orlik Marianna; Oryniak Anna; Oryniak Józefa; Otulak Zofia; Ozimski Jan; Palczeska Katarzyna; Pawlak Marianna; Pa(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 53/920/0/3/135 Scans: 0Sprawozdania, wykazy, protokoły i meldunki z działalności brygad "SP" dla Komendy Wojewódzkiej "SP".1949-1949 Personenregister (...)k.; Kowalewski Jerzy -k.; Kozłowski Kazimierz; Krzywania - k.; Kudłaczyk Edmund - k.; Kujanek Edward - k.; Lekki Stanisław - k.; Lewandowicz - k.; Lewandowicz Wł. - k.; Lib Szymon - k.; Lorenz Jan - k.; Ludek Bolesław - k.; Ludwiczak Franciszek - k.; Mak Jan - k.; Małys Bronisław; Marcinkowski Władysław - k.; Marczewski Adrzej - k.; Matras Jerzy, ur. 1929.; Matwin - k.; Michalski Władysław - k.; Mikołajczak Benon - k.; Młodawski Zygmunt - k.; Mordak Wacław, ur. 12.07.1930.; Nagiel Jan - k.; Naskręt Józef - k.; Nazimek Józef - k.; Niedźwiedź Jan - k.; Nowaczyk Hieronim; Nowak Eugeniusz - k.; Nowakowski - k.; Nowakowski Władysław; Nyzio Wł. - k.; Olejniczek Jan - k.; Oleszak Tadeusz - k.; Orszulski Edward; Ośka Stanisław, ur. 1931.; Ostaszewski (...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/22 Scans: 131[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1897 r.]1896-1898 Personenregister (...) Walenty; Łączkowski Antoni Franciszek Salezy; Lenard Marianna; Lipiński Hipolit; Łoboda Władysław; Łukasik Leon; Maciak Stanisław; Małecka Anna; Małecki Władysław; Mesner Julianna; Michalska Bronisława; Michalski Karol; Milczarek Franciszek; Milczarek Małgorzata; Mizeński Izydor; Modliński Józef; Mosiołek Szymon; Musiałkowska Franciszka; Musiałowski Jakub; Nawojczyk Stanisław; Niwiński Stan(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 53/1071/0/13.6/1429 Scans: 0Handel prywatny-odwołania od decyzji Wydziału Handlu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu1956-1957 Sachregister (...)achińska Migdałek, Poznań, s. 409; Marciniak, Słupca, s. 333; Marcinkowska, Ostrów Wlkp s. 312; Marczak, Września, s. 371; Matuszak, Śrem, s. 421; Matuszewski Kolecki, Poznań, s. 397; Matuszewski, Poznań, s. 298; Matuszkiewicz Antkowiak, Poznań, s. 384; Mazurek, Strzałkowo, s. 414; Mazurkiewicz Marciniak, Słupca, s. 376; Mężyński, Michaelis, Marchlewski, Poznań, s. 337; Michalski Matyja Niewiadomska Witkiewicz Nadstazik Nowicki Niemczewski, Poznań, s. 422; Migacz, Pyzdry, s. 375; Mikołajczak, Kępno, s. 324; Mikuła, Golina, s. 412; Miotła, Poznań, s. 354; Mocek, Poznań, s. 367; Molicki, Poznań, s. 327; Mrówka Mrowiński, Poznań, s. 316; Mroziński, Chocz, s. 301; Murawiecka, Pyzdry, s. 402; Murszel, Turek, s. 352; Muszyński, Piła, s. 313; Nadobnik(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 38/410/0/-/35 Scans: 0[Księga hipoteczna Dobra ziemskie Broncin, nr hip. 26, nr hip. lubartowskiej 3, tom II]1910-1938 Personenregister (...)w; Kułak Rozalia z Szymańskich; Latoch Franciszek; Latoch Józef; Latoch Stanisław; Latoch Stefan; Ligenza Aleksandra; Ligenza Antoni; Ligenza Franciszek; Ligenza Jan; Ligenza Weronika; Ligenza Wiktoria; Ligęza Aleksandra; Ligęza Franciszek; Łukasiewicz Jan; Maciak Andrzej; Maciak Marianna; Majcher Feliksa; Majcher Jan; Majcher Józef; Majcher Władysław; Mazurek Marianna; Michalska Aniela z Dudków; Mościcki Michał; Mróz Ludwik; Mucharzewska Antonina; Mucharzewska Helena z Sobolewskich; Mucharzewska Wiktoria; Mucharzewska Wiktoria z Gajdów; Mucharzewski Adam; Mucharzewski Józef; Niebrzegowska Aleksandra; Niebrzegowska Józefa; Niebrzegowska Katarzyna; Niebrzegowska Stanisława; Niebrzegowski Antoni; Niebrzegowski Bolesław; Niebrzegowski Józef; Niebr(...) Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim Jednostka aktowa: 58/487/0/1/26 Scans: 135[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1901 r.]1900-1902 Personenregister (...)t Zofia; Lewandowska Marianna; Lewandowski Zygmunt; Lipińska Julianna; Lipińska Rozalia; Lipińska Stanisława; Łubiński Jan; Lubomirska Jadwiga Marcelina; Łukasiewicz Jan; Maciak Lucyna; Magdziarz Marianna; Majdykowska Helena; Małecka Stefania; Małecki Józef; Malinowski Jan; Marczak Szczepan; Markiewicz Katarzyna; Markiewicz Marianna; Martysiak Franciszka; Mesner Stefan; Michalska Antonina; Mieżejewski Jan; Mikulska Stanisława; Milczarek Franciszek; Modliński Franciszek; Motyl Aleksandra; Motyl Helena; Motyl Jan; Motyl Marianna; Musiałkowska Józefa; Musiałkowski Franciszek; Mydłowski Mieczysław; Nawojczyk Wacław; Niedziołek Antoni; Niewiadomska Barbara; Nocznicka Anna; Okniński Stanisław; Olczak Feliksa; Olczak Julianna; Olczak Marianna; Ortulak(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/124/0/1/72 Scans: 132[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Białobrzegi za 1893 r.]1893-1894 Personenregister (...)Stanisław; Kucharczyk Marianna; Kucharska Anna; Kuczyński Antoni Roman; Kurenda Józefa; Leksiński Jan; Leśnowolski Stanisław; Lisioska Antonina; Lisioska Józefa; Łobodzińska Konstancja; Luks Felicja Rozalia; Majewski Michał; Majewski Tadeusz; Małek Józefa; Małek Marianna; Malinowski Mieczysław; Markiewicz Marta; Markowska Józefa; Matysiak Władysław; Michałowska Jadwiga; Michalski Władysław; Michowska Marianna; Mroczkowski Ludwik; Mroziewicz Antonina; Mroziewicz Julianna; Mszanecka Antonina; Murawska Lucyna; Muszyńska Józefa; Nowacki Bolesław; Oleśkiewicz Piotr; Pachniak Antoni; Palacz Marianna; Palczyńska Zofia; Paprocka Ewa; Paprocka Felicja; Pawenski Jan; Pawęzka Jan; Pękacka; Pękacka Helena Walentyna; Pękacki Piotr; Pękacki Teofil Albin; Pik(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 53/920/0/5/193 Scans: 0Sprawozdania i informacje Komendantów Powiatowych z pracy kult.-oświat., w tym ankiety1955-1955 Personenregister (...)cherek Marian - k.; Małecki Mieczysław - k.; Malicka Gabryela - k.; Małolepsza Maria - k.; Mańczak Włodzimierz - k.; Masztalerz Stanisław - k.; Meisner - k.; Michalczyk Halina - k.; Michalska Eugenia; Michalski Włądysław - k.; Mikołajczyk Ludwik - k.; Mos Felicja - k.; Najderek Jan; Namiński Stan. - k.; Niedźwiecka Martyna; Nowak Edmund - k.; Nowak Stanisław - k.; Orczyk Władysław - k.; O(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1071/0/6.9/832 Scans: 0Opinie o przeznaczeniu nieruchomości niezbędnych do realizacji narodowych planów gospodarczych [nr 1-80]1954 Sachregister (...)ski; Państwowa Komunikacja Samochodowa Kalisz pl. 1 Maja hala targowa; Pleszew ul. Malińska, Państwowy Ośrodek Maszynowy, Gminna Spóldzielnia; Poznań Czarnkowska 19; Poznań Gdyńska betoniarnia Zjednoczenia Budowlane, Zakłady Produkcji Elementów Budowlanych; Poznań-Junikowo Kurasz; Poznań Majakowskiego Mroczkiewicz czyszczalnia nasion; Poznań plac Wielkopolski Ciszewska, Michalski, Szymczak; Poznań Smolna 13, Chemiczna spółdzielnia Pracy "Jedność Robotnicza"; Poznań Starołęka kolejowe ogródki działkowe; Poznań Szamotulska Beyga, Przydryga, Piątek; Poznań Towarowa 13, Centrala Rolników SA; Poznań-Winiary ogródki działkowe Bogdank, Drzymały, Urbanowska; Poznań wyższa Szkoła Rolnicza, Dojazd, Golęcińska; Poznań Zakłady Cegielskiego Dzierżyńskiego s(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/10 Scans: 120[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii rzymsko-katolickiej Belsk za rok 1885]1884-1886 Personenregister (...)i Mieczysław; Lipiński Józef; Łoboda Antoni; Łoboda Antoni (z); Łoboda Marianna; Łokcikowski Franciszek; Maciak Józef; Maciak Katarzyna; Maciak Kazimierz; Maciak Stanisław; Magdziarz Jan; Magdziarz Małgorzata; Magdziarz Władysław; Małachowski Wojciech; Mentlak Jan; Mentlak Jan II; Mentlak Jan (z); Mentlak Kazimierz; Mentlak Marcin; Mentlak Marcin (z); Mentlak Stanisław; Michalska Józefa; Mikulski Teodor; Mosiełek Franciszka; Mosiełek Franciszka (z); Motyl Jadwiga; Motyl Jan; Mrożek Józef; Najbur Antonina; Neska Anna; Neska Jakub; Neska Mikołaj; Nowacka Marianna; Olczak Julianna; Orlik Franciszka; Orlik Józefa; Orlikowski Marcin; Otulak Antonina; Otulak Tekla; Ozimska Marianna; Pawlak; Piekarek Katarzyna; Pielarczyk Anna; Pielarczyk Józefa; Podl(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 53/920/0/5/190 Scans: 0Sprawozdania do Komendy Głównej PO "SP", w tym informacje o przebiegu narad, zestawienia prenumeraty "Przeglądu Sportowego", protokoły, informacje o przebiegu festynów, terminarze, plany pracy, wykazy1955-1955 Personenregister (...)arski Kazimierz - k..; Ławniczak Czesław - k.; Lewandowski; Lewicki Zdzisław - k; Lewicki Zdzisłąw - k.; Liberkowska Felicja -k.; Lis Stanisław; Lorenc Stanisława - k.; Lubka Franciszek; Lupka Franciszek; Maciak -k.; Majcherek Krystyna - k.; Majchrzak Bogdan -k.; Majewska Krystyna -k.; Mańczak -k.; Markowiak Kazimierz - k.; Matuszewska Krystyna; Matusz -k.; Meck Alojzy; Michalski - k.; Mikołajewski Marian - k.; Miśko Zbigniew; Najdanek Jan; Najdanek Jan - k..; Nalipiński Zenon - k; Nalipiński Zenon - k.; Nowacka Janina - k.; Nowacka -k.; Nozik Stefan - k; Nozik Stefan - k.; Olszewski Mieczysław - k; Pacocha Janusz - k.; Pacocha -k.; Pakorzewska Irena; Pakorzewska Irena - k..; Patelka Teresa; Patelka Teresa - k..; Pawela - k.; Pepka Zuzanna - k.(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1071/0/6.9/652 Scans: 0Postępowanie wywłaszczeniowe i odszkodowawcze1956 Sachregister (...)/56 Wydział Wojskowy St. Gazińska, Powidz, s.; IV/53/32/56 Wydział Wojskowy St. Maroszak, Powidz, s.; IV/53/32/56 Wydział Wojskowy Sylwester Nowak, Janowo, s.; IV/53/32/56 Wydział Wojskowy Szczepan Sikorski, Janowo, s.; IV/53/32/56 Wydział Wojskowy Sz. Stefaniak, Ciosna, s.; IV/53/32/56 Wydział Wojskowy Teresa Wańczyk, Strzałkowo, s.; IV/53/32/56 Wydział Wojskowy Wacław Michalski, Sierakowo, s.; IV/53/32/56 Wydział Wojskowy W. Bąbol, Sierakowo, s.; IV/53/32/56 Wydział Wojskowy W. I A. Bąkowski, Posada, s.; IV/53/32/56 Wydział Wojskowy W. I Izabela Igliński, Łężec, s.; IV/53/32/56 Wydział Wojskowy Wiktor Burdasz, Rudy, s.; IV/53/32/56 Wydział Wojskowy Wł. Bąk, Sierakowo, s.; IV/53/32/56 Wydział Wojskowy Wł. Gracjalny, Sierakowo, s.; IV/53/32/56 (...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3341 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat jarociński.1948-1949 Sachregister (...) Mielcarek, Baranówek s.192; Szymańska Grajek Cepa, Szypłów s.365; Tanaś, Żarnowska, Marcinkowski, Olenderek, Durmens, Walerowicz, Wszołów s.37; Tobolski, Bogusław s.278; Tomasik, Wilcza s.34; Tomczak, Skrzypna s.65; Walczak, Jedlec s.114; Waliszewski, Kotlin s.; Wieczorek, Cielcza s.392; Wieś1, Potarzyca s.; Witczak, Waliszew s.407; Wojtaszewski, Rusko s.163; Woliński, Michalski, Walerowicz, Zielona Łąka s.26; Wyremblewski, Leszczyce s.386; Zawada, Pędzew s.224; Zaworski, Mieszków s.381; Zimny, Baranówek s.246 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/4/182 Scans: 0Protokoły z kolektywu Komendy Wojewódzkiej "SP" Poznań, w tym, protokoły z odprawy Komendantów Powiatowych, informacje o pracy w hufcach, informacje w sprawie likwidacji szkód i strat1954-1954 Personenregister (...)ske Roman; Łojewski Franciszek - k.; Łubich Sławomir - k.; Luborak Antoni - k.; Luborak Antoni -k.; Łuborak Antoni - k.; Ludwiczak - k.; Ludwiczak - k..; Maciejewski - k.; Maciejewski Tadeusz - k.; Madczyński - k.; Magnus Józef - k.; Mańczak - k.; Mańczak -k.; Mańczak Mieczysław - k.; Mańczak Mieczysław -k.; Mańczak M. - k.; Mańczak M. - k..; Matuszak - k.; Matusz - k.; Michalski - k.; Mikołajczak Janina; Młodzianowski - k.; Molenda - k.; Molenda Stefan - k.; Mucha - k.; Mucha - k..; Mucha Stanisław - k.; Naglewicz; Naglewicz -k.; Niezgoda - k.; Nowacka J. - k.; Nowacka - k.; Nowacka -k.; Nowaczyk - k.; Nowaczyk - k..; Nowaczyk Krystyna - k.; Nowaczyk Sylwester - k.; Nowisz Helena - k.; Nowisz - k.; Nowisz - k..; Obarko Mikołaj - k.; Oborski - (...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 58/425/0/1/33 Scans: 0[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Przysucha za 1906 r.]1906-1907 Personenregister (...)lecki; Mernik Joanna, 2voto Szklarska, 3voto Pałgan + Lewandowski; Michalska Józefa; Michalska Petronela 2voto Kowalska; Michalska Petronela IvotoJakubczyk; Michalska Petronela z d. Seta; Michalski Adam (zgon 1904); Michnicka Aniela; Michnicka Zofia Wanda; Miedzi(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 12/66/0/-/42 Scans: 281Dyplomy za udział w powstaniach śląskich (277 imiennych dyplomów do Krzyża na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi)1933 Personenregister (...)sok Jan; Lebek Konstanty; Lebek Konstanty.; Ledwig Jan; Ledwon Franciszek; Lelek Józef; Lenart Teodor; Leśniok Paweł; Liniany Józef; Lis Stanisław; Lis Stanisław.; Loska Juliusz; Lubecki Emil; Macioszek Konrad; Madejski Józef; Magdziorz Wilhelm; Małecki Kazimierz; Małek Józef; Małysek Franciszek; Martinowski Konrad; Maruszczyk Franciszek; Mazur Joachim; Messinger Jakób; Michalski Wiktor; Miczajka Tomasz; Minkus Jan; Miozga Juliusz; Miskiewicz Bronisław; Morawiec Emil; Mrozik Antoni; Myalski Jan; Nawrat Franciszek; Nawrat Walenty; Nawrat Wincenty; Niedziela Józef ks; Niewżoł Karol; Nocoń Jan; Nowak Teodor; Nowak Teofil; Obłończyk Józef; Ochman Wilhelm; Offman Wincenty; Ogierman Leon; Olszówka Jan; Opiełka Jan; Oswald Jan; Owczarek Stefan; Pająk (...) Archiwum Państwowe w Katowicach Jednostka aktowa: 53/920/0/10/207 Scans: 0Błaszczyk Władysław, syn Wincentego Personenregister (...)wski Henryk - k.; Maj Jan - k.; Maj - k.; Malewicz - k.; Maliński Marian; Małyszka Edward - k.; Manuszak Leon - k.; Marciniak Wacław -k.; Matczyński Henryk - k.; Matuszak - k.; Matuszewski J.- k.; Matusz - k.; Matusz Stefan; Matysiak Władysław - k; Mazurek Józef -k.; Medlewska Zofia - k.; Miasiarczyk Alfons - k.; Michalak Stanisław - k.; Michalal(Michalak) Stefan - k.; Michalska Sabina - k.; Mikołajczak Jerzy - k.; Mocz Tomasz - k.; Mostowy Stanisław - k.; Mostylińska Zofia; Nazimek Józef - k.; Niedźwidź Jan - k.; Niedźwiedź Mieczysław- k.; Niesuchorski Czesław - k.; Noskowiak Urszula - k.; Nowaczyk - k.; Nowak Adam; Nowak Jadwiga; Nowak Mieczysław - k.; Nowak Stanisław - k.; Nowicka Kazimiera; Nowicki Właadysław - k.; Obal Jan - k.; Oborski -(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/3/142 Scans: 0Sprawozdania okresowe z działalności brygad "SP" dla Komendy Wojewódzkiej "SP".1950-1950 Personenregister (...)isław; Maciejewski Artur; Maćkowiak Franciszek - k.; Madera Wacław, ur. 1931r.; Majewski Dominik; Małecki Konrad, ur. 1932r.; Małek Bronisław; Mańczak Mieczysław - k.; Marciniak Teodor; Marcinkiewicz Ryszard; Marenda Zbigniew; Markowski Henryk; Markowski Zbigniew, ur. 1932r.; Mazurenk Edwin, ur. 1931r.; Mazur Wacław - k.; Mazur W. - k.; Merchuta Tadeusz; Michalik Józef; Michalski Marian - k.; Mielcarek Kazimiera; Mielcarek Władysława; Migań Waldemar; Migdał Józef; Migdał Zdzisław; Misztal Stefan, ur. 1931r.; Molenda Szczepan - k.; Moroz Mieczysław - k.; Mowny Stanisław; Mrozik Stanisław; Mucha Stanisław; Nagoń Waldemar; Nawrocki Stanisław, ur. 1931r.; Nidrych Stanisława; Nowacki Józef - k.; Nowacki Leon; Nowicki Jan - k.; Oenpa Stanisław; Olend(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/3/137 Scans: 0Protokoły i sprawozdania Komend Powiatowych "SP"1945-1950 Personenregister (...)ćkowiak Franciszek - k.; Majarowski Lucjan; MajchrzakTadeusz - k.; Majda Kazimierz; Makowiak Tadeusz; Małkiński Zbigniew; Mańczak - k.; Mańczak Mieczysław - k.; Marciniak Henryk - k.; Marciniak H. - k.; Marciniak Józef - k.; Maryański - k.; Matusiak; Matusiak Wacław; Matuszewski - k.; Matz Marian; Mazuchowski Ignacy; Mażuchowski Ignacy; Mazurek - k.; Mazur Zbisław - k.; Michalski Marian - k.; Mikulicz - k.; Milczarek Kazimierz - k.; Milka Henryk; Mroczkowski - k.; Mularczyk Zygmund; Nafalski Piotr; Nowacki Józef - k.; Nowak Leon; Nowak Marian - k.; Nowak Stanisław - k.; Olk Marian; Olszewski Jan; Osiecki; Osiecki Józef; Ostojski Czesław - k.; Ostrowski Wacław - k.; Osuchowski; Owczarz - k.; Paciejewski Ryszard - k.; Pałka - k.; Panek - k.; Pars(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/4/177 Scans: 0Protokoły z odpraw z Komendy Wojewódzkiej "SP" Poznań. Protokoły rozliczeniowe. Protokoły z likwidacji poszczególnych brygad1951-1951 Personenregister (...)in - k.; Maniewski; Marciniak - k.; Markowski - k.; Masiera Sabina - k.; Matuszak L. - k.; Matysiakówna; Mazurek Józef - k.; Mazur - k.; Michalak - k.; Michalczak; Michalewicz - k.; Michalska - k.; Michalski - k.; Minca - k.; Miroszyńska Urszula - k.; Mokwa - k.; Mróżak Krystyna Helena; Mruk Jan; Mruk Ryszard; Mulkowski Tadeusz; Musielak - k.; Nachsatz - k.; Naparty Józef; Naparty Kaz(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1071/0/10.9/1421 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej w Poznaniu w sprawach przydziału gospodarstw w powiatach: Oborniki, Ostrów Wlkp., Pleszew, Ostrzeszów, Słupca, Środa, Szamotuły, Wągrowiec1957-1959 Sachregister (...)motuły, s. 278; Marosz Kmieciak, Otorowo, s. 276; Matuszewski, Wieczyn, s. 123; Mazur, Karolin, s. 296; Mazur Łucjan Państwowy Zakład Leczniczy dla Zwierząt, Murowana Goślina, s. 3; Michalska, Zawidowice, s. 175; Miedzianowski Wzięch, Kobylec, s. 326; Mielecki, Nowawieś Wronki, s. 268; Minkin Witkowski, Wola Koszucka, s. 214; Minta Miklas, Przybysławice, s. 88; Muślewsk(...) 267; Stankowski i inni, Skąpe, s. 219; Starosta i inni, Państwowe Gospodarstwa Rolne zespół Gałowo, pow. Szamotuły, s. 275; Stasiak Mucha Kwiatkowski, Międzylesie, s. 319; Stawniak Michalski i inni, Strzałkowo, s. 236; Studziński, Macew, s. 148; Świderski, Grodzisko, s. 124; Szewczyk Binkiewicz, Łopienno, s. 311; Szwajkowski Grześkiewicz, Grab, s. 137; Taraszczuk, Sośn(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/12.25/3166 Scans: 0Deklaracje na uzyskanie karty rejestracyjnej IV1949 Sachregister (...)Bartoszak, Warta s; Cegielnia J Bratborski, Koźmin s; Cegielnia Jerzyniak, Kąty s; Cegielnia K, Kotlin s; Cegielnia K Rachwał, Klapki s; Cegielnia Krassowski, Kłodawa s; Cegielnia K Thiel O, Ostrzeszów s; Cegielnia Laseni, Turek s; Cegielnia L Haak, Wronki Zamość s; Cegielnia Marek, Kępno s; Cegielnia Matysiak, Rostarzewo s; Cegielnia M Graczykowski, Kalisz s; Cegielnia Michalska, Kaczorowski, Kalisz s; Cegielnia M Malik, Masanów s; Cegielnia O, Ostrowieczko s; Cegielnia Prauziński, Zacharzew s; Cegielnia R Arent, Chylin s; Cegielnia Rudnicze Z Szymański w Poznaniu s; Cegielnia Sadowski, Nowawieś s; Cegielnia S Krawczyński, Kalisz Czaszki s; Cegielnia Ślesin, Ślesin s; Cegielnia Spława - Neman, Dymaczewo Stare s; Cegielnia S Poznański, Chodzież(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/3/150 Scans: 0Meldunki miesięczne i sprawozdania z pracy hufców "SP", kronika hufca w Sieroszewicach1951-1951 Personenregister (...) Irena; Major Teresa; Makowska Anna; Malesza Jadwiga - k.; Małolepszy, ur. 1933; Małyszka Aleksander; Mania Albin - k.; Marchwacz - k.; Marcinkowiak Jan; Marcinkowski - k.; Marszałek Bronisława; Matłoka; Matula Jan - k.; Matuszak - k.; Mazurek Sylwester; Mazur Henryk; Melczarek Ludwika; Michalak Mieczysław - k.; Michalczyk Henryk - k.; Michalewska; Michałowska Krystyna; Michalska Sabina - k.; Mikołajczak - k.; Mikołajczak Walerian - k.; Mikołajczyk Stefan; Mikołajczyk Władysław - k.; Milkołajczyk Zdziesław; Miłoś Eugeniusz; Misiorny Tadeusz - k.; Miś Jan - k.; Mokwa Marceli - k.; Molenda Stefan - k.; Morawska Henryka - k.; Mosiniak Stanisław; Moszak - k.; Moszernski Stanisław; Mrozikówna Halina; Najder - k.; Nawrot Teodor; Nawrot Teodor - k.; N(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 36/148/0/-/10 Scans: 0[Księga aktów notarialnych Stefana Rudzińskiego notariusza we Włodawie oraz jego zastępcy Antoniego Radlińskiego, rep. nr 352-759]1938 Personenregister (...) Michał; Linde Irena-Aleksandra; Linde Władysław; Łomko Josel; Majewska Marianna; Majewska Rozalia; Majewski Aleksander; Majewski Antoni; Majewski Marian; Masiukiewicz Feliksa; Masiukiewicz Feliksa, c. Jana; Masiukiewicz Władysław; Masiukiewicz Władysław, s. Ludwika; Matejuk Bazyli; Matejuk Piotr; Matyszuk Wincenty; Miareczko Jadwiga; Michalik Eugenia; Michalik Nikodem; Michalski Stanisław; Mielniczuk Anastazja; Mielniczuk Jan; Milewska Paulina; Milsztejn Liba; Minc Bejła; Mironiuk Stefan; Miś Franciszek; Misiura Antoni; Misiura Antoni, s. Andrzeja; Misiura Józefa; Misiura Józefa, c. Szczepana; Miszczuk Andrzej; Mitiułka Janina; Mitłosz Szymon; Mitłosz Szymon, s. Jana; Mojzels Szloma-Lejba; Moniuk Emilian; Mróz Piotr; Murawski Stanisław; Mutwic(...) Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 53/471/0/12.24/3012 Scans: 0[Sprawozdania zbiorcze różnych zakładów produkcyjnych o obrocie oraz o ilości i wartości produkcji]1950 Sachregister Arcogaz w Poznaniu s; Cegielnia L Haak, Wronki-Zamość s; Cegielnia L Krassowski, Kłodawa s; Cegielnia parowa Albertów, Słupia s; Cegielnia parowa A Michalska J. Kaczorowski w Poznaniu s; Cegielnia parowa Biegański, Mikstat s; Cegielnia parowa B Weber, Zduny s; Cegielnia parowa Ceglin, Chodzież s; Cegielnia parowa Czaszki, Kalisz s; Cegielnia parowa Cz Kubzdela, Ostrów Wlkp s; Cegielnia parowa Fr Matysiak, Rostarzewo s; Cegielnia parowa Gawrońska, Dymaczewo Stare s; Cegielnia parowa Henzel, Rozstępniewo s; Cegielnia parowa J(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/884/0/8/402 Scans: 0Album pamiątkowy Powstańców Wielkopolskich [ze wstępem pt. "Organizacja i wybuch powstania w Nowotomyskim"]1938 Personenregister (...)6; Luleczka Leon ur. 30.03.1893; Łusiewicz Sylwester ur. 11.12.1880; Łusiewicz Sylwester ur. 12.12.1882; Madajczyk Michał ur. 22.09.1891; Magdziarz Andrzej ur. 29.11.1896; Małachowski Franciszek ur. 08.10.1875; Malak Tadeusz ur. 22.09.1895; Mamczarz Stanisław ur. 24.09.1893; Marciniak Józef ur. 05.03.1890; Marosz Wincenty ur. 06.07.1898; Michalak Andrzej ur. 16.06.1899; Michalski Stanisław ur. 08.10.1894; Mielcarski Roman ur. 04.08.1890; Mieloch Antoni ur. 26.05.1901; Mielżyński Ignacy ur. 02.02.1871; Mieszała Jan ur. 02.08.1897; Mikołajczak Antoni ur. 14.04.1881; Mikołajczak Klemens ur. 18.11.1883; Mikołajczak Stanisław ur. 02.11.1900; Minkwitz Maksymilian ur. 05.10.1876; Mizera Adolf ur. 17.06.1899; Mnichowski Wojciech ur. 24.03.1895; Mrowińs(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/4/176 Scans: 0Sprawozdania Inspektorów Komendy Wojewódzkiej "SP" Poznań. Sprawozdania poinspekcyjne z powiatów, sprawozdania z wyjazdów służbowych, meldunki, informacje, uwagi pokontrolne1954-1954 Personenregister (...) - k.; Mańkowski Jan; Marczyk; Matelak - k.; Matusiak Wincentyna; Matuszak Franciszka; Matuszak Roman; Matyniak Stefan - k.; Mazurek Zofia; Michaliski Włacław -k.; Michałowska Anna; Michalska - k.; Michalski Zygmunt; Mikołajczak Eugeniusz; Mikołajczak Zygmunt; Mikołajczyk - k.; Morawski Jacek; Moruszewska Irena; Musielak Jan; Nagórnieński Władysław; Niedźwiedź Mieczysław - k.; Nisiołek(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/918/0/9/1879 Scans: 0Orzeczenia odszkodowawcze mienia rolniczego, Numer 222. Repertorium [bez biegu]1945 Personenregister (...)orabliszcze; Łuczyński Józef 464/45 Skość; Łukowski Władysław 1526/45 Międzynce; Łuksza Bronisław 1417 Boruny; Madaliński Feliks 654/45 Walukiszki; Makowska Rozalia 744/45 Rożanówka; Małecki Jan Kazimierz 1336/45 Stanisławów; Malicki Adam 405/45 Nowa Dąbrowa; Mańkowska Czesława 377/45 Ludwipole; Marcinkowska Maria 910/45 Zamucińce; Matuszewicz Bolesław 1620/45 Zofinowo; Michalski Albin 435/45 Słoboda; Miedzińska Helena 255/45 Worochta; Mikuliszyn Piotr 1651/45 Kokutkowce; Minkowski Józef 969/45 Kutach; Miraszewski Wiktor 1664/45 Kacznowicze; Młyniec Maria 311/45 Wilanów; Nagalewski Józef 918/45 Krąglik; Niezyński Łucjan 667/45 Stara Huta; Niżnik Otton 1603/45 Krytowce; Nosek Józef 731/45 Tarnówka; Nowicki Bolesław 1204/45 Czortków; Nowicki Jan (...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1170/0/-/65 Scans: 0Roczne sprawozdania z działalności prywatnego zakładu przemysłowego - Główny Urząd Statystyczny [za 1958 rok], [wartość produkcji w zł., produkcja wg. ilości i wartości oraz obroty[ -[przemysł materiałów budowlanych].1958 Sachregister (...)zbno, 418; Tartak Małolepszy, Tuliszków, 422; Tartak Maluszkiewicz, Koźminiec, 432; Tartak Mania, Śmigiel, 434; Tartak Metzler, Kaszczor, 494; Tartak Michalak, Kiszkowo, 428; Tartak Michalski, Racot, 424; Tartak Michalski s, Sompolno, 426; Tartak Mikołajczyk, Kłodawa, 420; Tartak M, Wolsztyn, 416; Tartak Nowakowski, Grodziec, 438; Tartak Podczaski, Brzeźno pow. Czarnków, 42; Tartak, Poznań, s.; Tart(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/472/0/1/5 Scans: 0Sprawy finansowe i budżetowe [akta normatywne, w tym władz centralnych, preliminarze budżetowe]1945-1948 Personenregister (...)Mamoński Józef członek Wojewódzkiej Rady Narodowej z Polskiej Partii Robotniczej przew. Powiatowej Rady Narodowej I sekr. KPPZPR w Kole s.157; Mazur Jan radny Wojewódzkiej Rady Narodowej członek Wydziału Wojew. z pow. Środa Przew. Powiatowej Rady Narodowej ze Stronnictwa Ludowego s.158; Michałkiewicz Józef radny Wojewódzkiej Rady Narodowej ze Stronnictwa Ludowego s.160; Michalski Zbigniew radny Wojewódzkiej Rady Narodowej s.160; Milczyński Marian radny Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej ze Stronnictwa Pracy przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Pracy, przewodniczący Komisji Drogowej s.160; Młotecki Władysław radny Wojewódzkiej Rady Narodowej przew. Zarz. Wojew. Związku Walki Młodych s.159; Mocek Leon radny Wojewódzkiej Rady Narod(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 36/148/0/-/8 Scans: 0[Księga aktów notarialnych Stefana Rudzińskiego notariusza we Włodawie oraz jego zastępcy Antoniego Radlińskiego, rep. nr 701-1010]1937 Personenregister (...)ryk Anna; Meryng Ludwik; Michalska Feliksa; Michalski Stanisław; Michalski Stanisław, s. Bronisława; Michalski Stefan; Michalski Stefan, s. Bronisława, 1; Michalski Stefan, s. Bronisława, 2; Michalski Stefan, s. Bronisława, 3; Michalski Stefan, s. Bronisława, 4; Michalski Stefan, s. Bronisława, 5; Michalski Tadeusz-Maurycy, s. Bronisława, 1; Michalski Tadeusz-Maurycy, s. Bronisława, 2; Michalski Tadeusz-Maurycy, s. Bro(...) Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 36/148/0/-/6 Scans: 0[Księga aktów notarialnych Stefana Rudzińskiego notariusza we Włodawie oraz jego zastępcy Antoniego Radlińskiego, rep. nr 354-697]1936 Personenregister (...) Feliksa; Masiukiewicz Władysław; Maśluch Józef, s. Jana, 1; Maśluch Józef, s. Jana, 2; Maśluch Józef, s. Jana, 3; Maśluch Zofia; Matczuk Anna; Matczuk Bazyl; Matczuk Dawid; Matczuk Eudokja; Matczuk Józef; Matczuk Marjanna; Matczuk Michał; Matczuk Piotr; Matejuk Olga; Matejuk Stefan; Matusz Zofia; Mauer Julianna; Mazurek Magdalena; Menke Marjanna-Aniela; Michalczuk Jan; Michalski Tomasz; Mieczkowska Natalia, c. Antoniego, 1; Mieczkowska Natalia, c. Antoniego, 2; Mieczkowska Natalia, c. Antoniego, 3; Mielniczuk Marja; Mieszuk Adam; Mieszuk Anastazja; Mieszuk Jan; Milka Adolf; Mionszkiewicz Helena; Mionszkiewicz Jan; Misiura Franciszek; Moniuk Katarzyna, c. Michała, 1; Moniuk Katarzyna, c. Michała, 2; Moniuk Katarzyna, c. Michała, 3; Moniuk Katar(...) Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 36/148/0/-/5 Scans: 0[Księga aktów notarialnych Stefana Rudzińskiego notariusza we Włodawie oraz jego zastępcy Antoniego Radlińskiego, rep. nr 1-349]1936 Personenregister (...)i, s. Antoniego; Matyszuk Jan; Mazurczuk Józef; Mazurek Magdalena; Michalska Franciszka; Michalska Franciszka, c. Antoniego; Michalski Jan; Michalski Jan, s. Tomasza; Michalski Tomasz; Mietiułka Konstanty; Milaniuk lub Melaniuk Marjanna; Mile(...) Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 53/471/0/12.24/3010 Scans: 0[Sprawozdania zbiorcze różnych zakładów produkcyjnych o obrocie oraz o ilości i wartości produkcji]1950 Sachregister Browar parowy Z Zgorzalewicz, Żnin s; Cegielnia L Krassowski, Kłodawa s; Cegielnia parowa Albertów, Słupia s; Cegielnia parowa A Michalska i L Kaczorowski, Kalisz s; Cegielnia parowa B Weber, Zduny s; Cegielnia parowa Ceglin, Chodzież s; Cegielnia parowa Czaszki, Kalisz s; Cegielnia parowa Cz Kubzdela, Moszczanka s; Cegielnia parowa i wytwórnia wyrobów cementowych M Turski, Piaski s; Cegielnia parowa J Kubera i J Morkówna, Kępno s; Cegielnia parowa J Zdanowski, Odolanów s; Cegielnia parowa K Rachwał, Klap(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/12.25/3164 Scans: 0Deklaracje na uzyskanie karty rejestracyjnej.1949 Sachregister Aparaty rentgenowskie W Michalski w Poznaniu s; Arcogaz w Poznaniu s; Bartkowiak Jan, Kurzagóra s; B Greber, Koło s; B Kozielski w Poznaniu s; Centrala farb H Pukacki w Poznaniu s; Chemiczna fabryka artykułów piśmiennych B Giemza w Poznaniu s; Chirurgofil K Wesołowski w Poznaniu s; Cynkografia Cz. Hołderny w Poznaniu s.; Drukarnia grodziska, Grodzisk Wlkp. s.; Drukarnia Kowalczyk w Poznaniu s.; Drukarn(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 36/148/0/-/9 Scans: 0[Księga aktów notarialnych Stefana Rudzińskiego notariusza we Włodawie oraz jego zastępcy Antoniego Radlińskiego, rep. nr 3-349]1938 Personenregister (...)k Jan; Mazaniuk Jan, s. Stefana; Mazuruk Mikita; Melańczuk Antoni; Michalska Franciszka; Michalska Franciszka, c. Szymona; Michalska Leokadia; Michalski Stefan; Michalski Tadeusz-Maurycy; Michaluk Adam; Michaluk Jan; Michaluk Jan, s. Pa(...) Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 36/148/0/-/7 Scans: 0[Księga aktów notarialnych Stefana Rudzińskiego notariusza we Włodawie oraz jego zastępcy Antoniego Radlińskiego, rep.351-700]1937 Personenregister (...)Jan; Medko Zofia; Megiel Michał; Michalska Franciszka; Michalska Franciszka, c. Szymona; Michalski Stanisław; Michalski Stanisław, s. Bronisława; Michalski Stefan; Michalski Stefan, s. Bronisława; Michalski Tadeusz; Michalski Tadeusz-Maurycy; Michalski Tadeusz, s. Bronisława; Mielani(...) Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 53/471/0/12.25/3165 Scans: 0Deklaracje na uzyskanie karty rejestracyjnej III.b.d. Sachregister (...)latt w Poznaniu s; Budowniczy Kocent i Goździewicz w Poznaniu s; Budowniczy Kowalewski w Poznaniu s; Budowniczy L Kęsicki w Poznaniu s; Budowniczy L Kobus w Poznaniu s; Budowniczy L Michalski w Poznaniu s; Budowniczy L Surdyk i S Mazurek w Poznaniu s; Budowniczy M Garstecki w Poznaniu s; Budowniczy M Jażbor w Poznaniu s; Budowniczy M. Łabacki w Poznaniu s; Budowniczy M (...)ie s.; Olejarnia B. Goszyński, Boruja Kościelna s.; Olejarnia B. Szczepecka, Środa Wlkp. s.; Olejarnia Cz. Boszulak, Krotoszyn s.; Olejarnia Cz. Kowalski, Osieczna s.; Olejarnia Cz. Michalski- A. Borowczyk, Pow. Kościański s.; Olejarnia E. Sobczyński, Pleszew s.; Olejarnia F. Kaźmierczak, Wolsztyn s.; Olejarnia F. Rakowski, Murowana Goślina s.; Olejarnia F. Serafinowski(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/12.24/3008 Scans: 0[Sprawozdania zbiorcze różnych zakładów produkcyjnych o obrocie oraz o ilości i wartości produkcji]1950 Sachregister Arcogaz automaty spalinowe w Poznaniu s; Artykuły techniczne Martini w Poznaniu s; Browar Fortuna, Miłosław s; Browar H Lochowski w Poznaniu s; Browar parowy Z Zgorzelewicz, Żnin s; Browar wrzesiński, Września s; Brzeski Auto w Poznaniu s; Cegielnia Albertów, Słupia s; Cegielnia A Michalska-L Kaczorowski, Wolsztyn s; Cegielnia Bol Weber, Zduny s; Cegielnia Budowlanka, Trąbczyn s; Cegielnia Ceglin, Chodzież s; Cegielnia Czaszki, Kalisz s; Cegielnia Czesław Kubzela, Moszczanka s; Cegielnia-dr Z Szymański w Poznaniu s; Cegielnia J Kubera, Kępno s; Cegielnia Kaz Rachwał, Klapki s; Cegielnia l Krassowski, Kłodawa s; Cegielnia Opatówek St Spicz, Cienia I s; Ceg(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/12.25/3169 Scans: 0Deklaracje na uzyskanie karty rejestracyjnej III1950 Sachregister Agromech K Strzyż w Poznaniu s 290; Aparaty rentgenowskie W Michalski w Poznaniu s 368; Betoniarnia N Zastawa, Konin s.156; Budowniczy R Kotowski, Śmigiel s.83; Cegielnia Albertów, Kępno Słupia s.61; Cegielnia A Matusow w Poznaniu s 99; Cegielnia A Morek, Kępno s.107; Cegielnia A Spława- Neyman, Dymaczewo s.131; Cegielnia B Sadowski w Poznaniu s 123; Cegielnia B Weber, Zduny s.147; Cegielnia Ceglin E Sobczak w Poznaniu s 127; Cegielnia C(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/12.25/3168 Scans: 0Deklaracje na uzyskanie karty rejestracyjnej II.1950 Sachregister (...).619; Przedsiębiorstwo budowlane J. Jóźwiak w Poznaniu s.624; Przedsiębiorstwo budowlane.Jurek i Cz. Mroczkowski w Poznaniu s.; Przedsiębiorstwo budowlane J. Wilaszek, Kępno s.669; Przedsiębiorstwo budowlane K. Klatt w Poznaniu s.631; Przedsiębiorstwo budowlane L. Heyn, Szamotuły s.610; Przedsiębiorstwo budowlane L. Hoppel w Poznaniu s.614; Przedsiębiorstwo budowlane L. Michalski w Poznaniu s.649; Przedsiębiorstwo budowlane Maćkowiak w Poznaniu s.647; Przedsiębiorstwo budowlane M. Garstecki w Poznaniu s.599; Przedsiębiorstwo budowlane M. Jażbor w Poznaniu s.621; Przedsiębiorstwo budowlane M. Łabacki w Poznaniu s.641; Przedsiębiorstwo budowlane M. Wojtyniak w Poznaniu s.671; Przedsiębiorstwo budowlane Piaszyk w Poznaniu s.658; Przedsiębiorstwo b(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/472/0/5/369 Scans: 0Członkowie prezydiów rad narodowych, ich wydziałów, personalia starostów i wicestarostów [dane personalne] województwa poznańskiego1945-1950 Personenregister (...)j Rady Narodowej członek Wydziału Wojew. z pow. Środa Przew. Powiatowej Rady Narodowej ze Stronnictwa Ludowego s.94; Melcer Józef dyrektor Liceum Pedagogicznego w Rogoźnie członek Wojewódzkiej Rady Narodowej ze Stronnictwa Demokratycznego przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej s.69; Michalewicz Józef z Stronnictwa Ludowego członek Wydział Powiatowego w Lesznie s.44; Michalski Czesław z Polskiej Partii Socjalistycznej członek Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Wrześni s.84; Migas Jan członek prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gostyniu s.28; Migoń Włodzimierz wicewojewoda, starosta powiatowy w Żninie członek Prezydium Powiatowej Rady Narodowej- Polska Partia Robotnicza s.21; Mikulski Ignacy członek Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/884/0/2/97 Scans: 0Spis członków różnych kół Związku Powstańców Wielkopolskich.1939 Personenregister (...)lorian ur. 27.04.1898; Merek Jan ur. 08.12.1891; Michalak Franciszek ur. 04.01.1895; Michalak Jakub ur. 30.04.1899; Michalak Władysław ur. 17.06.1886; Michałek Józef ur. 05.07.1891; Michalski Piotr ur. 28.04.1886; Michalski Walenty ur. 23.01.1890; Mielka Jan ur. 19.05.1891; Mierzyński Stanisław ur. 30.04.1890; Migaj Piotr ur. 08.11.1894; Miklas Jan ur. 07.05.1869; Mikołajczyk Józef ur. 12.02.1899; Mik(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/884/0/1/43 Scans: 0Spis członków Związku Weteranów Powstań Narodowych od 2311 - 3540a.1932-1937 Personenregister (...).1901; Michałek Roman ur. 23.02.1898; Michalski Bronisław ur. 16.08.1883; Michalski Ignacy ur. 13.07.1893; Michalski Ignacy ur. 28.07.1895; Michalski Roman ur. 08.08.1870; Michalski Stanisław ur. 08.10.1894; Michalski Stanisław ur. 10.07.1891; Michalski Stanisław ur. 13.11.1899; Michalski Stanisław ur. 28.03.1899; Mielcarek (...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/918/0/13.31/3153 Scans: 0Skorowidz do książki meldunkowej repatriantów i przesiedleńców przybyłych na Punkt Etapowy w Zielonej Górze1945-1947 Personenregister (...)aria 1167; Michałowski Edward 2452; Michałowski Edward 6689; Michałowski Józef 2349; Michalska Helena 7804; Michalska Zofia 794; Michalski Franciszek 5117; Michalski Stanisław 3586; Michasliszyn Paweł, Irena 8571; Michniewicz Anna 7771; Michniewicz (...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/884/0/1/42 Scans: 0Imienny spis powstańców frontu zachodniego.1919 Personenregister (...)6; Michałowski Wacław ur. 12.03.1896; Michalski Franciszek ur. 11.10.1900; Michalski Franciszek ur. 16.09.1900; Michalski Jakub ur. 21.07.1887; Michalski Jan ur. 07.06.1900; Michalski Józef ur. 04.07.1893; Michalski Maksymilian ur. 07.09.1902; Michalski Michał ur. 14.09.1888; Michalski Władysław ur. 27.05.1892; Mielczarek(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/918/0/13.31/3149 Scans: 0Skorowidz do ewidencji repatriantów przybyłych na Punkt Etapowy w Zielonej Górze1945 Personenregister (...)wski Kazimierz 2923; Michałowski Stefan 655; Michalska Karolina 1672; Michalski Edward 3938; Michalski Józef 1165; Michalski Józef 1371; Michalski Julian 949; Michalski Stefan 9; Michalski Wacław 198; Michorzewski Jan 1829; Midura A(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/884/0/1/33 Scans: 0Spis zweryfikowanych 9100 - 13620.1936 Personenregister (...)5.05.1899; Michałowski Józef ur. 30.12.1878; Michalski Andrzej ur. 13.10.1898; Michalski Antoni ur. 01.12.1897; Michalski Antoni ur. 14.12.1880; Michalski Franciszek ur. 17.11.1899; Michalski Józef ur. 02.09.1897; Michalski Marceli ur. 17.01.1899; Michalski Wincenty ur. 07.07.1892; Mieczyński Antoni (...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/884/0/1/32 Scans: 0Spis zweryfikowanych 4622 - 9099.1936 Personenregister (...)Wincenty ur. 22.12.1893; Michalski Edmund ur. 28.10.1884; Michalski Edward ur. 19.08.1892; Michalski Franciszek ur. 20.08.1894; Michalski Franciszek ur. 25.11.1900; Michalski Jan ur. 15.10.1896; Michalski Józef ur. 03.03.1892; Michalski Józef ur. 20.01.1900; Michalski Michał ur. 11.09.1881; Michalski Piotr Józef ur. 28.04.1886; Michalski Piotr ur. 20.05.1895; Michalski Stanisław ur. 01.02.1882; Michalski Stanisław ur. 10.09.1891; Michalski Tadeusz Adam ur. 03.10.1886; Michalski Tadeusz ur. 22.10.1893; Michalski Wincenty ur. 22.05.1894(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/884/0/1/31 Scans: 0Spis zweryfikowanych 101 - 4621.1936 Personenregister (...)r. 10.11.1887; Michałowski Wawrzyniec ur. 24.07.1898; Michalski Czesław ur. 16.07.1902; Michalski Franciszek ur. 18.01.1897; Michalski Jan ur. 09.07.1892; Michalski Jan ur. 24.03.1891; Michalski Kalikst ur. 02.10.1890; Michalski Stanisław ur. 03.05.1893; Mieczkowski Edward ur. 28.(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/884/0/1/45 Scans: 0Ewidencja członków Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej [nr 16967 - 23302]1935-1937 Personenregister (...)tanisław ur. 11.11.1894; Michalski Antoni ur. 24.05.1901; Michalski Czesław ur. 17.07.1893; Michalski Franciszek ur. 26.09.1881; Michalski Jan ur. 15.10.1896; Michalski Józef ur. 04.07.1893; Michalski Józef ur. 25.01.1900; Michalski Józef ur. 25.02.1876; Michalski Józef ur. 26.10.1893; Michalski Ludwik ur. 28.08.1891; Michalski Marcin ur. 11.11.1899; Michalski Michał ur. 25.08.1877; Michalski Paweł ur. 06.01.1880; Michalski Stanisław ur. 19.10.1895; Michalski Stanisław ur. 30.10.1899; Michalski Wincenty ur. 07.07.1892(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/918/0/13.12/2660 Scans: 0Skorowidz alfabetyczny do rejestru repatriantów t. I - IIIb.d. Personenregister (...)szyn Paweł 530; Michałowska Eugenia 6284; Michałowski Michał 5091; Michalska Wanda 5637; Michalski Ignacy 670; Michalski Jan 1184; Michalski Jan 4247; Michalski Józef 6271; Michńic Władysław 1782; Michnikowski Stefan 5453; Mic(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/884/0/1/44 Scans: 0Ewidencja członków Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej [nr 10168 - 16966]1934-1935 Personenregister (...)Wincenty ur. 22.12.1893; Michalski Andrzej ur. 13.10.1898; Michalski Antoni ur. 14.12.1880; Michalski Benedykt ur. 11.03.1890; Michalski Edmund ur. 28.10.1884; Michalski Edward ur. 19.08.1892; Michalski Franciszek ur. 18.07.1897; Michalski Franciszek ur. 20.08.1894; Michalski Franciszek ur. 25.11.1900; Michalski Jan ur. 15.10.1896; Michalski Józef ur. 19.09.1885; Michalski Józef ur. 20.01.1900; Michalski Kazimierz ur. 06.04.1876; Michalski Ludwik ur. 08.08.1891; Michalski Michał ur. 11.09.1881; Michalski Piotr ur. 23.05.1895; Michalski Stanisław ur. 13.04.1892; Michalski Stanisław ur. 28.03.1899; Michalski Tadeusz Adam ur. 03.10.(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/918/0/13.12/2661 Scans: 0Skorowidz alfabetyczny do rejestru t. VI - XIIb.d. Personenregister (...)ichałowski Kazimierz, 22265; Michalski Eugenjusz, 29473; Michalski Jan, 22531; Michalski Józef, 29070; Michalski Józef, 31783; Michalski Lucjan, 28124; Michalski Piotr, 25899; Michalski Piotr, 26426; Michalski Stanisław, 32042; Michalski Stefan, 22563; Michalski Władysław, 31607; Michna Jó(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/918/0/13.12/2663 Scans: 0Skorowidz alfabetyczny do rejestru t. IV - Xb.d. Personenregister (...)i Zygmunt, numer: 38846; Michalska Anna, numer: 9773; Michalska Antonina, numer: 17365; Michalska Antonina, numer: 37350; Michalska Maria, numer: 37740; Michalska Wanda, numer: 6765; michalska Władysława, numer: 33102a; Michalski Bogusław, numer: 37822; Michalski Bronisław, numer: 35417; Michalski Czesław, numer: 37738; Michalski Edmund, numer: 36598; Michalski Edmund, numer: 6600; Michalski Edward, numer: 36834; Michalski Feliks, numer: 8247; Michalski Florian, numer: 17106; Michalski Florian, numer: 35371; Michalski Ignacy, numer: 19582; Michalski Izydor, numer: 19905; Michalski Jan, numer: 11934; Michalski Jan, numer: 15988; Michalski jan, numer: 20356; Michalski Józef, numer: 34525; Michalski Kazimierz, numer: 18639; Michalski Stanisław, numer: 19707; Michalski Stefan, numer: 13184; Michalski Sylwester, numer: 37581(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/918/0/9/3160 Scans: 0Repertoria wydanych orzeczeń odszkodowawczych8 X 1945-26 II 1947 Personenregister (...)łowski Witold - 82-8103; Michalska Anna - 20-1962; Michalska Anna - 49-4845; Michalska Antonina - 52-5185; Michalska Eleonora - 59-5804; Michalska Jadwiga córka Jerzego - 110-10960; Michalska Janina - 111-11072; Michalska Józefa - 75-7457; Michalska Kazimiera - 64-6395; Michalska Stefania - 111-11072; Michalska Tekla - 111-11072; Michalska Władysława - 83-8250; Michalski Franciszek - 52-5185; Michalski Józef - 102-10171; Michalski Józef - 46-4523; Michalski Leon - 114-11317; Michalski Ludwik - 72-7126; Michalski Mikołaj - 42-4111; Michalski Tadeusz - 109-10837; Michalski Władysław - 111-11072; Michalski Władysław - 75-7461; Mi(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Copyright 2013 by Werner Zurek. Bildquellen: (GNU Wikipedia)