Montag, 19. August 2013

Die adlige polnische Familie Kowalczyk.

Die adlige polnische Familie Kowalczyk. Grodzkie i ziemskie Gniezno Część 2 6687 (Nr. 32) 1540 N. Agn., c. Mac. Mirkowskiego, wd. po ol. Wawrzyńcu zw. Kowalczyk (?), woźnym z Kamieńca, daje zobow. N. Stan. Domasławskiemu, iż całą cz. dziedz. ojcz. i mac. we wsi Mirkowicze os. p. kc. z całym prawem bliższ. i sukces. po Janie, And. i Wojc. braciach i Macieju z brata rodz. (co?) spadłym i spaść mającym. W tejże wsi, rezygnować s. v. 400 złp. (f. 187b) Stadt und Landkreis Gniezno Teil 2 6687 (Nr. 32) 1540 N. Agnès., C Mac. Mirkowski, wd. die ol. Wawrzyńcu Verbindung. Kowalczyk (?), Hausmeister der Kamenetz gibt Personen müssen. N. State. Domasławskiemu dass ganze Teil. dziedz. Vater. und mac. Mirkowicz Person im Dorf. Herr CC. mit allen Gesetzen näher. und Erfolg. von John, Und. und Wojc. Mathias Brüder und Bruder sind mit geboren. (was?) Spadłym und fallen mit. In dem gleichen Dorf, opfern S. v. 400 Gulden. (F 187b) Jednostka aktowa: 35/787/0/8/1201 0Kowalczyk Apolonia1953-1953 Personenregister Kowalczyk Apolonia Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/787/0/8/1203 0Kowalczyk Eugenia1950-1950 Personenregister Kowalczyk Eugenia Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/787/0/8/1204 0Kowalczyk Jan1954-1954 Personenregister Kowalczyk Jan Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/787/0/8/1205 0Kowalczyk Mieczysław1950-1950 Personenregister Kowalczyk Mieczysław Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/774/0/1/541 0Kowalczyk Stanisław1944-1945 Personenregister Kowalczyk Stanisław Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/730/0/3/686 0Kowalczyk Helena1944-1944 Personenregister Kowalczyk Helena Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/787/0/8/1208 0Kowalczyk Stanisław s. Leona1953-1953 Personenregister Kowalczyk Stanisław s. Leona Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/444/0/2/432 0Sprawy z wniosku Kowalczyka Wawrzyńca1933-1933 Personenregister Kowalczyk Wawrzyniec Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/444/0/2/2166 0Sprawy z wniosku Wawrzyńca Kowalczyka1939-1939 Personenregister Kowalczyk Wawrzyniec Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/787/0/8/1207 0Kowalczyk Stanisław s. Jana1949-1949 Personenregister Kowalczyk Stanisław s. Jana Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/730/0/3/687 0Kowalczyk Wacław1944-1944 Personenregister Kowalczyk Wacław Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/787/0/8/1202 0Kowalczyk Czesława1952-1953 Personenregister Kowalczyk Czesława zob. też. Dyduch Stanisław Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/787/0/8/1209 0Kowalczyk Stanisław s. Władysława1951-1953 Personenregister Kowalczyk Stanisław s. Władysława Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/787/0/8/1206 0Kowalczyk Stanisław s. Aleksandra1951-1951 Personenregister Kowalczyk Stanisław s. Aleksandra Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/842/0/2/214 0Kowalczyk Zdzisław1947-1948 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/403/0/1.1/909 0Kowalczyk Andrzej1919-1939 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/403/0/1.1/910 0Kowalczyk Helena1932-1939 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/465/0/10/347 0Kowalczyk Antoni1942 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 92/179/0/3/122 0Kowalczyk Walerian1924-1930 Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie Jednostka aktowa: 35/403/0/1.1/911 0Kowalczyk Lucjan1939 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/403/0/1.1/912 0Kowalczyk Stanisław1934-1939 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/1412/0/-/229 0Kowalczyk Wacław; Wspomnienia z okresu okupacji.1944-1988 Personenregister Kowalczyk Wacław Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/474/0/28/1450 0Kowalczyk Antoni, inkasent1928-1933 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/10/1554 0Kowalczyk Wacław, syn Walentego Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/10/1552 0Kowalczyk Kornelia, córka Stanisława Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/6/4278 0Kowalczyk A. Dzierżanów powiat Krotoszyn1928-1938 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/621/0/1.8/184 0Kowalczyk Konstanty1949 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/735/0/6/4332 0Kowalczyk Fr. Wijewo powiat Leszno1948 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/2/1031 0Kowalczyk S. Brzoza powiat Krotoszyn1929-1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/2/1277 0Kowalczyk J. Dzielice powiat Krotoszyn1929-1936 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/2/1879 0Kowalczyk W. Smoszew powiat Krotoszyn1930-1937 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/10/1553 0Kowalczyk Wacław, syn Jana Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 54/221/0/4.10/144 0Akta dotyczące sprawy Kowalczyk Apolonii [sprawa wywłaszczenia]1953-1955 Personenregister Kowalczyk Apolonia-wywłaszczenie Archiwum Państwowe w Poznaniu. Oddział w Koninie Jednostka aktowa: 53/735/0/6/4404 0Kowalczyk Fr. Kwiatków powiat Ostrów1929-1934 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/2/558 0Kowalczyk L. Domasłów powiat Kępno1935-1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/4.1/3492 0Kowalczyk R. Skalmierzyce powiat Ostrów1926-1936 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/4.1/3493 0Kowalczyk P. Skalmierzyce powiat Ostrów1926-1935 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/5.18/8525 0Mühle Kowalczyk, Czyżew, Kreis Waldrode1941-1943 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/243/0/-/244 0[Odbiór kwita rekwizycyjnego przez Józefa Kowalczyka]1916-1917 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/735/0/2/2104 0Kowalczyk J. Krusza Wielka powiat Mogilno1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/443/0/-/2526 0Akta w sprawie K. Kowalczyka p-ko N. Borowcowi o 400 zł1936-1936 Personenregister Borowiec N.; Kowalczyk K. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/443/0/-/2606 0Akta w sprawie P. Michalaka p-ko K. Kowalczyk o 750 zł1936-1936 Personenregister Kowalczyk K.; Michalak P. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/443/0/-/2873 0Akta w sprawie J. Kowalczyka p-ko D. Mitelman o 900 zł1937-1937 Personenregister Kowalczyk J.; Mitelman D. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/735/0/2/2317 0Kowalczyk J. Baby powiat Ostrów1928-1937 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/2/461 0Kowalczyk J. i A. Chojęcin pow. Kępno1935-1938 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/4.1/3395 0Kowalczyk F. Raszków powiat Ostrów1924-1934 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/4.6/1181 0Elektrowerkstatt M. Kowalczyk, Posen, Walter Döpke1941 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/443/0/-/3327 0Akta w sprawie J. Kowalczyka p-ko A. Mitule o 100 zł1938-1938 Personenregister Kowalczyk J.; Mituła A. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/443/0/-/2662 0Akta w sprawie W. Kowalczyka p-ko M. Czaplickiemu o 1400 zł1936-1937 Personenregister Czaplicki M.; Kowalczyk W. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/443/0/-/2664 0Akta w sprawie P.Gieroby p-ko M.Kowalczykowi o 800 zł1936-1937 Personenregister Gieroba P.; Kowalczyk M. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/735/0/2/2458 0Kowalczyk J. Daniszyn powiat Ostrów1928-1935 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/5.16/5347 0Kowalczyk Wincenty, Tiefenbach, Kreis Schrimm1941-1944 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/443/0/-/2055 0Akta w sprawie J. Kowalczyka p-ko A. Wierzchowskiemu o 300 zł.1935-1936 Personenregister Kowalczyk J.; Wierzchowski A. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/443/0/-/2590 0Akta w sprawie J. Flisa p-ko J. J. Kowalczykom o 100 zł1936-1936 Personenregister Flis J.; Kowalczyk J. J. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/759/0/5.18/7166 0Zygmunt Kowalczyk /Młyn/, Niedrzew, Kreis Kutno1942-1944 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/4.3/5844 0Kowalczyk J. Dębowo powiat Wyrzysk1934-1936 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/5.20/12079 0Schmiede - Fr. Kowalczyk, Eichstädt, Kreis Warthbrücken1943-1944 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/443/0/-/1565 0Akta w sprawie J. Kowalczyka p-ko J. Pałafijowi o 80 zł1934-1935 Personenregister Kowalczyk J.; Pałafij J. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/443/0/-/1924 0Akta w sprawie J. Kowalczyka p-ko Agn. Pietrzak o 550 zł1935-1935 Personenregister Kowalczyk J.; Pietrzak Agn. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/443/0/-/1960 0Akta w sprawie T. Kowalczyka p-ko St. Oszustowi o 300 zł1935-1935 Personenregister Kowalczyk T.; Oszust St. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/443/0/-/2726 0Akta w sprawie A. Maja p-ko W. Kowalczykowi o 45 zł1936-1937 Personenregister Kowalczyk W.; Maj A. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/735/0/2/2318 0Kowalczyk S. Baby powiat Ostrów1928-1934 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/918/0/9/1146 0Kalisz. Przydział obiektu miejskiego Stefanowi Kowalczykowi1945-1947 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/443/0/-/2379 0Akta w sprawie Fr. Markiewicza p-ko W. Kowalczykowi o 700 zł1936-1936 Personenregister Kowalczyk W.; Markiewicz Fr. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/443/0/-/1961 0Akta w sprawie T. Kowalczyka p-ko F. Łakocie o 600 zł1935-1935 Personenregister Kowalczyk T.; Łakota F. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/443/0/-/1901 0Akta w sprawie J. K. Kowalczyków p-ko M. Chylińskiej o 4000 zł.1935-1937 Personenregister Chylińska M.; Kowalczyk J. i K. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/443/0/-/3309 0Akta w sprawie Fr. Kowalczyka p-ko St. Zawadzie o 200 zł1938-1938 Personenregister Kowalczyk Fr.; Zawada St. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 36/115/0/-/106 0Akta w sprawie wniosku Adama Artymiuka przeciwko Antoniemu Kowalczykowi 1933 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 35/443/0/-/2197 0Akta w sprawie J. Kowalczyka p-ko ks. St. Janiakowi o 436 zł1935-1936 Personenregister Janiak St.; Kowalczyk J. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/759/0/4.23/3693 0 St. Kowalczyk, Jarotschin, Käufer: H. Schäfer1942-1943 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/443/0/-/1997 0Akta w sprawie Józefa Gabrycha p-ko A. Kowalczykowi o 300 zł.1935-1935 Personenregister Gabrych Józef; Kowalczyk A. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/471/0/12.5/1329 0Fabryka mebli - St. Kowalczyk, Ostrów Wlkp.b.d. Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/680/0/7/510 0Regulacja Sarbka II/22 - powiat Wągrowiec. [Maria Kowalczyk]1911-1938 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/740/0/2.33/804 0[Kowalczyk S., Grudziądz - dokumentacja pożyczki]1936-1937 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/443/0/-/3316 0Akta w sprawie Fr. Kowalczyka i in. p-ko A. Rząd o 300 zł1938-1938 Personenregister Kowalczyk Fr.; Rząd A. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/443/0/-/1382 0Akta w sprawie Piotra Brody p-ko Fr. Kowalczykowi o 200 zł1934-1935 Personenregister Broda Piotr; Kowalczyk Fr. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/443/0/-/995 0Akta w sprawie Pawła Frąka p-ko St. Kowalczykowi o 1000 zł1934-1934 Personenregister Frąk Paweł; Kowalczyk St. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/443/0/-/1451 0Akta w sprawie Jana Nowakowskiego p-ko K. Kowalczykowi o 500 zł1934-1935 Personenregister Kowalczyk K.; Nowakowski Jan Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/677/0/-/175 0Nowe Tomice powiat Poznań - Jan Kowalczyk1922-1928 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/443/0/-/999 0Akta w sprawie Tomasza Kowalczyka p-ko Grzegorzowi Rębaczowi o 300 zł1934-1934 Personenregister Kowalczyk Tomasz; Rębacz Grzegorz Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 36/115/0/-/3387 0Akta w sprawie wniosku Konstantego Stefańskiego przeciwko Franciszkowi Kowalczykowi1938 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 36/115/0/-/1946 0Akta w sprawie wniosku Michała Kowalczyka przeciwko Pawłowi Osińskiemu 1935 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 53/759/0/4.23/3749 0 J. Kowalczyk, Karlshausen, Kreis Kosten, Käufer: Fr. Dietz1942-1944 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/5.26/13493 0/Handel ziemiopłodami - Firma Kowalczyk, Czempiń /Karlshausen/, powiat Kościan/1940 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/497/0/-/100 0Akta Stanisława Kuczewskiego - adwokata - w sprawie Stanisława Kowalczyka przeciwko Andrzejowi Jasikowi o rozgraniczenie1930-1930 Personenregister Jasik Andrzej; Kowalczyk Stanisław Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 36/115/0/-/1945 0Akta w sprawie wniosku Michała Kowalczyka przeciwko Jakubowi Żabce 1935 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 53/759/0/5.26/13491 0/Handel ziemiopłodami - Firma Kowalczyk, Czempiń /Karlshausen/, powiat Kościan/1941-1944 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/5.26/13492 0/Handel ziemiopłodami - Firma Kowalczyk, Czempiń /Karlshausen/, powiat Kościan/1940-1941 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 36/115/0/-/396 0Akta w sprawie wniosku Józefa Kowalczyka przeciwko Katarzynie Smolińskiej1933 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 35/443/0/-/1068 0Akta w sprawie Józefa Kowalczyka p-ko Janowi Kubeckiemu o 500 zł1934-1935 Personenregister Kowalczyk Józef; Kubecki Jan Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 36/115/0/-/1860 0Akta w sprawie wniosku Seweryna Świerkowskiego przeciwko Andrzejowi Kowalczykowi1935-1936 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 36/115/0/-/3171 0Akta w sprawie wniosku Stanisława Adamskiego przeciwko Piotrowi Kowalczykowi1937-1938 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 36/115/0/-/1501 0Akta w sprawie wniosku Antoniego Kowalskiego vel Kowalczyka przeciwko Eugenii Kliszcz1935; 1930 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 35/1420/0/1.2/564 0Kowalczyk J. W kręgu kultury dworów Jana Zamojskiego1980 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 36/115/0/-/1765 0Akta w sprawie wniosku Józefa Kowalczyka przeciwko Katarzynie Smolińskiej1933;1935;1938 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/266 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Lecha Wincentego przeciwko Kowalczykowi Ignacemu1933 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/267 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Lecha Wincentego przeciwko Kowalczykowi Ignacemu1933 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/2764 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Kowalczyka Wiktora przeciwko Miturze Hilaremu1938 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 36/115/0/-/3184 0Akta w sprawie wniosku Ignacego i Wandy Kowalczyk przeciwko Henrykowi Porazińskiemu1937-1938Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/802 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Guza Pawła przeciwko Kowalczyk Zuzannie1934 Archiwum Państwowe w Lublinie 35/787/0/8/1201 0Kowalczyk Apolonia1953-1953 Personenregister Kowalczyk Apolonia Staatsarchiv in Lublin 35/787/0/8/1203 0Kowalczyk Eugenia1950-1950 Personenregister Eugenia Kowalczyk Staatsarchiv in Lublin 35/787/0/8/1204 0Kowalczyk Jan1954-1954 Personenregister Jan Kowalczyk Staatsarchiv in Lublin 35/787/0/8/1205 0Kowalczyk Mieczysław1950-1950 Personenregister Kowalczyk Mieczyslaw Staatsarchiv in Lublin 35/774/0/1/541 0Kowalczyk Stanisław1944 1945 Personenregister Stanisław Kowalczyk Staatsarchiv in Lublin 35/730/0/3/686 0Kowalczyk Helena1944 1944 Personenregister Kowalczyk Helena Staatsarchiv in Lublin 35/787/0/8/1208 0Kowalczyk Stanislaw s Leona1953-1953 Personenregister S Leon Stanisław Kowalczyk Staatsarchiv in Lublin 35/444/0/2/432 0Sprawy der Anwendung Kowalczyk Wawrzyńca1933 1933 Personenregister Kowalczyk Lawrence Staatsarchiv in Lublin 35/444/0/2/2166 0Sprawy der Anwendung Lawrence Kowalczyka1939-1939 Personenregister Kowalczyk Lawrence Staatsarchiv in Lublin 35/787/0/8/1207 0Kowalczyk Stanislaw s Jana1949-1949 Personenregister Stanisław Kowalczyk s John Staatsarchiv in Lublin 35/730/0/3/687 0Kowalczyk Wacław1944 1944 Personenregister Kowalczyk Waclaw Staatsarchiv in Lublin 35/787/0/8/1202 0Kowalczyk Czesława1952-1953 Personenregister Czeslaw Kowalczyk sehen. sowie. Stanislaw Dyduch Staatsarchiv in Lublin 35/787/0/8/1209 0Kowalczyk Stanislaw s Władysława1951-1953 Personenregister S Wladyslaw Stanislaw Kowalczyk Staatsarchiv in Lublin 35/787/0/8/1206 0Kowalczyk Stanislaw s Aleksandra1951-1951 Personenregister Stanisław Kowalczyk s Alexander Staatsarchiv in Lublin 35/842/0/2/214 0Kowalczyk Zdzisław1947-1948 Staatsarchiv in Lublin 35/403/0/1.1/909 0Kowalczyk Andrzej1919-1939 Staatsarchiv in Lublin 35/403/0/1.1/910 0Kowalczyk Helena1932-1939 Staatsarchiv in Lublin 53/465/0/10/347 0Kowalczyk Antoni1942 Staatsarchiv in Posen 92/179/0/3/122 0Kowalczyk Walerian1924-1930 Staatsarchiv in Poznan, Gniezno Ast 35/403/0/1.1/911 0Kowalczyk Lucjan1939 Staatsarchiv in Lublin 35/403/0/1.1/912 0Kowalczyk Stanisław1934-1939 Staatsarchiv in Lublin 35/1412/0/-/229 0Kowalczyk Wenzel, Memories of okupacji.1944-1988 Personenregister Kowalczyk Waclaw Staatsarchiv in Lublin 53/474/0/28/1450 0Kowalczyk Anthony, inkasent1928 1933 Staatsarchiv in Posen 53/920/0/10/1554 0Kowalczyk Wenzel, der Sohn von Valentine Staatsarchiv in Posen 53/920/0/10/1552 0Kowalczyk Cornelia, Tochter von Stanislaus Staatsarchiv in Posen 53/735/0/6/4278 0Kowalczyk A. Dzierżanów Bezirk Krotoszyn1928-1938 Staatsarchiv in Posen 35/621/0/1.8/184 0Kowalczyk Konstanty1949 Staatsarchiv in Lublin 53/735/0/6/4332 0Kowalczyk Fr. Wijewo Bezirk Leszno1948 Staatsarchiv in Posen 53/735/0/2/1031 0Kowalczyk S. Birch Bezirk Krotoszyn1929-1939 Staatsarchiv in Posen 53/735/0/2/1277 0Kowalczyk J. Split Bezirk Krotoszyn1929-1936 Staatsarchiv in Posen 53/735/0/2/1879 0Kowalczyk W. Smoszew Bezirk Krotoszyn1930-1937 Staatsarchiv in Posen 53/920/0/10/1553 0Kowalczyk Wenzel, der Sohn von John Staatsarchiv in Posen 54/221/0/4.10/144 0Akta der Fall Kowalczyk Apolonia [Fall Enteignung] 1953-1955 Personenregister Kowalczyk Apolonia-Enteignung Staatsarchiv in Posen. In Konin 53/735/0/6/4404 0Kowalczyk Fr. Fioretti Bezirk Ostrów1929-1934 Staatsarchiv in Posen 53/735/0/2/558 0Kowalczyk L. Domasłów Bezirk Kępno1935-1939 Staatsarchiv in Posen 53/735/0/4.1/3492 0Kowalczyk R. Skalmierzyce Bezirk Ostrów1926-1936 Staatsarchiv in Posen 53/735/0/4.1/3493 0Kowalczyk P. Skalmierzyce Bezirk Ostrów1926-1935 Staatsarchiv in Posen 53/759/0/5.18/8525 0Mühle Kowalczyk, Czyżew, Kreis Waldrode1941-1943 Staatsarchiv in Posen 35/243/0/-/244 0 [Receive beendet Rechtshilfeersuchen von Jozef Kowalczyk] 1916-1917 Staatsarchiv in Lublin 53/735/0/2/2104 0Kowalczyk J. Krusza Vereinigte Bezirk Mogilno1939 Staatsarchiv in Posen 35/443/0/-/2526 0Akta auf K. Kowalczyk v. N. Borowiec 400 zł1936-1936 Personenregister Borowiec N.; Kowalczyk K. Staatsarchiv in Lublin 35/443/0/-/2606 0Akta auf P. Michalak v. K. Kowalczyk zł1936 750-1936 Personenregister Kowalczyk K., P. Michalak Staatsarchiv in Lublin 35/443/0/-/2873 0Akta auf J. Kowalczyk v. D. Mitelman zł1937 900-1937 Personenregister Kowalczyk J., D. Mitelman Staatsarchiv in Lublin 53/735/0/2/2317 0Kowalczyk J. Baby-Bezirk Ostrów1928-1937 Staatsarchiv in Posen 53/735/0/2/461 0Kowalczyk J. und A. Chojęcin Bereich. Kępno1935-1938 Staatsarchiv in Posen 53/735/0/4.1/3395 0Kowalczyk F. Raszków Bezirk Ostrów1924-1934 Staatsarchiv in Posen 53/759/0/4.6/1181 0Elektrowerkstatt M. Kowalczyk, Posen, Walter Döpke1941 Staatsarchiv in Posen 35/443/0/-/3327 0Akta auf J. Kowalczyk v. A. Mitula 100 zł1938-1938 Personenregister Kowalczyk J.; Mitula A. Staatsarchiv in Lublin 35/443/0/-/2662 0Akta auf W. Kowalczyk v. M. Czaplicki von 1400 zł1936-1937 Personenregister Czaplicki M., W. Kowalczyk Staatsarchiv in Lublin 35/443/0/-/2664 0Akta auf P.Gieroby v. M.Kowalczykowi 800 zł1936-1937 Personenregister Gieroba P., M. Kowalczyk Staatsarchiv in Lublin 53/735/0/2/2458 0Kowalczyk J. Daniszyn Bezirk Ostrów1928-1935 Staatsarchiv in Posen 53/759/0/5.16/5347 0Kowalczyk Vincent, Tiefenbach, Kreis Schrimm1941 1944 Staatsarchiv in Posen 35/443/0/-/2055 0Akta auf J. Kowalczyk v. A. Wierzchowskiemu 300 zł.1935-1936 Personenregister Kowalczyk J.; Wierzchowski A. Staatsarchiv in Lublin 35/443/0/-/2590 0Akta auf J. v. Flis JJ Kowalczykom 100 zł1936-1936 Personenregister Flis J., J. J. Kowalczyk Staatsarchiv in Lublin 53/759/0/5.18/7166 0Zygmunt Kowalczyk / Mühle /, Niedrzew, Kreis Kutno1942 1944 Staatsarchiv in Posen 53/735/0/4.3/5844 0Kowalczyk J. Dębowo Bezirk Wyrzysk1934-1936 Staatsarchiv in Posen 53/759/0/5.20/12079 0Schmiede - Fr. Kowalczyk, Eichstädt, Kreis Warthbrücken1943 1944 Staatsarchiv in Posen 35/443/0/-/1565 0Akta auf J. Kowalczyk v. J. Pałafijowi 80 zł1934-1935 Personenregister Kowalczyk J.; Pałafij J. Staatsarchiv in Lublin 35/443/0/-/1924 0Akta auf J. Kowalczyk v. Agnès. Pietrzak zł1935 550-1935 Personenregister Kowalczyk J., Pietrzak Agnès. Staatsarchiv in Lublin 35/443/0/-/1960 0Akta auf Kowalczyk T. v. St. Zł1935 Betrüger 300-1935 Personenregister Kowalczyk, T.; Trickster St. Staatsarchiv in Lublin 35/443/0/-/2726 0Akta on May A. v. W. Kowalczyk über 45 zł1936-1937 Personenregister Kowalczyk W., May A. Staatsarchiv in Lublin 53/735/0/2/2318 0Kowalczyk S. Baba Bezirk Ostrów1928-1934 Staatsarchiv in Posen 53/918/0/9/1146 0Kalisz. Belegung der städtischen Objekt Stefan Kowalczykowi1945-1947 Staatsarchiv in Posen 35/443/0/-/2379 0Akta am Fr. Markevich v. W. Kowalczyk zł1936 700-1936 Personenregister Kowalczyk, W.; Markiewicz Fr. Staatsarchiv in Lublin 35/443/0/-/1961 0Akta auf Kowalczyk T. v. F. Sweets zł1935 600-1935 Personenregister Kowalczyk, T.; Lakota F. Staatsarchiv in Lublin 35/443/0/-/1901 0Akta auf JK Kowalczyk v. M. Chylińska von 4000 zł.1935-1937 Personenregister Chylińska M., Kowalczyk, J. und K. Staatsarchiv in Lublin 35/443/0/-/3309 0Akta am Fr. Kowalczyk v. St. Zawada zł1938 200-1938 Personenregister Kowalczyk Fr;. Zawada St. Staatsarchiv in Lublin 36/115/0/-/106 0Akta auf Antrag der Adam Artymiuk gegen Anthony Kowalczyk 1933 Staatsarchiv in Lublin Niederlassung in Chelm 35/443/0/-/2197 0Akta auf J. Kowalczyk v. Fr. St. Janiakowi über 436 zł1935-1936 Personenregister Janiak St., J. Kowalczyk Staatsarchiv in Lublin 53/759/0/4.23/3693 0 St. Kowalczyk, Jarotschin, Käufer H. Schäfer1942-1943 Staatsarchiv in Posen 35/443/0/-/1997 0Akta auf Gabrych Joseph v. A. Kowalczyk 300 zł.1935-1935 Personenregister Gabrych Joseph, Kowalczyk A. Staatsarchiv in Lublin 53/471/0/12.5/1329 0Fabryka Möbel - St. Kowalczyk, Ostrow Wlkp.b.d. Staatsarchiv in Posen 53/680/0/7/510 0Regulacja Sarbka II/22 - Wągrowiec Bezirk. [Maria Kowalczyk] 1911-1938 Staatsarchiv in Posen 53/740/0/2.33/804 0 [Kowalczyk S., Graudenz - Dokumentation Darlehen] 1936-1937 Staatsarchiv in Posen 35/443/0/-/3316 0Akta am Fr. Kowalczyk et al. v. A. Regierung zł1938 300-1938 Personenregister Kowalczyk Fr;. Regierung A. Staatsarchiv in Lublin 35/443/0/-/1382 0Akta auf Peter Beard v. Fr. Kowalczyk zł1934 200-1935 Personenregister Peter Beard, Fr Kowalczyk. Staatsarchiv in Lublin 35/443/0/-/995 0Akta die Frak Paul v. St. Kowalczyk durch 1000 zł1934-1934 Personenregister Frak Paul; Kowalczyk St. Staatsarchiv in Lublin 35/443/0/-/1451 0Akta auf Jan Nowakowski v. K. Kowalczyk 500 zł1934-1935 Personenregister Kowalczyk, K.; Nowakowski Jan Staatsarchiv in Lublin 53/677/0/-/175 0new Tomice Bezirk Poznan - Jan Kowalczyk1922-1928 Staatsarchiv in Posen 35/443/0/-/999 0Akta auf Tomasz Kowalczyk v. Gregory Rębaczowi 300 zł1934-1934 Personenregister Tomasz Kowalczyk; Rębacz Gregory Staatsarchiv in Lublin 36/115/0/-/3387 0Akta über den Vorschlag Constantine Stefanski gegen Francis Kowalczykowi1938 Staatsarchiv in Lublin Niederlassung in Chelm 36/115/0/-/1946 0Akta über den Antrag von Michael Kowalczyk gegen Paul Osinski 1935 Staatsarchiv in Lublin Niederlassung in Chelm 53/759/0/4.23/3749 0 J. Kowalczyk, Karlshausen, Kreis kosten, Käufer: Fr. Dietz1942 1944 Staatsarchiv in Posen 53/759/0/5.26/13493 0/Handel ziemiopłodami - Unternehmen Kowalczyk, Czempiń / Karlshausen /, Kreis Kościan/1940 Staatsarchiv in Posen 35/497/0/-/100 0Akta Stanislaus Kuczewski - Rechtsanwalt - auf Stanislaw Kowalczyk, gegen Andrzej Jasikowi von rozgraniczenie1930-1930 Personenregister Jasik Andrew, Stanisław Kowalczyk Staatsarchiv in Lublin 36/115/0/-/1945 0Akta über den Antrag von Michael Kowalczyk gegen Jacob Žabče 1935 Staatsarchiv in Lublin Niederlassung in Chelm 53/759/0/5.26/13491 0/Handel ziemiopłodami - Unternehmen Kowalczyk, Czempiń / Karlshausen /, Kreis Kościan/1941-1944 Staatsarchiv in Posen 53/759/0/5.26/13492 0/Handel ziemiopłodami - Unternehmen Kowalczyk, Czempiń / Karlshausen /, Kreis Kościan/1940-1941 Staatsarchiv in Posen 36/115/0/-/396 0Akta über den Vorschlag Jozef Kowalczyk gegen Catherine Smolińskiej1933 Staatsarchiv in Lublin Niederlassung in Chelm 35/443/0/-/1068 0Akta auf Jozef Kowalczyk v. John Kubeckiemu 500 zł1934-1935 Personenregister Jozef Kowalczyk, Jan Kubecki Staatsarchiv in Lublin 36/115/0/-/1860 0Akta über den Vorschlag gegen Andrzej Seweryn Świerkowskiego Kowalczykowi1935-1936 Staatsarchiv in Lublin Niederlassung in Chelm 36/115/0/-/3171 0Akta über den Vorschlag Stanisław Adamski gegen Peter Kowalczykowi1937-1938 Staatsarchiv in Lublin Niederlassung in Chelm 36/115/0/-/1501 0Akta über den Vorschlag Anthony Smith aka Eugenia Kowalczyk gegen Kliszcz1935, 1930 Staatsarchiv in Lublin Niederlassung in Chelm 35/1420/0/1.2/564 0Kowalczyk J. In der Kultur der Herrenhäuser von John Zamojskiego1980 Staatsarchiv in Lublin 36/115/0/-/1765 0Akta über den Vorschlag Jozef Kowalczyk gegen Catherine Smolińskiej1933, 1935, 1938 Staatsarchiv in Lublin Niederlassung in Chelm 35/442/0/-/266 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Anwendung Lech Vincent gegen Kowalczyk Ignacemu1933 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/267 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Anwendung Lech Vincent gegen Kowalczyk Ignacemu1933 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/2764 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Anwendung Kowalczyk Viktor gegen Miturze Hilaremu1938 Staatsarchiv in Lublin 36/115/0/-/3184 0Akta auf Vorschlag des Ignatius und Wanda Kowalczyk gegen Henry Porazińskiemu1937-1938 Staatsarchiv in Lublin Niederlassung in Chelm 35/442/0/-/802 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Anwendung gegen Tumor Paul Kowalczyk Zuzannie1934 Staatsarchiv in Lublin Jednostka aktowa: 35/442/0/-/920 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Kowalczyka Grzegorza przeciwko Dajkowi Pawłowi1934 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/1590 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Kowalczyka Jana przeciwko Kowalczyk Mariannie1935 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/497/0/-/35 0Akta Stanisława Kuczewskiego - adwokata - w sprawie Karola Kowalczyka przeciwko Helenie Kowalczykowej o dział spadku1936-1936 Personenregister Kowalczyk Helena; Kowalczyk Karol Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/403/0/5.5/430 4[Projekt młyna wodnego S. Kowalczyka w Puszczy Solskiej, pow. biłgorajski]1923 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/1420/0/1.2/565 0Kowalczyk J. W kręgu kultury dworu Jana Zamojskiego - ilustracje1981 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/919 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Kowalczyka Domazego przeciwko Nowakowi Franciszkowi1934 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/1475 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Guza Pawła przeciwko Kowalczyk Zuzannie1935 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/2202 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Kowalczyka Damazego przeciwko Pastusiakowi Pawłowi1936 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 36/115/0/-/3417 0Akta w sprawie wniosku Tomasza Wilczyńskiego przeciwko Józefowi i Petroneli Kowalczykom1938 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/2442 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Kowalczyka Macieja przeciwko Ciesielskiemu Piotrowi1937-1939 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/2758 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Kowalczyka Stanisława przeciwko Pazikowskiemu Stanisławowi1938 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/2762 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Kowalczyka Damazego przeciwko Nowakowi Franciszkowi1938-1939 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/199 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Kowalczyka Jana przeciwko Wójcik Franciszce1933 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/1205 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Turowskiego Władysława przeciwko Kowalczyk Zuzannie1934 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/1961 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Staweckiego Jana przeciwko Kowalczyk Agnieszce1935 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/2249 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Okonia Kazimierza przeciwko Kowalczykowi Ignacemu1936 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/2441 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Kowalczyka Wincentego przeciwko Pietrzeli Franciszkowi1937 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/201 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Kowalczyka Michała przeciwko Bartosikowej Zofii1933-1934 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/1301 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Żołędzia Jana przeciwko Kowalczykowi Ignacemu1934-1935 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/2438 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Kosika Jana przeciwko Kowalczyk Zuzannie1937-1938 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/1594 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Kowalczyk Zuzanny przeciwko Turowskiemu Władysławowi1935 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/1704 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Mierzwińskiego Kazimierza przeciwko Kowalczyk Agnieszce1935 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/2760 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Kowalczyka Jana przeciwko Wójcikowej Franciszce1938-1939 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/2763 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Kowalczyka Damazego przeciwko Wójcikowi Tomaszowi1938-1939 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 36/370/0/-/200 0Operat pomiarowy - wydzielenie działki zamiennej dla Kowalczyka Stanisława, wieś Wólka Cycowska, GRN Cyców1968 Personenregister Kowalczyk Stanisław - działka zamienna Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/917 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Kowalczyka Ignacego przeciwko Sawickiemu Józefowi1934-1935 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/918 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Kowalczyk Marianny przeciwko Barszczowi Władysławowi1934-1935 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/2083 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Waska Stanisława przeciwko Kowalczykowi Ignacemu1935-1937 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/921 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Kowalczyka Jana przeciwko Czałbowskiego Lucjanowi1934 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/991 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Marca Wincentego przeciwko Kowalczykowi Józefowi1934 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/1691 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Lecha Wincentego przeciwko Kowalczykowi Janowi1935 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/202 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Kowalczyka Jana przeciwko Wójcikowi Andrzejowi1933-1934 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/1591 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Franciszka Kowalczyka przeciwko Czałbowskiemu Lucjanowi1935 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/2410 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Kowalczyka Aleksandra przeciwko Spółdzielni Mleczarskiej1937 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/2761 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Kowalczyka Jana przeciwko Gąsce Karolowi1938-1939 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/200 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Kowalczyka Michała przeciwko Krzewińskiej Feliksie1933-1934 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/759/0/5.7/4624 0Wertschätzung des Landwarenhandel-Grundstück in Karlshausen, Kreis Kosten, Eigentümer: Jaroslaw Kowalczyk1941 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/442/0/-/916 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Kowalczyka Ignacego przeciwko Korzeniowskiemu Bolesławowi1934-1937 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/940 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Karpińskiego Michała przeciwko Kowalczykowi Bolesławowi1934 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/198 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Kowalczyka Stanisława przeciwko Ostrowskiemu Janowi1932-1933 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/2757 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Kowalczyka Stanisława przeciwko Przysłupie Józefowi1938 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/2759 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Kowalczyka Stanisława przeciwko Nowickiemu Janowi1938 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/343/0/4.1/346 0Skarga - - rzeźnika Władysława Kowalczyka ze Smolic o udzielenie konsensu na wyszynk1914-1916 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/442/0/-/922 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Kowalczyk Władysławy przeciwko Banaziowi Janowi1934 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/680/0/3/134 0Osada nr I, 18, 80, 02 hektara Myślniew powiat Ostrzeszów Ksiądz Proboszcz Kowalczyk Piotr.1920-1936 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/442/0/-/2370 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Błazińskiego Józefa przeciwko Kowalczykowi Janowi1937-1938 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/471/0/12.14/1566 0Warsztaty mechaniczne i samochodowe, kierownik M. Kowalczyk, Kalisz, ul. Ogrodowa 4/6.1945-1946 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/442/0/-/1593 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Kowalczyk Władysławy przeciwko Baranowi Janowi1935 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 36/115/0/-/3427 0Akta w sprawie wniosku Towii Fajersztein przeciwko Nikodemowi Kwarcianemu, Franciszkowi Kowalczykowi i Stanisławowi Michalakowi1938 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 53/294/0/2.9/3573 0Pers. A. betr. Johann Kowalczyk - Redakteur /Górnoślązak/ Kattowitz - soll sich in Amerika aufhalten1904-1917 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/442/0/-/1592 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Franciszka Kowalczyka przeciwko Bogusławowi Janowi1935-1937 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 36/115/0/-/2992 0Akta w sprawie wniosku Józefy Kowalik przeciwko Edwardowi Kowalczykowi i Janowi Alotowi1937-1938 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 38/278/0/1.1/46 0[Akta Miejskiej Komisji Kontroli Partyjnej w Radzyniu Podlaskim w sprawie Ryszarda Kowalczyka]1979-1980 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim Jednostka aktowa: 35/741/0/1.8/426 0Murarstwo, Spółdzielnia Wielobranżowa, Ob. Kowalczyk Edward, Lublin [karta rzemieślnicza, odpis świadectwa dojrzalości]1969-1970 Archiwum Państwowe w Lublinie Obiekt ogólny: 53/1251/0/5/397/4 0Dyrektor Okręgu mgr. Z. Karpiński otrzymuje z rąk ministra łączności doc. Dr E. Kowalczyka sztandar przechodni Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych1972 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/4019/0/3.1.2/179 0Tradycje i współczesność Ruchu Młodzieżowego w regionie Białostockim (zbiór referatów) pod red. dr Józefa Kowalczyka, Białystok 19791979 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 800/1/0/-/14 632Personal card index1939-1946 Zawartość/Incipit/Treść/Opis Folder 1 Kopel, Benjamin - Korpanty, Krystyna Folder 2 Korpiena, Szymon - Koszutski, Mikolaj Folder 3 Koszycki, Jan - Kowalczyk, Stefania Folder 4 Kowalczyk, Boleslaw - Kowalski, Jozef Folder 5 Kowalski, Jozef - Kozicz, Ryszard Folder 6 Koziett, A. - Krajewski, Adam Archiwum Instytutu Hoovera Jednostka aktowa: 35/741/0/1.8/251 0Wykonywanie robót ziemnych na terenie woj. lubelskiego Ob. Jan Kowalczyk zam. w Jawidzu [-akta osobowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zezwolenia na działalność, oświadczenie o niekaralności]1966 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/99/0/1/487 0O postriženii Maksima i Dominikii i suprugov Kovalčykov v monašestvo, piervago v Jabločinskom monastyrie a vtoroj v lesninskom monastyrie1908-1908 Übersetzter Titel O postrzyżeniu Maksyma i Dominiki i małżonków Kowalczyk, pierwszego w klasztorze w Jabłecznej, a drugiej w klasztorze Leśnej Personenregister Kowalczyk Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 36/77/0/15/3762 0Akta sprawy karno-administracyjnej1965 Bemerkungen Kowalczyk Henryk Personenregister Kowalczyk Henryk Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 35/99/0/3/3080 0Po isku Anny Kovlačuk o rastorženii braka s mužem Joannom Andriejevym vsledstvie jego umstviennago razstrojstva1905 Übersetzter Titel Pozew Anny Kowalczyk w sprawie unieważnienia jej małżeństwa z Janem s. Andrzeja z powodu jego choroby umysłowej Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/444/0/2/595 0Sprawy z wniosku Kowalczykowej Agaty1933-1933 Personenregister Kowalczyk Agata Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 37/250/0/-/257 0Kolonia Godów cz. 241934-1935 [2000] Personenregister Olszak-Kowalczyk Antonina żona Józefa; Winogrodzka-Piwińska Marianna żona Bolesława Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku Jednostka techniczna: 53/1190/0/-/459 0Rekonstrukcja Łuku Triumfalnego. Projekt techniczny.1974-0 Planungsbüro T. Kowalczyk Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 36/119/0/1/160 0Wykaz hipoteczny osada Suchodoły nr 27 gmina Chotiaczów1933 Personenregister Kowalczyk Foma Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 53/707/0/2.3/1871 0Sprawy podatkowe1945-1946 Sachregister Izba Przemysłowo- Handlowa w Katowicach, Katowickie s.; Izba Skarbowa w Poznaniu, Poznańskie s.; Sklep spożywczy K. Kowalczyk, Kępno s. Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/4046/0/-/141 0Poznań - Powszechna Wystawa Krajowa - Pawilon Przemysłu Metalowego1929 Bemerkungen Fotograf. Władysław Kowalczyk "Ruch", Rotograwura Drukarni Św. Wojciecha w Poznaniu Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 36/119/0/3/501 0Wykaz hipoteczny osada Stężarzyce Strzeleckie nr 253 gmina Korytnica1937 Personenregister Kowalczyk Małgorzata; Kowalczyk Paweł Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 36/222/0/-/2 0Protokoły z sesji GRN w Aleksandrii Krzywowolskiej [nr I-XII]1957 Personenregister Iwaniak Celina - delegat ds. skupu; Jagiełło Eugeniusz; Majdański Antoni - sekretarz PGRN; Orzeł Kazimierz - inkasent; Rosochacka Janina; Tadeusz Kowalczyk Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 53/4046/0/-/11 0Poznań - Powszechna Wystawa Krajowa Park Wilsona - Pawilon Związku Hut Szklanych1929 Bemerkungen "Ruch" Fotograf. Kowalczyk Władysław Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 37/250/0/-/1069 0Kolonia Sporniak nr 3 tom 31932-1938 [2000] Personenregister Bączyńska Józefa; Bednarczyk Bronisława; Jaśko Józef; Jóźwik Antoni; Jóźwik Mateusz; Kacperek jan; Kieliszek Józef syn Antoniego; Kieliszek Mateusz syn Józefa; Kowalczk Małgorzata; Kowalczyk Stanisław; Kuzdraliński Jan syn Michała; Kuzdraliński Michał; Lis Klemens; Misztalska Aniela; Pluta Jan; Stępień Stefania; Tomaszewski Paweł; Wieczerzak Antonina; Wójcik Adam; Wójcik Bronisława; Wójcik Jan syn Pawła; Zielonka Adam Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku Jednostka aktowa: 35/443/0/-/899 0Akta w sprawie Franciszki Kowalczykowej p-ko Stanisławowi Sieńce o 100 zł1934-1934 Personenregister Kowalczyk Franciszka; Sieńka Stanisław Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3348 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat kępiński.1949 Sachregister Idczak Zawada Domaracki, Droszki s.53; Jeżewski, Chlewo s.43; Kędzia Pień Witwicki, Grabów s.28; Lencka Ilski, Grabów s.1; Mądry, Przedborów s.18; Nowicki, Kużnica Bobrowska s.13; Pawlak, Niwki Książęce s.76; Sroczyński, Rogaszyce s.23; Stodulski Stefanowski, Baranów s.79; Tarczyński, Rychtal s.48; Urban Kowalczyk, Marcinki s.73 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 37/250/0/-/279 0Kolonia Grabówka tom 11891-1936 [2004] Personenregister (...)a żona Józefa; Głatkowski Antoni; Głotkowska Stanisława żona Antoniego; Kołacz Józef syn Wawrzyńca; Kołacz Katarzyna; Kowalczyk Aniela córka Józefa; Kowalczyk Marianna córka Józefa; Kowalczyk Marianna (Skiba) córka Józefa; Michalak Bronisława żona Stanisława; Owczarski Józef syn Stanisława; Pietraś Zofia; P(...) Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku Jednostka aktowa: 53/1071/0/8.4/4081 0Zatwierdzone projekty urządzenia zakładów przemysłowych [mapy, plany, szkice]1960-1963 Sachregister Młyn Bielawski plany sytuacyjne, Kębłowo pow. Wolsztyn, s.; Młyn Bogaczyński plany sytuacyjne, Doruchowo, s.; Młyn Kowalczyk plany sytuacyjne, Osuchowo, s.; Powiatowa Spółdzielnia Wielobranżowa Usług Rzemieślniczych w Krotoszynie plany sytuacyjne, Krotoszyn, s.; Tartak Kółko Rolnicze plany sytuacyjne, Boruja Kościelna, s.; Tartak Wasiak plany sytuacyjne, Drawsko, s.; Warsztat stolarski Braciszewski plany sytuacyjne, Swarzędz, s.; Warsztat stolarski Piskorka plany sytuacyjne, Plewiska Osiedle, s.; Warsztaty szkolne plany sytuacyjne, Koźmin, s. Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1071/0/9.5/4136 0Zatwierdzone projekty urządzenia zakładów przemysłowych gospodarki uspołecznionej1947-1961 Sachregister Kołodziejstwo śrutownik Fr. Wybierała Obra Stara; Kotłownia powiatowy Zakład Mleczarski Krotoszyn; Mleczarnia parowa M. Łagodzka Książ; Stolarnia B. Domaszewski Pniewy; Stolarnia Borowski Jechura Śrem; Stolarnia Fr. Wiórka Ostrów Wlkp.; Stolarnia J. Kozica Kępno; Stolarnia J. Precz Ostrów Wlkp.; Stolarnia St. Kowalczyk Ostrów Wlkp.; Stolarnia St. Ludwiczak Pniewy; Stolarnia Stol. Spółdzielnia Pracy "Jedność Robotnicza"; Stolarnia W. Ozorkiewicz Pniewy; Tartak J. Grudziak Borek; Warsztat samochodowy J. Łosiński Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1071/0/9.5/4137 0Zatwierdzone projekty urządzenia zakładów przemysłowych gospodarki uspołecznionej1948-1961 Sachregister Maszynownia Maciejewscy Wągrowiec; Młyn motorowy T. Domiński Skulsk; Młyn Sz. Ciesielski Wróblewo; Ryflarnia M. Szczepski Śrem; Ślusarstwo R. Buszkiewicz Skulsk; Stocznia St. Nowakowski Mosina; Stocznia W. Morison Ostrów Wlkp.; Stolarnia A. Wałkowski Jarocin; Stolarnia E. Jachmann Pniewy; Stolarnia Gliszczyńscy Pniewy; Stolarnia J. Szubert Ostrów Wlkp.; Stolarnia M. Bogusławski Pniewy; Stolarnia N. Hankiewicz Raszków; Stolarnia W. Kion Pniewy; Stolarnia W. Misiak Jarocin; Stolarnia W. Nowak Śrem; Tartak elektryczny Fr. Walarz Lisków; Tartak parowy E. MusiałWolsztyn; Wiatrak motorowy E. Kowalczyk Osuchów; Wózki dziecięce A.Borkowski Kalisz Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3411 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat szamotulski.1946 Sachregister Biegański, Sękowo s.6; Buliczak, Psarki s.20; Górniak, Chmielinko s.4; Kaczmarek, Nojewo s.18; Kaczmarek Okulicz, Przyborowo s.39; Kaługa, Podrzewie s.7; Kęsy Cygan, Nojewo s.42; Kowalczyk Jasionowski Kowalik, Lubowo s.13; Kowalewski Smoczek, Szczepankowo s.41; Kubis Francuzik, Rzecin s.16; Kupka, Kunowo s.9; Kzłowski, Grzebienisko s.8; Łanoszka Owsiany Korpik Jamka Dziamski, Chełminek s.34; Łochowicz Wronka Góral Kamiński, Nojewo s.21; Ludwig Czajka Szałma Rubaj, Grzebienisko s.27; Nowak, Pniewy s.3; Owsiany, Przyborowo s.5; Piekarz Dębski, Jasionna s.30; Przewożny Skrzypczak, Duszniki s.31; Śmiglak Lis, Lubosin s.25; Smoczek Skórnicki Kupka, Grzebienisko s.11; Wieczorek Łuczak, Niewierz s.15 Archiwum Państwowe w Poznaniu Bestand: 37/75/0 0Spółdzielnia "Rolnik" w Modliborzycach1940-1946 Geschichte des Bestandsbildners (...)ała się z 5 do 15 członków. Do zadań rady należało m.in. wybieranie i odwoływanie przewodniczącego i członków zarządu oraz zatwierdzanie jego decyzji. Zarząd był organem wykonawczym spółdzielni, reprezentował ją i kierował bezpośrednio jej działalnością. Siedzibą spółdzielni były Modliborzyce. Spółdzielnia "Rolnik" została powołana 13 marca 1938 r. z inicjatywy ks. Jana Kowalczyka. Z zachowanych w stanie szczątkowym akt Spółdzielni „Rolnik” w Modliborzycach nie jest możliwe ustalenie zakresu działalności oraz daty zakończenia działalności. Spółdzielnia w okresach swej działalności nosiła nazwę: Spółdzielnia Rolniczo- Spożywcza w Modliborzycach, Spółdzielnia Rolniczo- Handlowa „Rolnik” w Modliborzycach oraz Spółdzielnia „Rolnik” w Modliborzyca(...) Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku Jednostka aktowa: 37/250/0/-/227 0Głusko Duże tom 11856-1880 [1989] Personenregister Antoni i Barbara Koziej małżonkowie Grajperowie; Baranowski Jan syn Józefa; Barczak Aleksander; Bielski Wincenty; Bieńkowski Czesław; Bobrowski Anton; Borowski Wojciech; Chemperek Pawtin; Fraączek-Baranowska Antonina córka Stanisława; Gąsiorowska-Ordutowska Marianna; Goliszek-Kłak Marianna żona Mikołaja; Gralewski Stanisław; Jan i Helena Kowalczyk małżonkowie Puzio; Janowicz Józef i Rozalia Pająk małżonkowie Maj; Jan syn Jana i Zofia Jarosławska małżonkowie Maj; Jan syn Józefa i Antonina Frączek córka Stanisława małżonkowie Baranowscy; Jarosławska-Maj Zofia żona Jana; Josif i Ludwika Miszczak małżonkowie Barczak; Kęcik Tomasz; Kolibski Jan; Kołodziejczyk Roch; Komorowski Andrzej; Konarowski Andrzej; Kostyra Josi(...) Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku Jednostka aktowa: 53/1071/0/6.8/765 0Lokalizacja przemysłu i innych inwestycji w planie 6-letnim [nr 61-120]1950 Sachregister Fabryka Porcelany w Chodzieży; Kombinat energochemiczny w Koninie; Kopalnia soli w Kłodawie Felczyński, Kropidłowski, Kowalczyk, Tomaszewski, Główczyński; Krotoszyn Rynek 27 Tykosiński; Paged Mogilno, Poznań Chudoby Ratajczaka; Państwowa Komunikacja Samochodowa w Poznaniu; Państwowa Komunikacja Samochodowa w Poznaniu Przemysłowa 11 Irena Szczepańska; Poznań-Główna spadkobiercy Cyryla Ratajskiego; Poznań Ławica tuczarnia; Poznań Przemysłowa 45/49 Budny; Poznań Ratajczaka Grzesiński Laszewski; St(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3398 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat ostrowski wielkopolski.1949 Sachregister BanasiakPsary s.129; Banasiak, Psary s.28; Bołądź, Chojnik s.72; Czerny Ciecholewski Handzlik, Szklarka Śląska s.13; Gabryś, Mariak s.102; Goliński, Szklarka Śląska s.58; Gulcz, Przybysławice s.33; Juzyk Ostrowski, Niemojewice s.109; Kląskała, Kocina s.43; Koryciak, Garki s.115; Kostrowicka, Cieszyn s.94; Kowalczyk, Czarnylas s.117; Kowalska Grudzień, Moszczanka s.113; Kubik, Strzyżew s.3; Marcinowski, Boników s.106; Olejnik, Skalmierzyce s.38; Pląder Wojtczak, Psary s.67; Romaszkiewicz, Janisławice s.104; Rosik Kerbel, Czarnylas s.77; Serafin, Hetmanów s.99; Sikora, Kocina s.8; Stasiak Wojnaszewska Kubów, Sośnie s.119; Stawowski Urbaniak Krzemień Mendera, Pruślin s.127; Stryjak (...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka ulotna: 53/1993/0/2/874 09 poznańska wiosna muzyczna, [program]1967 Personenregister Artysz Jerzy; Balbuza Marian; Baszyński Józef; Beimcik Henryk; Czajkowski Renard; Czerniawski Bogdan; Donat Zdzisława; Fiala Karel; Gałęska Jadwiga; Geselle Roman; Gniewowski Bogdan; Gozdecka Marta; Gruszczyńska Ludomira; Hadula Józef; Kaliszewska Jadwiga; Koperny Lech; Kowalczyk Aleksander; Kurczewski Jerzy; Kurkiewicz Ludwik; Madey-Malewicz Anna; Makowski Mieczysław; Malewicz-Madey Anna; Manasterska Teresa; Mandera Edward; Marcinkowski Paweł; Mikulski Edward; Młodziejowski Jerzy; Nowowiejski Kazimierz; Pawluk Anna; Popielarz Dorota; Raatz Ewa; Rutkowska Barbara; Rutkowski Dominik; Sadłowski Stanisław; Sibilski Stefan; Stuligrosz Steafn; Suche(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3391 0Orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej [w sprawie przydziału gospodarstw poniemieckich] w powiecie ostrowskim.1946-1948 Sachregister Bartczak Kleinert, Harych s.139; Dachowski Dera Piec Gomert Nowak, Strzyżew s.193; Dziewałtowski Gintowt Mazurek, Boników s.97; Frąszczak Kołodziej, Lamek s.130; Gołębiowski Szukalski Żarnowski, Słaborowo s.1; Handzlik Kuncowa, Granowiec s.66; Jędrzejak Kowalczyk, Kaliszkowice s.184; Kubicki Kużniak, Kużnica Kącka s.221; Kubik Miś, Strzyżew s.148; Kulas Prokop Wietecki, Drogosław s.; Matysiak Szyszka, Dębnica s.159; Nowicki, Szklarka s.90; Owczarek Galler, Szklarka Przygodzka s.171; Stanisławski Kamzol, Strzyżew s.244; Stępień Pietrzykowski, Pawłów s.56; Tacik Romanowska, Boników s.254; Wojtaszek Hęćka, Gliśnica s.267; Wojtysiak Piątek, Rąbczyn s.14; Woroch Mazur, Moszczanka s.26 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 37/250/0/-/230 0Dobra Głusko Małe1874-1940 [1989] Personenregister (...)n i Małgorzata Smoleń małżonkowie Bieleccy; Kazimierz i Jekaterina Kowalczyk małżonkowie Nieradko; Kosdemba Błażej; Kosdemba Iwan; Kostyra Jan; Kostyra-Kęcik Stefania żona Gabriela; Kowalczyk Marcin; Kowalczyk-Muciek Tekla; Kowalczyk Tekla; Kowalczyk Tomasz; Kozioł Franc; Kozioł Franciszek; Kozioł Franciszek syn Fr(...) Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku Jednostka aktowa: 37/250/0/-/201 0Dobra Cuple tom 21896-1930 [2000] Personenregister (...)da; Piotr Orzeł; Piotr Rędkowiak; Rubin i Chana Lipsman małżonkowie Żak; Staniaław Szwarmowski; Stanisław Rosiński; Stanisław Rzedzicki syn Tomasza; Stanisław Szuba; Szczepan i Marianna Barańska małżonkowie Kołodziejczyk; Szczepan Kołodziejczyk; Szczepan Kwiatkowski; Szymon Boguś; Władysław Hoszyński; Władysław Ratkowiak; Władysław Rędkowiak; Wojciech Jardach; Wojciech Kowalczyk; Woma Szklarski Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3396 0Orzeczenie [Wojewódzkiej] Komisji Ziemskiej [w sprawie przydziału gospodarstw poniemieckich] w powiecie ostrowskim.1948 Sachregister (...)ska, Granowiec s.75; Bojko, Pawłów s.47; Brodala Zawidzki Polsakiewicz, Czarnylas s.229; Chmielewski, Szczurawice s.177; Cnotalski, Bibijanki s.150; Fuss, Kużnica Kącka s.53; Giedroyć Bilińska, Moszczanka s.185; Grzesiek, Pawłów s.1; Hańczak, Strzyżew s.171; Ilski, Kaliszkowice s.174; Kądziołka Rytel Żyła, Pawłów s.58; Kałkus, Strzyżew s.7; Kociemba, Sieroszewice s.155; Kowalczyk, Cieszyn s.222; Królik, Mariak s.121; Łuczyszyn, Janisławice s.86; Marciszewski, Bieganin s.144; Nowicki Horosiewicz, Szklarka s.135; Olejnik Namysł, Granowiec s.210; Olszański, Konradów s.95; Pacześniowska Marak Bogacz Buczek, Chojnik s.16; Porada, Raczyce s.200; Sobkowiak, Przygodziczki s.161; Sokolnicki Jeleńska, Cieszyn s.110 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 12/470/0/1/3 521Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na litery C–D)1934-1939 Personenregister Cebula Józef; Cebula Ludwik; Cedzich Józef; Cenkier Stanisław; Cichowski Piotr; Cichy Antoni; Cipa Franciszek; Cudaj Piotr; Cwołek Augustyn; Cybulska Maria; Czech Adolf; Czembor Paweł; Czempas Teodor; Czerwiński Jan; Czerwiński Paweł; Czmok Franciszek; Czogała Antoni; Czornik Jan; Dąbrowski Walenty; Danecki Wilhelm; Danielczok Ryszard; Dańszczyk Emil; Datko Wincenty; Depta Leopold; Długosz Jan; Dobiczek Alfons; Domański Wilhelm; Domżoł Marcin; Drabek Józef; Dragończyk Paweł; Druch Antoni; Drzymała Piotr; Drzymała Wawrzyniec; Dubiel Wilhelm; Ducki Franciszek; Duda Tomasz; Dudek Bernard; Dulewska Zofia (z d. Kowalczyk); Dworczek Stefan; Dworczek Wincenty; Dylus Konrad; Dyrda Klemens; Dyrgała Józef; Dziambor Franciszek; Dziurosz Tomasz; Dziurowicz Stanisław Archiwum Państwowe w Katowicach Jednostka aktowa: 35/1412/0/-/222 0Oleksy Mikołaj czł PPR; Relacja dot. PPR, GL, AL.; Ankieta.1971-1971 Personenregister (...)erz; Dawidiuk Michał; Demczuk Leon; Drucik zob. Kuryło Michał, Tarzan; Dymitr zob. Mochejski Ludwik; Iks zob. Kozak Feliks; Jałowiecki zob. Dawidiuk Michał; Jaszczuk Jan; Jurek zob. Kowalczyk Władysław; Kisielewicz Jan; Korablin Aleksander; Korszlawy zob. Koszuta Jan; Kość Jan; Koszuta Jan; Koszuta Jerzy; Kot zob. Szot Stanisław; Kowalczyk Władysław; Kozak Feliks; Krasowska Karolina; Krawsowski Konstanty; Krótki zob. Demczuk Leon; Krut Jan; Kuryło Michał zob. Drucik, Tarzan; Leon zob Pilipczuk Aleksy; Mały Ludwik zob(...) Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3400 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat ostrowski.1950 Sachregister (...)łaś, Sośnie s.29; Głodek, Przygodzice s.115; Graja, Kocina s.42; Graj Kmiecik Nowak, Kocina s.49; Grzęda Nowakowski Filipiak Gąsior, Sośnie s.52; Grzybyk, Surmin s.65; Hałas, Cieszyn s.75; Jędrzejewski Stasiak Rutkowska Ostoja Polsakiewicz, Sośnie s.6; Kowalski Szymański Chojnacki Filipczak, Ostrów Wlkp. s.132; Krystkowiak Więcek, Józefów s.174; Kubik Izdebski Kozłowski Kowalczyk Jóźwiak Bałyga, Kocina s.59; Kurcz Madyński, Bieganin s.96; Mądry Siwak, Sieroszewice s.87; Prukała, Granowiec s.90; Rapalski Macholak Podhajski Krupa Pacyna Idziak Idziorek Skulski, Kocina s.77; Sęćka, Dobrzec s.57; Spaleniak, Cieszyn s.175; Stajszczyk, Ostrów Wlkp. s.123; Szczot i inni, Ołobok s.156; Trocka, Chojnik s.111; Waśko Bąkowska, Cieszyn s.72; Wilk, Boników (...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1071/0/6.8/789 0Opinie dotyczące lokalizacji obiektów i [nr 571-678] [Plany techniczne]1951 Sachregister (...)j; Gawrony Ciborski Kruszyńska; Kalisz dom starców Litewska 7; Kalisz kino "Wolność"; Konin Dąbrowskiego 3 Kopalnia Węgla Brunatnego; Kopanica Gremplewski; Łężyn Brzeziński; Łężyn Bukowski Polanowski; Łężyn Dębowski; Łężyn Jóźwiak; Łężyn Tralewski; Magazyn zbożowy Września probostwo katolckie; Ostrów Wlkp. Żłobek Wolności 24; Pałac w Mielnie pow. Gniezno; Poznań-Dębiec Kowalczyk; Poznań-Kiekrz Drozdowski; Poznań Kopanina 63 Schwerenz; Poznań-Rataje Szymkowiak; Poznań Tyrchan; Poznań ulica dojazdowa do mostu Marchlewskiego wykaz nieruchomości; Poznań Walkowiak; Przędzalnia Roztworowo Spółdzielnia Pracy "Osnowa"; Przewóz Sojecka; Rawicz Narodowy Bank Polski Rynek 18; Ślesin Bril; Ślesin Muzykiewicz; Stacja kolejowa Wojciechowo wykaz nieruchomośc(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3390 0Orzeczenie [Wojewódzkiej] Komisji Ziemskiej [w sprawie przydziału gospodarstw poniemieckich] w powiecie ostrowskim.1945-1947 Sachregister Bąk Zegan, Strzyżew s.97; Binek Szczęsny, Mariak s.177; Fabrowska Kierzek, Szklarka Przychodzka s.22; Gąsiorek Wożniak, Konradów s.289; Ilski Kowalczyk Grzesiak Graj, Kaliszkowice Ołoboczne s.50; Jany Rudzki, Granowiec s.257; Jurek Zawidzki, Odolanów s.240; Kłopocki Gdula, Gorzno s.78; Koziarek, Gliśnica s.195; Kubiś Gryka Chlebda Węglewski Wasilewicz Rzadkiewicz, Wysoka Dzwonowo s.295; Kulas Sztabrowski, Dębnica s.230; Mąkosza Brzeziński, Cieszyn s.15; Marchewka Wojtaszek Okupnik Maciejewski, Gliśnica s.123; Masłoń S(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3427 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat wągrowiecki.1948 Sachregister (...)Cholewińska, Mokronosy s.107; Dawidowicz Kuchta, Pawłowo Żońskie s.87; Gajewska Wrześniewski, Rościnno s.147; Jaworski Dawidowicz, Wiśniewko s.4; Jaworski Grudnik, Mieścisko s.137; Jaworski Kędzierski Kucharski Pilarowski Szymków Nawrocki, Łopienno s.163; Kaczmarek, Międzylesie s.83; Kapciński, Kłodzin s.143; Korbal Burczyński, Niemczyn s.10; Kornatowski, Niemczyn s.54; Kowalczyk Sawicki, Siedleczko s.50; Kozicki, Wysoka s.216; Kozieł Wojciechowski Kościelski, Kłodzin s.36; Kubanek, Wysoka s.202; Kubiś Wasilewicz, Wysoka s.23; Kuszpit Krupnik Jurkowski, Jaworówko s.123; Lewandowicz Mierzejewski i inni, Jaworówko s.178; Niewolak Michnowska, Werkowo s.210; Nowaczyk Brzykcy Oźga, Rąbczyn s.26; Nowak Hemerling Rokicka, Chojno s.44; Onuchowski Włoda(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3437 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat wrzesiński.1948 Sachregister (...)ka Ostrowski, Sędziwojewo s.216; Kozak, Goniczki s.177; Kryszak, Sokolniki s.212; Laliczyński, Katarzynowo s.45; Leoński, Kaczanowo s.155; Łowińska, Gaworzewo s.160; Miara, Barczyzna s.123; Miara L, Mystki s.130; Miara Olichwer, Sędziwojewo s.210; Mietlicka Lisiak, Sędziwojewo s.255; Nowaczyk, Kornaty s.181; Nowak, Katarzynowo s.185; Nowak W, Podwęgierki s.202; Olichwer Kowalczyk, Węgierki s.142; Palczak, Zajezierze s.27; Paliwoda Król, Kornaty s.58; Panasiewicz Mędza, Sobiesiernie s.111; Podwęgierki, Sobiesiernie s.228; Przybylski Pers, Mikuszewo s.15; Przyjazny Sośnicka, Gonice s.164; Raczkowska, Biechowo s.23; Ratajczak, Mikuszewo s.259; Rogaliński, Barczyzna s.88; Rubaszczuk, Sokolniki s.69; Sakowicz, Węgierki s.240; Sawicka Barczak, Gonicz(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3425 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat turecki.1949 Sachregister (...) Gil, Niedżwiady s.20; Głowacki, Czepów s.226; Graczyk, Stawki s.10; Gruszka Chrościński, Kraczynki s.127; Jabłoński, Świnica Warcka s.135; Jankowska, Czachulec Stary s.33; Kałużny, Wspólne s.210; Kamiński, Czachulec Stary s.190; Kaźmierczak, Czachulec Stary s.162; Kirszman, Zbylczyce s.94; Klementowska, Chwalborzyce s.81; Kokot, Pęcherzew s.150; Kokot, Pęcherzew s.258; Kowalczyk J, Niedżwiady s.29; Kowalski, Czachulec Stary s.27; Krzesińska, Pęczniew s.213; Kulig, Olimpia s.103; Kurzawa Szukała, Zbylczyce s.243; Lisiecki, Wielenin s.238; Majchrzak, Rusocice s.140; Małolepszy, Dziadowice s.111; Matusiak, Janiszew s.100; Mikołajczyk Warych, Zimne s.231; Nejman, Rusocice s.86; Osajda Jasiakiewicz, Gadowskie Holendry s.54; Pawlak, Dzierżązno s.138(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1071/0/13.6/1443 0Handel prywatny-odwołania od decyzji Wydziału Handlu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu1959-1960 Sachregister (...)ka Stefania, Galantowicz Franciszek, Wojciechowski Henryk, Piechocki Henryk Wydra Antoni Nowak Kazimierz Lebiedź Waleria Samolik Aniela Łaniecki Hieronim, Gniezno, s 89; Cichy Leon, Kopanica, s 19; Dudzik Leon, Leszno, s. 161; Głowienkowski Ryszard, Tłokinia Wielka, s. 145; Hauke Zofia Ratajczak Irena, Pyzdry, s. 72; Koralewski Ludwik, Smoczyński Piotr, Września, s. 61; Kowalczyk Hieronim, Kurka Józef, Przybyła Józef, Piasecka Janina, Kuźbik Barbara, Pietrzykowski Kazimierz, Łagutin Leokadia, Talbierz Maria Styś Katarzyna Witczak Zygmunt Szatkowski Józef, Kalisz, s. 169; Krzak Maria Dankowski Konstanty Wasik Henryk Chwilczyński Eugeniusz Veritas Zając Stefan Sztajkowska Zofia Kaliszczuk Jan Kalinowski Józef Krótkopad Ryszard, Kalisz, s. 268; Ma(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 37/250/0/-/213 0Kolonia Elżbieta nr 11910-1938 [2000] Personenregister (...) Kuś-Kwiatek; Anton Kolasiński; Bolesław Maj syn Jana; Feliksja Kargol-Wojtalik; Feliks Korgol; Franciszka Wróbel; Franc Łukasiewicz; Franc Wojtalik; Genowefa Karaś; Helena Maciejewska; Irena Lucyna Osadowska; Iwan Banach; Iwan Kołodziejczyk; Iwan Szmagiel; Iwan Turoś; Jan Cywiński; Jan Gil; Jan i Agnieszka Superson małżonkowieJota; Jan i Katarzyna małżonkowie Kruk; Jan Kowalczyk; Jan Kwiatek; Jan Śpiewak; Jan Strawa syn Andrzeja; Joachim Osadowski syn Wawrzyńca; Josif Gubiernat; Josif Okoniewski; Józef Duda; Józef i Aniela Kofer mażonkowie Pilchowiec; Józef i Otylia Superson małżonkowie Skiba; Józef Kijowski; Józef Przydyczeń; Józef Skiba; Katarzyna Maleczyńska; Kazimierz Gąsior syn Józefa i Marianna Lejwoda córka Bartłomieja; Kjanina Giza cór(...) Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku Jednostka aktowa: 58/487/0/1/2 43[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk na 1877 r.]1876-1878 Personenregister (...)r; Kiełbowski Wojciech; Kierkowska Katarzyna; Kocewiak Józef; Kocewiak Marianna; Komorowski Stefan; Konarski Kacper; Kopiec Michał; Kopiec Wojciech; Korczak Marianna; Korczak Paweł; Kowalczyk Paweł; Kowalczyk Weronika; Kowalski Józef; Krajewski Jan; Krawczak Jan; Krawczyńska Zofia; Krzemiński Wawrzyniec; Krzemiński Wawrzyniec (z); Kurzyński Michał; Luks Władysław; Maciak Jan; Maciak Wal(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3319 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat czarnkowski.1948 Sachregister (...)rzewo s.; Graś, Piłka s.307; Grieger Wlekły, Jędrzejewo s.252; Griger, Gębice s.41; Grodzki Wruk, Gębiczyn s.105; Grupiński, Marunowo s.317; Hładybroda, Sarbia s.364; Jaskuła, Sokołowo s.294; Jessa Malnowski Beś Sroka, Jędrzejewo s.118; Kajzderski Macioszek, Marunowo s.; Kiziorek Gąsiorowski, Huta s.31; Kłossowski Wernicki Sowiński, Stajkowo s.127; Kopecki, Łężec s.325; Kowalczyk, Romanowo Górne s.376; Kozera Żak Jahns, Krosin s.86; Krause Kotłowski, Romanowo Dolne s.335; Kruszona Brzeźniak, Brzeżno s.170; Kumoch Pauszyk Kamiński, Jędrzejewo s.141; Kwiatkowski, Gębice s.75; Kwiczak Błaszczak, Smieszkowo s.301; Łagodzki, Romanowo Dolne s.225; Łąki Ciszkowskie, Ciszkowo s.201; Linke Klauza, Koźminiec s.281; Łuczak Władysława, Paliszewo s.381; Łys(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/472/0/2.1/52 0Wykonanie uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej z posiedzenia z dnia 20 IV 1948 r. [sprawozdania, korespondencja, akta normatywne w tym władz centralnych, tematy dokumentów o ogólniejszym charakterze sprawozdawczym w indeksie przedmiotowym]1948 Personenregister (...)dowej w Jarocinie z Polskiego Stronnictwa Ludowego s.75-79; Dewor Władysław radny Wojewódzkiej Rady Narodowej z Polskiej Partii Socjalistycznej w Poznaniu s.201; Karliński Walenty członek Powiatowej Rady Narodowej w Jarocinie z Polskiego Stronnictwa Ludowego s.75-79; Kledzik Józef ks członek Powiatowej Rady Narodowej w Jarocinie z Polskiego Stronnictwa Ludowego s.75-79; Kowalczyk Ignacy członek Powiatowej Rady Narodowej w Jarocinie, s.75-79.; Migoń Włodzimierz wicewojewoda, starosta powiatowy w Żninie członek Prezydium Powiatowej Rady Narodowej- Polska Partia Robotnicza s.99-100; Wdowczyk Jan członek Powiatowej Rady Narodowej w Jarocinie z Polskiego Stronnictwa Ludowego, przew. Powiatowej Rady Narodowej s.75-79; Zwolińska Maria sekr. Pozn. Koła(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu 35/442/0/-/920 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Gregory Kowalczyk Anwendung gegen Dajkowi Pawłowi1934 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/1590 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów John Kowalczyk Anwendung gegen Kowalczyk Mariannie1935 Staatsarchiv in Lublin 35/497/0/-/35 0Akta Stanislaus Kuczewski - Rechtsanwalt - auf Karl Kowalczyk gegen Helena Kowalczyk Abteilungsleiter spadku1936-1936 Personenregister Kowalczyk Helena, Karl Kowalczyk Staatsarchiv in Lublin 35/403/0/5.5/430 4 [Projekt Wassermühle S. Kowalczyk in Solska, pow. biłgorajski] 1923 Staatsarchiv in Lublin 35/1420/0/1.2/565 0Kowalczyk J. In der Kultur des Gerichts Jan Zamoyski - ilustracje1981 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/919 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Anwendung Kowalczyk Domazego gegen Nowak Franciszkowi1934 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/1475 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Anwendung gegen Tumor Paul Kowalczyk Zuzannie1935 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/2202 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Anwendung Kowalczyk Damasus gegen Pastusiakowi Pawłowi1936 Staatsarchiv in Lublin 36/115/0/-/3417 0Akta über den Antrag von Thomas Wilczynski gegen Joseph und Petronela Kowalczykom1938 Staatsarchiv in Lublin Niederlassung in Chelm 35/442/0/-/2442 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Maciej Kowalczyk Anwendung gegen Ciesielski Piotrowi1937-1939 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/2758 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Stanislaw Kowalczyk Anwendung gegen Pazikowskiemu Stanisławowi1938 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/2762 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Anwendung Kowalczyk Damasus gegen Nowak Franciszkowi1938-1939 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/199 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów John Kowalczyk Anwendung gegen Wojcik Franciszce1933 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/1205 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Anwendung Turowski Wladyslaw gegen Kowalczyk Zuzannie1934 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/1961 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Anwendung Staweckiego John gegen Kowalczyk Agnieszce1935 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/2249 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Anwendung Barsch gegen Kazimierz Kowalczyk Ignacemu1936 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/2441 0Powiatowy Schlichtungsstelle in Lubartów der Anwendung gegen den Boden Kowalczyk Vincent Franciszkowi1937 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/201 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Michal Kowalczyk Anwendung gegen Bartosikowej Zofii1933-1934 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/1301 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Anwendung Eicheln gegen Kowalczyk Ignacemu1934 Jan-1935 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/2438 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów John Kosik Anwendung gegen Kowalczyk Zuzannie1937-1938 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/1594 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Susan Kowalczyk Anwendung gegen Turowskiemu Władysławowi1935 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/1704 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Anwendung Mierzwiński Kazimierz Kowalczyk gegen Agnieszce1935 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/2760 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów John Kowalczyk Anwendung gegen Wojciks Franciszce1938-1939 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/2763 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Anwendung Kowalczyk Damasus gegen Wojcik Tomaszowi1938-1939 Staatsarchiv in Lublin 36/370/0/-/200 0Operat Test - Trennung von Ersatz-Land für Stanisław Kowalczyk, Dorf Wolka Cycowska, GRN Cyców1968 Personenregister Stanisław Kowalczyk - Ersatz-Grundstück Staatsarchiv in Lublin Niederlassung in Chelm 35/442/0/-/917 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Anwendung Kowalczyk Ignatius gegen Sawicki Józefowi1934-1935 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/918 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Anwendung Kowalczyk Marianna gegen Barszczowi Władysławowi1934-1935 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/2083 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Anwendung Važecká Stanislaw Kowalczyk gegen Ignacemu1935-1937 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/921 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów John Kowalczyk Anwendung gegen Czałbowskiego Lucjanowi1934 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/991 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Marc Vincent Anwendung gegen Kowalczyk Józefowi1934 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/1691 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Anwendung Lech Vincent gegen Kowalczyk Janowi1935 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/202 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów John Kowalczyk Anwendung gegen Wojcik Andrzejowi1933-1934 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/1591 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Anwendung Francis Kowalczyk gegen Czałbowskiemu Lucjanowi1935 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/2410 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Anwendung Kowalczyk Alexander gegen Cooperative Mleczarskiej1937 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/2761 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów John Kowalczyk Anwendung gegen Gasca Karolowi1938-1939 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/200 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Michal Kowalczyk Anwendung gegen Krzewiński Feliksie1933-1934 Staatsarchiv in Lublin 53/759/0/5.7/4624 0Wertschätzung des Landwarenhandel-Grundstück in Karlshausen, Kreis kosten, Eigentümer Jaroslaw Kowalczyk1941 Staatsarchiv in Posen 35/442/0/-/916 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Anwendung Kowalczyk Ignatius gegen Korzeniowski Bolesławowi1934-1937 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/940 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Michael Karpinski Anwendung gegen Kowalczyk Bolesławowi1934 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/198 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Anwendung gegen Ostrowski Stanisław Kowalczyk Janowi1932 1933 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/2757 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Stanislaw Kowalczyk Anwendung gegen Przysłupie Józefowi1938 Staatsarchiv in Lublin 35/442/0/-/2759 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Stanislaw Kowalczyk Anwendung gegen Nowicki Janowi1938 Staatsarchiv in Lublin 53/343/0/4.1/346 0Skarga - Wladyslaw Metzger Kowalczyk aus Smolice um Konsens über wyszynk1914-1916 Staatsarchiv in Posen 35/442/0/-/922 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Anwendung Kowalczyk Władysławy gegen Banaziowi Janowi1934 Staatsarchiv in Lublin 53/680/0/3/134 0Osada Nr. I, 18, 80, 02 Hektar Myślniew Ostrzeszów Bezirk Pfarrer Pater Kowalczyk Piotr.1920-1936 Staatsarchiv in Posen 35/442/0/-/2370 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Anwendung Błazińskiego gegen Joseph Kowalczyk Janowi1937-1938 Staatsarchiv in Lublin 53/471/0/12.14/1566 0Warsztaty Maschinenbau und Fahrzeugtechnik, Geschäftsführer M. Kowalczyk, Kalisz, Ul. Garten 4/6.1945-1946 Staatsarchiv in Posen 35/442/0/-/1593 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Anwendung Kowalczyk Władysławy gegen Baranowie Janowi1935 Staatsarchiv in Lublin 36/115/0/-/3427 0Akta über den Vorschlag Towii Fajersztein gegen Nikodemus Kwarcianemu, Francis und Stanislaw Kowalczyk Michalakowi1938 Staatsarchiv in Lublin Niederlassung in Chelm 53/294/0/2.9/3573 0Pers. A. betr. Johann Kowalczyk - Redakteur / Górnoślązak / Kattowitz - soll Sich in Amerika aufhalten1904-1917 Staatsarchiv in Posen 35/442/0/-/1592 0Powiatowy Office of Arbitration in Lubartów Anwendung Francis Kowalczyk gegen Bogus Janowi1935-1937 Staatsarchiv in Lublin 36/115/0/-/2992 0Akta über den Vorschlag Josepha Kowalik gegen Edward Kowalczyk und John Alotowi1937-1938 Staatsarchiv in Lublin Niederlassung in Chelm 38/278/0/1.1/46 0 [Files Municipal Kommission der Partei Steuerung in Radzyń Podlaski auf Ryszard Kowalczyk] 1979-1980 Staatsarchiv in Lublin Ast Radzyń Podlaski 35/741/0/1.8/426 0Murarstwo, Cooperative Wielobranżowa, Ob. Edward Kowalczyk, Lublin [handgemachte Karte, Kopie des Abitur] 1969-1970 Staatsarchiv in Lublin Informationen über das Objekt: 53/1251/0/5/397/4 0Dyrektor Bezirk mgr. Z. Karpinski erhalten vom Minister für Kommunikation Assoc. Dr. E. Kowalczyk Standard verbindet der Ministerrat und der Zentralrat der Handel Zawodowych1972 Staatsarchiv in Posen 53/4019/0/3.1.2/179 0Tradycje und zeitgenössischen Jugendbewegung in der Region Bialystok (Sammlung von Beiträgen), Dr. Jozef Kowalczyk, Bialystok 19791979 bearbeitet Staatsarchiv in Posen 800/1/0/-/14 632Personal Karte index1939-1946 Inhalt / Incipit / Inhalt / Ordner 1 Kopel, Benjamin - Korpanty, Christina Ordner 2 Korpiena, Simon - Koszutski, Mikolaj Ordner 3 Košice, Jan - Kowalczyk, Stefania Ordner 4 Kowalczyk, Boleslaw - Smith, Joseph Smith Ordner 5, Jozef - Kozicz, Richard Ordner 6 Koziett, A . - Krajewski, Adam Hoover Institution Archives 35/741/0/1.8/251 0Wykonywanie Erdarbeiten in der Provinz. Lublin Ob. John Kowalczyk Nr. in Jawidzu [-Personalakten Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Tätigkeit, Autorisierung Aussage des guten Verhaltens] 1966 Staatsarchiv in Lublin 35/99/0/1/487 0O postriženii Maxima und Dominikii und suprugov Kovalčykov v monašestvo, piervago v Jabločinskom monastyrie und Vtoroj v lesninskom monastyrie1908-1908 Titel Übersetzter Über postrzyżeniu Maxim und Dominica und Ehegatten Kowalczyk, das erste Kloster in Jabłeczna, und die andere im Kloster Wald Personenregister Kowalczyk Staatsarchiv in Lublin 36/77/0/15/3762 0Akta Strafsachen administracyjnej1965 Bemerkungen Henryk Kowalczyk Personenregister Henryk Kowalczyk Staatsarchiv in Lublin Niederlassung in Chelm 35/99/0/3/3080 0Po Läuft auf Anna Kovlačuk mangelnde rastorženii Museum of Joannom Andriejevym vsledstvie seine umstviennago razstrojstva1905 Titel Übersetzter Die Klage auf Nichtigerklärung Anna Kowalczyk ihrer Ehe mit John Andrew s wegen seiner Geisteskrankheit Staatsarchiv in Lublin 35/444/0/2/595 0Sprawy der Anwendung Kowalczyk Agaty1933 1933 Personenregister Agata Kowalczyk Staatsarchiv in Lublin 37/250/0/-/257 0Kolonia Gegenstücke. 241934-1935 [2000] Personenregister Olszak-Kowalczyk Antoinette Ehefrau von Joseph; Winogrodzka-Piwińska Marianna Ehefrau von Boleslaw Staatsarchiv in Lublin Ast Kraśnik Technischer Service: 53/1190/0/-/459 0Rekonstrukcja Arc de Triomphe. Das Projekt techniczny.1974-0 Planungsbüro T. Kowalczyk Staatsarchiv in Posen 36/119/0/1/160 0Wykaz Hypothek Siedlung Suchodoły 27 Community Chotiaczów1933 Personenregister Kowalczyk Foma Staatsarchiv in Lublin Niederlassung in Chelm 53/707/0/2.3/1871 0Sprawy podatkowe1945-1946 Sachregister Chamber of Commerce in Katowice, Katowice p; Tax Chamber in Poznan, Poznan p; Lebensmittelgeschäft K. Kowalczyk, Kępno s Staatsarchiv in Posen 53/4046/0/-/141 0Poznań - National Exhibition - Industrie Pavilion Metalowego1929 Bemerkungen Fotograf. Wladyslaw Kowalczyk "Bewegung", Rotograwura Printing St. Wojciech in Poznan Staatsarchiv in Posen 36/119/0/3/501 0Wykaz Hypothek Siedlung Stężarzyce Rifle # 253 Community Korytnica1937 Personenregister Małgorzata Kowalczyk, Paul Kowalczyk Staatsarchiv in Lublin Niederlassung in Chelm 36/222/0/-/2 0Protokoły GRN Sitzung in Alexandria Krzywowolskiej [no Dezember] 1957 Personenregister Iwaniak Celina - Delegierter für den Kauf; Jagiello Eugene; Majdanski Anthony - Secretary of PGRN, Adler Kazimierz - der Kollektor; Rosochacka Janina, Tadeusz Kowalczyk Staatsarchiv in Lublin Niederlassung in Chelm 53/4046/0/-/11 0Poznań - National Exhibition Wilson Park - Pavillon der Hut Szklanych1929 Bemerkungen "Bewegung" Photographer. Wladyslaw Kowalczyk Staatsarchiv in Posen 37/250/0/-/1069 0Kolonia Sporniak Nr. 3, Volume 31932-1938 [2000] Personenregister Baczyńska von Joseph Bednarczyk Bronislaw; Jasko Joseph; Jóźwik Antoni; Jóźwik Matthew, Casper jan, Schuss Joseph Sohn Anthony, Schuss Matthew Sohn des Joseph; Kowalczk Margaret, Stanisław Kowalczyk; Kuzdraliński John Sohn Michael; Kuzdraliński Michael, Nov. Clement; Misztalska Angela, John Pluta , Stepien Stefania; Tomaszewski Paul; Wieczerzak Antoinette, Adam Wojcik, Wojcik Bronislaw; Wojcik John Sohn Paul, Adam Zielonka Staatsarchiv in Lublin Ast Kraśnik 35/443/0/-/899 0Akta auf Frances Kowalczyk v. Stanislav sience 100 zł1934-1934 Personenregister Francis Kowalczyk; Sieńka Stanislaw Staatsarchiv in Lublin 53/471/0/15.3/3348 0Orzeczenia Provincial Committee von Earth County kępiński.1949 Sachregister Idczak Zawada Domaracki, Droszki S.53; Jeżewski, Chlewo S.43; Kędzia Lager Witwicki, Grabow S.28; Lenck Ilski, Grabow, S. 1; Wise, Przedborów S.18; Nowicki, Kuźnica Bobrowska S.13; Pawlak Niwki Princes S.76; Sroczyński, Rogaszyce S.23; Stodulski Stefanowski, rammt S.79; Tarczyński Rychtal S.48; Städtische Kowalczyk, Marcinki S.73 Staatsarchiv in Posen 37/250/0/-/279 0Kolonia Grabówka Volumen 11891-1936 [2004] Personenregister (...) Und die Frau von Joseph Anthony Głatkowski; Głotkowska Antoni Stanislaw Frau, Sohn Joseph Lawrence Kuchen, Kuchen Katherine, Angela Kowalczyk Tochter von Joseph Kowalczyk Marianna Tochter von Joseph Kowalczyk Marianna (Skiba) Tochter von Joseph Stanislaw Michalak Bronislaw Frau; Owezarski Joseph Sohn Stanislas, Pietras Sophie P (...) Staatsarchiv in Lublin Ast Kraśnik 53/1071/0/8.4/4081 0Zatwierdzone Projekte von Industrieanlagen [Karten, Pläne, Skizzen] 1960-1963 Sachregister Bielawski Mühle Lagepläne, Kębłowo Bereich. Wolsztyn, p; Mühle Bogaczyński Lagepläne, Doruchowo, p; Mühle Kowalczyk Lagepläne, Osuchowo, p; Bezirk Cooperative Wielobranżowa Dienstleistungen Crafts in Krotoszyn Lagepläne, Krotoszyn, p; Sägewerk Farm Kreis Lagepläne, Boruja Kirche, s . Sägewerk Wasiak Lagepläne, Drawsko, p; Werkstatt Carpenter Braciszewski Lagepläne, Swarzędz, p; Werkstatt Carpenter Piskorka Lagepläne, Plewiska Immobilien, p; Workshops Schule Lagepläne, Koźmin, S. Staatsarchiv in Posen 53/1071/0/9.5/4136 0Zatwierdzone Industrieanlagen Projekte die Wirtschaft uspołecznionej1947-1961 Sachregister Wheelwright Schleifer Fr. Obra wählte alt; Boiler Grafschaft Department of Dairy Krotoszyn, Dairy Bath M. Łagodzka Fürstenstein; B. Domaszewski Pniewy Tischlerei, Tischlerei Borowski Jechura Srem, Bautischlerei Fr. Geriebener Ostrow Wielkopolski, Tischlerei J. Chamois Kępno, Tischlerei J. unten Ostrow Wielkopolski, Bautischlerei St. Kowalczyk Ostrow Wielkopolski, Bautischlerei St. Ludwiczak Pniewy, Bautischlerei Tabelle. Genossenschaft "Vereinigten Arbeiterpartei Tischlerei W. Ozorkiewicz Pniewy; Sägewerk Grudziak J. Borek, Reparatur J. Losinski Staatsarchiv in Posen 53/1071/0/9.5/4137 0Zatwierdzone Industrieanlagen Projekte die Wirtschaft uspołecznionej1948-1961 Sachregister Ingenieurwesen Maciejewscy Wągrowiec; Mühle Motor T. Dominski Skulsk; Mühle Sz. Ciesielski Wróblewo; Ryflarnia M. Szczepski Srem; Schlosser R. Buszkiewicz Skulsk; Werft St. Nowakowski Mosina; Werft W. Morison Ostrow Wielkopolski, Tischlerei A. Walkowska Jarocin, Tischlerei E. Jachmann Pniewy; Gliszczyńscy Pniewy Tischlerei, Tischlerei Ostrow Wielkopolski J. Schubert, M. Bogusławski Pniewy Tischlerei, Tischlerei N. Hankiewicz Raszków; Tischlerei W. Kion Pniewy; W. Misiak Jarocin Tischlerei, Tischlerei W. Smith Srem, Sägetechnik Fr. Walarz Lisków; E. MusiałWolsztyn Dampfsägewerk, Fan Motor E. Kowalczyk Osuchów; Kinderwagen A.Borkowski Kalisz Staatsarchiv in Posen 53/471/0/15.3/3411 0Orzeczenia Provincial Committee von Earth County szamotulski.1946 Sachregister Biegański, Sękowo S.6; Buliczak, Psarki S.20; Gorniak, Chmielinko S.4; Kaczmarek, Nojewo S.18; Kaczmarek Okulicz, Przyborowo S.39, Kaluga, Podrzewie S.7; Billet Gypsy, S.42 Nojewo , Kowalczyk Jasionowski Kowalik, Liubavas S.13; Kowalewski Schnuller, Szczepankowo S.41; Kubis Frenchie, Rzecin S.16; Kupka, Kunowo S.9; Kzłowski, Grzebienisko S.8; Łanoszka Hafer Korpik Jamka Dziamski, S.34 Chelminek , Lochowicz Wronka Mountaineer Kaminski, Nojewo S.21; Ludwig Czajka von Solomon Rubaj, Grzebienisko S.27; Nowak, Pniewy S.3; Hafer, Przyborowo S.5; Baker Dębski Jasionna S.30; mobilen Skrzypczak, S.31 Duszniki , smiglak Fox, Lubosin S.25; Schnuller Skórnicki Kupka, Grzebienisko S.11; Abend Luczak, S.15 Niewierz Staatsarchiv in Posen Bestand: 37/75/0 0Spółdzielnia "Bauer" in Modliborzycach1940-1946 Geschichte des Bestandsbildners (...) Ouch von 5 bis 15 Mitgliedern. Die Aufgaben des Vorstands sollten Auswahl und Abberufung des Präsidenten und der Mitglieder des Vorstands und die Genehmigung von seiner Entscheidung. Das Management war ausführendes Organ der Genossenschaft, und vertreten sie direkt führte seine Operationen. Der Sitz der Genossenschaften waren Modliborzyce. Genossenschaft "Bauer" wurde gegründet 13. März 1938, auf Initiative von Pater. John Kowalczyk. Die überlebenden in einem rudimentären Zustand Cooperative Act "Bauer" in Modliborzyce ist nicht möglich, den Umfang und den Zeitpunkt der Beendigung der Tätigkeit zu bestimmen. Co-operative Perioden seiner Tätigkeit hieß: Genossenschaft Landwirtschaft und Ernährung in Modliborzyce, Cooperative Landwirtschaft und Handel "Bauer" in Modliborzyce Genossenschaft "Bauer" in Modliborzyce (...) Staatsarchiv in Lublin Ast Kraśnik 37/250/0/-/227 0Głusko Large Volume 11856 bis 1880 [1989] Personenregister Anthony und Barbara Goat Grajperowie Ehegatten; Baranowski John Sohn von Joseph Alexander Barczak, Bielski Vincent, Bienkowski Czeslaw; Bobrowski Anton, Wojciech Borowski; Chemperek Pawtin; Fraączek-Baranowska Tochter Antoinette Stanislaus Gąsiorowska-Ordutowska Marianna; verbale Kommunikation-Klak Frau Marianne Nicholas, Gralewski Stanislaw, John und Helen Kowalczyk Ehegatten Puzio; Janowicz Joseph und Rosalie Mai Spinne Ehegatten, John Sohn von John und Sophia May Jarosławska Ehegatten, John Sohn von Joseph und Antoinette Frączek Tochter heiratete Stanislaus Baranowscy; Jarosławska-May Sophia Ehefrau von John, Joseph und Louis Miszczak Ehegatten Barczak , Kecik Thomas; Kolibski John; Kołodziejczyk Roch, Komorowski Andrew; Konarowski Andrew; Kostyra Josi (...) Staatsarchiv in Lublin Ast Kraśnik 53/1071/0/6.8/765 0Lokalizacja Industrie und andere Anlagen in der 6-Jahres-Plan [Nr. 61-120] 1950 Sachregister Porzellan-Manufaktur in Chodzież; Kombinieren energochemiczny in Konin, Wieliczka Salz Klodawa Felczyński, Kropidłowski, Kowalczyk, Tomaszewski, Główczyński; Krotoszyn Markt 27 Tykosiński; Ausgelagerter Mogilno, Poznan Besitzungen Ratajczak, National Car Transport in Poznan Nationalen Mitteilung in Poznan Automotive Industry 11 Irena Szczepańska, Poznan Index Erben Ratajski, Poznan Shoal Geflügelfarm, Poznan Industrie 45/49 Budny, Poznan Ratajczak Grzesinski Laszewski, St (...) Staatsarchiv in Posen 53/471/0/15.3/3398 0Orzeczenia Provincial Committee von Earth County ostrowski wielkopolski.1949 Sachregister BanasiakPsary S.129; Banasiak, Psary S.28; Bołądź, Chojnik S.72; Czerny Ciecholewski Handzlik, Szklarka Schlesien, S.13; Gordon, Mariak S.102; Golinski, Szklarka Schlesien, S.58; Gulcz, S.33 Przybysławice , Juzyk Ostrowski, Niemojewice S.109; klatschte Kocina S.43; Koryciak, Garki S.115; Kostrowicka, Cieszyn S.94; Kowalczyk, Czarnylas Seite 117; Manilow Dezember Moszczanka S.113; Kubik Strzyżew s 3; Marcinowski Bonikowo S.106; Olejnik, Skalmierzyce S.38; plader Wojtczak, Psary S.67; Romaszkiewicz, Janisławice S.104; Rosik Kerbel, Czarnylas S.77; Serafin, Queens S.99; Sikora, Kocina s 0,8; Stasiak Wojnaszewska Kubów, Kiefer S.119; Stawowski Urbaniak Flint Mender, Pruslin S.127; Stryjak (...) Staatsarchiv in Posen Einheit flüchtig: 53/1993/0/2/874 09 Poznan Frühling musikalisch, [das Programm] 1967 Personenregister Artysz George; Balbuza Marian; Baszynski Joseph; Beimcik Henry, Tschaikowsky Renard; Czerniawski Bogdan, Donat Zdzislaw, Karel Fiala; Gałęska Jadwiga; Geselle Roman; Gniewowski Bogdan; Gozdecka Marta; Gruszczyńska Ludomira; Hadula Joseph; Kaliszewska Jadwiga; Koperny Lech, Aleksander Kowalczyk , Kurczewski George; Kurkiewicz Louis, Madey-Malewitsch Anna, Makowski Mieczyslaw; Malewitsch-Madey Anna; Manasterska Teresa, Mandera, Edward, Paul Marcinkowski, Mikulski Edward; Mlodziejowski George; Nowowiejski Kazimierz, Pawluk Anna; Popielarz Dorothy; Raatz Eve, Barbara Rutkowska; Rutkowski, Dominic; Sadlowski Stanislaw; Sibilski Stefan; Stuligrosz Steafn, trocken (...) Staatsarchiv in Posen 53/471/0/15.3/3391 0Orzeczenie Erde Provincial Committee [über die Verteilung der Betriebe ehemals deutsch] in der Grafschaft ostrowskim.1946-1948 Sachregister Bartczak Kleinert, Harych S.139; Dachowski Dera Bake Gomert Smith, Strzyżew p 193;. Dziewałtowski Gintowt Mazurek, Bonikowo p97; Frąszczak Wheeler, Lamech S.130; Gołębiowski Szukalski Zarnowski, Słaborowo S.1; Handzlik Kuncowa, Granowiec s .66; Jędrzejak Kowalczyk, Kaliszkowice S.184; Kubicki Kuźniak, Kuźnica Kačka s.221; Kubik Bär, Strzyżew S.148; Kulas Wietecki Prokop, Drogosław p; Matysiak Cone, Dębnica S.159; Nowicki, Szklarka S.90 , Schäfer Galler, Szklarka Przygodzka S.171, Stanislawski Kamzol, Strzyżew S.244; Stepien Pietrzykowski, Pawlow S.56; Tacik Romanowska, Bonikowo S. 254;. Wojtaszek Heck, Gliśnica s.267; Wojtysiak Freitag, Rąbczyn S.14; Woroch Mazur, S.26 Moszczanka Staatsarchiv in Posen 37/250/0/-/230 0Dobra Głusko Małe1874 1940 [1989] Personenregister (...) Als verheiratete Margaret Bieleccy Smolen, Kazimierz Kowalczyk Ehegatten und Jekaterina Nieradko; Kosdemba Blaise; Kosdemba Ivan; Kostyra John; Kostyra-Kecik Gabriels Frau Stefania, Marcin Kowalczyk, Kowalczyk-Muciek Tekla Tekla Kowalczyk, Tomasz Kowalczyk, Ziege Franken , Ziege Francis, Sohn von Francis Ziege Fr (...) Staatsarchiv in Lublin Ast Kraśnik 37/250/0/-/201 0Dobra Cuple Volumen 21896-1930 [2000] Personenregister (...) Will, Peter Adler, Peter Rędkowiak, Rubin und Zak Khan Lipsman Ehegatten; Staniaław Szwarmowski, Stanislaw Rosinski, Stanislaw Rzedzicki Sohn Thomas, Stanislaw Szuba, Stephen und Marianne Barańska Kołodziejczyk Ehegatten; Kołodziejczyk Stephen, Stephen Kwiatkowski, Simon Bogus; Wladyslaw Hoszyński, Wladyslaw Ratkowiak, Wladyslaw Rędkowiak, Wojciech Yards, Wojciech Kowalczyk, Woma Szklarski Staatsarchiv in Lublin Ast Kraśnik 53/471/0/15.3/3396 0Orzeczenie [Provincial] Ausschuss auf der Erde [über die Verteilung der Betriebe ehemals deutsch] in der Grafschaft ostrowskim.1948 Sachregister (...) Rock, Granowiec S.75; Boyko, Pawlow S.47; Brodale Zawidzki Polsakiewicz, Czarnylas S.229; Chmielewski, Szczurawice S.177; Cnotalski, Bibijanki S.150; Fuss, Kuźnica Kačka S.53; Giedroyc Bilińska, Moszczanka S.185, Colin, Pawlow, S. 1; Hańczak, Strzyżew S.171; Ilski, Kaliszkowice S.174; Kądziołka Rytel Vene, Pawlow S.58; Kalkus, Strzyżew S.7; Kociemba, Sieroszewice s 155; Kowalczyk, Cieszyn s.222, Kaninchen, Mariak S.121; Łuczyszyn, Janisławice S.86; Marciszewski, Turnüre S.144; Nowicki Horosiewicz, Szklarka s.135; Olejnik Deliberation, Granowiec S.210; Olshansky, Konradow s .95; Pacześniowska Marak Bogacz Buczek Chojnik S.16; Spitze, deign s.200; Sobkowiak Przygodziczki S.161; Sokolnicki Jelenska, Cieszyn S.110 Staatsarchiv in Posen 12/470/0/1/3 521Akta Verification ehemalige Mitglieder der polnischen Militär-Organisation von Oberschlesien (der Name auf dem C-D) 1934-1939 Personenregister Joseph Zwiebeln, Zwiebeln Louis; Cedzich Joseph; Cenkier Stanislaw, Cichowski Peter; Stille Antoni, Fanny Francis; Cudaj Peter; Cwołek Augustine; Cybulska Maria, Czech, Adolf; Czembor Paul; Czempas Theodore, Jan Czerwinski, Czerwinski Paul; Czmok Francis; Czogała Antoni , Czornik John; Dabrowski Valentine; Danecki Wilhelm; Danielczok Richard; Dańszczyk Emil; Datko Vincent; Depta Leopold, Jan Dlugosz, Dobiczek Alfons; Domanski Wilhelm; Domżoł Martin, Drabek Joseph; Dragończyk Paul; Druch Antoni; Drzymała Peter; Drzymała Lawrence; Dubiel Wilhelm; Ducki Francis, Tomasz Duda, Dudek Bernard; Dulewska Sophia (nee Kowalczyk) Dworczek Stefan; Dworczek Vincent; Dylus Konrad; Dyrda Clement; Dyrgała Joseph; Dziambor Francis; Dziurosz Thomas; Dziurowicz Stanislaw Staatsarchiv in Kattowitz 35/1412/0/-/222 . 0Oleksy Claus Mitglied PPR PPR über Beziehung, GL, AL; Ankieta.1971-1971 Personenregister (...) Lect; Dawidiuk Michael, Demchuk Leon; Drucik sehen. Michael Kurylo, Tarzan, Dmitri sehen. Mochejski Louis, sehen Iks. Felix Kozak; Jalowiecki sehen. Dawidiuk Michael; Jaszczuk John, Kräuter sehen. Kowalczyk Wladyslaw; Kisielewicz John; Korablin Alexander; Korszlawy sehen. Koszuta John, Knochen John; Koszuta John; Koszuta George, siehe HB. Stanislaw Szot; Kowalczyk Wladyslaw; Kozak Felix; Krasowska Carolina; Krawsowski Constantine; Schnelle sehen. Demchuk Leon; Krut John, Michael Kurylo sehen. Draht, Tarzan, sehen Pilipczuk Alexis Leon Little Louis zu sehen (...) Staatsarchiv in Lublin 53/471/0/15.3/3400 0Orzeczenia Provincial Committee von Earth County ostrowski.1950 Sachregister (...) Wald, Kiefer S.29; Glodek, Przygodzice S.115, Fiddle, Kocina S.42; Wiedergabe Kmiecik Smith, Kocina S.49; Barsch Nowakowski Gąsior Filipiak, Kiefer pp52; Grzybyk, Surmin s 65, Lärm, Cieszyn S.75; Jędrzejewski Stasiak Zuflucht Polsakiewicz Rutkowska, Kiefer S.6; Kowalski Szymanski Filipczak Chojnacki, Ostrow Wielkopolski pp132; Krystkowiak Wiecek, Józefów S.174; Kubik Izdebski Kozlowski Kowalczyk Bałyga Jozwiak, Kocina s 59, Krampf Madyński, Turnüre S.96; weise Siwak, Sieroszewice S.87; Prukała, Granowiec S.90; Rapalski Macholak Podhajski Krupa Pacyna Idziak Idziorek Skulski, Kocina S.77; Seck, Dobrzec S.57; Spaleniak, Cieszyn s .175; Stajszczyk, Ostrow Wielkopolski S.123; Szczot und andere Olobok S.156; Trocka, Chojnik S.111; Wasko Bąkowska, Cieszyn, S.72; Wolf, Bonikowo (...) Staatsarchiv in Posen 53/1071/0/6.8/789 0Opinie die Lage von Objekten und [Nr. 571-678] [Technische Pläne] 1951 Sachregister (...) J; Rooks Ciborski Kruszyńska; Kalisz Pflegeheim litauischen 7, Kalisz Film "Freedom" Konin Dabrowski 3 Kohlengrube; Kopanica Gremplewski; Lezyne Brzezinski; Lezyne Polanowski Bukowski; Lezyne Dębowski; Lezyne Jozwiak; Lezyne Tralewski; Magazin Grain September Pfarrhaus katolckie, Ostrow Wielkopolski Nursery Freiheit 24; Palace in Mielno Bereich. Gniezno, Poznan Dębiec Kowalczyk, Poznan Kiekrz Drozdowski, 63 Schwerenz Graben Poznan, Poznan Rataje Szymkowiak; Tyrchan Poznan, Poznan Straße Zugang zu Brücke Marchlewskiego Liste der Eigenschaften, Poznan Walkowiak, Spinning Roztworowo Cooperative "Karkasse" Sojecka Transport National Rawicz polnischen Bankenmarkt 18; Ślesin Bril, Ślesin Muzykiewicz; Bahnhof Wojciechowo Liste von Eigentum (...) Staatsarchiv in Posen 53/471/0/15.3/3390 0Orzeczenie [Provincial] Ausschuss auf der Erde [über die Verteilung der Betriebe ehemals deutsch] in der Grafschaft ostrowskim.1945-1947 Sachregister Bak Zegan, Strzyżew p97; Binek Szczesny, Mariak S.177; Fabrowska Kierzek, Szklarka Przychodzka S.22; Gąsiorek Wozniak, Konradow s.289; Ilski Kowalczyk Grzesiak Play, Kaliszkowice Ołoboczne S.50; Jany Ruda, Granowiec s 257 Herb Zawidzki, Odolanów S.240A; Klopocki Gdula, Gorzno S.78; Koziarek, Gliśnica s.195; Kubis Buchweizen Chlebda Węglewski Wasilewicz Rzadkiewicz, Hohe Dzwonowo S.295; Kulas Sztabrowski, Dębnica S.230; Mąkosza Brzezinski, Cieszyn S.15; Carrot Wojtaszek Okupnik Maciejewski, Gliśnica S.123; Masłoń S (...) Staatsarchiv in Posen 53/471/0/15.3/3427 0Orzeczenia Provincial Committee von Earth County wągrowiecki.1948 Sachregister (...) Cholewińska, Mokronosy S.107; Dawidowicz Kuchta, Pawlowo Żońskie S.87; Gajewska Wrześniewski, Rościnno S.147; Jaworski Dawidowicz, Wiśniewko S.4; Jaworski Grudnik, Mieścisko S.137; Jaworski Kędzierski Kucharski Pilarowski Szymków Nawrocki, Łopienno S.163; Kaczmarek, Międzylesie S.83; Kapciński, Kłodzin S.143; Korbal Burczyński, Niemczyn S.10; Kornatowski, Niemczyn S.54; Kowalczyk Sawicki, Siedleczko S.50; Kozicki, Hohe S.216 , Kozieł Kościelski Wojciechowski, Kłodzin S.36; Kubanek, Hohe S.202; Kubis Vasilevich, Hohe S.23; Kuszpit Krupnik Jurkowski, Jaworówko S.123; Lewandowicz Mierzejewski und andere Jaworówko S.178; Niewolak Michnowska, Werkowo s 210; Nowaczyk Brzykcy Ozga, Rąbczyn S.26; Nowak Hemerling Rokicka, Chojno S.44; Onuchowski Włoda (...) Staatsarchiv in Posen 53/471/0/15.3/3437 0Orzeczenia Provincial Committee von Earth County wrzesiński.1948 Sachregister (...) Jede Ostrowski, Sędziwojewo S.216; Kozak, Goniczki S.177; Kryszak, Sokolniki S.212; Laliczyński, Katarzynowo S.45; Leonski, Kaczanowo S.155; Łowińska, Gaworzewo S.160; Maßnahme Barczyzna S.123; Measure L, Mystki S.130; Maßnahme Olichwer, Sędziwojewo S.210; Mietlicka Lisiak, Sędziwojewo S. 255;. Nowaczyk, Kornati S.181; Nowak, Katarzynowo S.185, Smith W, Podwęgierki S.202 , Olichwer Kowalczyk, Ungarisch S.142; Palczak, Zajezierze S.27; Paliwoda King, Kornati S.58; Panasiewicz Medzany, Sobiesiernie S.111; Podwęgierki, Sobiesiernie S.228; Przybylski Persian Mikuszewo S.15; freundlich Sośnicka, Verfolgungsjagd s.164; Raczkowska, Biechowo S.23; Ratajczak, Mikuszewo S.259; Rogaliński, Barczyzna S.88; Rubaszczuk, Sokolniki S.69; Sakowicz, Ungarisch S.240A; Sawicka Barczak Gonicz (...) Staatsarchiv in Posen 53/471/0/15.3/3425 0Orzeczenia Provincial Committee von Earth County turecki.1949 Sachregister (...) Gil Niedźwiady S.20; Glowacki, Czepów S.226; Graczyk, S.10 Preise; Pear Chrościński, Kraczynki S.127; Jablonski, Świnica Warcka s.135; Jankowska, Czachulec Old S.33; Kaluzny, Joint S.210; Kaminski, Czachulec Old S.190; Kazmierczak, Czachulec Old S.162; Kirszman, Zbylczyce S.94; Klementowska, Chwalborzyce S.81; Kokot, Pęcherzew S.150; Kokot, Pęcherzew S.258 , Kowalczyk J, Niedźwiady p29, Smith, Czachulec Old S.27; Krzesińska, Pęczniew S.213; Kulig, Olympia S.103; wurde Schneesturm, Zbylczyce s.243 suchen; Lisiecki, Wielenin S.238; Majchrzak, Rusocice s .140; SuSE Dziadowice S.111; Matusiak, Janiszew S.100; Mikolajczyk Warych, Kälte s.231; Nejman, Rusocice S.86; Osajda Jasiakiewicz Gadowski Holendry S.54; Pawlak, Dzierżążno S.138 (.. .) Staatsarchiv in Posen 53/1071/0/13.6/1443 0Handel Private-Appeal aus der Entscheidung des Bureau of Commerce Bezirksrat von Poznaniu1959-1960 Sachregister (...) Jede Stefania, Galantowicz Francis Henry Wojciechowski, Lebed Piechocki Henry Otter Antoni Kazimierz Nowak Valerie Samolik Angela Łaniecka Jerome, Gniezno, s 89; Stille Leon, Kopanica, s 19; Dudzik Leon, Leszno, S. 161; Głowienkowski Richard, Tłokinia Große, S. 145; Hauke Irena Sophia Ratajczak, Pyzdry, S. 72; Koralewski Louis, Smoczyński Peter, September, S. 61, Jerome Kowalczyk, Hen Joseph Joseph kam, Piasecka Janina, Kuźbik Barbara, Pietrzykowski Kazimierz Lagutin Leokadia, Talbierz Maria Stys Katherine Sigismund Witczak Szatkowski Joseph, Kalisz, S. 169; Bush Maria Dankowski Constantine Henry Wasik Chwilczyński Veritas Eugene Hare Stefan Sztajkowska Sophia Kaliszczuk Jan Kalinowski Joseph Krótkopad Ryszard Kalisz, S. 268, hat (...) Staatsarchiv in Posen 37/250/0/-/213 Elizabeth 0Kolonia Nr. 11910-1938 [2000] Personenregister (...) Kus-flower; Anton Kolasinski, Boleslaw May Sohn von John Feliksja Kargol-Wojtalik, Felix Korgol, Francis Sparrow, Franc Lukasiewicz, Franc Wojtalik, Genevieve Karas, Helena Macias, Irene Lucy Osadowska; Banach Ivan, Ivan Kołodziejczyk; Szmagiel Ivan, Ivan túrós, John Cywinski, John Gil, John und Agnes Superson małżonkowieJota, John und Catherine verheiratet Crow, John Kowalczyk, John Blume, John Singer, John Straw Sohn Andrew, Joachim Osadowski Lorenzos Sohn, Joseph Gubiernat, Joseph Okoniewski, Joseph Duda, Josef und Angela Köfer mażonkowie Pilchowiec, Joseph und Odilia Superson Ehegatten Skiba, Joseph Kiew, Joseph Przydyczeń, Joseph Skiba, Catherine Maleczyńska, Kazimierz Gąsior Sohn von Joseph und Marianna Lejwoda Tochter von Bartholomew Kjanina Giza Töchter (...) Staatsarchiv in Lublin Ast Kraśnik 58/487/0/1/2 43 [doppelte Dateien geboren, Ehen und Toten in der Pfarrei Belsk 1877] 1876-1878 Personenregister (...) Y; Kiełbowski Wojciech; Kierkowska Catherine; Kocewiak Joseph; Kocewiak Marianna, Komorowski, Stefan; Konarski Casper, Michael Hügel, Hügel Wojciech; Marianna Korczak, Korczak Paul, Paul Kowalczyk, Veronica Kowalczyk, Joseph Smith, John Krajewski, Krawczak John, Sophia Krawczynska; Krzemiński Lawrence, Lawrence Krzeminski (z); Kurzynski Michael, Lux Wladyslaw; Maciak John; Maciak Antrieb (...) Staatsarchiv in Radom 53/471/0/15.3/3319 0Orzeczenia Provincial Committee von Earth County czarnkowski.1948 Sachregister (...) Rzewo s; Gras Ball, S.307; Grieger lange mit, Jędrzejewo S.252; Griger, Gebice S.41; Grodzki Wruk, Gębiczyn S.105; Grupiński, Marunowo s.317; Hładybroda, Sarbia s Staatsarchiv in Posen Personenregister Staatsarchiv in Posen Jednostka aktowa: 53/1415/0/2.30/534 0Relacje i wspomnienia Wielkopolan, którzy przebywali w więzieniach hitlerowskich w: 1. Fort Vll, ulica Młyńska, 2. Ostrów Wielkopolski, 3. Pawiak, 4. Radogoszcz, 5. Rawicz, 6. Wronki.1958-1972 Sachregister (...) 30-31; Jankowski Władysław, wspomnienia, 22.III.1955, obóz hitlerowski Leszno - Fort VII, s. 64-66; Kobylińska Barbara, relacja, 8.V.1967, dotyczy pobytu w więzieniu na Pawiaku, s. 14-19; Komisarek Józef, życiorys, 26.XI.1972, więzień Wronek i obozu koncentracyjnego, s. 62-63; Kotecki Piotr, wspomnienia, 10.IV.1966, okres II wojny światowej, więzienie Pawiak, s. 20-24; Kowalczyk Franciszek, wspomnienia, brak, dotyczy pobytu w Radogoszczy, s. 41-52; Kuchowicz Zygmunt, relacja, 12.X.1959, droga więźnia - Fort VII, ul. Młyńska, Berlin, s. 3-10; Nowak Edmund, wspomnienia, 22.X.1958, więzień Rawicza nr 770, s. 54-60; Stramowski Stanisław, relacja, 1965, więzienie w Ostrowie Wielkopolskim 1939 - 1945, s. 11-13; Zarębski Franciszek, relacja, 1967, wi(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 58/124/0/1/60 80Duplikat aktów urodzeń, zgonów i ślubów parafii Białobrzegi za 1881 rok1879-1882 Personenregister (...)a; Jarosz Karol; Jarząbek Jan; Jarząbek Waleria; Jasińska Feliksa; Jaskulak Katarzyna; Jasnowska Marianna; Jastrzębska Anna; Jendrysa Katarzyna; Kacprzak Antonina; Kacprzak Łucja; Kieszkowski Teodor; Kilanowski Jan; Komor Józefa; Kopeć Teofila; Kościńska Anna; Kościńska Wanda Henryka; Kosiński Ludwik; Kośla Anna; Kosobudzka Józefa; Kosobudzki Józef; Kotlińska Antonina; Kowalczyk Józefa; Kowalewska Marianna; Kozłowski Saturn Andrzej; Kucharcztk Marianna; Kurenda Julianna; Kuszyńska Stefania Antonina; Lewandowska Anna; Lipińska Rozalia; Lisiewski Jakub; Lisowska Julianna; Maciejewski Bolesław; Matyka Rozalia; Medrzecka Marianna; Michalczewski Stanisław; Mroziewicz Bruno Stanisław; Mroziewicz Zofia Helena; Paprocka Teofila; Paprocki Franciszek; P(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/124/0/1/58 81[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1879 Białobrzegi1878-1880 Personenregister (...)tkiewicz; Gutkiewicz Jakub; Gutkiewicz Karol; Gutkiewicz Katarzyna; Gutkiewicz Stanisława; Gutkiewicz Władysław; Jagieła Jan; Jarząbek Michał; Jarząbek Waleria; Jasińska Bronisława; Jasińska Józefa; Jędrzejewska Józefa; Jurgielewicz Eugenia; Kolanowski Stanisław; Korczak Antonina; Kośla Marianna Rozalia; Kosobudzki Adam; Kosobudzki Antoni Józef; Kosobudzki Józef Antoni; Kowalczyk Paweł; Kowalski Józef; Kozłowski Michał Mateusz; Krawiec Jakub; Krawiec Jłzefa; Krzesiński Michał; Kucharski Andrzej; Kucharski Walenty; Kurenda Anna; Kurkiewicz Marianna; Lerman Jan; Liczborska Katarzyna; Majewska Apolonia; Majewska Józefa; Majkowska Zuzanna Antonina; Małek Józefa; Marcinkiewicz Stefania; Marciszewski Józef; Matysiak Jan; Michalczewska Marianna; Miern(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3421 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat średzki.1950 Sachregister (...)ak, Podstolice s.201; Hypki Konieczny Andrzejewski Bylebył, Pigłowice s.18; Jakubiak, Polesie s.66; Janicki, Gułtowy s.210; Jopek, Marianowo s.166; Juszczyk Anders i inni, Środa s.163; Kędzierski, Śnieciska s.50; Kmieciak Jędraszak, Dębiczek s.185; Kochanowski Kubiak, Krosno s.220; Kołodziejewska Bulczyński Klamrowski Antkowiak, Stroszki s.110; Kopczyński, Płaczki s.52; Kowalczyk Maleszka, Opatówko s.46; Krakowski, Krerowo s.141; Kurebuch, Borowo s.80; Lesiński Walkowiak, Kleszczewo s.86; Lewandowski, Dębicz s.187; Lipiecki, Jaszkowo s.151; Liśkiewicz Szumigała, Brzeźno s.233; Litke, Krzykosy s.82; Mankiewicz Święćicki Sporny, Komorniki s.92; Marcinkowski Jaśkiewicz, Wysławice s.102; Mikołajczyk Kurzyński, Polesie s.60; Nawrocki, Dzierznica s.2(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3335 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej [w sprawie przydziału gospodarstw poniemieckich] w powiecie jarocińskim.1946-1947 Sachregister (...)zeńska, Cerekwica s.147; Jankowski, Biezdziadów s.134; Jelak Roszak, Racendów s.215; Kalowy, Broniszewice s.246; Kałużny Graczyk Jankowska, Pieruszyce s.84; Karliński, Karminiec s.198; Karliński Walentowska, Karminiec s.180; Każmierczak, Karminiec s.209; Keller Winny, Broniszewice s.41; Knappe, Broniszewice63 s.; Koc, Dobranadzieja s.221; Koc Gil, Pow. Jarociński s.197; Kowalczyk, Parzew-Sławoszew s.165; Krawczyk, Racendów s.174; Kujawa Marciniak, Zielona Łąka s.162; Kulka Krause Weber, Boguszynek s.56; Lisiak, Broniszewice s.184; Lisiak Grzesiak, Sierszew s.89; Łucek Talagowa, Sowina Błotna s.226; Matuszczak, Karminiec s.222; Mazurek Regec, Wilcza s.211; Mazur Mazurek Martyniak, Strzyżew s.172; Michalak Zajbert, Zielonałąka s.213; Niklas, Łobz(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/3/145 0Sprawozdania okresowe z działalności brygad "SP" i wykazy imienne dla Komendy Wojewódzkiej "SP".1950-1950 Personenregister (...)ski Józef - k; Górska Teodora - k.; Grabowiec Stanisław; Grochowski Mieczysław; Guz Tadeusz; Hałdun Bronisław; Hetmański Franciszek - k.; Huzar Marian; Iwaszkiewicz Antoni - k; Jankowski Dominik; Jaszczuk Tadeusz; Kalka Józef - k; Kamiński Stefan; Kapeluszny Alfons; Karbowski; Kielar Stanisław - k.; Kiełbasa Mieczysław; Kierepa Marian; Klekowiecki Jan; Kostek Stanisław; Kowalczyk Zdzisław - k; Kowalik Bolesław; Kowalski; Kozak Mieczysław; Krapiński; Krawczuk Karol; Królikowski Adolf; Krupiński Bogdan; Krupiński Zdzisław; Kryza Stanisław; Kudła Stefan; Kurzel Jan; Łata Mieczysław; Lenda Jan - k; Liszkowski Henryk - k; Łuć Bolesław; Machowicz Bogdan; Mądrala Edward; Majówka Czesław; Małysz Jan; Marczak Władysław; Marczuk Stanisław; Mazurkiewicz E(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 38/410/0/-/38 0[Księga hipoteczna] Folwark Broncin W [wydzielony z dóbr ziemskich Broncin], nr hip. 28 [nr hip. lubartowskiej 5]1907-1938 Personenregister (...) Barbara z Wróblów; Jodełka Magdalena z Kalistów; Kaliberda Michał; Kłoda Jan s. Jana; Kłoda Jan s. Stanisława; Kłos Katarzyna z Burdachów; Kołodziej Antoni; Kossak (Kozak) Andrzej; Kowalczyk Janina z Włodarczyków; Kowalczyk Wojciech; Kozyrska Kamila z Ostrzyżków; Krasuski Michał; Krasuski Wojciech; Kułak Michał; Latoch Aleksandra; Latoch Franciszek s. Antoniego; Latoch Józefa 2 v. Baliak; Latoch Józef(...) Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim Jednostka aktowa: 58/124/0/1/67 102[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Białobrzegi za 1888 r.]1887-1889 Personenregister (...)szka Marianna; Karwatowicz Antonina; Katus Anna; Kilanowski Walenty; Kocun Michał; Konopa Adam; Konopa Franciszek; Kopat Jan; Kośla Adam; Kośla Jan; Kośla Waleria; Kotlarski Szymon; Kowalczyk Bronisława; Kowalczyk Paulina Ewa; Kozłowski Jan; Kozłowski Józef; Kucharska Antonina; Kucharski Jan; Kukułka Michał; Kurenda Waleria; Lamoraj Władysław; Leśniewski Jan; Lisiowska Antonina; Lisiowska Fr(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/5 74[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1880 r.]1879-1881 Personenregister (...)n; Konarski Jan; Konopska Józefa; Korczak Franciszek; Korczak Franciszka; Korczak Józefa; Kornacki Filip; Kot Michał; Kowalczyk Andrzej; Kowalczyk Anna; Kowalczyk Kazimierz; Krawczyński Stanisław; Krynicki Stanisław; Krzemińska Antonina; Krzysztowczyk Andrzej; Kubajewski Michał;(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/124/0/1/65 83[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Białobrzegi za 1886 r.]1885-1887 Personenregister (...)trzębska Stanisława; Jurgielewicz Hermina Stanisława; Kacprzak; Kacprzak Karolina; Kapiszka Julian; Karpiński Stanisław; Karwatowicz Marianna; Klapsisz Filip; Konarzewska Wiktoria; Konopa Agnieszka; Konopa Marianna; Konopka Franciszek; Koronkiewicz Felicja; Kortlarska Marianna; Kośla Franciszka Marianna; Kosobudzka Anna; Kosobudzka Marianna Leokadia; Kotlarska Marianna; Kowalczyk Józefa; Kucharski Władysław; Kurenda Grzegorz; Leksińska Bronisława Marianna; Leśniwski Józef; Leśnowolski Antoni; Lipińska Julianna; Majewska Józefa; Majewski Ludwik; Malinowska Jadwiga; Marczak Anna; Matysiak Franciszek Antoni; Mędracki Szczepan; Michalak Julianna; Michalak Marianna; Mirkowski; Mirkowski Stanisław; Miszczak Michał; Mroziewicz Bruno Franciszek; Napiór(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/8 84[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1883 r.]1882-1884 Personenregister (...)Jóźwik Franciszek; Kacprzak Paulina; Kaleńska Marianna; Karaś Stanisław; Karczyńska Zofia; Karpińska Anna; Kędzior Wiktoria; Kiełbowska Józefa; Kierzek Piotr; Kieszek Tomasz; Kołdra Helena; Kołdra Paulina; Kolipost Marianna; Kolipost Tomasz; Komorowska Franciszka; Komorski Aleksy; Konarska Weronika; Korczak Kazimierz; Korczak Marianna; Kososki Jan; Kossowski Franciszek; Kowalczyk Ignacy; Kraśniewski Franciszek; Krawczak Franciszek; Krawczak Paweł; Kruk Władysław; Krzemiński Stanisław; Krzywdzińska Jylianna; Kuliszewska Katarzyna; Kustra Michał; Lawandowska Marianna; Lewandowski Ludwik; Lewengłowski Jan; Lipińska Katarzyna; Lipińska Marianna; Lipińska Zofia; Lipiński Walenty; Lipski Karol; Łoboda Katarzyna; Łojewska Aanina Konstancja; Luks Wanda(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/16 89[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1891 r.]1890-1892 Personenregister (...)Jurek Jan; Kaczyński Antoni; Kaczyński Stefan; Kakczyńska Józefa; Kanieski Franciszek; Karpińska Feliksa; Katana Marianna; Kiełboska Amtonina; Kiełboska Anna; Kiełboska Anna (z); Kiełboski Kazimierz; Kieszek Walenty; Kocewiak Paweł; Kocewiak Wojciech; Kocewiak Wojciech (z); Kolipas Bolesław; Konarski Jan; Korczak Jan; Korczak Józef; Korczak Józef (z); Korczak Władysław; Kowalczyk Stefan; Kowalski Michał; Kowalski Michał (z); Krajewska Antonina; Krawczak Franciszek; Krawczak Józef; Krawczak Stanisław; Kryssa; Krystowczyk Zofia; Kustra Ignacy; Kustra Ignacy (z); Lasocka Agata; Lenart Stanisława; Lipiński Stanisław; Lipiński Teofil; Lipski Jakub; Lubomirska Helena Katarzyna; Łukasiak Jan; Maciak Edward; Maciak Katarzyna; Mąkała Marianna; Małecka Z(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/124/0/1/62 87[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Białobrzegi za 1883 r.]1883-1884 Personenregister (...)tanisław; Jasińska Katarzyna; Jasnowska Antonina; Jasnowski Antoni; Jastrzębski; Jedynecki Marcin; Jurgielewicz Anna Ludwika; Kacprzak Anna; Kacprzak Florentyna; Kacprzak Julianna; Kacprzak Karolina; Kacprzak Stefan; Kacprzak Władysław; Kenclikowska Kazimiera; Kenclikowska Kazimiera Helena; Koczykowska Marianna; Komar Jan; Komorowski Jan; Kośla Jan; Kosobudzki Bolesław; Kowalczyk Stanisława; Kozłowski Wojciech; Kuźma Józef; Kwiatkowska Katarzyna; Leśniewska Józefa; Leśnowski Józef; Liczborska Petronela; Lipińska Weronika; Lisiowska Franciszka; Lisiowska Marianna; Lisiowski Władysław; Madalińska Józefa; Małek Antonina; Malinowska Franciszka Helena; Marczak Jan; Michalak Antoni; Mikulski Jan; Mrola Marianna; Nejman Ferdynand; Niewiadomska Katarzy(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/124/0/1/81 81[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Białobrzegi za 1902 r.]1902-1903 Personenregister (...)Jasiorowski Kazimierz; Jastrzembowska Teodora Emilia; Jurkowski Wiktor; Kacprzak Antoni; Kaczmarczyk Franciszka; Kaczmarska Zofia; Karbowniak Franciszek; Kasprzak Marianna; Katus Antoni; Kilijanowska Zofia; Kilijanowski Piotr; Kilijanowski Stanisław; Klejniod Marianna; Komorowska Marianna; Kopeć Józefa; Korczak Jan Ewangielista; Kornet Franciszka; Kosobudzka Stanisława; Kowalczyk Feliksa; Kurenda Antoni; Kuszyńska Zofia; Łagowska Julianna; Leksiński Aleksander; Leśniak Józef; Leśniewski Władysław; Leśnowolski; Lisiowska Helena; Luks Franciszek; Luks Marianna; Maciejewski Jan; Majewski Józef; Majewski Stanisław; Majkowska Julianna; Mazur Karol; Mazur Katarzyna; Murawski Antoni; Nader Helena; Niewiadomski Wacław; Nowacki Franciszek; Nowak Jan; No(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/6 89[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1881 r.]1880-1883 Personenregister (...)rianna; Karaś Antonina; Karaś Jan; Karaś Józef; Karczmarska Marianna; Karpiński Jan; Karpiński Wawrzyniec; Kaźmierska Marcjanna; Kiełbowska Cecylia; Kiełbowski Ignacy; Kieszek Anna; Kieszkowska Anna; Knaryk Jan; Kocewiak Katarzyna; Kocewiak Stanisław; Kołdra Paulina; Kolipost Wojciech; Komorowska Józefa; Komorowski Stefan; Kopiec Aniela; Kopiec Eleonora; Korczak Józefa; Kowalczyk Katarzyna; Kowalska Józefa; Krawczak Antonina; Krawczak Franciszka; Krawczak Marianna; Krawczak Marianna II; Krawczak Marianna (z); Królikowski Jan; Kryk Ewa; Kryza Teofil; Krzemiński Władysław; Kucharska Florentyna; Kuśmierek Jan; Kuśmierek Rozalia; Kuśmierski Franciszek; Kustra Michał; Legucka Katarzyna; Lipińska Józefa; Lipińska Rozalia; Lipiński Walenty; Łojszczyk (...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/28 100[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1903 r.]1902-1904 Personenregister (...)iak Jan; Kocewiak Szczepan; Koełbowska Rozalia; Kołacz Zofia; Kołdra Stefania; Konarska Marianna; Korczak Ignacy; Korczak Jakub; Korczak Marianna; Kornafel Józef; Kornafel Julianna; Kowalczyk Stanisława; Kowalczyk Władysław; Kowlaczyk Marianna; Krawczak Genowefa; Krawczak Stanisław; Krawczak Wincenty; Krzyżanowska Jadwiga; Krzyżanowski Jan; Krzyżanowski Stanisław; Kudlak Anna; Kurczyńska Hel(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/124/0/1/64 91[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Białobrzegi za 1885 r.]1884-1886 Personenregister (...)rząbek Marianna; Jarząbek Walenty; Jasiorowski Jan; Jasiorowski Wiktor Marian; Jasiorowski Wojciech; Jasnowska Marianna; Jasnowska Zofia; Kacprzak Jakub; Kacprzak Katarzyna; Kalita Andrzej; Kamiński Zygmunt Bolesław; Katus Józef; Kocur Karolina; Kośla Antonina; Kośla Wiktoria; Kosna Marianna; Kosobudzka Karolina; Kosobudzka Stanisława; Kotlarski Jan; Kotlińska Marianna; Kowalczyk Michał; Kozłowska Janina; Kozłowski Wojciech; Krzesińska Marianna; Kucharska Marianna; Kucharski Józef; Kuszyński Michał; Majkowska Anna; Marczak Jan; Matysiak Marianna; Michalak Stanisław; Miszczak Jan; Mroziewicz Józef; Mroziewicz Marianna; Niewiadomski Piotr; Nowicki Władysław Walery; Ostrochulski Edward; Palmowska Cecylia; Paprocka Antonina; Paprocka Marianna; Pęka(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3353 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat kolski.1949 Sachregister Andrzejewski Trelewicz, Józefów s.49; Bednarek Drzewiecki, Zakrzewek s.111; Biedrzyński Chorążak, Police Średnie s.24; Brylowa, Wiesiołowo s.87; Buczma, Ostrów s.117; Ćwiek Marczewski iRóżański Zjawiński, Augustynowo Tymień s.57; Daszkiewicz Sielicki, Sompolno s.101; Dolatowski Ciesielski, Pasieka s.63; Domański Tarasiewicz Rosłaniec Kucharski Mintus Kużnik Kowalczyk Kasprzak Andrusiak Michalak Łopata Góralczyk, Daniszew s.250; Dzikowski Drzewiecki, Błonawy s.186; Fijałowa Jasińska, Maliniec s.114; Ganden Szkudlarek, Ostrówek s.120; Gołębiowski Stranc Zawadzki Kałużny Drożdżewski Bednarek, Zakrzewek s.126; Grzelak, Szczepanów s.106; Jagodziński, Sompolno s.83; Kasprzak Kowalski, Kol. Lipiny s.196; Kiciński Matusiak Wdzięczny, Polic(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 58/124/0/1/78 108[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Białobrzegi za 1899 r.]1899-1900 Personenregister (...)sław; Gutkiewicz Stanisława; Idziak Andrzej; Iwański Szczepan; Jabłońska Teofila; Jagodziński Stanisław; Jarzombek Józefa; Jasiorowska Marianna; Jasiorowski Jan; Jaworski Julian Edward; Jurgielewicz Hipolit; Kacprzak Anna; Kaczmarczyk Franciszka; Karasińska Janina; Karasiński Kazimierz; Karas Józef; Kiljanowska Julianna; Komorowski Jan; Kośla Stanisław; Kotowska Józefa; Kowalczyk Waleria; Kozłowska Eleonora; Kucharska Stanisława; Kumur Roch; Kuszyński Józef; Kwaśniewska Helena; Leśniak Józef; Lisowski Władysław; Liszewski Józef; Maciejewska Marianna; Maciejewski Szczepan; Majkowska Władysława; Malczewski Czesław; Marciszewski Jan; Markiewicz Franciszek; Markiewicz Józef; Michalska Marianna; Monart Marianna; Nader Antoni; Nerla Klemens; Nerlo Wa(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/124/0/1/70 103[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Białobrzegi za 1891 r.]1891-1892 Personenregister (...)iorowski Stanisław; Jasnowska Katarzyna Franciszka; Jastrzębski Kazimierz; Kaniewski Walenty; Kapiszka Ignacy; Karolewski Antoni; Kiepe Kazimiera Tekla; Kilanowski Józef; Kiljanowska Marianna; Kliziński Adam; Kocanowski Tomasz; Koczański Konstanty; Komorowska Helena; Komorowski Jan Marcin; Konopa Marianna; Kopacz Jan Stanisław; Korczak Józefa; Kośla Ewa; Kotlarski Adam; Kowalczyk Zofia; Kowalska Marcjanna; Kowalska Marianna; Kowalski Karol; Kozłowski Adam; Kozłowski Stanisław; Krawczyk Wincenty; Kreczkowski Kazimierz; Kwiatkowska Wanda; Leksińska Stanisława; Leśniewski Piotr; Leśniowolski Piotr; Lisiowska Franciszka; Lisiowska Józefa; Lisiowski Stanisław; Lisowska Małgorzata; Łuczyński Michał; Machalski Jan; Majewska Domicella Janina; Marczak K(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/3 89[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk na 1878 r.]1877-1879 Personenregister (...)ki Ignacy; Jaskólski Ignacy; Jaskólski Jakub; Jędrzejewski Władysław; Karaś Andrzej; Karaś Stanisław; Karkowska Karolina; Kępka Piotr; Kiełbowska Franciszka; Kiełbowska Marianna; Kiełbowski Walenty; Kierkowska Antonina; Kierkowska Katarzyna; Kłosiewicz Franciszek; Kocewiak Aleksander; Kodymowska Marianna; Kołdra Tekla; Komorowski Antoni; Korczak Antoni; Korczak Jadwiga; Kowalczyk Bronisława; Kranc Katarzyna; Król Józef; Krzemińska Julianna; Książkiewicz Stanisław; Kubaja Katarzyna; Kuliński Albin; Kurowska Waleria; Kurpińska Teresa; Kustra Andrzej; Lasocki Antoni; Legucki Józef; Lipińska Zofia; Lipiński Mikołaj; Litwińska Marianna; Lubliński Jan; Maciak Feliks; Maciak Franciszka; Maciak Marianna; Maciak Marianna (m); Maciak Roch; Maciak Stanisł(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/124/0/1/80 77[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Białobrzegi za 1901 r.]1901-1902 Personenregister (...) Helena; Gutkiewicz Janina; Gutkiewicz Marianna; Gutkiewicz Piotr; Jagiełło Józef; Jagiełło Walenty; Jarząbek; Jarząbek Adam; Jarząbek Anna; Jarząbek Jan; Jasiorowski Kazimierz; Jastrzębska Janina; Kacprzak Jan; Kacprzak Władysław; Kafliński Ignacy; Karbowniak Józef; Katus Antoni; Klapisiński Stanisław; Koconowski Michał; Kocun Ewa; Kotlarska Helena; Kotlarska Julianna; Kowalczyk Roch; Kozłowska Ewa; Krotofil Władysława; Kuras Antoni; Leśniak Zofia; Leśnowolska Julianna; Liks Władysław; Lisiewska Marianna; Lisiowska Marianna; Lisiowski Jan; Maciejewska Helena; Majewska Katarzyna; Majkowska Władysława; Majkowski Władysław; Markiewicz Józefa; Matysiak Julianna; Miszczak Franciszka; Miszczak Jan; Mossak Wacław; Motyka Jan; Mroziewicz Gabriela; Mro(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/7 92[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1882 r.]1881-1883 Personenregister (...)ewicz Jan; Kłosiewicz Marianna; Kocewiak Ignacy; Kocewiak Józef; Kocewiak Stanisław; Kocewiak Władysław; Kołdrzyński Andrzej; Kolipost Józef; Konarska Franciszka; Korczak Katarzyna; Kowalczyk Antonina; Kowalczyk Jan; Kowalski Walenty; Krawczak Antoni; Krawczak Katarzyna; Krawczyńska Marcjanna; Krupiński Wojciech; Krysa Teofil; Krzeminska Anna; Kubłak Michał; Kucharska Teresa; Kucharski Wła(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 53/918/0/9/1884 0Orzeczenia odszkodowawcze mienia rolniczego, Numer 226. Repertorium [bez biegu]1946 Personenregister (...)ikołaj 1846 Jagodzin; Herbkówna Antonina 2286 Dzisna; Hreczyński Jan 2142 Petlikowce; Jankowski Józef 2303 Wiszniewo; Jezierska Aldona 2519 Dołgie; Kasperski Józef 2165 Złoczów; Kawka Stefan 2809/46 Biały Lasek; Kibitz Anna 1872 Jaremcze; Kiepura Konstanty 2665/46; Korejwo Kazimierz 2664Wilno; Korolewicz Stanisław 166/46 Łohiszyn 2828/46; Kotas Karolina 414/46, 2820/46; Kowalczyk Stanisław 1740 Kol. Haszyn; Kozub Józef 1874 Klesów; Kret Andrzej 2145 Barysz; Krzyżanowski Alojzy 2147 Petlikowce; Kudra Katarzyna 2122Głabikowa; Kułakowski Stanisław 2700/46; Kulesza Adela 2520 Głębokie; Kurek Katarzyna 2182 Białe; Kustra Piotr 1921 Bielin; Łakomiec Edward 2526 Łanowłok; Łaszek Zofia 2639/46; Łazanowski Wojciech 1511 Rosochacz; Łopato Henryk 1994Łoku(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 58/124/0/1/69 109[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Białobrzegi za 1890 r.]1890-1891 Personenregister (...)ząbek Stanisław; Jasińska Waleria Cecylia; Jasiorowska Marianna; Jasnowski; Jastrzębska Helena Janina; Kacprzak Anna; Kacprzak Helena; Kichało Bolesław; Kilian Katarzyna; Kiljan Katarzyna; Klapisz Marianna; Klapsisz; Komorowski Piotr Paweł; Kośla Stanisław Feliks; Kośla Walenty; Kosobudzki Karol Stanisław; Kosobudzki Stanisław Karol; Kosobudzki Wincenty; Kotlarski Adam; Kowalczyk Franciszka; Kozłowski Kazimierz; Kucharska Anna; Kurek Marianna; Kurenda Bronisława; Kurenda Jan; Kuszyńska Cecylia; Leksińska Agnieszka; Leksińska Władysława; Leśnowolski Piotr; Lisiowska Katarzyna; Lisiowski Andrzej; Lisiowski Jan; Łobodziński Józef; Lucyńska Franciszka; Lutka Antoni; Majewska Julianna; Majewska Waleria; Majewski Józef; Majkowska Józefa Helena; Majko(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/9 90[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii rzymsko - katolickiej Belsk za rok 1884 r.]1883-1896 Personenregister (...) Małgorzata; Jasińska Antonina; Jasiński Ignacy; Jaskulska Anna; Kacewiak Stanisław; Karos Antonina; Kasińska Józefa; Kazana Andrzej; Kazana Andrzej (z); Kaźmierski Łukasz; Kępka Anna; Kiełbowski Walenty; Kieszkowski Józef; Kieszkowski Józef (z); Koćmil Elżbieta; Koćmil Elżbieta (z); Kołdra Paulina; Konarski Antoni; Korczak Franciszek; Korczak Ignacy; Korczak Stanisław; Kowalczyk Zofia; Kowaliszczana Julianna; Krawczak Andrzej; Krawczak Antoni; Krawczak Jan; Krysa Zdzisław; Krzesiński Antoni; Krzesiński Władysław; Krzywdziński Jakub; Kubiak Kazimierz; Kucharski Michał; Kudlak Andrzej; Langowski Józef; Lenart Andrzej; Lewińska Zofia Franciszka; liks Wacław; Lipińska Antonina; Lipińska Marianna; Lipski Jakub; Łoboda Katarzyna; Maciak Michał; Małk(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/1 48[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk na 1876 r.]1876-1877 Personenregister (...)an; Komorowska Agnieszka; Komorowska Julianna; Komorowski Antoni; Komorowski Jan; Komorowski Stefan; Koparski Feliks; Kowalczyk Józef; Kowalczyk Ludwika; Kowalczyk Piotr; Kowalski Michał; Krassowska Zofia; Krawczak Antonina; Krawczak Franciszka; Krawczykowski Piotr; Krawczyński S(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/29 99[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1904 r.]1904-1905 Personenregister (...)cewiak Szczepan; Kołacka Stefania; Kołacz Jadwiga; Konarska Józefa; Konarska Julianna; Kopeć Katarzyna; Kopeć Marta; Korczak Marianna; Kornafel Józefa; Kornafel Julianna; Kos Julia; Kowalczyk Cecylia; Kowalczyk Zofia; Kowaliszewski Wojciech; Kowalska Wiktoria; Kowaluczany Jan; Kowaluwczany Zdzisław; Krawczak Marianna; Krawczak Stefan; Król Adam; Krul Adam; Krzesińska Józefa; Kudlak Michał(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/30 95[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1905 r.]1904-1907 Personenregister (...)ulianna; Kiełbowska Zofia; Kiełbowski Michał; Kocewiak Marcin; Konarska Julianna; Korczak Leonard; Korczak Stanisław; Kowalczyk Marianna; Kowalczyk Paulina; Kowalczyk Stefania Marianna; Kowlska Wiktoria; Krawczak Bronisława; Krawczak Jan; Krawczak Julianna; Krzesiński Stanisław; Kud(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3404 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat poznański.1949 Sachregister (...) Gaza Urbanek, Swarzędz s.244; Gintowt- DziewałtowskaGarby s.143; Gintowt- Dziewałtowska, Garby s.21; Godyniak, Suchylas s.46; Hedinger Janusz, Wiry s.16; Hoffmann, Puszczykowo s.11; Houwalt Malicki, Puszczykowo s.290; Jóźwiak Kaźmierczak, Góra s.161; Kłopotowska, Golęczewo s.160; Kociołkowski Pawłowski Kurowski Czosnowski Sobecka Tętnowski Błaszkiewicz, Swarzędz s.178; Kowalczyk, Uzarzewo s.155; Krawczykowska Staszewski Wolski, Kokoszczyn s.54; Kubicz Zawilski, Nowa Wieś s.139; Kulisz, Łowęcin s.328; Kurek Hołodyński, Przeźmierowo s.111; Lisiecki, Uzarzewo s.205; Łukasiewicz, Golęczewo s.202; Malicki Sowiński Zabłocki Kociołkowski Przepiórka Szneider Majchrzak Andrzejewski, Swarzędz s.280; Mańka, Bugaj- Uzarzewo s.300; Matuszewski Heydel Czapu(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/14 102[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1889 r.]1888-1890 Personenregister (...)); Kocewiak Stanisław; Kołacz Bronisława; Kołdra Małgorzata; Kolipost Antoni; Kołmańska Zofia; Korczak Franciszek; Korczak Kazimierz; Korczak Marianna; Korczak Zofia; Korczek Józef; Kowalczyk Jakub; Kowalczyk Marianna; Kowalska Antonina; Kowalski Jan; Krajewska Józefa; Krajewski Jan; Krawczak Adam; Krawczak Paweł; Krawczak Zofia; Kryssa Andrzej; Kryssa Andrzej (z); Kryssa Zenon; Kryssa (...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 53/920/0/5/188 0Przepisy normatywne Komendy Głównej PO "SP", w tym zarządzenia, plany posiedzeń kolegium, instrukcje, terminarze, rozkazy1955-1955 Personenregister (...)wski - k; Janowski Stanisław - k.; Jawdyk Stanisław - k; Jóźwiak - k; Juszczyk Julian - k; Kaczmarczyk - k; Kaczorowska Halina; Kałłaur - k; Kałużny Czesław - k; Kamiński Kazimierz; Karminński Franciszek - k; Kaszuba Ryszard - k; Kiełbasa - k; Kloska Piotr; Koczorowska Halina - k.; Koleszo Robert - k; Kordela Franciszek - k; Korzycki Antoni - k; Kostrzewska Jadwiga - k; Kowalczyk Czesław; Krawiecowa J. - k; Kubiak Czesław - k; Kulczycki Jarosław - k; Kulczycki J. - k; Kulczycki - k.; Labkowski - k; Laskowski - k; Lerner - k; Lewandowicz Władysław; Lipski - k.; Magdziarek Edward - k; Majchszak Marian - k; Makara Henryk - k; Malinowski - k.; Mamaj - k; Matuszczak Nikodem - k; Matuszewski Stefan - k; Matysiak Adam; Maziejuk Zbigniew - k; Miazga Eu(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/23 108[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1898 r.]1897-1899 Personenregister (...)tonina; Jurkowski Wacław; Kaczyński Jan; Karas Marianna; Kępka Józefa; Kielbowska Adamina; Kłosiewicz Jadwiga; Kłys Antonina; Kocewiak Helena; Kołacz Antoni; Kołdra Julianna; Konarska Antonina; Konarska Bronisława; Konarski Stanisław; Konarzewski Ireneusz; Kopeć Michał; Korczak Ignacy; Korczak Jan; Korczak Stefania; Korzeniewski Tomasz; Kosowski Edward; Kosowski Ludwik; Kowalczyk Stanisław; Kowalski Jan; Krawczak Antoni; Krawczak Bronisław; Krawczak Franciszek; Krawczak Franciszka; Krawczak Jadwiga; Krawczak Józef; Krawczyk Jadwiga; Krzemiński Filip; Kubiak Marianna; Kucharska Anna; Kuliński; Kurowska Rozalia; Kustra Jan; Kwiatkowski Antoni; Łączkowski Tadeusz Norbert; Lenart Antonina; Lewandowski Franciszek; Lewandowski Wacław; Lipiński Hipili(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/12 102[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1887 r.]1886-1888 Personenregister (...)pka Marianna; Kępka Michał; Kiełbowska Zofia; Kieszek Michał; Kieszek Michał (z); Kocewiak Franciszek; Kołys Emilia; Konarska Zofia; Korczak Franciszek; Korczak Jan; Korczak Szymon; Kowalczyk Antoni; Kowalczyk Józef; Krajewska Eleonora; Krajewska Julianna; Krawczak Władysław; Krysa Joanna; Krysztofczyk Marianna; Kubacka Rozalia; Kubłak; Kudlak Julianna; Kuropatwa Józef; Ładzyński Władysł(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/24 111[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii rzymsko - katolickiej Belsk za 1899 r.]1898-1900 Personenregister (...); Kocewiak Helena; Kocewiak Władysław; Kołacz Jan; Kołacz Julian; Kołdra Antonina; Kołdra Stanisław; Kopeć Stanisława; Korczak Józefa; Korczak Wincenty; Kornafel Anna; Kotulski Jan; Kowalczyk Janina; Kowalczyk Józefa; Kowalska Franciszka; Kowalska Stanisława; Kowlczyk Antoni; Krajewska Katarzyna; Krawczak Leokadia; Krzysztofczyk Stanisław; Krzyżanowski Józef; Kulińska Marianna; Kumisiewi(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/124/0/1/74 181[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Białobrzegi za 1895 r.]1894-1897 Personenregister (...)Hupszer Anna; Idziak Józef; Idziak Stanisław; Jagiełło Franciszek; Jagodzińska Stanisława; Jarząbek Ewa; Jarząbek Jan; Jarząbek Józef; Jarząbek Waleria; Jasnowski Józef; Jastrzębska Franciszka; Kacperkiewicz Bronisława; Karwatowicz Walenty; Kasprzak Jakub; Kasprzk Waleria; Katus Jan; Kocon Rozalia Joanna; Kosaja Anna; Kośla Kazimiera; Kośla Marianna; Kosłowska Marianna; Kowalczyk Stanisław; Koziradzka Waleria; Krzysztofik Marianna; Kucharska Julianna; Kunopa Paulina; Kurenda Michał; Kuszyńska Janina; Kuszyński Mieczysław; Leśniak Jakub; Leśnowolski; Lisioska Józefa; Lisioska Marianna; Lisiowska Józefa; Maciejewski Jan; Malczeski Antoni; Małek Stefania; Małunowicz Jerzy Bogdan; Miecznikowska Franciszka; Mroczkowska Stanisława; Mroczkowska Zofia;(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/4 113[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1879 r.]1879-1885 Personenregister (...); Kocewiak Jakub; Kocewiak Jan; Kołdra Andrzej; Komorowski Bartłomiej; Komorowski Jakub; Komorowski Józef; Konarska Józefa; Koniec Antoni; Korc Andrzej; Korczak Jan; Korczak Marcin; Kowalczyk Józefa; Kowalczyk Wiktoria; Kowalski Jan; Krawczak Jadwiga; Krawczak Szymon; Krawczyński Marceli; Król Jan; Król Józef; Król Wincenty; Krygitow Antoni; Krysztow Antoni; Krzyżkowska Anna; Kusmierski (...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/21 112[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1896 r.]1895-1897 Personenregister (...); Korczak Feliks; Korczak Hippolit; Korczak Marianna; Kowalczyk Antonina; Kowalczyk Feliks; Kowalczyk Jan; Kowalczyk Stanisław; Kowalczyk Stefania; Kowalczyk Weronika; Kowalski Andrzej; Krawczak Franciszka; Kra(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/17 98[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1892 r.]1891-1893 Personenregister (...)pka Katarzyna; Kępka Marianna; Kiełbowska Franciszka; Kiełbowska Marianna; Kiełbowska Wiktoria; Kiełbowski Jan; Kiełbowski Jan (z); Kocewiak Julianna; Kocewiak Stanisław; Kocewiak Tadeusz; Kołacz Aleksander; Kołdra Antonina; Kołdra Walenty; Kołdra Zofia; Kolipas Marianna; Komorowski Józef; Korczak Adolf; Korczak Antonina; Korczak Michał; Korczak Tadeusz; Kornafel Zofia; Kowalczyk Florentyna; Kowalska Michalina; Krawczak Helena; Kudlak Marianna; Kulińska Józefa; Kulińska Józefa (z); Kustra Józefa; Kustra Marianna; Kustra Marianna (m); Lesicki Franciszek; Leska Janina; Lewandowska Julia; Lipińska Antonina; Lipińska Jadwiga; Lipiński Stanisław; Lisicki Franciszek; Łoboda Paweł; Maciak Antoni; Maciak Antonina; Makowski Wojciech; Małecki Franciszek;(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/13 108[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1888 r.]1887-1889 Personenregister (...)anisław; Kopeć Andrzej; Korczak Anna; Korczak Anna (z); Korczak Jakub; Korczak Jan; Kosowska Zofia; Kotermański Leon; Kowalczyk Aleksandra; Kowalczyk Jan; Kowalczyk Jan (z); Kowalski Jan; Krawczak Piotr; Krawczak Zofia; Kubiak Magdalena; Kurowska Józefa; Kustra Franciszek; Lesiak (...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 53/1415/0/2.24/363 0Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Kalisz, powiat Kalisz, województwo poznańskie, 2. Kamienica, powiat Wągrowiec, województwo poznańskie, 3. Kąkolewo, powiat Leszno, województwo poznańskie, 4. Kępno, powiat Kępno, województwo poznańskie. Kronika Kąkolewa /1918 - 1945/ Zdjęcie: s.5 - wręczanie dyplomów weryfikacyjnych w dniu 9.l.1949 roku dla członków byłego Koła Kalisz Związku Powstańców Wielkopolskich.1949-1971 Sachregister Berski Stefan, relacja, brak, Powstanie Wielkopolskie, s. 44-45; Całkosiński Aleksander, relacja, 23.XII.1968, Powstanie Wielkopolskie, s. 46-50; Fajga Jan, wspomnienia, brak, Powstanie Wielkopolskie, s. 51-54; Grajewski Stanisław, kronika, 30.IV.1961, Kronika Kąkolewa, s. 8-39; Janiak Leon, relacja, brak, udział w Powstaniu Wielkopolskim, s. 2-3; Korzowolska Mieczysława, kronika /odpis/, 9.II.1971, dotyczy Szkoły Podstawowej w Kamienicy powiat Wągrowiec - 1920 rok, s. 6-7; Kowalczyk Stanisław, relacja, 29.VI.1968, Powstanie Wielkopolskie, s. 40-43 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 58/124/0/1/71 115[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Białobrzegi za 1892 r.]1892-1893 Personenregister (...)ierz; Jarząbek Agata; Jarząbek Agnieszka; Jarząbek Antonina; Jarząbek Józefa; Jasińska Marianna; Jasnowska Katarzyna; Jasnowski Jan; Jurgielewicz Zofia Janina; Juszak Stanisław; Kacprzak Teofila; Kapiska Ignacy; Karpińska Marianna; Kasprzak Marianna; Katus Stanisław; Klukowska Zofia; Kocanowski Tomasz; Koczańska Antonina; Komorowska Helena; Kopacz Jan; Kotlarska Józefa; Kowalczyk Gertruda; Krawatek Wacław; Kucharska Marianna Michalina; Kunopa Marianna; Kurowska Julianna Zofia; Leśniak Marianna; Leśniowolski; Lewandowska Henryka Antonina; Lewandowska Marianna Lucyna; Lewsndowski Marian Józef; Luks Franciszek; Luks Marianna; Luks Paulina; Majewska Janina; Małek Adam; Marczak Julianna; Matysiak Tadeusz Leon; Mieczkowski Marian; Migdał Władysław; M(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/20 117[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1895 r.]1894-1896 Personenregister (...) Marianna; Korczak Bronisława; Korczak Wincenty; Kossowski Antoni; Kowalczyk Bronisława; Kowalczyk Leon; Kowalczyk Stanisław; Kowalczyk Wacław; Kowalczyk Wacława; Kowalska Julia; Kozłowska Emilia Marianna; Kozłowska Lud(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/11 106[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1886 r.]1885-1887 Personenregister (...) Jóźwik Marcjanna; Jóźwik Zofia; Kacewiak Jadwiga; Kaczmarek Piotr; Kaczyńska Bronisława; Karos Marianna; Karulak Aniela; Kępka Antoni; Kiełbowska Józefa; Kierasiński Stanisław; Kocewiak Cecylia; Kocewiak Marianna; Koełbowska Cecylia; Kołdra Andrzej; Kołdra Anna; Kołdra Anna (z); Kołdra Walenty; Komisarczyk Magdalena; Konarski Grzegorz; Kopeć; Kopeć Józefa; Korczak Jan; Kowalczyk Marianna; Kowalski Teofil; Krawczak Julianna; Krawczak Marianna; Krawczak Michał; Krawczyk Antonina; Król Józefa; Krzysztowczyk Józef; Kujawska Marianna; Kustra Antoni; Kustra Katarzyna; Kustra Michalina; Lesiak Jan; Lesiak Michał; Lewandowska Marianna; Lipińska Karolina; Lipińska Katarzyna; Łoboda Anna; Luks Helena; Maciak Tomasz; Madziński Jan; Magdziarz Michał; Mag(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/19 146[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1894 r.]1893-1895 Personenregister (...); Kocewiak Tadeusz; Kołacz; Kołdra Antonina; Komorowski Jan; Konarska Antonina; Konarska Katarzyna; Konarska Marianna; Konarska Weronika; Korczak Jakub; Korczak Jan; Korczak Leonia; Kowalczyk Marta; Kowalczyk Zofia; Kowalska Helena; Kowalska Stanisława; Kożuch Anna; Krauze Stanisław Józef; Krawczak Franciszek; Krawczak Jan; Krawczak Józefa; Kucharski Marcin; Kucharski Stanisław; Kudlak (...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/18 92[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1893 r.]1892-1894 Personenregister (...)ski Michał; Korczak Franciszka; Korczak Wincenty; Kovewiak Antoni; Kowalczyk Jan; Kowalczyk Janina; Kowalczyk Stanisław; Kowalczyk Stanisława; Kowalczyk Szymon; Krajewska Ludwika; Krawczak Eugenia; Krawczak Franciszek;(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3328 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat gnieźnieński.1947 Sachregister (...) Każmierczak Dobrochowski Balazc, Świniary s.205; Jankowski Janowski, Powidz s.155; Jankowski Wojsko Polskie, Lulkowo s.29; Jankun Srajek, Karniszewo s.260; Kajetanowski Geluch Waluszyński, Mieleszyn s.147; Karczewski Kierzkowski, Gorzykowo s.275; Kasprzak Trojanowska, Owieczki s.7; Kasprzyk Olejniczak, Przybrodzin s.272; Kopczyński Niedżwiecki Suplicki, Turostowo s.44; Kowalczyk, Pow. Gniezno s.268; Kozerska Cypryńska, Mielżyn s.172; Krause Pilch, Wilkowyja s.183; Kupidura Koper, Charbowo s.212; Lasecki Derwicka, Goraninek s.33; Lipiec Gerlach Osajda, Michalcza s.342; Lubawy Jachimowicz Gilewski Gotowt, Mieleszyn s.303; Lubawy Jachimowicz, Mieleszyn s.51; Lubawy Jachimowicz M, Mieleszyn s.229; Łykowski Waleriańczyk, Krzyszczewo s.252; Maćkowia(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/25 129[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii rzymsko - katolickiej Belsk za 1900 r.]1899-1901 Personenregister (...) Marcin; Konarska Antonina; Konarska Franciszka; Konarska Józefa; Konarska Michalina; Korczak Ignacy; Korczak Józefa; Kowalczyk Janina; Kowalczyk Marianna; Kowalczyk Walenty; Kowalski Stanisłae; Kowlaczyk Genowefa; Krawczak Antonina; Krawczak Bronisława; Krawczak Jan; Krawczak Jani(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 53/1257/0/1.6/168 0Wykaz teczek personalnych pracowników Kół płatnych z funduszy Zarządu Głównegob.d. Personenregister (...)ierski Bolesław; Jezuita Janina; Judek Józef; Kaczmarek Bogumiła; Kaczmarek Stanisław; Kaczor Stanisław; Kaj Romana; Kałużna Bogumała; Kamiński Jan; Kantorski Kazimierz; Kasprowicz Zuzanna; Kędziora Tekla; Kiebzak Karol; Klinkowska Genowefa; Kłosowski Antoni; Kmieciak Maria; Kmieciak Stanisław; Koliński Stefan; Kondracki Antoni; Koperska Bronisława; Koralewski Augustyn; Kowalczyk Maria; Kozak Edmund; Kozak Edward; Kozłowska Daniela; Krotofil Stanisław; Krugiełka Jan; Krupczyński Eugeniusz; Kruszona Leokadia; Krystek Jan; Krzycki Walerian; Krzyżańska Katarzyna; Kuczkowiak Wanda; Kupczyk Salomea; Kussa Marian; Kwiatkowska Irena; Łakoma Irena; Laskowska Janina; Lebiedówna Wiktoria; Lewandowski Szczepan; Lewicki Wiktor; Lichocki Maksymilian; Lisows(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/15 113[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1890 r.]1889-1891 Personenregister (...)oroski Stanisław; Konarski Jakub; Konarski Jan; Konarski Jan (z); Kopeć Stanisław; Korczak Antoni; Korczak Józef; Korczak Michał; Korczak Teofila; Kososka Bronisława; Kososka Zofia; Kowalczyk Józef; Kowalczyk Józefa; Kowalska Marianna; Kowalska Marianna (z); Krajeska Katarzyna; Krawczak Adam; Krawczak Anna; Krawczak Antoni; Krawczak Stanisław; Krzemińska Marianna; Kuśmierek Marianna; Le(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/22 131[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1897 r.]1896-1898 Personenregister (...)r Józefa; Korczak Eleonora; Korczak Hipolit; Korczak Stanisław; Korzeniewski Franciszek; Kosowski; Kotulska Apolonia; Kowalczyk Eugeniusz; Kowalczyk Józef; Kowalczyk Wawrzyniec; Kowalewska Franciszka; Kowalewski Jan; Krawczak Antoni; Krawczak Stanisława; Kryssa Anna; Kucharski Fran(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/124/0/1/83 79[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Białobrzegi za 1904 r.]1903-1905 Personenregister (...)anowska Stanisława; Koczór Michał; Komorowski Stanisław; Kośla Józef; Kosobucka Leokadia Marianna; Kotlarski Andrzej; Kowalczyk Adam; Kowalczyk Stefan; Kowalczyk Władysław; Kowalska Stanisława; Krajewski Józef; Kucharczyk Jan; Kucharski Franciszek; Kurenda Helena; Kuszyńska Sta(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/27 135[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1902 r.]1902-1903 Personenregister (...); Korczak Franciszek; Korczak Jan; Korzeniowski Adam; Koss Edward; Kowalczyk Andrzej; Kowalczyk Antonina; Kowalczyk Jan; Kowalczyk Marianna; Kowalczyk Stanisław; Kowalska Marianna; Krakowiak Marianna; Krawczak Agnies(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/26 135[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Belsk za 1901 r.]1900-1902 Personenregister (...)ak Michalina; Kołacz Marianna; Konarska Michalina; Konarski Antoni; Konarski Hipolit; Konarski Jan; Kopeć Franciszek; Kopeć Józefa; Korczak Antonina; Korczak Kazimierz; Koss Joanna; Kowalczyk Eleonora; Kowalczyk Franciszek; Kowalska Eleonora; Kowalski Teofil; Krakowiak Józefa; Krawczak Antonina; Krawczak Franciszka; Krawczak Jan; Krawczak Walenty; Król Piotr; Kudlak Wawrzyniec; Kurzyński F(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 53/1071/0/13.2/1459 0Upaństwowienia i przymusowe zarządy placówek handlowych1952-1961 Sachregister (...)2; Konieczny, Czerniejewo, s. 24; Koniński Stałowski, Słupca, s. 420; Kortylewski, Zielonawieś, s. 397; Kostański, Piaski, s. 79; Kotecka, Kłecko, s. 28; Kotkowski, Błaszki, s. 116; Kraska, Rychtal, s. 165; Krowiarz, Trzcinica, s. 170; Krzyżagórska, Stęszew, s. 363; Kubzdyl, Kobylagóra, s. 196; Kwiatkowski Piechota BłaszczykSzczep Nowak Hołdowski Morisson Dalecki Świeca Kowalczyk, Ostrów Wlkp s. 306; Kwieciński, Smolice, s. 81; Łankiewicz Dabiński Paprzycka Bielerzewski, Gostyń, s. 62; Łękowscy, Piaski, s. 83; Maćkowiak, Pakosław, s. 404; Marszał, Koźminek, s. 108; Matuszewska Czerwiński, Pępowo, s. 72; Mazur, Drawsko, s. 17; Michałowski, Puszczykowo, s. 362; Misiek, Skalmierzyce, s. 270; Morsztynowicz Sobczak Furmanek Matysiak, Śrem, s. 431; M(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/10 120[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii rzymsko-katolickiej Belsk za rok 1885]1884-1886 Personenregister (...)zewski Stafan; Kieszek Marianna; Kłosiewicz Jan; Kłosiewicz Karol; Kłosiewicz Petronela; Kocewiak Antoni; Kocewiak Bronisława; Kocewiak Cecylia; Kocewiak Stanisław; Kołdra Helena; Kołdra Małgorzata; Kołdra Władysław; Kolipost Stanisław; Komisarczyk Wojciech; Konarska Marianna; Kopeć Franciszek; Korczak Józef; Korczak Szczepan; Kosowski Władysław; Kosowski Władysław (z); Kowalczyk Stanisław; Kowalski Tomasz; Kozłowska Józefa; Kozłowski Józef; Krajewska Marianna; Krawczak Jan; Krzysztofczyk Zofia; Kuśmierska Katarzyna; Kustra Michalina; Langowski Józef Kalasanty; Lesiak Franciszka; Lewiński Mieczysław; Lipiński Józef; Łoboda Antoni; Łoboda Antoni (z); Łoboda Marianna; Łokcikowski Franciszek; Maciak Józef; Maciak Katarzyna; Maciak Kazimierz; Macia(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 53/920/0/5/190 0Sprawozdania do Komendy Głównej PO "SP", w tym informacje o przebiegu narad, zestawienia prenumeraty "Przeglądu Sportowego", protokoły, informacje o przebiegu festynów, terminarze, plany pracy, wykazy1955-1955 Personenregister (...)owski -k.; Kawecka-Pepke -k.; Kejwan Jan -k.; Kim -k.; Kinal Józef - k.; Kinal - k.; Klauża Jerzy -k.; Koczorowska Halina - k.; Konieczny -k.; Kostrzewska -k.; Kotleszka Józef - k.; Kowalczyk Eugeniusz - k.; Kowalczyk Zenon - k.; Kowalik - k.; Kowalska Jadwiga; Kozikowski A. -k.; Kozłowski Zbigniew - k.; Kramek Franciszek; Krawczyk; Król - k.; Kubisz -k.; Kubisz W.-k.; Kucharski Kazimierz; Kucha(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3341 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat jarociński.1948-1949 Sachregister (...)arsy s.252; Jachnik, Twardowo s.221; Jagodzińska, Grodzisko s.254; Jankowski, Lgów s.181; Jerzmanowska, Ciświca s.; Kaczmarek, Bogusław s.108; Kałużna, Chwalęcin s.111; Kałużna Smoniewski, Gołuchów s.267; Karliński, Baranówek s.204; Karliński Fr, Waliszew s.377; Karolewska, Leszczyce s.120; Każmierczak, Twardów s.374; Kolanowski, Stefanów s.397; Kostrzewa, Kretków s.89; Kowalczyk, Parzęczew s.133; Kozłowski, Orpiszewek s.128; Krawczyk, Tarce s.259; Łagodziński, Hilarów s.389; Lampert, Czermin s.283; Łapaj, Marczak, Mazoła, Wysogotówek s.46; Makułowski, Kurcew s.145; Marcisz, Malina s.148; Marwicz, Brzezie s.242; Mazurek, Pudelski, Mikosz Gorzelańczyk, Kasprzak, Stys, Wawrzyniec, Bogusław s.22; Michalak, Kurcew s.198; Mielcarek, Tarce s.117; Mik(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1071/0/10.9/1422 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej w Poznaniu w sprawach przydziału gospodarstw w powiatach: Czarnków, Jarocin, Kalisz, Kępno,1957-1959 Sachregister Andrzejczak Szymczak Cieślak, Garbów, s 85; Borowiak Kaźmierczak Piaskowski Dzikowski Jarosz Jahnz Pochyluk Stroiński Kaput Drossel Stroińska, Krosin I, s 2; Chendyńska Czajka Wojtyło, Wilcza, s 61; Dołgan Boratyński, Koza Wielka, s. 141; Ekiert Słowiński, Radliczyce, s. 82; Filipiak, Dobieszczyzna, s. 73; Gawlak Białecka Płotek Kowalczyk, Mechnice, s. 133; Gottfried Froń, Młynarka, s. 233; Grabarek Musielak, Gostynie, s. 91; Grenadier, Marunowo, s. 21; Grodzki Kokot Kurzawa, Gola, s. 115; Gruszczyński, Szczypiorno, s. 94; Hyżorek Kamieniarczyk Panek Jakóbek, Cielcza, s. 57; Jęchorek, Stajkowo, s. 19; Jędraszak Ławniczak Łyskawa Konieczny, Krzywagóra, s. 46; Kamiński Woś, Bralin, s. 147; Kanicki, Chojęc(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1071/0/6.9/649 0Postępowanie wywłaszczeniowe i odszkodowawcze1954-1955 Sachregister (...)ego Materiałów Budowlanych, Cegielnia Mostki, s.; II/56/43/55 Adela Szykier Żółtkier, Zakrzewo, s.; II/56/44/55 Zakłady Porcelitu, J. Jasiński, J. Jaroszewicz, K. Maniewska, S. Mańczak, Chodzież, s.; II/56/49/55 T. Nowacki, Turek, s.; II/56/50/55 Pawłowicz, Ostrów Wlkp s.; II/56/52/55 Poznańskie Zakłady Naprawy Samochodów, Poznań Sikorskiego, Robocza, s.; II/56/54/55 I. Kowalczyk, Witkowo, s.; II/56/56/55 I. Jeżewska, K. Kłos, M. Gwizdalska, Zakłady Metalurgiczne, Poznań, ul. Warszawska, s.; II/56/57/55 Z. Zielińska, Woj. Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego, Związek Zawodowy Pracowników Handlu, Poznań, Al Wielkopolska, s.; II/56/58/55 Kaliskie Fabryki Tiulu Firanek i Koronek, Kalisz, s.; II/56/59/55 Łopacki, Karwin, s.; II/56/62/55 Polskie Kolej(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Bestand: 8/254/0 2455Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mrzygłodzie1869-1910 Geschichte des Bestandsbildners (...)iejscowości: Będusz, Ciszówka, Huby, Kopalnia, Kręciwilk, Mijaczów, Mrzygłód, Nierada, Niwki, Papiernia, Pohulanka, Potasznia, Sikorka. W 1911 wydzielone z parafii: Ciszówkę i Mijaczów i włączono do parafii św. Stanisława w Myszkowie. W 1933 roku, po nadmienionych wyżej zmianach granic, do parafii w Mrzygłodzie należały wsie: Będusz, Ciszówka, Franulka, Kossowska Niwa, Kowalczyki, Kręciwilk, Mrzygłód, Mrzygłódka, Nierada, Nierada-Wesołka, Niwki, Papiernia, Pustkowie Będuskie, Rok, Smudziówka. Przedstawione powyżej zasady rejestracji akt stanu cywilnego z tylko niewielkimi modyfikacjami obowiązywały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku utworzono, na podstawie przepisów dekretu Rady Ministrów z dni(...) Archiwum Państwowe w Częstochowie Jednostka aktowa: 53/918/0/9/1883 0Orzeczenia odszkodowawcze mienia rolniczego, Numer 225. Repertorium [bez biegu]1945-1947 Personenregister (...) Baniłów624; Herczyńska Filipina 618 Karapciejów; Hreńczuk Rudolf 765 Bojańczyn; Jakubowicz Józef 617 Baniłów; Janicki Stanisław 128Lwów; Jankowski Franciszek - 933 Sadogóra; Janukowicz Gabriel 900 Kozłowszczyzna; Kamiński Jan 484 Doktorowicze; Kawa Stefan 875 Łąki Dolne; Kijowska Aniela, Kijowski Jan 1161Czerniowce; Kisły Bronisław 146 Budoław; Komiencz Józef 524 Gudy; Kowalczyk Janina, Stefan 1406 Tarnopol; Kowalski Kazimierz 51 Uhorniki; Kozakiewicz Rudolf 750 Waszkowce; Krajewska Weronika 1269 Brzezina; Kraszewski Marian 802 Donów; Krawczyk Franciszek 802 Radziechów; Kruczyński Czesław 885 Zelwiany; Krzyśków Michał Antonina 137 Bucyki; Kuźniak Marceli 1177 Waszkowce; Laszkiewicz Emilia 759 Waszkowce; Łubieniecki Antoni 745 Waszkowce; Łuka(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1415/0/2.32/562 0Relacje uczestników Pierwszej Armii Wojska Polskiego. Część l.1964-1967 Sachregister (...)4-95; Kaczmarek Antoni, wywiad, 12.IV.1966, udział w I Armii Wojska Polskiego, s. 156-158; Kinsztacz Wiktor, wywiad, 23.III.1971, udział w I Armii Wojska Polskiego, s. 178-181; Klemer Wacław, wywiad, 19.XII.1967, udział w I Armii Wojska Polskiego - walki o Budziszyn i Drezno, s. 175-177; Kobylo Władysław, wspomnienia, brak, udział w I Armii Wojska Polskiego, s. 212-213; Kowalczyk Władysław, wywiad, 28.XI.1967, wywiad na temat udziału w I Armii Wojska Polskiego, s. 162-166; Krawczorek, wywiad, 17.IV.1966, udział w I Armii Wojska Polskiego - forsowanie Odry i Nysy, s. 194-197; Kruszyński Ignacy, wywiad, brak, udział w I Armii Wojska Polskiego - 17 Pułk Piechoty, s. 77-80; Krygier Rudolf, wywiad, 10.IV.1966, udział w I Armii Wojska Polskiego, s. 2(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/3/157 0Sprawozdania werbunkowe i wykazy młodzieży Komendy Powiatowej "SP" dla Komendy Wojewódzkiej "SP".1953-1953 Personenregister (...). 1935; Kańczewski Bronisław ur. 1934; Kanieczko Maria,. ur. 1935r.; Kapałczyński Henryk ur. 1934; Kasperowicz Antoni ur. 1934; Kęsicki Jan; Kiszewski Ireneusz ur. 1934; Klimowicz Tadeusz ur. 1934; Klimzak Jerzy; Knosowska Irena; Koczerb Zofia, ur. 1935r.; Komornicki Platon ur. 1936; Kończewska Zofia, ur. 1935r.; Kościelski Edward ur. 1935; Kośmider Franciszek ur. 1936; Kowalczyk Halina, ur. 1936r.; Kowalewska Halina, ur. 1935r.; Koźma Bolesław ur. 1936; Krauze Zbigniew ur. 1934; Królikowski Henryk ur. 1934; Królik WIesław ur. 1936; Krygier Werner; Kryza Zygmunt ur. 1936; Krzaczkowska Danuta; Ksiemięga Józef ur. 1934; Kubiś Zygmunt ur. 1936; Kudliński Jan; Kukuła Stanisław ur. 1935; Kuno Helena; Kupś Karol ur. 1936; Kurek Janina, ur. 1935r.; Ku(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/4/181 0Informacje na kolektyw Komendy Wojewódzkiej "SP" Poznań, w tym oceny i sprawozdania z prac społecznych1954-1954 Personenregister (...)rowski Andrzej -k.; Kaczor Urszula -k.; Kadzińska; Kałecki Leon; Kałuziński - k.; Kałużny - k.; Kania Janusz -k.; Kapturski Stanisław -k.; Kardel Tadeusz -k.; Karmiński Franciszek - k.; Kasperski -k.; Kasprzak Józef -k.; Kasprzak - k.; Kazimierski St.-k.; Kepura; Kiihn Zygmunt -k.; Knociński - k.; Koniarski -k.; Korcz - k.; Korejwo Monika - k.; Kosiarski; Kostańska -k.; Kowalczyk -k.; Kozierak - k.; Krawczyk Zdzisława; Krysiak Roman -k.; Krzysztof - k.; Krzyżański -k.; Kuberacki -k.; Kubiak; Kubiak Krzysztof; Kulas Izydor -k.; Kupczyk Wacława; Kups Zygmunt; Kurowski Roman -k.; Kuźniewski Roman - k; Kwaśniewski Józef - k.; Łakomy; Łatka Stanisław; Ławkiewicz Józef; Liske Roman; Liskowiak Stanisław; Łojewski -k.; Łokszewski -k.; Lubawy -k.; Ludwi(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/3/141 0Sprawozdania okresowe z działalności brygad "SP". Zestawienia statystyczne junaków i junaczek. Protokoły przesłuchań. Wykazy leczonych junaków.1950-1950 Personenregister (...); Kappiński Stefan; Karłowski - k; Karpiński Stefan; Kaszuba Aleksander; Kazimierczak Jan; Kędzierski Józef - k.; Kiełek Wacław; Kierejewski Adam; Kiernikowski; Kisiel Mieczysław; Kleczewski; Klimaszewski Tadeusz; Klimek Jerzy; Kobielski Henryk; Kobielski Józef; Koch Stefan; Kolawiak Józef; Konieczny Michał; Kopacz Jerzy; Koral Mirosław; Kostrucki Ryszard; Kotus Halina; Kowalczyk Jan; Kowalski Stanisław; Koza Edmund - k.; Krajewski Edward; Krajewski Jan; Krasuski - k.; Król Konstanty - k.; Kruczkowski Jan - k.; Krukowski Edmund - k.; Kruszkowski Jan - k; Krysiak Jan; Kubicki Wiesław; Kucharski Mieczysł. - k.; Kuczewski Jerzy; Kukawski Marian; Kulka Teodor; Kuzaj Jerzy; Kużmiński Jerzy; Kwach Kazimierz; Lafery Henryk; Leczczyński Jan; Lemański (...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/3/137 0Protokoły i sprawozdania Komend Powiatowych "SP"1945-1950 Personenregister (...)ław; Kita Tomasz - k.; Kleczewski - k.; Klekowiecki Jan; Klimek Jerzy; Kluczyński; Kluźniak Władysław; Koczorowski Antoni - k.; Kolas Alfred; Kolba Kazimierz - k.; Komorowski; Komorowski Anatol; Konieczka - k.?; Kopciński Henryk; Kopczyński Ryszard; Kopszyński Ryszard - k.; Koral Mirosław; Kordek Marian - k.; Kordyś Józef; Korpalski Janusz; Kosta Józef; Kostera L. - k.; Kowalczyk Jan; Kowalewski Henryk; Kowalewski Józef; Kowalski - k.; Kozłowski; Krajewski; Krajewski Edward; Krajewski Stanisław; Kralik Józef; Krasniewski - k.; Krasuski - k.; Król Edmund - k.; Kruczkowski Jan - k.; Krzywania Józef - k.; Krzywań (Krzywania) - k.; Krzyżaniak Leon - k.; Kubicki Wiesław; Kucharczyk Lech; Kujawski Edmund; Kukfisz Ludwik - k.; Kulka Teodor; Kupczyk Je(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/3/132 0Sprawozdania z Wojewódzkiego Kursu Komendantów i Komendantek Gminnych "SP" w okresie od 10.VII - 7.VIII 1950 r.1950-1950 Personenregister (...)26; Kazimierska Zofia, ur. 1924; Kaźmierska Jadwiga, ur. 1933; Kierzkowski Jan, ur. 1926; Klemczak (Klenczak) Helena, ur. 1925; Konieczna Irena, ur. 1933; Konieczny Feliks, ur. 1923; Konieczny Stanisław, ur. 1924; Kopaczewska Irena, ur. 1933; Kosman Zofia, ur. 1930; Kosmowski Józef, ur. 1922; Koszalska Irena, ur. 1932; Kotus Stanisław, ur. 1925; Kowal Barbara, ur. 1932; Kowalczyk Kamela, ur. 1929; Kozłowski Zdzisław, ur. 1923; Krawczykowska Teresa, ur. 1927; Król Antoni, ur. 1925; Królikówna Irena, ur. 1931; Kryjam (Kryjem) Halina, ur. 1929; Krzewińska Sabina, ur. 1933; Krzyśkówna Jolanta - k.; Kubiak Stefan, ur. 1924; Kubiak Władysława, ur. 1931; Kułakura (Kułokura) Janina, ur. 1931; Kulma Wanda, ur. 1932; Kuras Józef, ur. 1924; Kurzajewska An(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1170/0/-/17 0Protokoły lustracji zakładów [opis pomieszczeń, produkcji[.1955 Sachregister (...); Przetwórnia korzeni Słońce Nowaczyk, Poznań, s. 210; Przetwórnia owocowa i wytwórnia win Merkury, Szczecin, 810; Przetwórnia owocowo - warzywna i namiastek spożywczych Spendowski, Poznań, s. 196; Przetwórnia wyrobów konserwowych Anioła, Poznań, s. 217; Remonty i budowa kadzi przemysłowych Pieluszyński, Poznań, s. 770; Rozlewnia piwa Jąder, Czempiń, 606; Rozlewnia piwa Kowalczyk, Dąbie, 550; Smażalnia i wędzarnia ryb Sukiennik a, Szczecin, 844; Smażalnia i wędzarnia ryb Sukiennik, Szczecin, 511; Suszarnia usługowa Skarżyński, Poznań, s. 630; Suszenie owoców Lisowska, Poznań, s. 203; Warsztat Izolacji Przewodów Pasowych Wesołek, Poznań, s. 292; Warsztat remontu kotłów parowych Mueller, Poznań, s. 168; Warsztat tkacki Samodział Rosiński, Sompoln(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1071/0/10.9/1420 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej w Poznaniu w sprawach przydziału gospodarstw w powiatach: Konin, Kościan, Koło, Krotoszyn, Leszno, Międzychód1946-1960 Sachregister (...)an Lisowski, Izbiczna, s. 153; Lisiak, Zalesie Małe, s. 308; Małecki Jan Wąsicki Wacław, Łuszkowo, s. 83; Marcinek Józef, Izbiczno, s. 168; Masło Antkowiak Dolata Zawada, Krzemieniewo, s. 336; Matuszak Cejba, Bielsko, s. 432; Miedzińska Szwałek, Staniew, s. 269; Mielcarek Grobelny, Kobylin, s. 276; Mieszkańcy, Kaczlin, s. 383; Mikstacki, Gumienice, s. 231; Mistrzak Adam Kowalczyk Wincenty, Ponętów Górny, s. 135; Modrzejewski Klemens, Dąbie, s. 111; Naglak, Wziąchów, s. 311; Napierała Fujak, Skrzydlewo, s. 419; Paszek Królikowski, Nowawieś, s. 292; Pawlak Kazimierz, Ponętów Górny, s. 134; Pawłowski Misiuro, Jezierzyce Kościelne, s. 345; Pawłowski, Pogorzela, s. 314; Pazoła, Mokronos, s. 324; Pierzchała Nadstawski Spadło, Chwałki, s. 228; Płócien(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/12.24/3006 0[Sprawozdania zbiorcze różnych zakładów produkcyjnych o obrocie oraz o ilości i wartości produkcji]1950 Sachregister (...)Roman Bensch w Poznaniu s.; Kwaszarnia ogórków i kapusty Jan Światlak w Poznaniu s.; Kwaszarnia ogórków i kapusty Józef Jańczyk, Bnin s.; Kwaszarnia ogórków i kapusty Słońce Józef Ziegenhagen w Poznaniu s.; Leszczyńska fabryka octu spirytusowego i winnego J. Górecki, Leszno s.; Leszczyńska wytwórnia szczotek Wł. Pietek, Leszno s.; Najstarsza fabryka wód mineralnych Leon Kowalczyk, Ostrów Wlkp. s.; Najstarsza poznańska kwaszarnia kapusty i ogórków M. Jabłoński w Poznaniu s.; Olejki eteryczne, esencje M. Domagalski w Poznaniu s.; Palarnia kawy K. Matecki w Poznaniu s.; Parowa fabryka esencji i aromatów St. Szulczyński w Poznaniu s.; Pierwsza poznańska fabryka keksów, pierników i wafli Wł. Kurczwski Wuka w Poznaniu s.; Pleszewska wytwórnia artykuł(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/4/176 0Sprawozdania Inspektorów Komendy Wojewódzkiej "SP" Poznań. Sprawozdania poinspekcyjne z powiatów, sprawozdania z wyjazdów służbowych, meldunki, informacje, uwagi pokontrolne1954-1954 Personenregister (...)inowska Pelagia; Kmiećkowiak - k.; Kmieckowski; Kochanek Andrzej; Kochner Leonard; Kocień; Kociucki Józef; Koenig Aleksander; Kolasiak Władysława; Koleta Jan; Kołpak Bronisław; Konieczny Antoni; Korcz Janina; Korcz Marek; Korcz Marian - k.; Korytkowska Barbara; Korzep Kazimierz; Korzym Jan; Kosowicz Stefania; Kostrzewska Helena - k.; Kotlarska Zenona; Kotlarski Czesław; Kowalczyk Halina; Kowalewska Anna; Kozak Irena; Koziołek Roman - k.; Kozłowski - k.; Krenc - k.; Krol Bronisław, Król -k.; Kroł - k.; Kropidłowski Jerzy; Krupka; Kruszyk; Krysiak Roman -k.; Kryszak Stanisław; Krysztak; Krzysztof Bronuisław - k.; Krzyżak Janina; Krzyżaniak Maria; Krzyzanowski (Krzyżanowski) Stanisław; Kubiak -k.; Kubiak Stanisława; Kubisz Wacław - k.; Kuczkowska (...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/4/175 0Sprawozdania Inspektorów Komendy Wojewódzkiej "SP" Poznań, w tym oświadczenia, komunikaty1953-1953 Personenregister (...)ław; Klonowski; Kłozowski -k.; Kluska Henryk -k.; Kmiecik -k.; Kolubczyński -k , Klubczyński -k; Konieczka Zygmunt; Konieczna Kazimiera; Konieczny; Konieczny Walenty - k.; Koperski Bogdan; Koręba Mieczysław -k.; Korejwo Józef; Koscielniak Zofia; Kosiecki Jan -k.; Kosmowski -k.; Kostecki -k.; Kostrzewski Czesław; Koszelak Zdzisław; Kotlarska Leokadia; Kotlińska Marianna; Kowalczyk Zofia; Kowal Tadeusz,-k.; Koziczyński Kaziemierz; Kozłowski - k.; Kozłowski Tadeusz, 1935; Koźmiński; Kozubiński Zenon; Krantz Lidia, 1935; Krawczyk; Król Antoni; Król Bronisław -k.; Królik Czesław -k.; Królik Jan; Krupa Genowefa; Kruszona; Krzywińska Barbara -k.; Krzyżanowski -k.; Książkiewicz -k; Kubanek; Kubiak Czesław -k; Kubiak Stefan -k.; Kubiak Teresa; Kubicka M(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/12.24/3011 0[Sprawozdania zbiorcze różnych zakładów produkcyjnych o obrocie oraz o ilości i wartości produkcji]1950 Sachregister Architektura wnętrz A Mulczyński Z Szatkowski w Poznaniu s; Bajon J-artykuły motoryzacyjne w Poznaniu s; Browar Fortuna, Miłosław s; Browar H Lackowski w Poznaniu s; Browar wrzesiński, Września s; Chirurgofil Wesołowski w Poznaniu s; Dom handlowy St. Kujawski, Ostrów Wlkp. s.; Drukarnia Kowalczyk w Poznaniu s.; Drukarnia krotoszyńska Krotoszyn, Krotoszyn s.; Drukarnia L. Głowiński, Koło s.; Drukarnia L. Misiak w Poznaniu s.; Drukarnia pośpieszna A. Łęczyński, Kościan s.; Druki i wyroby papiernicze Poldruk Kasprzyk i w. Ignaszak w Poznaniu s.; Dziewiarstwo Taraszkiewicz, Puszczykowo s.; Fabryka artykułów spożywczych J. Dobry Luba, Luboń s.; Fabryka ceraty, Kalis(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/12.24/3007 0[Sprawozdania zbiorcze różnych zakładów produkcyjnych o obrocie oraz o ilości i wartości produkcji]1950 Sachregister (...) Wytwórnia kartonów i opakowań Hermes, Poznań s.; Wytwórnia kazeiny i serów w Poznaniu s.; Wytwórnia koronek Lew, Kalisz s.; Wytwórnia kosmetyków W. Pawłowski, Zielona Góra s.; Wytwórnia krzeseł i foteli W. Majchrzak w Poznaniu s.; Wytwórnia krzeseł i stołów Fularczyk, Gulczyński w Poznaniu s.; Wytwórnia lakierów i pokostów H. Lew, Szczecin s.; Wytwórnia lemoniady Józef Kowalczyk, Dolsk s.; Wytwórnia lemoniady, rozlewnia piwa Stanisław Domino, Słupca s.; Wytwórnia mydła Emil Sztark, Kalisz s.; Wytwórnia mydła i proszku do prania Jan Chrzanowski w Poznaniu s.; Wytwórnia nici chirurgicznych Korno w Poznaniu s.; Wytwórnia nici, jedwabiu, baretniczek Józef Kalinowski, Kalisz s.; Wytwórnia oleju i musztardy, Gniezno s.; Wytwórnia opakowań i wyrobów (...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/12.24/3010 0[Sprawozdania zbiorcze różnych zakładów produkcyjnych o obrocie oraz o ilości i wartości produkcji]1950 Sachregister (...)niu s.; Kwaszarnia kapusty i ogórków R. Bensch w Poznaniu s.; Kwaszarnia kapusty i ogórków Słońce J. Ziegenhagen w Poznaniu s.; Kwaszarnia ogórków J. Jańczyk, Bnin s.; Matra W. A. M. Przydrydzy w Poznaniu s.; Mechaniczna fabryka szpilek F. Całka, Leszno s.; Mechaniczna fabryka zamków Mefaza W. Flaczyński, Leszno s.; Najstarsza fabryka wód mineralnych i hurtownia piwa L. Kowalczyk, Ostrów Wlkp. s.; Odlewnia żelaza A. Radomski w Poznaniu s.; Odlewnia żelaza Montan, Ostrów Wlkp. s.; Ostrzeszowska fabryka kafli Staszerski, Ostrzeszów s.; Połczyński-artykuły techniczne w Poznaniu s.; Polska wytwórnia narzędzi Polnar J. Tański w Poznaniu s.; Poznańska odlewnia metali w Poznaniu s.; Pracownia bielizny i kołder G. Leszczowa w Poznaniu s.; Pracownia kra(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 36/466/0/-/1 0[Księga aktów notarialnych Stefana Azarewicza notariusza w Chełmie, rep. nr 4-47/1945 r.; 68-383/1946 r.]1945-1946 Personenregister (...)rchut Roman, s. Jana, 16/1945; Korenfeld Doba, c. Dawida, 259/1946; Korenfeld Josek, 271/1946; Korenfeld Zyskind, 53/1946; Kornfeld Rubin, s. Zelmana, 338/1946; Kot Jozef, 299/1946; Kowalczyk Janina, 146/1946; Kowalczyk Józef, 146/1946; Kowalska Kazimiera, 278/1946; Kowalski Jan, 278/1946; Kozak Feliks, 146/1946; Kozak Zofia, 95/1946; Krawczyński Józef, 46/1945; Kronenberg Rywka, 264/1946; Krzysia(...) Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 53/471/0/12.25/3164 0Deklaracje na uzyskanie karty rejestracyjnej.1949 Sachregister Aparaty rentgenowskie W Michalski w Poznaniu s; Arcogaz w Poznaniu s; Bartkowiak Jan, Kurzagóra s; B Greber, Koło s; B Kozielski w Poznaniu s; Centrala farb H Pukacki w Poznaniu s; Chemiczna fabryka artykułów piśmiennych B Giemza w Poznaniu s; Chirurgofil K Wesołowski w Poznaniu s; Cynkografia Cz. Hołderny w Poznaniu s.; Drukarnia grodziska, Grodzisk Wlkp. s.; Drukarnia Kowalczyk w Poznaniu s.; Drukarnia krotoszyńska, Krotoszyn s.; Drukarnia L. Głowiński, Koło s.; Drukarnia L. Misiak w Poznaniu s.; Drukarnia nakładowa Kawalera, Szamotuły s.; Drukarnia spólkowa, Kępno s.; Drukarnia wydawnicza Fr. Krajna w Poznaniu s.; Druki i wyroby papiernicze Poldruk w Poznaniu s.; Eksport wikliny Powil, Strzyżewo Zb i Zbąszyń. s.; Fabryka ceraty Calisia, Kali(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/12.24/3008 0[Sprawozdania zbiorcze różnych zakładów produkcyjnych o obrocie oraz o ilości i wartości produkcji]1950 Sachregister (...)fabryka octu spirytusowego i winnego, Leszno s.; Maszyny rolnicze Z. Włodarczyk, Konin s.; MATRA w. A. M. Przydrudzy w Poznaniu s.; Mechaniczna fabryka szczotek i pędzli Zb. Darczewski, Rawicz s.; Mechaniczna fabryka zamków Mefaza, Leszno s.; Mleczarnia parowa Ziltener Fryderyk, Gołańcz s.; Montan-odlewnia żelaza, Ostrów Wlkp. s.; Najstarsza fabryka wód mineralnych Leon Kowalczyk, Ostrów Wlkp. s.; Najstarsza poznańska kwaszarnia kapusty M. Jabłóński w Poznaniu s.; Narzędzia -bracia Plucińscy w Poznaniu s.; Narzędzia M. Wiliński w Poznaniu s.; Narzędzia Wojciechowski R Poznań s.; Odlewnia Odlew w Poznaniu s.; Odlewnia żelaza Aleks.Radomski w Poznaniu s.; Okucia metalowe Fr. Borzych w Poznaniu s.; Olejarnia Andrzej Pazderski, Wągrowiec s.; Olejar(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/12.25/3169 0Deklaracje na uzyskanie karty rejestracyjnej III1950 Sachregister (...)wyrobów metalowych Argo w Poznaniu s.163; Fabryka wyrobów metalowych.Jabłoński w Poznaniu s.217; Fabryka zamków Mefaza, Leszno s.197; Huta szkła HA- WA w Poznaniu s.69; Jaglarnia E. Kowalczyk, Osuchów s.6; Jarocińskie zakłady metalowe bracia Wolke, Jarocin s.317; Kaliska wytwórnia cygarniczek, Kalisz s.97; Kerament Polski W. Stopa w Poznaniu s.80; Laboratorium chem. - f(...)zmierski, Brodziszewo s.486; Rakarz J. Karpiński, Sławoszewek s.480; Rakarz Najberg, Dąbie s.550; Śrutownik A. Jędrzejczak, Kościan s.17; Śrutownik A. Szpak, Rzetnia s.13; Śrutownik Kowalczyk, Czempiń s.21; Śrutownik M. Jarrzyński, Czempiń s.19; Śrutownik W. Łabek, Zacharzew s.31; Techniczna organizacja produkcji w Poznaniu s.298; TECHNO- BAKELIT M. Ślusarski w Poznaniu(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/12.25/3168 0Deklaracje na uzyskanie karty rejestracyjnej II.1950 Sachregister (...).23; Wytwórnia wód J. Góralski, Pyzdry s.31; Wytwórnia wód J. Hager, Jarocin s.37; Wytwórnia wód J. Kortylewicz, Konin s.53; Wytwórnia wód J. Kotecki, Gniezno s.55; Wytwórnia wód J. Kowalczyk, Dąbie s.59; Wytwórnia wód J. K. Podlewski w Poznaniu s.103; Wytwórnia wód J. Markowski, Rawicz s.81; Wytwórnia wód J. Świątkowski, Pobiedziska s.135; Wytwórnia wód J. Szymański, S(...) Wytwórnia wód K. Thiel, Śmigiel s.145; Wytwórnia wód.Kwitowski, Pyzdry s.71; Wytwórnia wód L. Głowinkowska, Koło s.27; Wytwórnia wód L. Kotecki, Ostrów Wlkp. s.57; Wytwórnia wód L. Kowalczyk, Ostrów Wlkp. s.; Wytwórnia wód L. Pawlak, Kępno s.101; Wytwórnia wód Minerał W. Dziubalski w Poznaniu s.19; Wytwórnia wód M. Wiatr, Września s.149; Wytwórnia wód Paluszkiewicz w P(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/12.25/3167 0Deklaracje na uzyskanie karty rejestracyjnej I.1950 Sachregister (...)rankowski, Kępno s.; Handel prosiętami F. Wlekliński w Poznaniu s.; Handel P. Woś, Odolanów s.; Handel R. Decker, Kobylin s.970; Handel R. Pietruszka, Dąbie s.; Handel, śrutownik J. Kowalczyk, Czempiń s.; Handel Szymańska, Kalisz s.; Handel W. Kostuj w Poznaniu s.; Handel W. Pilarski, Ciążeń s.; Handel W. Piszczorowicz, Kalisz s.1028; Handel W. Pohl, Oborniki s.; Handel(...)w Poznaniu s.; Transport L. Nawrocik w Poznaniu s.918; Transport L. Przybylski, Miłosław s.; Transport M. Grodziski w Poznaniu s.; Transport M. Hildebrandt, Łęczyce s.; Transport M. Kowalczyk w Poznaniu s.1072; Transport M. Krupa, Mieleszyn s.995; Transport M. Nawrocki w Poznaniu s.; Transport M. Wicherek, Oborniki s.; Transport N. Majewski w Poznaniu s.912; Transport N(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/884/0/2/97 0Spis członków różnych kół Związku Powstańców Wielkopolskich.1939 Personenregister (...)07.09.1896; Konys Wojciech ur. 22.03.1902; Kopański Antoni ur. 29.08.1889; Koput Wawrzyn ur. 02.08.1897; Kopydłowski Kazimierz ur. 02.04.1889; Korpik Józef ur. 03.03.1899; Korpik Kazimierz ur. 16.02.1887; Kosicki Nikodem ur. 16.05.1881; Kosmala Stanisław ur. 02.09.1897; Kostrzewa Stefan ur. 24.12.1899; Kostrzewa Władysław ur. 01.12.1886; Kotlarek Andrzej ur. 13.11.1893; Kowalczyk Władysław ur. 22.06.1895; Kowalewski Franciszek ur. 01.06.1900; Kowalka Piotr ur. 20.06.1902; Kowalski Czesław ur. 21.04.1904; Kowalski Kazimierz ur. 05.03.1896; Koza Andrzej ur. 11.11.1894; Koza Feliks ur. 15.05.1903; Koza Ignacy III ur. 21.11.1878; Koza Ignacy ur. 30.06.1894; Kozakowski Ludwik ur. 11.07.1896; Kozański Stanisław ur. 05.11.1899; Koza Paweł ur. 27.10.18(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/918/0/13.31/3153 0Skorowidz do książki meldunkowej repatriantów i przesiedleńców przybyłych na Punkt Etapowy w Zielonej Górze1945-1947 Personenregister (...)z Józef 7744; Kowalczuk Marian 7634; Kowalczyhunicz Bogumił 2744; Kowalczyk Józef 3609; Kowalczyk Maria 3325; Kowalczyk Maria 353; Kowalczyk Mieczysław 8404; Kowalczykowa Kazimiera 3848; Kowalewicz Janina 3127; Kowalewski Michał 319(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/884/0/1/42 0Imienny spis powstańców frontu zachodniego.1919 Personenregister (...)a Piotr ur. 18.06.1900; Kotala Stanisław ur. 11.11.1900; Kotecki Jakub ur. 11.07.1878; Kotlarski Andrzej ur. 20.11.1879; Kotlarski Bronisław ur. 14.09.1893; Kotlarski Feliks ur. 06.08.1873; Kotlarski Franciszek II ur. 06.10.1891; Kotlarski Franciszek I ur. 25.01.1895; Kotliński Józef ur. 06.07.1891; Kowala Franciszek ur. 25.01.1900; Kowalaszek Franciszek ur. 10.10.1896; Kowalczyk Franciszek ur. 21.01.1882; Kowalerski Stefan ur. 07.12.1895; Kowal Florian ur. 18.11.1900; Kowalik Franciszek ur. 16.02.1900; Kowalka Feliks ur. 21.09.1901; Kowalka Stanisław ur. 19.12.1900; Kowalski I Antoni ur. 11.05.1895; Kowalski II Antoni ur. 30.12.1889; Kowalski Józef ur. 07.03.1900; Kowalski Michał ur. 18.05.1895; Kowalski Stanisław ur. 07.11.1898; Koza Józef ur(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/918/0/13.31/3149 0Skorowidz do ewidencji repatriantów przybyłych na Punkt Etapowy w Zielonej Górze1945 Personenregister (...)3; Kowalczuk Paweł 1215; Kowalczyk Antoni 226; Kowalczyk Franciszek 2644; Kowalczyk Franciszek 453; Kowalczyk Franciszek 453; Kowalczyk Jan 1668; Kowalczyk Jan 284; Kowalczyk Jan 3533; Kowalczyk Józef 1096; kowalczyk Józef 2681; Kowalczyk Karol 3487; Kowalczyk Mieczysław 860; Kowalczyk Stanisław 1839; Kowale(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/884/0/1/33 0Spis zweryfikowanych 9100 - 13620.1936 Personenregister (...)1.11.1897; Kottarek Franciszek ur. 23.09.1897; Kowalczewski Antoni ur. 01.01.1896; Kowalczewski Józef ur. 13.02.1900; Kowalczyk Józef ur. 28.02.1896; Kowalczyk Stefan ur. 30.12.1901; Kowalczyk Władysław ur. 26.03.1899; Kowalewski Alojzy ur. 15.06.1901; Kowalewski Jan ur. 09.05.1868; Kowalewski Piotr ur. 04.0(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/884/0/1/32 0Spis zweryfikowanych 4622 - 9099.1936 Personenregister (...) ur. 20.07.1901; Kowalak Wacław ur. 04.07.1900; Kowalaszek Franciszek ur. 10.10.1896; Kowalczyk Jan ur. 12.05.1890; Kowalczyk Józef ur. 05.05.1897; Kowalczyk Konstanty ur. 10.12.1876; Kowalczyk Stanisław ur. 08.09.1877; Kowalewicz Józef ur. 04.03.1897; Kowalewski Adam ur. 14.12(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/884/0/1/31 0Spis zweryfikowanych 101 - 4621.1936 Personenregister (...) ur. 21.09.1881; Kotwica Stefan ur. 09.08.1900; Kotyński Stanisław ur. 21.11.1898; Kowalczewski Józef ur. 27.01.1891; Kowalczyk Stanisław ur. 24.10.1898; Kowalczyk Stefan ur. 25.12.1889; Kowalczyk Władysław ur. 23.06.1895; Kowalewski Antoni ur. 21.03.1883; Kowalewski Jan ur. 23.06.1884; Kowalewski Leon ur. 10.09(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/884/0/1/45 0Ewidencja członków Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej [nr 16967 - 23302]1935-1937 Personenregister (...)r. 02.08.1872; Kotliński Stanisław ur. 02.05.1899; Kotliński Walenty ur. 07.02.1889; Kotus Piotr ur. 29.06.1888; Kowalak Wincenty ur. 14.01.1872; Kowalczewski Antoni ur. 01.01.1896; Kowalczyk Stefan ur. 30.12.1901; Kowalczyk Władysław ur. 26.03.1899; Kowalec Antoni ur. 06.06.1900; Kowalec Feliks ur. 15.11.1901; Kowalec Michał ur. 17.09.1873; Kowalewski Alojzy ur. 15.06.1901; Kowalewski Czesław ur. 29.1(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/918/0/13.12/2660 0Skorowidz alfabetyczny do rejestru repatriantów t. I - IIIb.d. Personenregister (...) Mikołaj 2566; Kowalczuk Stanisław 5049; Kowalczuk Wladysław 5673; Kowalczyk Aleksander 4797; Kowalczyk Anna 3116; Kowalczyk Jakób 5305; Kowalczyk Julian 181/92; Kowalczyk Katarzyna 4538; Kowalec Jan 6433; Kowal Eugeniusz 5869; Kowalewsk(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/884/0/1/44 0Ewidencja członków Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej [nr 10168 - 16966]1934-1935 Personenregister (...)ef ur. 17.03.1899; Kowalak Ludwik ur. 19.07.1896; Kowalak Piotr ur. 20.07.1901; Kowalaszek Franciszek ur. 10.10.1896; Kowalczyk Józef ur. 05.05.1897; Kowalczyk Konstanty ur. 10.12.1876; Kowalczyk Stanisław ur. 08.09.1877; Kowalewicz Józef ur. 04.03.1897; Kowalewski Franciszek ur. 24.09.1893; Kowalewski Józef ur(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/918/0/13.12/2661 0Skorowidz alfabetyczny do rejestru t. VI - XIIb.d. Personenregister (...)9; Kowalczuk Juliana, 34771; Kowalczyk Andrzej, 31810; Kowalczyk Bolesław, 24396; Kowalczyk Jan, 28892; Kowalczyk Jan, 31726; Kowalczyk Józef, 25140; Kowalczyk Józef, 26110; Kowalczyk Krystyna, 34223; Kowalczyk Maria, 32478 a; Kowalczykowski August, 25202; Kowalczyk Władysław, 30612; Kowalczyń(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/918/0/13.12/2663 0Skorowidz alfabetyczny do rejestru t. IV - Xb.d. Personenregister (...)uk Michał, numer: 13846; Kowalczyk Antoni numer: 37855; Kowalczyk Janina, numer: 37160; Kowalczyk Józef, numer: 10928; Kowalczyk Józef, numer: 20405; Kowalczyk Kazimierz, numer: 14063; Kowalczyk Piotr, numer: 19620; Kowalczyk Stanisław, numer: 21761; Kowalczyk Władysław, numer: 13083; Kowalczyk Władysław, numer: 13305; Kowalczyk Władysław, numer: 8989; Kowalczyk Wojciech, numer: 12169;(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/918/0/9/3160 0Repertoria wydanych orzeczeń odszkodowawczych8 X 1945-26 II 1947 Personenregister (...)zefa - 9-840; Kowalczuk (Kowalczyk) Maria - 207-20490; Kowalczuk Paweł - 87-8679; Kowalczyk Andrzej syn Macieja - 65-6455; Kowalczyk Bazyli - 154-15379; Kowalczyk Franciszek - 209-20558; Kowalczyk Helena - 164-16311; Kowalczyk Helena - 202-20182; Kowalczyk Helena - 37-3671; Kowalczyk Jadwiga - 95-9443; Kowalczyk Jan syn Franciszka - 54-5329; Kowalczyk Józef - 126-12512; Kowalczyk Józef - 142-14153; Kowalczyk Julian - 154-15379; Kowalczyk Julian - 5-408; Kowalczyk Karolina - 178-17770; Kowalczyk Leokadia - 153-15298; Kowalczyk Maria - 83-8269; Kowalczykowska Emilia - 45-4492; Kowalczykowski Jan - 204-20295; Kowalczykowski (Kowolczykowski) Wojciech - 47-4652; Kowalczyk Rozalia - 71-7018; Kowalczyk Stanisław - 3-253; Kowalczyk Stefan - 192-19105; Kowalczyk Zofia - 120-11950; Kowa(...) 53/1415/0/2.30/534 0Relacje und Erinnerungen von Wielkopolska, die in Nazi-Gefängnissen in der ersten lebte Fort VII, Mill Street, 2nd Ostrow Wielkopolski, 3 Pawiak, 4 Radogoszcz 5 Rawicz, 6 Wronki.1958-1972 Sachregister (...) 30-31; Jankowski Wladyslaw, Erinnerungen, 22.III.1955, Nazilager Leszno - Fort VII, S. 64-66; Kobylińska Barbara, Beziehung, 8.V.1967 Bedenken im Gefängnis Pawiak , S. 14-19; Komisarek Joseph, Biografie, 26.XI.1972, Gefängnisse und Konzentrationslager Wronki, S. 62-63; Kotecki Peter, Erinnerungen, 10.IV.1966, die Periode des Zweiten Weltkriegs, Pawiak, s . 20-24; Kowalczyk Francis, Erinnerungen, nein, gilt für die Radogoszcz, S. 41-52; Kuchowicz Zygmunt Beziehung 12.X.1959, lieber Gefangener - Fort VII, st. Mühle, Berlin, S. 3-10; Edmund Nowak, Erinnerungen, 22.X.1958, Rawicz Häftling Nr. 770, S. 54-60; Stramowski Stanislaw, Beziehung, 1965, das Gefängnis in Ostrow Wielkopolski, 1939-1945, S. 11 -13; Zarębski Francis, Beziehung, 1967, wi (...) Staatsarchiv in Posen 58/124/0/1/60 80Duplikat Handlungen der Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen für die Pfarrei Białobrzegi rok1879 1881-1882 Personenregister (...) A; Jarosz Charles; Jarząbek John; Jarząbek Valeria; Jasińska Felix; Jaskulak Catherine; Jasnowska Marianna; Jastrzębska Anna; Jendrysa Catherine; Kacprzak Antoinette; Kacprzak Lucia; Kieszkowski Theodore; Kilanowski Jan, Komor von Joseph Kopec Theophilus; Kościńska Anna; Kościńska Wanda Henry, Kosinski Louis; Kośla Anna; Kosobudzka Joseph; Kosobudzki Joseph; Kotlińska Antoinette, Joseph Kowalczyk, Kovalevskaya Marianna, Saturn Andrzej Kozlowski; Kucharcztk Marianna, Circular Julianna; Kuszyńska Stefania Antoinette, Anna Lewandowska; Lipińska Rosalie; Lisiewski Jacob; Kloss Julianna, Maciejewski Boleslaw; Matyka Rosalie; Medrzecka Marianna; Michalczewski Stanislaw; Mroziewicz Bruno Stanislaw; Mroziewicz Sophia Helena; Paprocka Theophilus; Paprocki Francis, P (...) Staatsarchiv in Radom 58/124/0/1/58 81 [doppelte Dateien geboren, Ehen und Toten] 1879 Białobrzegi1878-1880 Personenregister (...) Tkiewicz; Gutkiewicz Jacob; Gutkiewicz Charles; Gutkiewicz Catherine; Gutkiewicz Stanislaus Gutkiewicz Wladyslaw, Jagiellonen John; Jarząbek Michael; Jarząbek Valeria; Jasińska Bronislaw; Jasińska Joseph; Jedrzejewska von Joseph Jurgielewicz Eugenia; Kolanowski Stanislaw, Korczak Antoinette; Kośla Marianna Rosalie; Kosobudzki Adam; Kosobudzki Anthony Joseph; Kosobudzki Joseph Anthony, Paul Kowalczyk, Joseph Smith, Michael Kozlowski, Matthew, James Schneider, Schneider Jłzefa; Krzesiński Michael, Andrew Kucharski, Kucharski Valentine, Circular Anna; Kurkiewicz Marianna, Lerman John; Liczborska Catherine , Majewska Apolonia, Majewska Joseph; Majkowska Susan Antoinette, Joseph Malek, Marcinkiewicz Stefania; Marciszewski Joseph, John Matysiak; Michalczewska Marianna, mittelmäßig (...) Staatsarchiv in Radom 53/471/0/15.3/3421 0Orzeczenia Provincial Committee von Earth County średzki.1950 Sachregister (...) Ak, Podstolice S.201; Hypki notwendig Bylebył Andrzejewski, Pigłowice S.18; Jakubiak, Polesien S.66; Janicki, Gułtowy S.210; Jopek Marianowo S.166; Juszczyk Anders und andere, Mittwoch .163; Kędzierski, Śnieciska S.50; Kmieciak Jędraszak, Dębiczek S.185; Kochanowski Kubiak, Krosno S.220; Kołodziejewska Bulczyński Klamrowski Antkowiak, Stroszki S.110; Kopczyński Wailers pp52; Kowalczyk Maleszka, S.46 Opatówko , Krakow, Krerowo S.141; Kurebuch, Borovo S.80; Lesinski Walkowiak, Kleszczewo S.86; Lewandowski, Dębicze s.187, Lipezk, Jaszkowo S.151; Liskiewicz Szumigała, Brzeźno s.233; Litke, Krzykosy s 82, bestritten Mankiewicz Święcicki Komorniki S.92; Marcinkowski Jaśkiewicz, verherrliche S.102; Mikolajczyk Kurzynski, Polesien S.60; Nawrocki, Dzierznica S.2 (...) Staatsarchiv in Posen 53/471/0/15.3/3335 0Orzeczenia Erde Provincial Committee [über die Verteilung der Betriebe ehemals deutsch] in der Grafschaft jarocińskim.1946-1947 Sachregister (...) Weiblich, Cerekwica S.147; Jankowski, Biezdziadów S.134; Jelak Roszak, Racendów S.215, fäkal, Broniszewice s.246; Kaluzny Graczyk Jankowska, Pieruszyce S.84; Karlinski, Karminiec S.198; Karlinski Walentowska, Karminiec S.180; Kazmierczak, Karminiec s.209; Guilty Keller, Broniszewice S.41; Knappe, Broniszewice63 s, Decke, Dobranadzieja s.221; Blanket Gil Bereich. Jarocinski S.197; Kowalczyk, Parzew-Sławoszew S.165; Krawczyk, Racendów S.174; Kujawa Marciniak, Green Meadow S.162; Ball Krause Weber, Boguszynek S.56; Lisiak, Broniszewice S.184; Lisiak Grzesiak Sierszew S.89; Lucek Talagowa, Sowina Mud S.226; Matuszczak Karminiec s.222; Mazurek Regec, Lupine S.211; Mazur Mazurek Martyniak, Strzyżew S.172; Michalak Zajbert, Zielonałąka S.213, Niklas, Lobez (. ..) Staatsarchiv in Posen 53/920/0/3/145 0Reports periodische Aktivität Brigaden "SP" und listet für die Provincial "SP" ,1950-1950 registriert Personenregister (...) Ski Joseph - k; Berg Theodore - k; Grabowiec Stanislaw; Grochowski Mieczyslaw; Tumor Tadeusz; Haldun Bronislaw; Hetman Francis - k; Hussain Marian; Ivashkievich Antoni - k, Dominic Jankowski, Tadeusz Jaszczuk; Carbon-Joseph - k, Stefan Kaminski, Kapeluszny Alfons; Karbowski; Kielar Stanislaw - k, Wurst Mieczyslaw; Kierepa Marian; Klekowiecki John; Würfel Stanislaw, Zdzislaw Kowalczyk - k; Kowalik Boleslaw, Smith, Kozak Mieczyslaw; Krapinski; Kravchuk Charles; Królikowski Adolf; Krupiński Bogdan; Krupiński Zdzislaw; Öffnung Stanislaw, Kudla Stefan; Kurzel John; Patch Mieczyslaw; Lenda Jan - k; Liszkowski Henry - k, Luc Boleslaw; Machowicz Bogdan; mądrala Edward; Picnic Czeslaw; Malysz John; Marczak Wladyslaw; Marchuk Stanislaw; Mazurkiewicz E (...) Staatsarchiv in Posen 38/410/0/-/38 0 [Buch der Hypothek] Farm Broncin In [von irdischen Gütern getrennt Broncin], ohne Hüfte. 28 [Nr. hip. Lubartow 5] 1907-1938 Personenregister (...) Barbara Sparrow, Jodełka Magdalena von Kalistów; Kaliberda Michael; Kłoda John s John, John Timber s Stanislaus Ear Katharina von Burdachów, Anthony Wheeler, Kossak (Kozak) Bill; Włodarczyków Janina Kowalczyk, Wojciech Kowalczyk , Kozyrska Kamila mit Ostrzyżków; Krasusky Michael; Krasusky Wojciech; Kulak Michael; Latocha Alexander; Latocha s Anthony Francis, Joseph Latocha 2 v. Baliak; Latocha Joseph (...) Staatsarchiv in Lublin Ast Radzyń Podlaski 58/124/0/1/67 102 [doppelte Dateien geboren, Ehen und ging für die Pfarrei Białobrzegi 1888] 1887-1889 Personenregister (...) Glass Marianna; Karwatowicz Antoinette, Katus Anna; Kilanowski Valentine; Kocun Michael; Konopa Adam; Konopa Francis; Kopat John; Kośla Adam; Kośla John; Kośla Valeria; Kotlarski Simon von Bronislaw Kowalczyk, Paulina Ewa Kowalczyk, Jan Kozlowski , Kozlowski Joseph; Cookbook Antoinette, Kucharski, John; Cuckoo Michael; Circular Valerie, Lamor Wladyslaw; Lesniewski John; Lisiowska Antoinette; Lisiowska Fr (...) Staatsarchiv in Radom 58/487/0/1/5 74 [doppelte Dateien geboren, Ehen und ging für die Pfarrei Belsk 1880] 1879-1881 Personenregister (...) N; Konarski John; Konopska von Joseph Francis Korczak, Korczak Francis, Korczak Joseph; Kornacki Philip, Cat Michael, Andrzej Kowalczyk, Anna Kowalczyk, Kazimierz Kowalczyk; Krawczyński Stanislaw Stanislaw Krynicki; Krzemińska Antoinette; Krzysztowczyk Andrew; Kubajewski Michael, (...) Staatsarchiv in Radom 58/124/0/1/65 83 [doppelte Dateien geboren, Ehen und ging für die Pfarrei Białobrzegi 1886] 1885-1887 Personenregister (...) Trzębska Stanislaus Jurgielewicz Hermina Stanislaus Kacprzak; Kacprzak Carolina; Kapiszka Julian, Stanislaw Karpinski, Karwatowicz Marianna; Klapsisz Philip; Konarzewska Victoria; Konopa Agnes; Konopa Marianna, Konopka Francis; Koronkiewicz Felicia; Kortlarska Marianna, Marianna Francis Kośla , Kosobudzka Anna; Kosobudzka Leokadia Marianna, Marianna Kotlarska; Kowalczyk von Joseph Kucharski, Wladyslaw; Circular Gregory; Leksińska Bronislaw Marianna; Leśniwski Joseph; Leśnowolski Antoni; Lipińska Julianna, Majewska von Joseph Majewski Louis, Malinowska Jadwiga; Marczak Anna; Matysiak Francis Anthony; Mędracki Stephen, Julianna Michalak, Marianna Michalak; Mirkowski; Mirkowski Stanislaw; Miszczak Michael; Mroziewicz Bruno Francis; Napióra (...) Staatsarchiv in Radom 58/487/0/1/8 84 [doppelte Dateien geboren, Ehen und ging für die Pfarrei Belsk 1883] 1882-1884 Personenregister (...) Jóźwik Francis; Kacprzak Paulina; Kalenska Marianna, Karas Stanislaw; Karczyńska Sophia, Anna Karpinski, Kędzior Victoria; Kiełbowska Joseph; Kierzek Peter; Kieszek Thomas, Helena Quilt, Quilt Paulina; Kolipost Marianna; Kolipost Thomas; Komorowska Francis; Komorski Alexis; ORL Veronica, Kazimierz Korczak, Korczak Marianna; Kososki John; Kossowski Francis; Kowalczyk Ignatius; Krasniewski Francis, Francis Krawczak, Krawczak Paul, Raven Wladyslaw; Stanislaw Krzeminski; Krzywdzińska Jylianna; Kuliszewska Catherine; Kustra Michael; Lawandowska Marianna, Louis Lewandowski , Lewengłowski John; Lipińska Catherine; Lipińska Marianna; Lipińska Sophia, Lipinski Valentine, Leipzig Karl, Loboda Catherine; Łojewska Aanina Konstanz; Luks Wanda (...) Staatsarchiv in Radom 58/487/0/1/16 89 [doppelte Dateien geboren, Ehen und ging für die Pfarrei Belsk 1891] 1890-1892 Personenregister (...) Herb John, Anthony Kaczynski Kaczynski Stefan; Kakczyńska von Joseph Francis Kanieski; Karpińska Felix; Katana Marianna; Kiełboska Amtonina; Kiełboska Anna; Kiełboska Anna (z); Kiełboski Kazimierz; Kieszek Valentine; Kocewiak Paul; Kocewiak Wojciech; Kocewiak Wojciech (z); Kolipas Boleslaw; Konarski Jan, Korczak John, Joseph Korczak, Korczak Joseph (z) Wladyslaw Korczak, Stefan Kowalczyk, Michael Smith, Michael Smith (z); Krajewska Antoinette, Krawczak Francis, Krawczak Joseph, Krawczak Stanislaw , Kryss; Krystowczyk Sophia; Kustra Ignatius; Kustra Ignatius (z); Lasocka Agata, Lenart Stanislaus Stanislaw Lipinski, Lipinski Theophilus; Lipski Jacob; Lubomirska Helen Catherine; Łukasiak John; Maciak Edward; Maciak Catherine, Makala Marianna; Malecka Z (. ..) Staatsarchiv in Radom 58/124/0/1/62 87 [doppelte Dateien geboren, Ehen und ging für die Pfarrei Białobrzegi 1883] 1883-1884 Personenregister (...) Tanisław; Jasińska Catherine; Jasnowska Antoinette; Jasnowski Antoni, Jastrzebski, Jedynecki Martin; Jurgielewicz Anna Louise; Kacprzak Anna; Kacprzak Florentyna; Kacprzak Julianna; Kacprzak Carolina; Kacprzak Stefan; Kacprzak Wladyslaw; Kenclikowska Kazimiera; Kenclikowska Kazimiera Helena; Koczykowska Marianna, Moskito Jan, Jan Komorowski, Kośla John; Kosobudzki Boleslaw, Stanisław Kowalczyk, Wojciech Kozlowski, Joseph Kuzma, Katarzyna Kwiatkowska; Lesniewska Joseph; Leśnowski Joseph; Liczborska Petronela; Lipińska Veronica; Lisiowska Francis; Lisiowska Marianna; Lisiowski Wladyslaw; Madalińska Joseph , Malek Antoinette, Francis Helena Malinowska, Jan Marczak, Antoni Michalak, Mikulski John; Mrola Marianna; Nejman Ferdinand; Niewiadomska Katharer (...) Staatsarchiv in Radom 58/124/0/1/81 81 [doppelte Dateien geboren, Ehen und ging für die Pfarrei Białobrzegi 1902] 1902-1903 Personenregister (...) Jasiorowski Kazimierz; Jastrzembowska Theodore Emilia, Victor Jurkowski, Kacprzak Antoni, Kaczmarczyk Francis; Kaczmarska Sophia; Karbowniak Francis; Kasprzak Marianna, Katus Antoni; Kilijanowska Sophia; Kilijanowski Peter; Kilijanowski Stanislaw; Klejniod Marianna, Marianna Komorowska, Joseph Kopec , Korczak John Ewangielista, Cornet Francis; Kosobudzka Stanislaus Felix Kowalczyk, Circular Antoni; Kuszyńska Sophia; Łagowska Julianna; Leksiński Alexander, Joseph Lesniak, Lesniewski Wladyslaw; Leśnowolski; Lisiowska Helena, Francis Lux, Lux Marianna, Jan Maciejewski, Joseph Majewski; Majewski Stanislaw; Majkowska Julianna; Mazur Karol, Katarzyna Mazur, Anthony Murawski, Nader Helena; Niewiadomski Wenzel, Nowacki Francis, John Smith, Nr. (...) Staatsarchiv in Radom 58/487/0/1/6 89 [doppelte Dateien geboren, Ehen und ging für die Pfarrei Belsk 1881] 1880-1883 Personenregister (...) Marianna, Karas Antoinette, John Karas, Joseph Karas, Karczmarska Marianna, John Karpinski, Karpinski Lawrence; Kaźmierska Marcjanna; Kiełbowska Cecilia; Kiełbowski Ignatius; Kieszek Anna; Kieszkowska Anna; Knaryk John; Kocewiak Catherine; Kocewiak Stanislaw; Quilt Paulina; Kolipost Wojciech; Komorowska von Joseph Komorowski Stefan, Hügel Angela; Mound Eleanor, Korczak Joseph, Catherine Kowalczyk, Joseph Manilow, Krawczak Antoinette, Krawczak Francis, Krawczak Marianna, Marianna Krawczak II Marianna Krawczak (z); Królikowski John; Kryk Eve , Öffnung Theophilus; Krzemiński Wladyslaw; Cookbook Florentyna; Kuśmierek John; Kuśmierek Rosalie; Kuśmierski Francis, Michael Kustra, Legucka Catherine; Lipińska Joseph; Lipińska Rosalie; Lipinski Valentine; Łojszczyk (...) Staatsarchiv in Radom 58/487/0/1/28 100 [doppelte Dateien geboren, Ehen und ging für die Pfarrei Belsk 1903] 1902-1904 Personenregister (...) Iak John; Kocewiak Stephen; Koełbowska Rosalie, Sophia Kuchen, Quilt Stefania; ORL Marianna, Korczak Ignatius, Jakub Korczak, Korczak Marianna; Kornafel Joseph; Kornafel Julianna, Stanisław Kowalczyk, Kowalczyk Wladyslaw; Kowlaczyk Marianna, Krawczak Genevieve; Krawczak Stanislaw, Krawczak Vincent; Krzyżanowska Jadwiga; Krzyzanowski Jan, Stanislaw Krzyzanowski, Kudlak Anna; Kurczyńska Hel (...) Staatsarchiv in Radom 58/124/0/1/64 91 [doppelte Dateien geboren, Ehen und ging für die Pfarrei Białobrzegi 1885] 1884-1886 Personenregister (...) Rząbek Marianna; Jarząbek Valentine; Jasiorowski John; Jasiorowski Victor Marian; Jasiorowski Wojciech; Jasnowska Marianna; Jasnowska Sophia; Kacprzak Jacob; Kacprzak Catherine, Andrew Kalita, Zygmunt Kaminski Boleslaw, Katus Joseph; Kocur Carolina; Kośla Antoinette; Kośla Victoria, Heu Marianna; Kosobudzka Carolina; Kosobudzka Stanislaus Kotlarski John; Kotlińska Marianna, Michal Kowalczyk, Kozłowska Janina, Wojciech Kozlowski, Krzesińska Marianna, Marianna Kochbuch, Joseph Kucharski, Kuszyński Michael; Majkowska Anna, John Marczak, Matysiak Marianna, Stanislaw Michalak; Miszczak John; Mroziewicz Joseph; Mroziewicz Marianna; Niewiadomski Peter; Nowicki Wladyslaw Valery; Ostrochulski Edward; Palmowska Cecilia; Paprocka Antoinette; Paprocka Marianna; Risse (...) Staatsarchiv in Radom 53/471/0/15.3/3353 0Orzeczenia Provincial Committee von Earth County kolski.1949 Sachregister Andrzejewski Trelewicz, Józefów S.49; Bednarek Drzewiecki, Zakrzewek S.111; Biedrzyński Chorążak, Police Durchschnittliche S.24; solide, Wiesiołowo S.87; Buczma, Ostrow Seite 117, Brad Marczewski iRóżański Zjawinski, Augustynowo Tymien S.57; Dashkievich Sielicki, Sompolno S.101; Dolatowski Ciesielski, Imkerei S.63; Domanski Tarasiewicz Roslaniec Kucharski Mintus Kuźnik Kowalczyk Kasprzak Andrusiak Michalak Schaufel Góralczyk, Daniszew S.250; Dzikowski Drzewiecki, Błonawy S.186; Fijałowa Jasińska, Maliniec S.114; Ganden Szkudlarek, Ostrówek S.120; Gołębiowski Stranc Zawadzki Kaluzny Drożdżewski Bednarek, Zakrzewek S.126; Grzelak Szczepanów S.106; Jagodzinski Sompolno S.83; Kasprzak Smith, Col. Lipiny s.196; Kiciński Matusiak Grateful Polizei ( ...) Staatsarchiv in Posen 58/124/0/1/78 108 [doppelte Dateien geboren, Ehen und ging für die Pfarrei Białobrzegi 1899] 1899-1900 Personenregister (...) Celebrities; Gutkiewicz Stanislaus Idziak Andrew, Stephen Iwanski; Jabłońska Theophilus; Jagodziński Stanislaw, Joseph Jarzombek, Jasiorowska Marianna; Jasiorowski John, Julian Edward Jaworski; Jurgielewicz Hippolytus; Kacprzak Anna; Kaczmarczyk Francis; Karasinska Janina; Karasinski Kazimierz; Joseph Karas, Kiljanowska Julianna, Jan Komorowski, Kośla Stanislaw; Kotowska von Joseph Kowalczyk, Valerie; Kozłowska Eleonora; Cookbook Stanislaus Kumur Roch; Kuszyński Joseph; Kwaśniewska Helena, Joseph Lesniak, Lisowski Wladyslaw; Liszewski Joseph; Macias Marianna, Stephen Maciejewski; Majkowska Wladyslaw , Malczewski Czeslaw; Marciszewski Jan, Markiewicz Francis, Joseph Markiewicz, Michalska Marianna, Marianna Monart, Nader Anthony; Nerl Clement; Nerlo Wa (...) Staatsarchiv in Radom 58/124/0/1/70 103 [doppelte Dateien geboren, Ehen und ging für die Pfarrei Białobrzegi 1891] 1891-1892 Personenregister (...) Iorowski Stanislaw; Jasnowska Catherine Francis, Jastrzebski Kazimierz; Kaniewski Valentine; Kapiszka Ignatius; Karolewski Antoni, Kiepe Kazimiera Tekla; Kilanowski Joseph; Kiljanowska Marianna; Kliziński Adam; Kocanowski Thomas; Koczański Constantine; Komorowska Helena, Jan Marcin Komorowski; Konopa Marianna, Gesundheitsminister John Stanislaw, Korczak Joseph; Kośla Eve; Kotlarski Adam; Kowalczyk Sophia; Marcjanna Manilow, Manilow Marianna, Karol Kowalski, Adam Kozlowski, Stanislaw Kozlowski, Krawczyk Vincent; Kreczkowski Kazimierz, Kwiatkowska Wanda; Leksińska Stanislas, Peter Lesniewski, Leśniowolski Peter; Lisiowska Francis; Lisiowska von Joseph Stanislaw Lisiowski, Kloss Margaret; Łuczyński Michael; Machalski John; Majewska Domicella Janina; Marczak K (...) Staatsarchiv in Radom 58/487/0/1/3 89 [doppelte Dateien geboren, Ehen und Toten in der Pfarrei Belsk 1878] 1877-1879 Personenregister (...) Ki Ignatius; Jaskólski Ignatius; Jaskólski Jacob; Jędrzejewski Wladyslaw, Andrew Karas, Karas Stanislaw; Karkowska Carolina; Knot Peter; Kiełbowska Francis; Kiełbowska Marianna; Kiełbowski Valentine; Kierkowska Antoinette; Kierkowska Catherine; Klosiewicz Francis; Kocewiak Alexander; Kodymowska Marianna; Quilt Tekla, Komorowski, Antoni, Antoni Korczak, Korczak Jadwiga; Kowalczyk Bronislaw; Kranc Catherine, König Joseph; Krzemińska Julianna; Ksiazkiewicz Stanislaw; kubaj Catherine; Kuliński Albin; Kurowska Valeria; Kurpińska Teresa; Kustra Andrew; Lasocki Anthony, Joseph Legucki , Lipińska Sophia, Nicholas Lipinski; Litwińska Marianna; Lublinski John; Maciak Felix; Maciak Francis; Maciak Marianna, Marianna Maciak (m); Maciak Roch; Maciak Stanislaw (...) Staatsarchiv in Radom 58/124/0/1/80 77 [doppelte Dateien geboren, Ehen und ging für die Pfarrei Białobrzegi 1901] 1901-1902 Personenregister (...) Helena; Gutkiewicz Janina; Gutkiewicz Marianna; Gutkiewicz Peter, Joseph Jagiello, Jagiello Valentine; Jarząbek; Jarząbek Adam; Jarząbek Anna; Jarząbek John; Jasiorowski Kazimierz; Jastrzębska Janina; Kacprzak John; Kacprzak Wladyslaw; Kafliński Ignatius; Karbowniak Joseph , Katus Antoni, Stanislaw Klapisiński; Koconowski Michael; Kocun Eve; Kotlarska Helena; Kotlarska Julianna; Kowalczyk Roch; Kozłowska Eve; Krotofil Ladislaus, Kuras Antoni, Lesniak Sophia; Leśnowolska Julianna; Liks Wladyslaw; Lisiewska Marianna, Marianna Lisiowska; Lisiowski John; Macias Helena, Majewska Catherine; Majkowska Wladyslaw; Majkowski Wladyslaw; Joseph Markiewicz, Matysiak Julianna; Miszczak Francis; Miszczak John; Mossak Waclaw, Jan Motyka; Mroziewicz Gabriel, Eingefroren (...) Staatsarchiv in Radom 58/487/0/1/7 92 [doppelte Dateien geboren, Ehen und ging für die Pfarrei Belsk 1882] 1881-1883 Personenregister (...) Ewicz John; Klosiewicz Marianna; Kocewiak Ignatius; Kocewiak Joseph; Kocewiak Stanislaw, Wladyslaw Kocewiak; Kołdrzyński Andrew; Kolipost Joseph; ORL Francis, Korczak Catherine; Kowalczyk Antoinette; Kowalczyk John, Smith Valentine, Krawczak Antoni, Krawczak Catherine; Krawczynska Marcjanna; Krupiński Wojciech; Krysa Theophilus; Krzeminska Anna; Kubłak Michael; Cookbook Teresa; Kucharski Proper (...) Staatsarchiv in Radom 53/918/0/9/1884 0Orzeczenia landwirtschaftlichen Sachschäden, Anzahl 226 Rep. [nicht aktiv] 1946 Personenregister (...) Ikola Jagodzin 1846; Herbkówna Antoinette Dzisna 2286; Hreczyński Petlikowce Januar 2142, Joseph Jankowski 2303 Vishneva; Jezierska Aldona Dołgie 2519, Kaspersky 2165 Zloczow Joseph; Dohle Stefan 2809/46 Weiß Holz; Kibitz Anna Yaremche 1872; Kiepura Constantine 2665 / 46; Korejwo Kazimierz 2664Wilno; Korolewicz Stanislaw 166/46 Łohiszyn 2828/46; Kotas SC 414/46, 2820/46, 1740 Col. Stanisław Kowalczyk Haszyn; Kozub 1874 Klesiv Joseph, Andrew Mole Barysz 2145; Krzyzanowski Aloysius Petlikowce 2147; Kudra Catherine 2122Głabikowa; Kulakowski Stanislaw 2700/46; Kulesza 2520 Tief Adele; Schwanz Catherine Weiß 2182; Kustra Peter Bielin 1921; Łakomiec Edward Łanowłok 2526; Laszek Sophia 2639/46; Lazanowski Wojciech Rosochacz 1511; Lopato Henry 1994Łoku (...) Staatsarchiv in Posen 58/124/0/1/69 109 [doppelte Dateien geboren, Ehen und ging für die Pfarrei Białobrzegi 1890] 1890-1891 Personenregister (...) Gewürznelke Stanislaw; Jasińska Valerie Cecilia; Jasiorowska Marianna; Jasnowski; Jastrzębska Helena Janina; Kacprzak Anna; Kacprzak Helena; geniest Boleslaw, Kilian Catherine, Catherine Kiljan; Klapisz Marianna; Klapsisz; Komorowski, Peter Paul, Kośla Stanislaus Felix; Kośla Valentine; Kosobudzki Karol Stanislaw; Kosobudzki Karol Stanislaw; Kosobudzki Vincent; Kotlarski Adam; Kowalczyk Francis; Kozlowski Kazimierz; Kochbuch Anna, Hahn Marianna, Circular Bronislaw; Circular John; Kuszyńska Cecilia; Leksińska Agnes; Leksińska Wladyslaw; Leśnowolski Peter; Lisiowska Catherine; Lisiowski Andrew; Lisiowski John; Łobodziński Joseph; Lucyńska Francis; Lutek Antoni, Majewska Julianna, Majewska Valerie, Joseph Majewski; Majkowska Joseph Helena; Majko (...) Staatsarchiv in Radom 58/487/0/1/9 90 [doppelte Dateien geboren, Ehen und tote Parish römisch - katholisch Belsk für das Jahr 1884] 1883-1896 Personenregister (...) Margaret; Jasińska Antoinette; Jasinski Ignatius; Jaskulska Anna; Kacewiak Stanislaw; Karos Antoinette; Kasińska von Joseph Andrew Kazan, Kazan Andrew (z) Luke Kazmierski; Knot Anna; Kiełbowski Valentine; Kieszkowski Joseph; Kieszkowski Joseph (mit ) Koćmil Elizabeth; Koćmil Elizabeth (z) Quilt Paulina; Konarski Anthony, Francis Korczak, Korczak Ignatius, Korczak Stanislaw; Kowalczyk Sophia; Kowaliszczana Julianna, Krawczak Andrew, Krawczak Antoni, Krawczak John; Krysa Zdzislaw; Krzesiński Antoni; Krzesiński Wladyslaw; Krzywdzinski Jacob; Kubiak Casimir, Michael Kucharski, Kudlak Andrew, Joseph Langowski, Andrzej Lenart; Lewińska Sophia Francis; liks Vaclav; Lipińska Antoinette; Lipińska Marianna, Leipzig Jacob; Loboda Catherine; Maciak Michael, Malka (...) Staatsarchiv in Radom 58/487/0/1/1 48 [doppelte Dateien geboren, Ehen und Toten in der Pfarrei Belsk 1876] 1876-1877 Personenregister (...) Eine; Komorowska Agnes; Komorowska Julianna, Komorowski, Antoni, Jan Komorowski, Komorowski Stefan, Felix Bagger Aktivität, Józef Kowalczyk, Louis Kowalczyk, Piotr Kowalczyk, Michal Kowalski, Krassowska Sophia, Krawczak Antoinette, Krawczak Francis; Krawczykowski Peter; Krawczyński S (...) Staatsarchiv in Radom 58/487/0/1/29 99 [doppelte Dateien geboren, Ehen und ging für die Pfarrei Belsk 1904] 1904-1905 Personenregister (...) Stephen Medulloblastom; Kołacka Stefania; Kuchen Jadwiga; ORL Joseph; ORL Julianna; Kopec Catherine; Kopec Marta, Korczak Marianna; Kornafel Joseph; Kornafel Julianna, Julia Kos, Kowalczyk Cecilia, Sophia Kowalczyk, Wojciech Kowaliszewski; Manilow Victoria; Kowaluczany John; Kowaluwczany Zdzislaw; Marianna Krawczak, Krawczak Stefan, König Adam, Adam Krul; Krzesińska Joseph; Kudlak Michael (...) Staatsarchiv in Radom 58/487/0/1/30 95 [doppelte Dateien geboren, Ehen und ging für die Pfarrei Belsk 1905] 1904-1907 Personenregister (...) Ulianna; Kiełbowska Sophia; Kiełbowski Michael; Kocewiak Martin; ORL Julianna, Leonard Korczak, Korczak Stanislaw; Kowalczyk Marianna, Paulina Kowalczyk, Kowalczyk Stefania Marianna; Kowlska Victoria, Krawczak Bronislaw; Krawczak Jan, Krawczak Julianna; Krzesiński Stanislaw; Kud (...) Staatsarchiv in Radom 53/471/0/15.3/3404 0Orzeczenia Provincial Committee von Earth County poznański.1949 Sachregister (...) Gaza Urbanek, Swarzędz S.244; Gintowt-DziewałtowskaGarby S.143; Gintowt-Dziewałtowska, Höcker S.21; Godyniak, Suchylas S.46; Hedinger Janusz, wirbelt S.16; Hoffmann, S.11 Puszczykowo , Houwalt Malicki, Puszczykowo s.290; Jozwiak Kazmierczak, Top S.161; Kłopotowska, Golęczewo S.160; Kociołkowski Pawlowski Kurowski Czosnowski Sobecka Tętnowski Błaszkiewicz, Swarzędz S.178; Kowalczyk, Uzarzewo S.155; Krawczykowska Staszewski Wolski Kokoszczyn .54; Kubicz Zawilski, New Village S.139; Kulish, Łowęcin s.328; Schwanz Holodynski, Przeźmierowo S.111; Lisiecki, Uzarzewo S.205; Lukasiewicz, Golęczewo S.202; Malicki Sowiński Zablocki Kociołkowski Quail Szneider Majchrzak Andrzejewski, swarovski S.280; Manka, Bugaj-Uzarzewo S.300; Matuszewski Heydel Czapu (...) Staatsarchiv in Posen 58/487/0/1/14 102 [doppelte Dateien geboren, Ehen und ging für die Pfarrei Belsk 1889] 1888-1890 Personenregister (...)); Kocewiak Stanislaw, Bronislaw Kuchen, Quilt Margaret; Kolipost Antoni; Kołmańska Sophia, Francis Korczak, Korczak Kazimierz, Marianna Korczak, Korczak Sophia; Korczek Joseph, Jacob Kowalczyk, Kowalczyk Marianna; Manilow Antoinette, John Doe, Krajewska Joseph, John Krajewski, Adam Krawczak, Krawczak Paul, Krawczak Sophia; Kryss Andrew; Kryss Andrew (z); Kryss Zenon; Kryss (...) Staatsarchiv in Radom 53/920/0/5/188 0Przepisy normative Hauptsitz PO "SP", einschließlich Bestellungen, plant Sitzungen des Kollegiums, Anleitungen, Zeitpläne, rozkazy1955-1955 Personenregister (...) Wski - k; Janowski Stanislaw - k; Jawdyk Stanislaw - k; Jozwiak - k; Juszczyk Julian - k; Kaczmarczyk - k; Kaczorowska Halina; Kallaur - k; Kaluzny Czeslaw - k, Kazimierz Kaminski; Karminński Francis - k; Kaszub Richard - k; Wurst - k; Kloska Peter; Koczorowska Halina - k; Koleszo Robert - k; Kordela Francis - k; Korzycki Antoni - k; Kostrzewska Jadwiga - k, Czeslaw Kowalczyk; Krawiecowa J. - k; Kubiak Czeslaw - k; Kulczycki Jaroslaw - k, Kulczycki J - K; Kulczycki - k; Labkowski - k; Laskowski - k; Lerner - k; Lewandowicz Wladyslaw; Lipski - k; Magdziarek Edward - k; Majchszak Marian - k , Makara Henry - k; Malinowski - k; Mamaj - k; Matuszczak Nicodemus - k; Matuszewski Stefan - k; Matysiak Adam; Maziejuk Zbigniew - k; Zellstoff Eu (...) Staatsarchiv in Posen 58/487/0/1/23 108 [doppelte Dateien geboren, Ehen und ging für die Pfarrei Belsk 1898] 1897-1899 Personenregister (...) Tonin, Jurkowski Wenzel, John Kaczynski, Marianna Karas, Knot Joseph; Kielbowska Adamina; Klosiewicz Jadwiga; kLys Antoinette; Kocewiak Helena, Anthony Kuchen, Quilt Julianna; ORL Antoinette; ORL Bronislaw; Stanislaw Konarski, Konarzewski Irenäus, Kopec Michael, Ignatius Korczak, Korczak Jan, Korczak Stefania; Korzeniewski Thomas, Edward Kosowski, Kosowski Louis, Stanisław Kowalczyk, John Doe, Krawczak Antoni, Krawczak Bronislaw; Krawczak Francis, Francis Krawczak, Krawczak Jadwiga, Krawczak Joseph, Jadwiga Krawczyk, Krzeminski Philip; Kubiak Marianna; Kochbuch Anna; Kuliński; Kurowska Rosalie; Kustra Jan, Kwiatkowski Anthony; Laczkowski Norbert Tadeusz, Lenart Antoinette, Francis Lewandowski, Lewandowski Wenzel, Lipinski Hipili (...) Staatsarchiv in Radom 58/487/0/1/12 102 [doppelte Dateien geboren, Ehen und ging für die Pfarrei Belsk 1887] 1886-1888 Personenregister (...) Navel Marianna; Knot Michael; Kiełbowska Sophia; Kieszek Michael; Kieszek Michael (z); Kocewiak Francis, rocking Emilia, ORL Sophia, Francis Korczak, Korczak Jan, Korczak Simon Anthony Kowalczyk, Jozef Kowalczyk, Krajewska Eleonora; Krajewska Julianna, Krawczak Wladyslaw; Krysa Joanna; Krysztofczyk Marianna; Kubacka Rosalie; Kubłak; Kudlak Julianna, Partridge Joseph; Ładzyński Władysław (...) Staatsarchiv in Radom 58/487/0/1/24 111 [doppelte Dateien geboren, Ehen und tote Parish römisch - katholisch Belsk für 1899] 1898 bis 1900 Personenregister (...); Kocewiak Helena; Kocewiak Wladyslaw, John Kuchen, Kuchen Julian, Antoinette Quilt, Quilt Stanislaw, Stanislaus Kopec Joseph Korczak, Korczak Vincent; Kornafel Anna; Kotulski Jan, Kowalczyk Janina; Kowalczyk von Joseph Francis Manilow, Manilow Stanislaus , Kowlczyk Antoni; Krajewska Catherine, Krawczak Leokadia; Krzysztofczyk Stanislaw, Joseph Krzyzanowski, Kulińska Marianna; Kumisiewi (...) Staatsarchiv in Radom 58/124/0/1/74 181 [doppelte Dateien geboren, Ehen und ging für die Pfarrei Białobrzegi 1895] 1894-1897 Personenregister (...) Hupszer Anna; Idziak Joseph; Idziak Stanislaw, Jagiello Francis; Jagodzinska Stanislaus Jarząbek Eve; Jarząbek John; Jarząbek Joseph; Jarząbek Valeria; Jasnowski Joseph; Jastrzębska Francis; Kacperkiewicz Bronislaw; Karwatowicz Valentine, James Kasprzak; Kasprzk Valeria; Katus John; Kocon Rosalie Joan; Kosaja Anna; Kośla Kazimiera; Kośla Marianna, Marianna Kosłowska, Stanisław Kowalczyk, Koziradzka Valeria; Krzysztofik Marianna; Cookbook Julianna; Kunopa Paulina; Circular Michael; Kuszyńska Janina; Kuszyński Mieczyslaw; Lesniak Jacob; Leśnowolski; Lisioska Joseph , Lisioska Marianna; Lisiowska von Joseph Maciejewski, John; Malczeski Antoni, Malek Stefania; Małunowicz Jerzy Bogdan; Miecznikowska Francis; Mroczkowska Stanislaus Mroczkowska Sophia, (...) Staatsarchiv in Radom 58/487/0/1/4 113 [doppelte Dateien geboren, Ehen und ging für die Pfarrei Belsk 1879] 1879-1885 Personenregister (...); Kocewiak Jacob; Kocewiak John; Quilt Andrew, Bartholomew Komorowski, Komorowski, Jacob, Joseph Komorowski, ORL Joseph; End Antoni, Korc Andrew, John Korczak, Korczak Martin, Jozef Kowalczyk, Kowalczyk Victoria, John Doe, Krawczak Jadwiga , Krawczak Simon; Krawczyński Marcellus, King John, König Joseph, König von Vincent; Krygitow Antoni; Krysztow Antoni; Krzyżkowska Anna; Kuśmierski (...) Staatsarchiv in Radom 58/487/0/1/21 112 [doppelte Dateien geboren, Ehen und ging für die Pfarrei Belsk 1896] 1895-1897 Personenregister (...) Felix Korczak, Korczak Hippolit, Korczak Marianna; Kowalczyk Antoinette; Kowalczyk Felix; Jan Kowalczyk, Stanisław Kowalczyk, Kowalczyk Stefania; Weronika Kowalczyk, Andrzej Kowalski, Krawczak Francis, Kra (...) Staatsarchiv in Radom 58/487/0/1/17 98 [doppelte Dateien geboren, Ehen und ging für die Pfarrei Belsk 1892] 1891-1893 Personenregister (...) Navel Catherine; Knot Marianna; Kiełbowska Francis; Kiełbowska Marianna; Kiełbowska Victoria; Kiełbowski John; Kiełbowski Jan (z); Kocewiak Julianna; Kocewiak Stanislaw; Kocewiak Tadeusz; Kuchen Alexander, Quilt Antoinette, Valentine Quilt, Quilt Sophia; Kolipas Marianna, Komorowski Joseph, Adolf Korczak, Korczak Antoinette, Michael Korczak, Korczak Tadeusz; Kornafel Sophia; Kowalczyk Florentyna; Manilow Michalina, Krawczak Helena; Kudlak Marianna; Kulińska Joseph; Kulińska Joseph (z) Joseph Kustra, Kustra Marianna, Marianna Kustra (m); Lesicki Francis, Lesko Janina; Lewandowska Juliet Lipińska Antoinette; Lipińska Jadwiga; Stanislaw Lipinski, Lisicki Francis, Paul Loboda; Maciak Antoni; Maciak Antoinette, Wojciech Makowski, Malecki Francis, (...) Staatsarchiv in Radom 58/487/0/1/13 108 [doppelte Dateien geboren, Ehen und ging für die Pfarrei Belsk 1888] 1887-1889 Personenregister (...) Anisław, Andrew Kopec, Anna Korczak, Korczak Anna (z) Jakub Korczak, Korczak John; Kosovska Sophia; Kotermański Leon; Kowalczyk Alexander, John Kowalczyk, Jan Kowalczyk (von) John Doe, Peter Krawczak, Krawczak Sophia; Kubiak Magdalena; Kurowska von Joseph Francis Kustra; Lesiak (...) Staatsarchiv in Radom 53/1415/0/2.24/363 0Relacje und Erinnerungen an die Großpolen Uprising: 1 Kalisz Kalisz Bezirk, Provinz Posen, 2 Das Gebäude, im Landkreis Wągrowiec, Poznan Region, drittes Kąkolewo, Leszno Bezirk, Provinz Posen, 4 Kępno, Kępno Bezirk, Provinz Posen. Chronik Kąkolewo / 1918 - 1945 / Bild: S. 5 - Die Verleihung der Diplome Überprüfung auf 9.l.1949 Jahr für ehemalige Mitglieder der Kreis Kalisz Aufständischen Wielkopolskich.1949-1971 Sachregister Berski Stefan, Beziehung, nein, Aufstand, S. 44-45; Całkosiński Alexander, Beziehung, 23.XII.1968, Uprising, S. 46-50; Fajga Jan, Erinnerungen, nein, Aufstand, S. 51 - 54; Grajewski Stanisław, Chronik, 30.IV.1961, Kąkolewo Chronik, S. 8-39; Janiak Leon, Beziehung, Mangel an, und die Teilnahme an der Posener Aufstandes, S. 2-3; Korzowolska Mieczyslaw Chronik / Kopie /, 9 Staatsarchiv in Posen Personenregister Staatsarchiv in Radom Personenregister Staatsarchiv in Radom 58/487/0/1/11 106 [doppelte Dateien geboren, Ehen und ging für die Pfarrei Belsk 1886] 1885-1887 Personenregister Staatsarchiv in Radom 58/487/0/1/19 146 [doppelte Dateien geboren, Ehen und ging für die Pfarrei Belsk 1894] 1893-1895 Personenregister Staatsarchiv in Radom Personenregister Staatsarchiv in Radom 53/471/0/15.3/3328 0Orzeczenia Provincial Committee von Earth County gnieźnieński.1947 Sachregister Staatsarchiv in Posen 58/487/0/1/25 129 [doppelte Dateien geboren, Ehen und tote Parish römisch - katholisch Belsk für 1900] 1899-1901 Personenregister Staatsarchiv in Radom Personenregister Staatsarchiv in Posen 58/487/0/1/15 113 [doppelte Dateien geboren, Ehen und ging für die Pfarrei Belsk 1890] 1889-1891 Personenregister Staatsarchiv in Radom Personenregister Staatsarchiv in Radom 58/124/0/1/83 79 [doppelte Dateien geboren, Ehen und ging für die Pfarrei Białobrzegi 1904] 1903-1905 Personenregister Staatsarchiv in Radom Personenregister Staatsarchiv in Radom 58/487/0/1/26 135 [doppelte Dateien geboren, Ehen und ging für die Pfarrei Belsk 1901] 1900-1902 Personenregister Staatsarchiv in Radom Sachregister Staatsarchiv in Posen Personenregister Staatsarchiv in Radom 53/920/0/5/190 0Reports zum Hauptquartier PO "SP", einschließlich Informationen über den Verlauf der Beratungen, die Aussage Abonnements "Sport Review", Unterlagen, Informationen über den Fortschritt des Festivals, Termine, Arbeitspläne, wykazy1955 -1955 Personenregister Staatsarchiv in Posen Sachregister Staatsarchiv in Posen Sachregister Staatsarchiv in Posen Sachregister Staatsarchiv in Posen Geschichte des Bestandsbildners Personenregister Staatsarchiv in Posen Sachregister Staatsarchiv in Posen 53/920/0/3/157 0Reports Recruiting Jugend und Listen der District "SP" für die Provinz "SP" 0,1953-1.953 Personenregister (...). Staatsarchiv in Posen Personenregister Staatsarchiv in Posen Personenregister Staatsarchiv in Posen 53/920/0/3/137 0Protokoły und Berichte von District Headquarters 'SP' 1945-1950 Personenregister Staatsarchiv in Posen Personenregister Staatsarchiv in Posen Sachregister Staatsarchiv in Posen Sachregister Staatsarchiv in Posen Sachregister Staatsarchiv in Posen Personenregister Staatsarchiv in Posen Personenregister Staatsarchiv in Posen Sachregister Staatsarchiv in Posen Sachregister Staatsarchiv in Posen Sachregister Staatsarchiv in Posen Personenregister Staatsarchiv in Lublin Niederlassung in Chelm Sachregister Staatsarchiv in Posen Sachregister Staatsarchiv in Posen Sachregister Staatsarchiv in Posen Sachregister Staatsarchiv in Posen Sachregister Staatsarchiv in Posen Personenregister Staatsarchiv in Posen Personenregister Staatsarchiv in Posen Personenregister Staatsarchiv in Posen Personenregister Staatsarchiv in Posen Personenregister Staatsarchiv in Posen Personenregister Staatsarchiv in Posen Personenregister Staatsarchiv in Posen Personenregister Staatsarchiv in Posen 53/918/0/13.12/2660 0Skorowidz Ankömmling zu registrieren Rückkehrer Volume I - IIIb.d. Personenregister Staatsarchiv in Posen Personenregister Staatsarchiv in Posen Personenregister Staatsarchiv in Posen Personenregister Staatsarchiv in Posen 53/918/0/9/3160 0Repertoria Entscheidungen heraus odszkodowawczych8 X II 1945-1926 1947 Personenregister Staatsarchiv in Posen Archiwum Państwowe w Poznaniu Copyright 2013 by Werner Zurek. Bildquellen: (GNU Wikipedia)