Samstag, 24. August 2013

Die adlige polnische Familie Jankowski.

Die adlige polnische Familie Jankowski. Gazety XVIII wiek 61 (Gazeta Warszawska) 1786 23/8 Warsz. Sejmik poselski tut. pod laską Szamockiego chorążyca warsz., kaw. multańskiego w dn. onegd. obrał na posłów na Sejm: Skulski, pis. ziem. i gr. warsz. i Komarzewski gen. lejtn. przy boku JKM. Z innych miejsc.: z ziemi czerskiej -Boski, chor. czer. i Jezierski, kaszt. łukow.; z zakroczym. -Zaborowski, cześn. zakroczym. i Frankowski burgr. warsz.; z ciechan. -Szydłowski, podkom. ciechan. i Bachmiński pułk.; z liwskiej -Cieciszowski sęd. ziem. liw. i Zambrzycki sęd. gr. warsz.; z sochacz. -Gadomski, podkom. sochacz. i Cholewski, cześn. sochacz. (nr. 67) 26/8 Warsz. dalsze wiad. o posłach na Sejm z woj. sier. -Ostrowski, stoln. sier., Cielecki, chor., Turski stoln. szadkowscy Byszewski gen. major. z woj. łęcz. -Stokowski podkom. łęcz., Jerzmanowski, chor. inowr., Dąmbrowski, chor. orłow., Walewski szamb. z woj. lubel. -Grunowski, sekr. kor., Łaźniński łow. kor.; Kicki, star. rycki, Zaleski, pis. gr. łuk., Grajewski, podczaszyc urzędo., Trzciński podstolic smoleń. z ziemi rożań. -Łepmicki, star. rożań., Okęcki, podsęd. warsz., z ziemi nurskiej -Wodziński, star. nurski, Szydłowski, star. mielm., z bielskiej -Karwowski, regent kor., Hryniewiecki sędzia ziem. biel. z woj. rawsk. -Leszczyński, chor., Lipski cześn. rawscy z ziemi gostyń. -Mikorski, podkom., Łączyński star. gostyńscy z woj. czerniech. -Zaleski podsatr. czernich., Hulewicz, pis. ziem. włodzim., Ledachowski wojewoda czerniech., książe Jabłonowski, star. kowelski (nr. 68) z chełm. -Rzewuski, pis. pol. kor., Kunicki podkom. chełm.; z woj. sandom. -Kochanowski, stoln., Karski cześn., Popiel miecznik sandomierscy, Krasiński star. siedmiechowski, Jankowski szamb., Skotnicki chorężyc wiślicki Strzałkowski szamb.; z woj. krak. -Stadnicki sędzia ziem., Chwalibog wojski, Bzowski skarbn., Otwinowski burgr. krakowscy, Walewski genrał, Lanckoronski wojewodzic, Slaski szamb., Głębocki; z ziemi dobrz. -Mioduski sędzia ziem. dobrz., Brochocki szamb. z woj. podolsk. -z jedn. sejmiku: Stadnicki, Dzieduszycki, cześnikowicz kor., Oyrzyński pułk., Zgliczyński Adi. JKM, Starzyński, genrałowicz, Erazm Staszeński. Z drugiego: Mierzejewski strażn. pol. kor., Morski kasztelnic lwowski, Chrzanowski podkom. halic., Nowicki, Dębowski; z woj. płock. -Karwoszecki podkom. płocki, Ośniałowski pis. wojskowy, Szydłowski chor. nur. z ziemi wyszogr. -Kadłubowski podsęd. Nakwaski pis. ziem. wyszogrodzcy; z łomż. -Staniszewski podst. łomż., Zmijewski pis. zamb. z wiskiej -Jan Potocki star. brzostowicki, Łączyński stoln. gostyński (s. nr 68) (dokończ. z 30/8) z woj. pozn. i gnieźn.: Mielżyński podkom., Kwilecki star. wschowscy, Radzimiński sędzia ziem. gnieźn., Gorzyński stoln. pozn., Godzimirski stoln. wschowski, Zakrzewski podcz. pozn., Zakrzewski podstar. kaliski, Łukasz Krzyżanowski, Sokolnicki podst. pozn., Skurzewski, star. gnieźn., Pruski, Madaliński, Mycielski star. koniń., Ksawery Działyński wojewodzic kaliski, Gurowski kasztelanic gnieźn., Węgorzewski, Bniński, sędzia ziem. pozn., Moszczyński, ks. Jabłonowski kasztelanic krak., Suchorzewski; z ziemi wieluńskiej:Stadnicki, star. ostrzeszowski, Walewski z woj. brzesk. kuj.: Mniewski, rotm., Kaw. Nar., Sokołowski gener. adj. JKM. z wojew. inowrocł.: Wodziński stoln., brzeski kuj., Raczyński wojski bydg., z woj. wołyń.: z jedn. sejmiku: Miączyński gen. ipm. wojsk kor., Kurdwanowski gen. majorm Hulewicz podst. łuc., Puławski star. czereszyń., Błędowski, Turno, z drug.: Miączyński, gen. insp. wojsk kor. Zagurski, sędz. ziem. krzemien. Podhoradzyński, pułk., Hulewicz podstar. owrn.., Młodecki, Wąsowicz; z woj. bracław.: Potocki podkom. kor., Moszczyński chor. winnic., ks. Ant. Czetwertyński rotm. Kaw. Nar., Potocki star. tłum., Kraszewski star. ułanowski, Adam Rzewuski rotm. Kaw. Nar., z ziemi drohickiej: Ossoliński star. droh., Czarnocki podcz. droh., z ziemi mielnickiej: Ant. Kuczyński podcz. mieln., Frankowski podstar. gr. mieln., z woj. kij.: Czaplic ex łowczy kor., Zajączek gen. adj. Janikowski pułk., Świejkowski, Stępkowski wojewodzic kij., Rybiński podkom. kij. Opuszczeni poprzednio: z płock.: Sierakowski kasztelnic płocki, z Podola Witosławski oboźny pol. kor. (nr. 69) 276 (Kuryer Polski) 1757 Dnia 27 kw. z Warsz. Otrzymał gen. majorstwo w wojsku kor. -Józef Jankowski, stolnik radom., pułk. reg. łanowego, deput. na Tryb. Kor. z woj. sandom. (nr. 17) 944 (Kuryer Polski) 1754 Warsz. 31/07. Jankowski ... stolnik radom., major w reg. łan. dostał patent na obesrstlejt. w tym reg. po postąp. Podolskiego ... star. złotoryj. na pułkown. en Second (nr LIV) -- Warsz. 7/08. Kaszt. międzyrz. otrzymał Twardowski ... star. moderski -- Warsz. 28/08. W tych czasach nadane: Kaszt. gostyń. (po śm. Dunin. Borkowskiego) otrzymał ... Ossoliński ... star. drohicki ... Kaszt. kruświcką -- Głębocki ... stoln. kruśw. -- Syruć 11/08. przysięg. na kaszt. witebską (nr LVIII) -- Grodno 2/09. Odbył się wjazd na tut. star. Józefa Massalskiego, podsk. nadw. Lit. po dobr. cesji przez ojca kaszt. wil. i hetm. poln. lit. (nr LX) -- Warsz. 16/10. Wakuj. po śm. Łubieńskiego, star. ojcow. reg. kaw. królowej otrzymał Mniszech ... podkom. lit.; -- chor. panc. po śm. woj. rawsk. (Jabłonowski) -- woj-c rawski Jabłon. (nr) -- Warsz. 30/10. Stoln. bracław. i star. wideczańskie po dobr. rez. wcześnie ojca (+ Antoniego) otrzymał Tad. z Skrzetuszewa Wawrzecki (nr LXVII) -- j. w. 21/10. gen. reg. kaw. król-cza po dobr. rez. Ossolińskiego kaszt. sandom. otrzymał Skorzewski ... pułk. w tym reg. (nr LXVII) 960 (Kuryer Polski) 1754 Warsz. 18/12. Przed wyjazd. król. (miał miejsce w pon. wiecz.) mian.: generałem lejt. Mniszech podkom. WXL generałem maj. -- Podoski ..., kuchm. WXL. pułk. reg. łanow. -- Jankowski ..., stoln. radom. oberstlejt. w tymże regim. pułk. w wojsku kor. -- Rybczyński ... oberstlejt. art. kon. -- ref. WXL. po Sapiesze -- Massalski ... pis. WXL, który również otrzymał prob. kat. wileńskie (nr LXXIV Warsz. 18/XII) Gazety XIX wiek Część 1 9370 (Dziennik Poznański) 1897 Pozn. 19/VI. W Lalkowach w Pr. Z. w par. w tych. dn. panna Emilia Kamińska, c. śp. Jana i Antoniny z Wojnowskich z Włosienicy x Kaz. Jankowski, asyst. sąd. z Sępolna. Ślub - brat pana mł. prob. Jank. z Przysierska (nr 138) 8019 (Dziennik Poznański) 1893 Pozn. 13/I. W Par. + laborant przy szk. politechn. Edw. Jankowski, warszaw. Po gimn. warsz. kształcił się w Par. Od 1881 pisał do franc. pism przyrod. (nr 11) poch. na cm. Ś. Wojc. (nr 13) 4874 (Dziennik Poznański) 1884 Ant. Jankowski, 21/I. +, paraliż. Emeryt., l. 82. Pogrzeb z Bugaju na cm. miłost. Dzieci, wnuki, prawnuki Miłosław, 21/I. (nr 20) 4389 (Dziennik Poznański) 1882 Pozn. 13 wrz. Z Miłosławia. Przeszło 80 l. emer. urz. gosp. Ant. Jankowski z żoną Józefą z Rynkiewiczów obch. 50 l. małż. Jubilat urzędował w d. miłosł. 30 lat (nr 209) 3238 (Dziennik Poznański) 1879 Ks. Jan Jankowski, prob. w Srebrnej Górze w dek. łeknieńskim, pow. wagrow. 29/V. + po dł. ciężk. chor. Eksp. w Mogilnie. Teofil Jankowski (brat) (nr 126) 1205 (Dziennik Poznański) 1868 Józ. Jankowski, kap. b. wojs. p., urz. Ziemstwa Kred., 12/IX. + (nr 211) 1050 (Dziennik Poznański) 1867 Pozn. 21/III. Wiad. że wś ryc. Czachurki, p. średzk. nabył (od Florj. Szulca) Wład. Jankowski z Dalewa (nr 68) 828 (Dziennik Poznański) 1866 Wacł. Jankowski po 16 tyg. ciężk. chor. + w 23 r. pogrzeb 1/II. Rodzice (nr 24 - 31/I.) 524 (Dziennik Poznański) 1864 Grabów 24/V. Wczor. + Karol Richter, dr med, lekarz prakt. w Grabowie, p. ostrzesz., po dł. i ciężk. cierp. l. 69 i 2 m. Zofia R., żona z/d Mieczkowska. E(d)ward i Emil. R., synowie. Grzegorz Jankowski, zięć. (nr 119) 2127 (Dziennik Poznański) 1782 X. dziekan Ign. Jankowski, prob. wyskocki, po 3 tyg. ciężk. cierp. + dziś. Eksp. w czwart. 5 grudn. Siostra (nr 279) Gazety XIX wiek Część 2 1754 (Dziennik Poznański) 1913 17/VII. + Irena z Bielażewskich Jankowska, w Kosel-Wrocław Podp. Maksymilian Jankowski Pogrzeb w kaplicy cmentarnej Kosel-Wrocław Żernicki wymienia 4 rodziny Jankowskich, w tem także J'ich herbu Ogończyk i Poraj Grodzkie i ziemskie Gniezno Część 1 15922 (Nr. 113) 1786 Ksawery Józef Jankowski kwituje Ignacego Dembińskiego dziedzica Kołaczkowa (f. 43v). Dominik Przanowski pos. Działynia (f. 44). Feliks Włostowski pos. Mielna (f. 45v) 10637 (Nr. 91) 1701 Marcjan Jankowski, s. o. Krzysztofa J. z Kat. Krajewskiej, w im. sw. i matki kwit. X. Władysł. Wierzbińskiego, dziek. Zbarskiego, parocha św. Mich. na przed. Gn. (f. 68) 7425 (Nr. 79) 1631 Jan Jankowski, s. o. Marcina J., sumy pewne ceduje Annie, ż. And. Chynowskiego, Dorocie pannie Jankowskim siostrom rodz. (f. 297) 5639 (Nr. 68) 1604 Jan Jankowski, s. o. Marcina J., s. 100 złp. zap. mu przez Bartłomieja Mierzewskiego, ced. Marcinowi Gurowskiemu (f. 123) 4706 (Nr. 64) 1590 Marcin Jankowski i Helena Gurowska małż. kwit. Annę Wydzierzewską wdowę po ol. Stanisł. Strzałkowskim i spadkobierców ol. Stan. S. z racji 800 złp., w których ciż małż. SS. całe cz. Strzałkowa w p. pyzdr. zast. (f. 34v) Grodzkie i ziemskie Gniezno Część 1 4609 (Nr. 60) 1582 Stanisł. Klonowski dóbr arcybp. kl. gnieźn prefekt, z I i Łukasz Jankowski z II kontr. dzierż. całych wsi: Rylewo, Chomiąża, Skarbienice należ. do sufrag. gn. obecnie wakującej (f. 234v) 2713 (Nr. 41) 1562 Maciej Jankowski daje zobow. Andrzejowi Żydowskiemu iż mu w 1. 000 grz. rezygnuje swoją 4-ą część we wsi Mn. Jankowo (f. 241) 2736 (Nr. 41) 1562 Marcin Jankowski daje zobow. Andrzejowi Zydowskiemu iż część dziedz. Mn. Jankowa p. gn. za 1. 000 grz. rezygnuje (f. 338v); Agn. Pioruska ż. zezn. 2304 (Nr. 37) 1558 Maciej Jankowski winien 40 grz. Febronii Cerekwickiej wd. po ol. Janie Buskowskim dz-u w Buskowie (f. 114v) 2133 (Nr. 36) 1557 Marcin Jankowski bratu rodz. Maciejowi J. winien 200 grz. (f. 212v) Grodzkie i ziemskie Gniezno Część 2 4353 (Nr. 335a) 1524 G. Andrzej Jaktorowski alias Jankowski, pisarz kcyń., i dziedzic 1/2 wsi Stolysyno, 1/2 tej wsi Andrzejowi Stolyskiemu za całą wś. Oleszno p. kcyń. wymienia z dopłatą 50 zł. (f. 87) 4254 (Nr. 335a) 1522 N. Stanisł. Jankowski rzekę Wełma w Jankowie Czerkiewnem i 3 tonie jez. Wielkim ib. p. gn. za 30 grz. Wojc. Modliszewskiemu wyd. (f. 65v) 5761 (Nr. 28) 1522 N. Stanisł. Jankowski całą cz. rz. Welna należ. do wsi Jankowo w p. gn. i cz. jez. w Jankowie, które to jez. posiada Agnieszka, wd. po ol. Janie J., obec. ż. Wojc. Cielmowskiego, sprzed. na wyd. za 30 grz. Wojciechowi Modliszewskiemu, dz-owi w Modliszewie (f. 44v) 4236 (Nr. 335a) 1521/1522 N. Stanisł. Jankowski część rz. Wełmy we wsi Jankowo od dawna będącej, z częścią jez. w Jankowie p. gn., którą posiada Agnieszka, wd. po ol. Janie Jankowskim, obec. ż. N. Wojc. Czielmowskiego, ob. gn., za 30 grz. N. Winc. Slomowskiemu wyd. (f. 61) 4214 (nr. 335a) 1520 N. Stanisł. Jankowski na 1/2 cz-i we wsi W. i M. Jankowo p. gn. zap. 100 grz. pos. i t. w. ż. N. Dorocie, c. N. Janusza Jarkuszewskiego zw. Nyczek (f. 56) 5468 (Nr. 19) 1509 N. Jan Jankowski zobow. się ż. swej Agnieszce oprawić 100 grz. pos. i t. w., na 1/2 połowy wsi Jankowo W. i Jankowo M. w p. gnieźn. (f. 78v) 5495 (Nr. 19) 1509 N. Jan Jankowski winien N. Ulrychowi Helthowi ob. i rajcy gn. 26 grz. i zobow. się H-owi wyderk. 2 ł. os. w Janbowie Mn. (f. 103v) 397 (Nr. 24) 1504 N. Jan Jankowski intromit. do 1/2 oprawy wyderk. przez N. Annę Kruchowską, wdowę po ol. N. Jakubie Kruchowskim w s. 75 grz. na 1/2 Kruchowa i G... bowa w p. gn., tj. na 1/2 połów tych wsi (f. 260v) 2406 (Nr. 22) 1489 N. Mich. Jankowski tenut. w Langiewnikach, ręczy Andrzejowi Chawesczkiemu za Małgorzatę, ż. swoją, iż pos. opr. na wsi Modrzewie skas. (f. 139) And. Chawłodzki, dziedzic wsi Modrzewie zap. dług 50 grz. GD. Mac. Grodzińskiemu (f. 139v) Mac. Gr. klan bydg. (f. 139v) Grodzkie i ziemskie Kalisz Inskrypcje XVII/XVIII wiek 7770 (Nr. 224) 1784 Fabjan Płoski w im. sw. i żony Krystyny Malanowskiej i syna Piotra Pł. z I i Józef Jankowski z II kwit. się ze spr. sąd. o gwałty (f. 239) 2598 (Nr. 146) 1690 Marcjan Jankowski burgr. gr. sier. i Katarzyna Wężykowna małż. (p. 27) Grodzkie i ziemskie Kcynia 2088 (Nr. 131) 1667 Marjanna Mycielska, wd. po ol. Wojc. Belęckim z synem Chryzostomem B. z I i Krzysztof Jankowski z II kontr. (f. 2) 1815 (Nr. 129) 1646 Paweł Jankowski, s. o. Stan. J. uwalnia uczc. prac. Grzegorza Gronlewica, s. o. prac. Pawła Grd. rybaka i poddanego swego z Witkowa, z prac. ol. Katarzyny zrodz., podd. z Witkowa z ż. Anną i dziećmi, uwalnia (f. 136v) 1684 (Nr. 127) 1622 Adam Jankowski Walentynowi Stojanowskiemu zap. posag za córkę sowją Ewą, jego ż. przyszłą, 700 zł. (f. 644) 1105 (Nr. 123) 1598 Adam Jankowski, s. o. Jana J. z pow. chełmsk., daje zobow. Maciejowi Radwanowskiemu, s. o. Mikoł. R. iż po podjęciu 300 zł. przez Mikołaja Radw. córce swej Zofji R., siostrze rodz. Macieja R., a ż. przyszłej Adama J. (narówni z innymi córkami tj. Katarzyną, Zuzanną i Jadwigą, każdej po 300) w pos. zapis., to jej na swych dobrach oprawi w s. 600 zł. (f. 191v) on jej żonie zap. 600 zł. pos. (f. 211) Grodzkie i ziemskie Kcynia 899 (Nr. 121) 1593 Maciej Jankowski, ol. Wojc. J. br. rodz. i spadkob. (f. 287) Grodzkie i ziemskie Konin 15958 (Nr. 84) 1791 G. Jakub Jankowski, s. o. Anton. z Marjanny Sławińskiej plent JM. Stefana Leszczyc Zielonackiego podkomorzego kalisk., kaw. sw. Stanisł. (f. 251). Z. dziedzic klucza Sławskiego (ib.) 15979 (Nr. 84) 1791 G. Jakub Zuk Jankowski, s. o. Anton. Z. J. z Marjanny Sławińskiej, c. o. Jana Sł. i Apolonii z Przybysławskich (f. 287) 15985 (Nr. 84) 1791 G. Jakub Zuk Jankowski, s. o. Ant. z Marjanny Sławińskiej z I i Felicyta Modzelewska, c. o. Antoniego i Krystyny Krzesińskiej z II małż. dożyw. (f. 298) 15842 (Nr. 84) 1788 G. Antoni Jankowski, ekonom stwa koniń., Józef Ziemiański, tenut. wsi Rudzica (f. 88v) 15676 (Nr. 83) 1786 G. Jakub Jankowski, s. o. Antoniego J. z Marjanny Sławińskiej c. o. Jana i Apolonii Przybysławskiej, z I i Urszula Głoskowska, c. o. Jakuba Gł. i Kat. z Miedzianowskich, z II małż. dożyw. (f. 227v) 15680 (Nr. 83) 1786 M. Tomasz Lisiecki pus. Kowalewka 12-letni pos. z I i M. Jakub Jankowski z II kontr. poddzierż. tych dóbr na l. 6 po 800 złp. rocz. (f. 231) Dziedzic Stefan Zielonacki, podkom. kaliski. Dat. Sławsko 1784. 29/IX 14366 (Nr. 78) 1754 G. Szymon Kublicki w im. sw. i ż. Marjanny Cybulskiej z I i Ludwik Jankowski z II kwit. się (p. 851) 12916 (Nr. 76) 1725 G. Franciszek Jankowski, s. o. Floriana J., (f. 65v) Stanisł. Grzybowski, ol. Kat. Błaszkowskiej, 2-o v. mąż., z jej dożyw. od ol. 1-go męża Wojciecha Bł. wobec sobie przez Elżbietę Bł. jej córkę z 1-go męża, dziedziczkę po ojcu części w Szetlewie danej satysfakcji, jej ceduje (f. 66) 12720 (Nr. 75) 1721 G. Wawrzyniec Jankowski i Marianna Fonanna (?) małż. z I i Wład. Borzęcki, s. o. Jana z II kontr. sprzed. wójt. wsi Dębno w stwie kol. s. v. 1. 100 złp. (f. 294v) 12512 (Nr. 73) 1717 G. Jan Jankowski, w im. sw. i Macieja, Leona, Andrzeja i Piotra, Katarzyny panny, J-ch, ol. Kaz. J. z ol. Jadwigi Pęgowskiej, dzieci, ol. zaś Wojciecha J. obok siebie spadkobierców, bci i siostry m. s. rodz., oraz Przemysława J. stryja swego, prawa do spadku po ol. Wojc. J-im przelewa na Kadzidłowską podkomorzynę inowrocł. (f. 494) 11819 (Nr. 70) 1699 G. Jan-Kaz. Gorzyński, dz. Słuszkowa (f. 457) G. Wojc. Jankowski i Kat. Bojanowska, małż. wsi Belewo zast. pos-y (f. 458v) 5567 (Nr. 28 I. i Rel. Kon. 28) 1598 N. Jakub Jankowski kwit. Wacława Karasia Jaroszewskiego i Jana Zgrzebnika Jaroszewskiego, s. Andrzeja Z. J. z ran (f. 712v), Jan i Wacław Karasiowie, bcia rodz. JJ. (f. 714) 4900 (Nr. 23 I. i Rel. Kon. 23) 1589 N. N. Marcin Jankowski i Helena Gurowska małż., pw Annie Wydzierzewskiej, s. Strzałkowskiej, ol. Stanisława Strzałk. Sapały wdowie, oraz Wawrzyńcowi i Stanisł. Strzałkowskim, ss. o Stanisł. S. (f. 344v) 4814 (Nr. 23 I. i Rel. Kon. 23) 1588 N. Marcin Jankowski i Helena Gurowska małż. pw Annie Wydzierzewskiej, wdowie po Stanisławie Strzałkowskim Sapała, oraz Wawrzyńcowi i Stanisł. Strzałkowskim, ss. o Stan. i ich opp. (f. 175). Andrzej Wydz., s. o. Jana W. (f. 175) Grodzkie i ziemskie Kościan Inskrypcje 7907 (Nr. 305) 1666 Marjan Jankowski w im. sw. oraz Piotra i Jana JJ. braci swych rodz., kwit. uczc. Walentyna Siedleckiego ze wsi Zostrasnej (f. 310v) Grodzkie i ziemskie Poznań Inskrypcje XVI wiek Część 2 4531 (Nr. 955) 1591 Mikołaj Jankowski, Zofji i Dorocie Witakowskim, córkom ol. Piotra Witak., zobow. się po +-ci żony swej Doroty Urbanowskiej, płacić każdej z nich po 10 zł. pensji (f. 532) 1686 (Nr. 904) 1562 Maciej Jankowski, 4-ą część M. Jankowa za 1. 000 grz. sprzedaje Andrzejowi Zydowskiemu (f. 304v) 1741 (Nr. 904) 1562 Marcin Jankowski, Andrzejowi Zydowskiemu, część dziedz. W. Jankowa p. gn., za 1. 000 grz. sprzedaje (f. 463v), a Z. Jankowskiemu sprzedał za 1. 000 grz. młyn wodny w Jankowie Kościelnym (f. 464) 1354 (Nr. 903) 1561 G. And. Jankowski winien N. Janowi Rossnowskiemu, s. Macieja, słudze swemu, 200 grz. (f. 598) Grodzkie i ziemskie Poznań Inskrypcje XVI wiek Część 2 7785 (Nr. 902) 1560 Łukasz Jankowski Winc. Buszewskiemu 1/2 Wierzchaczewa p. pozn. za 5. 500 zł. sprzed. (f. 86). Anna z Ostroroga ż. zezn. (f. 87) 7926 (Nr 902) 1560 And. Jankowski Januszowi Przecławskiemu Boruchowo i Dambrowka w p. pozn. za 5. 000 zł. wyd. (f. 497v) 7388 (Nr. 898) 1557 Łukasz Jankowski Piotrowi Glinickiemu 1/2 wsi Krzestkowice w p. pozn. wolną od opr. ż. Anny z Ostroroga za 1. 200 zł. wyd. (f. 854) 7122 (Nr. 897) 1556 Łukasz Jankowski s. Jaktorowski i Anna z Ostroroga małż., ona w tow. br. rodz. Jakuba z O., kas. dożywocie (f. 92v) 7192 (Nr. 897) 1556 Tomasz Klunowski, s. o. Macieja Kl., w tow. stryjów rodz. Jana i Marcina Kl., kwit. z 600 zł. Andrzeja Zydowskiego (f. 534v). Ol. Mac. Kl. s. Jankowski (f. 536). Marcin Kl. Tomaszowi Kl. nepotowi z br. rodz. winien 321 zł. (f. 536v) 7223 (Nr. 897) 1556 And. Jankowski Andrzejowi Zlowoczkiemu, wś. Boruchowo os. w p. pozn. za 1. 800 zł. wyd. (f. 762v) 7241 (Nr. 897) 1556 Łukasz Jankowski Tomaszowi Wierzchaczewskiemu 1/2 wsi Wierzchaczewo w p. pozn. za 1. 000 zł. wyd. (f. 897) 6641 (Nr. 895) 1554 Kasper, Jan i Stanisław Dziewierzewscy, ss. o. Kaspra Dz. oraz Łukasz Jankowski i Anna Karcziczka opp. ich, pw. Piotrowi Czmachowskiemu (f. 93v) 6505 (Nr. 894) 1553 Łuk. Jankowski wykon. test. ol. Kaspra Dziewierzewskiego i opp. dzieci jego tj. Kaspra, Jana i Stanisława Dz. kwit. Jana Milińskiego z 200 grz. (f. 778v) 5717 (Nr. 890) 1550 Łukasz Jankowski w im. sw. i ż. Anny z Ostroroga; Jadwiga z Łaska, wd. po ol. Stanisł. z Kutna wdzie rawskim, i Jerzy z Kutna syn jej (f. 36) 5820 (Nr. 888) 1549 And. Jankowski stryjowi rodz. Sebastjanowi Jaktorowskiemu winien 317 zł. (f. 108v) Grodzkie i ziemskie Poznań Inskrypcje XVII wiek 3997 (Nr. 1004) 1620 N. Jan Jankowski, s. o. Marcina J., kwit. Wojc. Bądkowskiego ze spr. o nieuczynienie sprawiedliw. z poddanych wsi Mrowiniec, o poranienie poddanych ze wsi Ujzidie (??) p. kc. (f. 75) 470 (Nr. 968) 1598 N. Jan Jankowski, ol. Marcina J. syn i spadkobieca, w im. sw. i Jana J., s. Mikołaja J., nepota swego, s. 100 złp., w której Marcin Gurowski Marcinowi J., 3 płosy roli we wsi Gurowo Kośc. p. gn. zastawił, ced. Janowi G-mu, s. Marcina (f. 1077v) Grodzkie i ziemskie Poznań Inskrypcje XVII/XVIII wiek 11068 (Nr. 1294) 1749 Maciej Kaz. Płaczkowski curatus jankowski, prebendarz kość. brodnickiego, s. o. Wincentego Pł. z ol. Reiny Lubońskiej, w im. sw. i żony Katarzyny wdowy po Macieju Koszutskim, 2-o v. żony Bartłomieja Stempczyskiego, Teresy wd. po Janie Sczypierskim Anny wd. po Stefanie Nieciewiczu, obec. 2-o v. żony Krzesińskiego sióstr swych rodz. s. 1. 500 złp. przez ol. Piotra Żegockiego starostę kość. ("1759") 1659 (?) ol. Franciszkowi Płaczk. zapis. a przez ol. Franc. Pł., s. ol. Sebastjana P. 1666 na osobę ol. Marcina Pł., ol. Jana Pł. brata rodz., potem proboszcza radliń. sced., ceduje Bartłomiejowi Stęmpczyńskiemu (f. 166) Grodzkie i ziemskie Poznań Rezygnacje XV wiek Część 1 2932 (Nr. 1383) 1497 N. Wincenty Jankowski na 1/2 części w obu Jankowach W. i Małym, zap. 100 zł. w. pos. i t. w., ż. Annie, c. N. Marszewskiego (f. 147) 2001 (Nr. 1383) 1493 G. Grzegorz Jankowski na wsiach Jankowice, Psarskie i Dambrowa, w p. pozn., zap. 500 zł. w. pos. i t. w. ż. GD. Jadwidze, c. G. Andrzeja Wylkowskiego (f. 3v) 6697 (Nr. 1387) 1489 N. Piotr Jankowski na sumie, którą ma na wsi Runowo i Woyaczewo w p. pozn. zap. 100 zł. węg. pos. i t. w. żonie N. Dorocie (f. 110) Grodzkie i ziemskie Poznań Rezygnacje XV wiek Część 2 220 (Nr. 23 zs) 1493 N. Jan Jankowski, op. panny Katarzyny, c. ol. Bieniaka Zajączkowskiego z Zajączkowa, patrona kość. ib. (f. 102) Grodzkie i ziemskie Poznań Rezygnacje XVI wiek 16481 (Nr. 1404) 1603 G. Maciej Słupski c. łan roli zw. Jankowski we wsi Słupia Mała daruje neposowi sw., n. Wacławowi S., s. ol. n. Waclawa S. (f. 822) 16503 (Nr. 1404) 1603 N. Wacław Słupski, s. ol. n. Waclawa S., c. łan roli zw. Jankowski we wsi Słupia Mała w pow. pyzdr. daruje stryjowi sw., g. Maciejowi S. (f. 846v) Grodzkie i ziemskie Poznań Rezygnacje XVI wiek 13395 (Nr. 1400) 1591 N. Mikołaj Jankowski, s. Marcina J. z p. gn., i Dorota Urbanowska, c. o. Marcina U., małż. dożyw. (f. 655v) 12110 (Nr.1399) 1583 N. Marcin Jankowski całe cz. dziedz. wsi Jankowo W. kościelne p. gn. za 2.000 zł. G. Mateuszowi Węgierskiemu, burgr. zs. gn. (f. 57v) 9958 (Nr. 1397) 1565 G. Andrzej Jankowski s. Jaktorowski, m. Goraj i wsie: całe Malinic i 1/2 1/2 wsi: Branow, Chrzanow, Lada, z. i wsie: Bochotnicza, Stok, Wirzchanow, p. lubel. sobie przez M. Stanisł. hr. z Górki stę kol., wiecz. dane, Górce z powrotem daje (f. 433a v) 9959 (Nr. 1397) 1565 G. Andrzej Jankowski całe wsie: Lusówko i N. Czeracz p. pozn. za 7.000 złp. Feliksowi Jaktorowskiemu, bratu stryj.-rodz. sprzed. (f. 434a) 9333 (Nr. 1397) 1562 N. Maciej Jankowski 4-ą cz. wsi Jankowo za 1.000 grz. N. Andrzejowi Zydowskiemu sprzed. (f. 143) 9350 (Nr. 1397) 1562 N. Marcin Jankowski całą cz. dziedz. wsi M. Jankowo p. gn. za 1.000 grz. sprzed. N. And. Zydowskiemu (f. 151v) a And. Z. całą cz. mł. wod. w Kość. Jankowo p. gn. za 1.000 grz. sprzed. J-mu (f. 151v) 9112 (Nr. 1397) 1561 G. Łukasz Jankowski z Jaktorowa, dz. w Psarskim i Anna z Ostroroga małż. dożyw. (f. 17) 8893 (Nr. 1396) 1560 G. Łuk. Jankowski 1/2 wsi Wirzchaczewo p. gn. za 5.500 zł. sprzed. Wincentemu Bussewskiemu (f. 796v) 9021 (Nr. 1396) 1560 G.Andrzej Jankowski całe wsie Boruchowo i Dambrówka p. pozn. za 5.000 zł. G. Januszowi Przecławskiemu wyd. (f. 859) 8445 (Nr. 1396) 1557 G. Łukasz Jankowski 1/2 wsi Krzestkowice p. pozn. wol. od opr. żony G. Anny z Ostroroga, za 1. 200 zł. wyd. N. Piotrowi Glinieckiemu (f. 473v) 8265 (Nr. 1396) 1556 G. Andrzej Jankowski całą wś. Boruchowo os. p. pozn. N. Andrzejowi Złowodzkiemu wyd. (f. 383v) 8281 (Nr. 1396) 1556 G. Łukasz Jankowski 1/2 wsi Wierzchaczewo p. pozn. za 1. 000 zł. Tom. Wierzchaczewskiemu wyd. (f. 392) 7663 (Nr. 1396) 1553 N. Maciej Jankowski na 1/2 swych cz. wsi W. i M. Jankowo p. gn. zap. pos. 250 zł. i t. w. ż. Zofii Bozejewskiej, c. Stanisł. B. (f. 112) 3029 (Nr. 1395) 1547 G. Łuk. Jankowski całe cz. wsi Młodawsko p. pozn. Janowi Wielżyńskiemu seniorowi wiecz. rez. (f. 382) 2762 (Nr. 1395) 1545 G. Andrzej Jankowski całą wś. Młyniewo p. kośc. za 4.000 zł. G. Stanisławowi Ostrorogowi sprzed. (f. 232) 2526 (Nr. 1395) 1544 G. Andrzej Jankowski, na 1/2 wsi Jankowicze, Czeracz oba, Buninko, Lyschowko, Boruchowo, Dambrowka, Mlyniewo w p. pozn. zap. pos. 2. 500 zł. i t. w. ż. Annie, c. G. Mac. Thuczenskiego (f. 127) 1100 (Nr. 1394) 1542 G. Łukasz Jankowski, podwojewodzi pozn., na całych wsiach Psarskie, Lubossina, Koźle pow. pozn. zap. cz. rocz. 49 zł. bpowi włocł. Górce lub kolegium mans. przez niego eryg. lub na inny użytek za 980 zł. wyd. (f. 493) 1237 (Nr. 1394) 1542 G. And. Jankowski całą wś. Lussówko p. pozn. za 1. 000 zł. N. Jadwidze Tarnowskiej, wd. po Zygmuncie Korzbok Witkowskim sprzedaje (f. 554) na wyd. 951 (Nr. 1394) 1541 N. Kat. Jankowska, ż. Mac. Klunowskiego, i Kasper Jankowski, brat z siostrą rodzeni, w tow. Jana Wydzierzewskiego stryja i Wojc. Bojenskiego zw. Lysscz, wuja, całe połowy części wsi W. i M. Jankowo p. gn. i 1/2 dworu i inwent., które Jan Pawłowski, ojciec ich od ol. Anny Jank. matki ich na wyd. otrzymał, w 200 zł., Maciejowi Klunowskiemu mężowi i genero za 200 zł. wyd. (f. 426v) 1078 (Nr. 1394) 1541 N. Kasper Jankowski, s. o. Jarosza Kowalskiego, całe cz-i dziedz. dóbr ojcz. i macierz. w W. i M. Jankowie p. gn. za 600 grz. N. Winc. Popowskiemu sprzed. (f. 483v) Grodzkie i ziemskie Poznań Rezygnacje XVI wiek 1450 (Nr. 786) 1509 N. Jan Jankowski na 1/2 cz. cz. wsi W. i M. Jankowo p. gn. zap. 100 grz. pos. i t. w. ż. Agnieszce (p. 98) Grodzkie i ziemskie Poznań Rezygnacje XVII wiek Część 1 7157 (Nr. 1409) 1615 Andrz. Gorzeński, s. o. Mac., pustkę zw. Jankowski we wsi W. Pozarowo p. pozn. sprzed. za 700 złp. bratu rodz. Melchjorowi G. (f. 597) Grodzkie i ziemskie Poznań Ziemskie, XV wiek 9356 (Nr 11 gr. 1388) 1493 G. Grzegorz Jankowski na wsiach Jankowice, Psarskie i Dambrowa p. pozn. zap. 500 zł. w. posagu i t. w. żonie swej G. Jadwidze, c. G. Andrzeja Wilkowskiego (f. 4v) Grodzkie i ziemskie Pyzdry Część 1 6768 (Nr. 157) 1715 Sebast. Jankowski, ol. Marcina J. burgrab. sieradz. z ol. Katarzyny Wężykówny syn, i ol. Franciszka J. brat rodz. i spadkob. z I i Stefan Bielicki pisarz gr. kościański, plent Macieja Radomickiego wdy inowrocł. GWP. z II, kwit. się ze sprawy o dezolację wsi Zalewska Wola w czasie posesji J-go (p. 78) 4365 * * (Nr. 151) 1654 Do Urzędu y Xiąg nieniejszych Grodzkich Powiatu Pyzdrskiego oblicznie przyszedszy ucciwy Marcin Jankowski z miasta Radomskiego i Mathiasz kucharz z Ostroroga rodowici na ten czas Jego Mci Pana Andrzeja z Wyszyny Grodzieckiego słudzy zdrowi będąc na ciele i na umyśle iaśnie i dobrowolnie zeznali isz oni względem znaczny dobroczynności sobie przez tegoż Jego Mci Pana Gr. pokazany, gdyż ciż zeznawający iadąc z Jey Mcią Panią Grodzicką do Poznania w Niedzielę blisko przeszłą i we wsi Slachcinie u robotnego Tomasza Icka nazwanego kmiecia i poddanego gospodą stanęwszy nie opatrznie ogniem w nocy świecąc stajnią wprzód, w który konie pańskie stały zapaleli, i wszystek dom tegoż kmiecia z oborami także Ratajewi i Zagrodnikowi domy dwa spaleli, w którym domu tegoż Icka Kąndy Jei Mć gospodą stała szkatuła z kilką tysięcy klejnoty szaty, konie i inne rzeczy zgorzały przez co do wielkich szkód Ich Mciow przywiedli i sobie na karanie znaczne zasłużeli temuż Jego Mci Panu Grodzieckiemu i potomkom Jego Mci czasy wiecznemi powzdają się i wszelakie usługi i robocizny Jego Mci i sucessorom jego oddawać będą powinni". śr. po D. Exandi (p. 75) 4846 (Nr. 174) 1554 Marcin Jankowski z p. gn., daje zobow. Mac. Pioruskiemu daje zobow. za Dorotę Jarkuszewską wd. po Stanisł. Jank., matkę swoją, i ż. oni oboje syn z matką uczynią oprawę Agnieszki P. ż. jego na części w obu Jankowicach (pod opr. matki, więc na jej opr) w p. gn. (f. 804v) Grodzkie i ziemskie Wałcz 355 (Nr. 24) 1606 N. Adam Jankowski w im. sw. i ż. Zofii Radwanowskiej pw Janowi Golczowi, sędziemu gr. wałec. (f. 1) 262 (Nr. 23) 1600 G. Jan Golcz de Brocz, sędzia surrogr. gr. wał., z I i Adam Jankowski z II kontr. z racji dzierż. wsi Indersdorph s. v. 150 złp. (f. 60v) Metrykalia Katolickie Część 1 383 (Biskupice k. Ostrowa) 1785.2/6. (Parczew) G. Józef Jankowski x G. Elżb. Zminikowska v. - G. Jan Guzowski, Wojc. Ospieszyński i in. 2542 (Czerwonawieś) 1784.19/7. (Cz.) IG. Maciej Rabczewski mł. x Marjanna z Ćwiklińskich Chłapowska wdowa -- J. Józef Malczewski sta dębski, D. Antoni Jankowski etc. 4588 (Gostyczyna) 1774.4/VIII. (G.) G. Michał Gliński x Gv. Antonina Lipska -- M. Ant. i Apolonja Korzydłowscy, X. Marcin Korzydłowski i Jan Kamieński, Wawrzyniec Jankowski 4770 (Janków) 1770.6/IX. (Orp.) Rozalja c. poprz. [M. Michała i Salomei Bogdańskich] M. Bogdańskich -- G. Ignacy Jankowski i G. Karolina Jankowska z Orp. 1260 (Ceradz Kościelny) 1714.0/10. + N. Jan Jankowski sługa z dw. Gaj 3244 (Golejewko) 1711.11/VI. bl. GD. Łukasza Łubonskiego podstarość. z Ostrobudek i Anny, Jan Antoni -- MD. Stan. Myrucki i MD. Teodora Grudzielska, Józef Łukasz -- ND. Jan Jankowski dzierż. wsi Goreczki; Nv. Kat Grudzielska z Chojna 1742 (Chodzież) 1706.22/12. (Chodz.) + G. Jerzy Jankowski żołnierz konny, po bitwie pod Kaliszem z Moskwą i Sasami wojsk Sapiehy 4936 (Jaraczewo) 1683.15/XII. Joanna, c. G. Jana Dunina i Barb. Grabskiej -- G. Adam Jankowski i klanowa rogozińska Metrykalia Katolickie Część 2 11467 (Rogoźno) 1799.17/5. (Ninino) poch. GD. Józef Jankowski pos. N. l. 61, + 15. hydropsi 10680 (Potulice) 1774.13/IV. (Brzezno) Anna Marjanna, c. Ludwika Żółtowskiego i Kat. z Bnińskich -- Józef Jankowski i Marjanna Lachowska 11027 (Rakoniewice) 1726.0/9. M. Karol Jan Jankowski x M. Urszula Szydłowska -- św. nieszl. 8068 (Morka) 1683.10/IV. + Kazim. Nob. Jankowski zachorował po pożarze domu i rzeczy swych Metrykalia Katolickie Część 2 11508 (Ruchocice) 1636.13/4. (Rataje) N. Jan Jankowski mł. x V. Zofja Radolińska -- MD. Tomasz Odoliński, Wojc. Zdanowski Metrykalia Katolickie Część 3 20272 (Palędzie Kościelne) 1763.1/I. (PK.) Marianna c. G. Marcina Skarzyńskiego i Marianny z Gawrońskich -- G. Magdalena Lisowska v. i G. Jankowski ekonom 17792 (Kłecko) 1741.14/II. G. Franc. Witkoski x Kat. Pawłowska (Pol. Wieś) -- G. Mierosławski, Jankowski 23702 (Węglewo) 1739.13/4. Hermenegild Wojciech, s. N. Karola Prokopa i Krystyny Zaydlicówny -- G. Tomasz Jankowski i NV. Marjanna Czamerówna 17205 (Kamieniec) 1729.28/VII. (Rękawczyn) G. Mac. Luberacki x V. Agn. z Bojanowskich -- G. Tom. L., Ant. Witonski Marc. Jankowski 19067 (Tuczno) 1683. (Leszcze) Helena Konst. c. N. Wojc. Mosczyńskiego i Justyny Sosnowskiej dz-ów L. -- N. Walenty Jankowski i N. Anna S. dzierż. T. 19113 (Tuczno) 1672. + N. Stanisław Jankowski miles 19026 (Tuczno) 1667.19/VI. (Łącko) Jan, s. N. Jana Żaboklickiego i Kat. Ulanowskiej -- G. Walenty Jankowski dzierż. T. i D. Anna Żernicka z Dąbrowy Metrykalia Katolickie Część 4 27699 (Kcynia) 1793.13/I. (Rozwarka sub Szczepice). N. Mich. Jankowski mł., l. ok. 56. x V. Marjanna Sliwińska -- ND. Tom. Sl. ojciec jej 25085 (Wysocko) 1785.2/7. (Parczew) G. Józef Jankowski x GV. Elżb. Zminikowska -- G. Jan Gurowski, Wojc. Ospieszyński 28575 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny) 1753.25/VIII. G. Maciej Jankowski x Apol. Masłowska -- sw. nieszl. 25693 (Zajączkowo) 1742.9/8. (Dw.Nojewo) Estera Marj., c. G. poprz. Sczanieckich[M. Franciszka z Łagowca Szczanieckiego i Ludwiki Łąckiej klanki krzywiń.] -- GG. Kaz. Jankowski i Róża Masłowska v., cerem.46. 25032 (Wysocko) 1639.10/1. N. Stanisław Jankowski x D. Anna wd. po ol. N. Gołebiowskim -- św. szlachta Metrykalia Katolickie Część 5 36314 (Jeżewo) 1814.12/VIII. (Wycisłów) Wawrzyniec Hipolit, s. MD. Walentego Karskiego i Katarz. Jankowskiej -- z wody -- M. D. Walenty Jankowski z ż. Marianną ze wsi Bruczkowo 34524 (Cerekwica) 1810.9/VIII. (Bruczkowo) G. Walentyn Karski mł., s. Józefa i Rozalji K. K. z Rogalina x Katarzyna Jankowska V., c. G. Walentyna J. pos. Br. i Marjanny Piaseckiej -- G. Rafał Objezierski z Koszkowa i Antoni Jankowski brat jej z Bruczkowa 36355 (Rusko) 1804.10/IV. (R.) GM. Michał Lipski mł. l. 26, dz. Lewkowa p. kalis. pos. d. szamberowskich p. pyzdr x GM. Józefa Zarembianka V. l. 22, z Ruska -- PG. Jan Z. ojciec jej, G. Marcin Węgierski z Siedmirogowa, G. Wojc. Jankowski pos. Strzydowka G. Kaz. Swinarski pos. pleb. w R. 35525 (Stary Gostyń) 1724.21/IV. (Dusina) + morte horrenda Stanisław Jankowski podstarości dusiński, od wypadku z bronią palną 35238 (D. Niepart) 1708.2/X. (Oczkowice) Jadwiga, c. GD. Tom. Dąmbrowskiego i Reginy z O. -- D. Jan Jankowski i GV. Agn. Grabska 35994 (Poznań - Św. Marcin) 1701. 16 wrzes. Marcin Nob. Czplicki, wdowiec x Nob. Anna Szuminska primo voto Krynoska. Św: Gen. Marcin Kędzierzynski, Stan. Bogucki, Marceli Jankowski, wszyscy Nob. 31103 (Poznań św. Maria Magdalena) 1664.22/7. Jakub, s. GD. Grudzieckiego i Urszuli -- GD. Kazim. Jankowski i G. Anna Strzałkowska Metrykalia Katolickie Część 6 45116 (Biezdrowo) 1856.4/6. (B.) N. Grzegorz-Bolesław Jankowski kupiec z Pozn., s. Jana Nep. z Pozn. i Marjanny Pomawskiej de Pomaski koło Pułt., nobiliusz, wd. l. 39 x N. Paulina-Izabella Wawrowska, 1-o v. Zantner c. N. Wojc. pos. Kłodziska i Marcj. Słodowicz, l. 32 -- D. Ignacy Matuszewski pos. B., Ant. Danysz pos. pleb. w Wronkach 36544 (Poznań - Św. Małgorzata) 1826.27/11. G. Stanisław Jankowski mł., l. 30 z Krotoszyna (s. wdowy Elib. J.) x Sł. Elib. Tarczyńska v., z m. Grodzisk l. 22 41489 (Margonin) 1764.15/11. (Szamocin) N. Tom. Zebroski x Katarzyna Bonikoska -- Ant. 0stroski Stanisł. Jankowski etc. 44598 (Łaszczyn) 1741.29/10. (Rawicz) D. Mikołaj Jankowski x Teresa Bobkowska Nobiles Metrykalia Katolickie Część 7 48077 (Doruchów) 1784.12/IX. (Zalesie) N. Andrzej Jankowski wd. x N. Urszula Korytkowska v. -- M. Mikołaj Orszkoski, Jakub Doruchowski Metrykalia Katolickie Część 8 54835 (Ostrów) 1863.19/IX. * (O.) ch. 20/X. Marja Jadwiga, c. Wojc. de Wawrowskiego i Klotyldy Kulczyńskiej, dr. fil. prof. gimn. -- G. Grzegorz Jankowski z Chwaliszewa i panna Franciszka W. 55395 (Zbąszyń) 1826.11/VI. + w Zb. X. Antoni Jankowski, prob. Zb., l. 76 m. bydrop., poch. 13 53481 (Niepart) 1813.19/XII. ch. ch. GD. Michał Jankowski ekon. z Chojna i GD. Joanna z Błeszyńskich Zawadzka kapitanowa w. pol. 53178 (Broniszewice) 1805.11/II. (Polskie) Wojciech, mł., s. G. Konstantego Kaczkowskiego i Magdaleny Witonówny, z par. Kretków x panna Katarzyna c. G. Kaz. Arciszewskiego i Marjanny Mąkoskiej -- G. Jan Jankowski i G. Karol Zdański (?) 54608 (Lutogniew) 1775.15/V. (Lut.), ch. ch. N. Ignacy Jankowski mł. z Zdun i NV. Wiktorja Kurowska z Lut. -- 3/VII. N. Wiktorja K. administratorowa z Lut. - 27/X. ch. N. Jan Krzymieński pisarz dworu Lut. 52849 (Września) 1768.21/IX. (Gutowo W.) Antoni Jankowski mł. x GV. Marjanna Kowalska G. Piotr Moczarski i mieszcz. 55469 (Zduny) 1768.8/XII. G. Jan Jankowski (z czegoś tam poprawione nieco później) x G. Brygida Gorska v., w służbie księżny Sułkowskiej starościny odolan. -- M. Michał Gądkiewicz skarb. inowrocł. i M. Stanisł. Sadowski plent ks. S-go sty odol. [zwirogr.] 52796 (Września) 1767.20/IX. (Gutowo W.) ch. ch. G. Antoni Jankowski na służbie we dw. w G-ch, G. Domicella Grudziecka, miesz. w G-ch Metrykalia Katolickie Część 9 59849 (Lenartowice - dupl. WAPP i oryg. księga chrztów 1873) 1821.4/7. (L.) + Jan Jankowski, l. 40, stanu szlach. febris. 58024 (Stary Gostyń) 1814.3/8. (Daleszyn) GD. Antoni Jankowski mł. ze Strzyżewka (s. G. Walentego iMarjanny z Piaseckich) x GD. Zofja Mieczkowska (c. G. Franc. M-go i Józefy de Joneman) z Daleszyna on 28, ona 22 -- GD. Walenty Karski de Wycisław i Antoni Joneman z Czachorowa 60463 (Krzywiń) 1783.26/11. (K.) G. Stanisław Rozbicki mł. ek. z Kuszkowa (?) x G. Weronika Narwanska (?) - G. Ant. Jankowski ek. z Czerw. wsi, Karol Snowadzki ek. z Lubinia etc. 57258 (Kobylagóra) 1755.10/8. (K. G.) N. Tom. Jankowski x Konst. Sosnicka wd.-- MD. Franc. Odrowąż Karśnicki i ND. Jan Michalski Jednostka aktowa: 35/787/0/8/910 Scans: 0Jankowski Julian1949-1951 Personenregister Jankowski Julian Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/787/0/8/911 Scans: 0Jankowska Małgorzata1952-1952 Personenregister Jankowska Małgorzata Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/787/0/8/912 Scans: 0Jankowski Tadeusz1951-1953 Personenregister Jankowski Tadeusz Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/787/0/8/914 Scans: 0Jankowski Zdzisław1949-1949 Personenregister Jankowski Zdzisław Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/787/0/8/915 Scans: 0Jankowska Halina1950-1953 Personenregister Jankowska Halina Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/787/0/8/916 Scans: 0Jankowski Stefan1949-1949 Personenregister Jankowski Stefan Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/774/0/1/458 Scans: 0Jankowskiej Jadwigi[1941-1943] 1944-1944 Personenregister Jankowska Jadwiga Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/787/0/8/913 Scans: 0Jankowska Wiesława1948-1949 Personenregister Jankowska Wiesława Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/774/0/1/459 Scans: 0Jankowska Zofia Maria[1943] 1944-1944 Personenregister Jankowska Zofia Maria Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/730/0/3/608 Scans: 0Jankowska Maria1944-1944 Personenregister Jankowska Maria Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/730/0/3/609 Scans: 0Jankowska Zofia1944-1944 Personenregister Jankowska Zofia Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/444/0/2/344 Scans: 0Sprawy z wniosku Jankowskiego Stanisława1933-1933 Personenregister Jankowski Stanisław Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/728/0/15/743 Scans: 0Akta personalne Jankowskiego Stanisława1947-1947 Personenregister Jankowski Stanisław Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/444/0/2/1988 Scans: 0Sprawy z wniosku Michała i Marianny Jankowskich1938-1938 Personenregister Jankowska Marianna; Jankowski Michał Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/842/0/2/162 Scans: 0Jankowski Tadeusz1949-1950 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/403/0/1.1/673 Scans: 0Jankowska Maria1933-1934 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/403/0/1.1/674 Scans: 0Jankowska Marianna1927-1929 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/403/0/1.1/679 Scans: 0Jankowski Konrad1919-1939 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/403/0/1.1/680 Scans: 0Jankowski Karol1929-1934 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/474/0/19.3/14535 Scans: 786Jankowski (żonaci)b.d. Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/3/539 Scans: 0Jankowski Florian1941-1944 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/5.16/5304 Scans: 0Jankowska, Posen1941 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/10/1094 Scans: 0Jankowska Salomea Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 92/178/0/3/85 Scans: 0Jankowski Wladislaus1878-1914 Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie Jednostka aktowa: 92/183/0/3/226 Scans: 0Jankowski Xawer1886-1909 Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie Jednostka aktowa: 92/336/0/3/183 Scans: 0Jankowska Zofia1934-1935 Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie Jednostka aktowa: 35/403/0/1.1/677 Scans: 0Jankowski Jan1936 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/759/0/5.16/5305 Scans: 0Theodor Jankowski, Posen1942-1944 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/403/0/7.2.8/612 Scans: 0Akta osobowe - Jankowska Maria - lekarz1920-1935 Bemerkungen 2 fotografie M. Jankowskiej Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/403/0/1.1/676 Scans: 0Jankowski Feliks1928-1929 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/403/0/1.1/678 Scans: 0Jankowski Julian1938-1939 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/403/0/1.1/681 Scans: 0Jankowski Władysław1939 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/1420/0/1.2/394 Scans: 0Jankowski Z. Żar1966 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/116/0/3.1/587 Scans: 0Jankowski Witalis s. Mikołaja, referent RGL1889-1898 Personenregister Jankowski Witalis s. Mikołaja, referent RGL Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/920/0/10/1099 Scans: 0Jankowski Zbigniew, syn Marcina Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/474/0/28/1043 Scans: 0Jankowski Zbigniew, praktykant1934-1937 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/729/0/1.11/20 Scans: 0Jankowski J., Poznań1932-1936 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/403/0/1.1/675 Scans: 0Jankowski Czesław1924-1926 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/759/0/5.23/12876 Scans: 0Drogerie - A. Jankowski, Dietfurt1941-1943 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/5.19/9169 Scans: 0Jankowski Marta - Kolonialwaren, Hohensalza1941-1943 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/10/1098 Scans: 0Jankowski Tadeusz, syn Władysława Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/474/0/19.3/14537 Scans: 1082Jankowski (samotne kobiety)b.d. Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/474/0/28/1035 Scans: 0Jankowski Ludomir, goniec1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/116/0/3.1/585 Scans: 0Jankowski Feliks s. Andrzeja, kasjer m. Łęczna1907-1914 Personenregister Jankowski Feliks s. Andrzeja, kasjer m. Łęczna Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 10/14/0/5/7390 Scans: 0Karty meldunkowe: Janke - Jankowski Dorothea Archiwum Państwowe w Gdańsk Jednostka aktowa: 53/759/0/5.19/9691 Scans: 0Jankowski Stanislawa - Lebensmittelgeschäft, Lissa1941-1944 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/10/1095 Scans: 0Jankowska Salomea, córka Władysława Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/10/1097 Scans: 0Jankowski Franciszek, syn Jana Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/6/4177 Scans: 0Jankowski A. Janczewy powiat Koło1927-1937 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/751/0/-/134 Scans: 0Waschanstalt Kartmann. Kartmann i Jankowski pralnia parowa1913-1919 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/474/0/28/1037 Scans: 0Jankowski Modest, kasjer1923-1926 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/2/236 Scans: 0Jankowski J., Macew, powiat Jarocin1930-1936 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/4.10/1429 Scans: 0Freigabeantrag - K. Jankowska, Krotoschin1943 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/2/1268 Scans: 0Jankowski J. Dzielice powiat Krotoszyn1930-1940 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/10/5572 Scans: 0Jankowski B. Nakło powiat Wyrzysk1925-1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/5.18/7803 Scans: 0Jankowski Sylwester - Fabrikation "Rubirit", Posen1940-1944 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 10/14/0/5/7391 Scans: 0Karty meldunkowe: Jankowski Eduard - Jankowski Oskar Archiwum Państwowe w Gdańsk Jednostka aktowa: 53/920/0/10/1093 Scans: 0Jankowska Krystyna, córka Kazimierza Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/10/1100 Scans: 0Jankowski Zenon, syn Władysława Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/474/0/28/1034 Scans: 0Jankowski Józef, inkasent1932-1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/474/0/28/1040 Scans: 0Jankowski Stefan, pomoc biurowa1930-1931 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/474/0/28/1041 Scans: 0Jankowski Walerian, asystent m.1922-1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/474/0/28/1042 Scans: 0Jankowski Władysław, wywiadowca1935-1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/5.26/13827 Scans: 0/Handel obuwiem - R. Jankowska, Inowrocław/1940-1944 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/5.26/14085 Scans: 0Drogerie - M. Jankowska, Dietfurt /Żnin/1941-1943 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/2/1956 Scans: 0Jankowski J. Świnków powiat Krotoszyn1928-1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/294/0/2.10/3950 Scans: 0A. betr. Spionage Edmund Jankowski1909-1910 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 10/14/0/5/7392 Scans: 0Karty meldunkowe: Jankowski Paul - Jansson Archiwum Państwowe w Gdańsk Jednostka aktowa: 53/920/0/10/1096 Scans: 0Jankowski Bolesław, syn Józefa Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/403/0/1.1/2490 Scans: 0Jankowska Hipolita, pensja wdowia1922-1928 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/474/0/28/1033 Scans: 0Jankowski Henryk, technik1935-1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/474/0/28/1039 Scans: 0Jankowski Stanisław, strażak1919-1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/2/1536 Scans: 0Jankowski W. i M. Maciejew powiat Krotoszyn1930-1935 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/2/1863 Scans: 0Jankowski Fr. Smoszew powiat Krotoszyn1930-1936 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/474/0/19.3/14536 Scans: 853Jankowski (wdowy i samotni mężczyźni)b.d. Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/6/4330 Scans: 0Jankowska M. Oporówko powiat Leszno1929-1937 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 92/256/0/10/1070 Scans: 0Jankowski Cyryl - Kierownik Referatu Komunikacyjnego[1949] 1950-1953 Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie Jednostka aktowa: 35/116/0/3.1/584 Scans: 0Jankowski Feliks s. Andrzeja, sekretarz Mag. M. Łęczna1895-1897 Personenregister Jankowski Feliks s. Andrzeja, sekretarz Mag. M. Łęczna Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/735/0/2/1665 Scans: 0Jankowski A. Orpiszew powiat Krotoszyn1930-1937 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/2/1666 Scans: 0Jankowski J. Orpiszew powiat Krotoszyn1930-1935 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/712/0/1.8/208 Scans: 0L. Jankowski - Poznań1938-1942 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/712/0/1.8/209 Scans: 0L. Jankowski - Poznań1938-1951 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/756/0/2.50/510 Scans: 0Jankowski Seweryn, Barcin1919 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/474/0/28/1032 Scans: 0Jankowski Czesław, pomoc biurowa1929 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/474/0/28/1036 Scans: 0Jankowski Mieczysław, pomoc biurowa1926 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/4.2/5203 Scans: 0Jankowski W. Dębowo powiat Wyrzysk1935-1938 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/4.3/5321 Scans: 0Jankowska A. Kraczki powiat Wyrzysk1928-1933 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/918/0/9/1463 Scans: 0Przyznanie nieruchomości w Poznaniu Halinie Jankowskiej1945-1948 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/474/0/28/1031 Scans: 0Jankowski Bernard, emeryt wożny1920-1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/474/0/28/1038 Scans: 0Jankowski Stanisław, pomoc biurowa1936-1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/474/0/28/1046 Scans: 0Jankowska Maria, wdowa po ogrodniku1937-1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/474/0/28/1047 Scans: 0Jankowska Mieczysława, pomoc biurowa1927-1930 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/443/0/-/3628 Scans: 0Akta w sprawie J. Kamińskiego p-ko M. Jankowskiej o 300 zł1939-1939 Personenregister Jankowska M.; Kamiński J. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/735/0/2/1535 Scans: 0Jankowski Fr. i A. Maciejew powiat Krotoszyn1930-1937 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/4.4/5202 Scans: 0Jankowski W. Dębowo powiat Wyrzysk1935-1938 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/6/4504 Scans: 0Jankowski Fr. Błociszewo powiat Śrem1928-1938 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/5.19/10401 Scans: 0Baumschule - Josef Jankowski, Moschin, Kreis Schrimm1943-1944 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/5.19/9293 Scans: 0Jankowski Anna - Zuckerwaren, Pleschen, Kreis Jarotschin1941-1944 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/4713/0/-/213 Scans: 0Jankowski Władysław, Lutom c/a Krzysztofek Ignacy1933 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/677/0/-/212 Scans: 0Złotniki, powiat Poznań - Jankowski Ignacy1922-1931 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/4.22/3396 Scans: 0Sozialversicherungsanstalt - Ostrowo, Betr. K. Jankowski, Jarotschin1941-1942 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/726/0/1.8/90 Scans: 0Jankowska M. - Poznań [akta kredytowe]1938-1939 [1950] Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/5.20/10731 Scans: 0Poln. Schlosserei - Jankowski Hieronim, Exin, Kreis Altburgund1942-1944 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/4.23/3934 Scans: 0Objekt: Jankowski, Posen, Käufer: Heinze1942-1944 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/5.23/12948 Scans: 0Drogerie - Cz. Jankowski, Kruschwitz, Kreis Hohensalza1940-1944 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/4728/0/3/58 Scans: 0Jankowski Leon i Katarzyna - Chojno Nr. Układu 461935-1943 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/735/0/2/1534 Scans: 0Jankowski A. i Fr. Maciejew powiat Krotoszyn1930-1937 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/443/0/-/2328 Scans: 0Akta w sprawie J. Starzyńskiego p-ko St. Jankowskiemu o 1180 zł1935-1937 Personenregister Jankowski St.; Starzyński J. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/443/0/-/3623 Scans: 0Akta w sprawie P. Rusinka p-ko St. Jankowskiemu o 300 zł1939-1939 Personenregister Jankowski St.; Rusinek P. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/116/0/3.1/586 Scans: 0Jankowski Piotr Paweł s. Tomasza, lekarz szpitala w Lublinie1898-1910 Personenregister Jankowski Piotr Paweł s. Tomasza, lekarz szpitala w Lublinie Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/4728/0/4/157 Scans: 0Jankowski Roman i Rozalia - Chojno nr zastawu 3251920-1950 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/474/0/28/1044 Scans: 0Jankowska Apolonia, wdowa po em. Strażaku1928-1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/474/0/28/1045 Scans: 0Jankowska Franciszka, wdowa po robotniku1928-1938 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/5.21/12521 Scans: 0Schätzung: Grundstück V. Jankowski, Kruschwitz, Kreis Hohensalza1943 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/4713/0/-/47 Scans: 0Jankowski Franciszek, Daleszynek c/a Tomaszewska Helena, Zielątkowo1933 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/4.23/3701 Scans: 0 K. Jankowski, Neustadt, Käufer: Justus Bätz1942-1944 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/440/0/-/129 Scans: 0spr: Jankowskiej Julii maj.- Mogilnica pow.chełmski1935 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/759/0/4.21/3004 Scans: 0Lebensmittelgeschäft, M. Blaszak, komm. Verw. Jankowski, Posen1942-1943 Archiwum Państwowe w Poznaniu Obiekt ogólny: 53/4800/0/7/187/40 Scans: 0Banachowski ?, Jankowski, Walkowiak, przełącznik elektryczny - remont, 60x901948 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/5.21/12790 Scans: 0Schätzung: Grundstück J. Jankowski, Liebenstädt, Kreis Wreschen1943 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/442/0/-/1553 Scans: 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Jankowskiej Kamili1935-1936 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 38/20/0/-/1109 Scans: 0Pozwolenia budowlane ulica Odpadki 22 właściciel Jankowski Antoni1936 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim Jednostka aktowa: 53/474/0/18.18/11462 Scans: 0Kojarzenie małżeństw- Ludwik Jankowski1928-1930 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/943/0/-/2599 Scans: 0Książka Antoniego Jankowskiego kularza na bory konarzewskie1831-1832 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 38/20/0/-/800 Scans: 0Pozwolenia budowlane ulica Jankowska 13 właściciel Nusbaum Menachem1938-1940 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim Jednostka aktowa: 53/294/0/2.3/1679 Scans: 0A. betr. die Ausländerin Anna Jankowska /russische Untertanin/1906-1908 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 55/51/0/-/269 Scans: 0Maria Jankowska - Rosko przeciwko Janowi Szymankowi z Warszawy1937 Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile Jednostka aktowa: 53/4713/0/-/214 Scans: 0Jankowski Władysław, Lutom c/a Hoffman Stefan, Sieraków1937 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/444/0/2/176 Scans: 0Sprawy z wniosku Jankowskich Stanisława i 2 inn.1933-1933 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/115/0/2.4/2335 Scans: 0Jankowskiego Karola woźnego Urzędu Lubelskiego1840-1842 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/735/0/4.2/3582 Scans: 0Jankowski M. Gałązki Małe powiat Ostrów1929-1938 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/5.19/9453 Scans: 0Jankowski Johann /sklep kolonialny/, Drosten, Kreis Kosten1941-1944 Archiwum Państwowe w Poznaniu Obiekt fotograficzny: 53/4807/0/6.2.4.1/715/1 Scans: 0Józef Jankowski. Grodzisk.1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 38/20/0/-/1103 Scans: 0Pozwolenia budowlane ulica Odpadki 10 własciciel Jankowski Franciszek1930 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim Jednostka aktowa: 53/690/0/2.10/273 Scans: 0Jankowski Carl u. Sohn, Tuchfabrik, Bielitz1943-1944 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/443/0/-/169 Scans: 0Akta w sprawie Leona Cygana p-ko ks. Edward. Jankowskiemu o 3370 dol.1933 Personenregister Cygan Leon; Jankowski Edward Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 36/119/0/8/1034 Scans: 0Wykaz hipoteczny Osada Jankowskiej w Kohylnie nr 20-B, gminy Werba1935 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 38/20/0/-/1621 Scans: 0Pozwolenie budowlane Ulica Warszawska 3 właściciel Jankowski Stanisław1931-1941 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim Jednostka aktowa: 35/441/0/-/156 Scans: 0Sprawa z wniosku Wincentego Jankowskiego p-ko Teresie Rayskiej z art. 5, 8 i 491936-1937 Personenregister Jankowski Wincenty; Rayska Teresa Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/497/0/-/111 Scans: 0Akta Stanisława Kuczewskiego - adwokata - w sprawie Klemensa Dydy przeciwko Pawłowi Jankowskiemu o posiadanie1937-1937 Personenregister Dyda klemens; Jankowski Paweł Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/474/0/29/126 Scans: 0Jankowska Maria, urodzona: Poznań, 14.IX.18950 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/682/0/4/91 Scans: 0Jankowska Maria i Chylewski Adam , Stellutyszki - powiat Koło1938-1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/440/0/-/231 Scans: 0spr. Jankowskiego Władysława dzierż. maj. Wesołówka pow. lubelski1932 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/728/0/2.7/456 Scans: 0Jankowscy J. i J. - Lisówki powiat - dług rolniczy [Układ konwersyjny]1935-1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 38/20/0/-/725 Scans: 0Pozwolenia budowlane ulica Górna 16 właściciel Jankowski Antoni1939-1940 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim Jednostka aktowa: 38/20/0/-/796 Scans: 0Pozwolenia budowlane ulica Jankowska 2 właściciel Derm Albert Eugeniusz1938-1941 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim Jednostka aktowa: 53/735/0/11.2/5987 Scans: 0Jankowscy M. i M. oraz Bartkowiak M. Piaski powiat Nowy Tomyśl1947-1948 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/680/0/7/469 Scans: 0Parcela nr 29 - Wielkawieś powiat Poznań - Zachód. Kazimierz Jankowski.1922-1934 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/22/0/7.7.1/2990 Scans: 0Przesiedlenia Jana Jankowskiego z gm. Chudowola do Lublina1923-1924 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/290/0/9.8/2162 Scans: 0Der russisch-polnische Ueberläufer Gottlieb Jankowski II.1844 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/290/0/9.8/2163 Scans: 0Der russisch-polnische Ueberläufer Kaspar Jankowski.1843 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/931/0/3.25/1404 Scans: 0Spis rzeczy dawniejszych i nowych kościoła jankowskiego1824-1834 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 92/339/0/1/163 Scans: 0Wągrowiec [ulice: Targowa 1-4, Jankowska ] - Gromadzka książka meldunkowa1955-1970 Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie Jednostka aktowa: 35/441/0/-/165 Scans: 0Sprawa z wniosku Lejzora Nissenbauma p-ko Wincentemu Jankowskiemu o wydanie zaświadczenia z art. 441937-1937 Personenregister Jankowski Wincenty; Nissenbaum Lejzor Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/294/0/2.3/1680 Scans: 0A. pers. des Ausländers Friedrich Jankowski /österreichischer Untertan - Kürschner/1876-1885 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/442/0/-/852 Scans: 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Jankowskiego Stefana przeciwko Jankowskiemu Antoniemu1934-1935 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/443/0/-/244 Scans: 0Akta w sprawie Michała i M. małż. Łada p-ko St. i Mariannie Jankowskim o 500 zł1933 Personenregister Jankowska Marianna; Jankowski St.; Łada M; Łada Michał Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/290/0/24.19/7259 Scans: 0Die Personalverhältnisse des katholischen Geistlichen Adalbert Jankowski.1846-1873 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka ulotna: 53/1997/0/-/073 Scans: 0Bolesław Jankowski solista państwowej opery w Warszawie1953-03-13 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/115/0/2.4/686 Scans: 0Jankowskiego Witalisa urzędnika do pisma biura Naczelnika powiatu hrubieszowskiego1866 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/294/0/2.3/1681 Scans: 0A. pers. des Ausländers Johann Jankowski /Bömischer Nationalität - Kürschner/1874-1895 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/728/0/2.4/212 Scans: 0Jankowski Jan Morczyny powiat Toruń - [kredyt w rachunku bieżącym]1938-1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/294/0/2.3/1599 Scans: 0A. betr. die Ausländerin Marie Gutter geboren Jankowska /österreichische Untertanin/1912-1917 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/4391/0/1.4/177 Scans: 0Akta Perzonalia des Kommunal-Exekutors und Polizeidieners Roman Jankowski1866-1874 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 38/82/0/8/3815 Scans: 0Punkt Katechetyczny Parafia Łukowce - Ks. Seweryn Jankowski, Czesław Pogorzelski1963-1967 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim Jednostka aktowa: 53/759/0/5.7/4686 Scans: 0Josef Gruszczynski - Jan Harmaczynski, Franz Kaczmarek - Marcin Jankowski, Tremessen, Kreis Mogilno1940 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka ulotna: 53/1993/0/-/338 Scans: 0Orkiestra Symfoniczna PFP; dyrygent: Krzysztof Dziewięcki, skrzypce: Asa Konishi-Jankowska1984-10-12 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/4356/0/12.4/1088 Scans: 0Plan zagrody dla pani Petroneli Jankowskiej z Witobla pow. Poznański1936-1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/442/0/-/274 Scans: 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Lamberga Abrama przeciwko Jankowskiemu Aleksandrowi1933 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/296/0/6.14/4841 Scans: 0Projekt urządzenia fabryki farb mineralnych firmy Kondor J. Jankowskiego1938 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/22/0/7.7.1/2991 Scans: 0Przesiedlenia Stefana - Bolesława Jankowskiego z gm. Chudowola do Lublina1925-1931 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/1552 Scans: 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Jankowskiego Aleksandra przeciwko Cieszko Wiktorii1935 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/442/0/-/1697 Scans: 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Lamberga Abrama przeciwko Jankowskiemu Aleksandrowi1935 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/962/0/3.2/48 Scans: 0Adwokat H. Jankowski - Środa [akta dotyczące różnych procesów z pracownikami]1936-1938 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/442/0/-/250 Scans: 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Korczaka Franciszka przeciwko Jankowskiemu Kazimierzowi1932-1933 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/4483/0/-/48 Scans: 0Pflaum Berthold i Berta, Jastrzębsko Stare c/a Jankowski Franciszek ze Zbąszynia1936-1938 Archiwum Państwowe w Poznaniu Obiekt fotograficzny: 53/4807/0/6.2.4.1/507/1 Scans: 0Wojciech Jankowski w mundurze Wojska Polskiego, Turek, fotografia legitymacyjna1930-1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/442/0/-/178 Scans: 0Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Jankowskiego Aleksandra przeciwko Piotrowskiemu Feliksowi1933 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/931/0/3.4/1071 Scans: 0Akta z landraturą gnieźnieńską względem zaległości liwerunkowych z dóbr jankowskich i arkuszewskich1809-1826 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/4633/0/1.1/6 Scans: 0Kupno gruntu od R. Jankowskiego tzw. ,,Bielaw" i odwodnienie terenu1926-1927 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/341/0/5/1144 Scans: 0A. betr. Verwaltungsstreitsache Landwirt Jankowski - Komorowo Hauland wider Kreis-Ausschuss Bomst betr. Zahlung der Kreisumsatzsteuer1906-1917 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/759/0/5.19/9202 Scans: 0Bericht über die Buch-und Betriebsprüfung der Firma Viktoria Drogerie - W. Jankowski, Hohensalza1940 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/4356/0/12.4/1249 Scans: 0projekt budynku gospodarczego dla Anieli Jankowskiej w Luboniu ul. 3 maja1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/943/0/1.19/1145 Scans: 0Acta manualia tyczące się interesu z Marianną z Jankowskich Tomkiewiczową o dług1796-1798 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/290/0/24.17/6455 Scans: 0Die Amtsführung, Sitten und Fähigkeiten des Probstes Jankowski zu Lekno.1831-1837 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka ulotna: 53/1993/0/-/292 Scans: 0200 Koncert Poznański - Orkiestra Symfoniczna PFP; dyrygent: Renard Czajkowski, skrzypce: Asa Konishi - Jankowska1983-11-26 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/4356/0/12.4/1096 Scans: 0Akta dotyczące Jankowskiego Franciszka Wronczyn - budowa domu mieszkalnego chlewa i kuźni1938 Archiwum Państwowe w Poznaniu Obiekt aktowy: 53/4749/0/4.1/25/145 Scans: 0Świadectwo ukończenia Kursu Spadochronowego przez Ferdynanda Jankowskiego w 1948 r. Kserokopiabez daty Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/119/0/2.1/337 Scans: 0O službie Klimenta Jankowskago 1915-1917 Übersetzter Titel Akta osobowe Klimenta (Klemensa) Jankowskiego Personenregister Jankowski Kliment (Klemens) Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/968/0/-/704 Scans: 0[Karol Jankowski określa obowiązki i uprawnienia sołtysa w Leśniku, pow wartski, woj. łódzkie]b.d. Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka fotograficzna: 53/4807/0/6.2.4.1/507 Scans: 0Wojciech Jankowski w mundurze Wojska Polskiego, Turek, fotografia legitymacyjna1930-1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka ulotna: 53/1997/0/-/024 Scans: 0Premiera "Rigoletto" Verdiego w Teatrze Wielkim w Poznaniu, drygent dyrektor Z. Wojciechowski, reżyseria M. Jankowska-Kopczyńska1945-07-06 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka fotograficzna: 53/4807/0/6.2.4.1/715 Scans: 0Józef Jankowski. Grodzisk.1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1415/0/2.25/420 Scans: 0Życiorysy powstańców wielkopolskich: J - tom ll /Janiak Henryk - Jankowski Stanisław/.1963-1964 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1184/0/1.5/72 Scans: 0Oświadczenie J. Jankowskiego, A. Chądzyńskiego i E. Pepłowskiego uzasadniające ich wystąpienie z NPR.1935 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1639/0/-/173 Scans: 0[Tabele miesięczne zapłaconych podatków i opłat przez rolników - Kołodzieja, Jankowskiego, Nawrockiego, Dorna w latach 1966-1970].1966-1970 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/4356/0/12.4/1253 Scans: 0Projekt budynku gospodarczego dla Anieli Jankowskiej w Luboniu ul. 3 maja (i pozwolenie na budowę)1939 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 92/54/0/10/233 Scans: 0Sprawa wyroku śmierci przez okupanta hitlerowskiego na śp.Jankowskiego Antoniego i Przestackiego Ludwika z Orpiszewka [w 1942 r.].1941-1948 Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie Jednostka aktowa: 35/76/0/-/430 Scans: 0[ Ekstrakty z ksiąg grodzkich (Kraków, N. Korczyn, Opoczno, Sącz) dotyczące dóbr S. Janickiego, J. Jankowskiego, K. Janowskiego, M. Jasieńskiego, A. Januszewicza, M. Jarockiego ]1724- 1766 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/1415/0/2.25/421 Scans: 0Życiorysy powstańców wielkopolskich: J - tom lll /Jankowski Wacław - Jarząbek Wincenty/.1963 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/95/0/12.3/811 Scans: 18Akta osobiste. Jankowski Paweł [koadiutor parafii Gródek, proboszcz parafii Seroczyn, dziekan sokołowski, kanonik „honoralny” chełmski]1825 - 1832 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/759/0/5.7/4520 Scans: 0Wertschätzung des Grund und Bodens und der Gebäude in Bartelstein, Kreis Altburgund, Bahnhofstrasse 53, früherer Besitzer: Seweryn Jankowski in Mogilno1940 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/99/0/1/478 Scans: 0O priniatii protojereja Leontia Jankovskago na službu v Cholmskuju Eparchiju1908-1908 Übersetzter Titel O przeniesieniu protojereja Leoncjusza Jankowskiego do diecezji chełmskiej Personenregister Jankowski Leoncjusz Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/90/0/2/7 Scans: 0[Turczyńscy - Słonimski, Jankowski, Wyszyńscy, Janocha: akta procesowe o dobra Las Borek, Wierzchowina, o pewne sumy pieniężne i inne]1802-1817 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/1100/0/1.1/16 Scans: 0/Sprawa cywilna Władysław Tomaszewski, chorąży Wojsk Polskich przeciwko Franciszkowi Jankowskiemu z Daleszynka, powiat Międzychód o oddanie parcel/.1932-1936 Archiwum Państwowe w Poznaniu Obiekt ogólny: 53/4749/0/4.1/25/45 Scans: 0Ryszard Nowak oraz Ferdynand Jankowski przy modelach samolotów podczas Ogólnopolskich Zawodów Modeli w Warszawie.Fotografia z fotografii z czerwca 1946 r.bez daty Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/741/0/1.8/458 Scans: 0Spółdzielnia pracy szklarzy, Szklarstwo, Ob. Jankowska Anna [-akta osobowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, karta rzemieślnicza, zezwolenia na działalność]1972 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/61/0/1/12 Scans: 0Józef Jankowski "Fortecy i Milicyi Ordynacyi Zamoyskiej Generalny Komendant" daje zaświadczenie Sebastianowi Kondrackiemu, żołnierzowi, zezwalające mu na zawarcie małżeństwa z Apolonią Korzeniowszczanką1762 28 VIII Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/61/0/1/14 Scans: 0Józef Jankowski komendant fortecy i milicji ordynacji zamojskiej daje zaświadczenie Piotrowi Marszewskiemu, żołnierzowi, zezwalające mu na zawarcie małżeństwa z Katarzyną Jaworszczanką1764 11 VII Archiwum Państwowe w Lublinie Obiekt ogólny: 53/4749/0/4.1/25/111 Scans: 0Mieczysław Zanto i Ferdynand Jankowski prezentują modele latające podczas obchodów "Święta Lotnictwa" w Kobylnicy. Fotografia z fotografii z września 1947 r.bez daty Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/299/0/12/4953 Scans: 0Personalakten der Angestellten [litera J]: Jost Elfriede, Jankowiak [Bauer] Erika, Jankowski Adele, Jacobson Nicolaus, Johannsen Carl, Jung [Wiesner] Martha, Ilik, Jäger Irma, Jörgensen Hans Erik.1941-1944 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/116/0/5.1/117 Scans: 0Po žalobě evreev posada Mihova na sborŝika podatej Ânkovskago1887-1888 Übersetzter Titel Skarga Żydów z Michowa na poborcę podatkowego Jankowskiego Personenregister Jankowski Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/999/0/2.14/426 Scans: 0Omówienie przy ks. T. Jankowskiego ,,Der Banerubesitz in der Provinz Posen im 19 a także notatki do historii chłopstwa w Polsce1914 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka kartograficzna: 53/1004/0/-/Pl.gr.KST 2576 Scans: 0Odrys pomiaru dóbr prywatnych Ostrówek, należących do P.P. Jankowskiego z Grodźca, Maka, Reszkiego z Grodźca, Chytrzyńskiego z Kalisza1911-1911 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka fotograficzna: 53/4807/0/6.2.5/1094 Scans: 0Tablica pamiątkowa na miejscu straceń w Skalmierzycach Nowych1965-1987 Zawartość/Incipit/Treść/Opis Przekazał T. Jankowski Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/290/0/9.8/2156 Scans: 0Die Beaufsichtigung verdächtiger Personen, Emigranten, pp.: Jaillard, Jagoda Josef, Jagielski und Pogonowski, Jaraczewski Johann, Jasiński, Jaszczak alias Jaskowiak, Jende Alfons, Jankowski Titus und Alexander.1850-1857 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/403/0/6.2.7/1619 Scans: 0Spr. eksmisji Jana Mućki, Marcina Drąga, B. Jankowskiego i J. Włodarczyka z parceli N: 43,16,6 i 39 majątku państw. - Wólka Zabłocka powiat bialski.1932-1938 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/249/0/-/36 Scans: 0Akta Romana Zaremby patrona przy Trybunale Cywilnym w Lublinie w sprawie Tomasza i Krystyny Jankowskich przeciwko Rozalii Śwityńskiej o rs. 138 kop. 38 i 1/21871-1875 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/290/0/9.5/1756 Scans: 0Die polnischen Flüchtlinge: Janicki Anton, Jakubowski Karl, Janiszewski Konstantin, Jermanowski Felix, Jabłoński Johann, Jabłoński Ludwig, Jesse Ludwig, Jaraszewich, Janischewski Ignatz, Jarecki Martoń, Jankowski Józef, Jagowski.1834-1851 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka fotograficzna: 53/4807/0/6.2.4.2.1/1481 Scans: 0Uczestnicy powstania listopadowego 1831 r. ze Środy1868-06-28 Zawartość/Incipit/Treść/Opis Własnoręczne nieczytelne podpisy uczestników pod fotografią, udostępnił T. Jankowski Archiwum Państwowe w Poznaniu Obiekt ulotny: 53/4749/0/4.1/25/47 Scans: 0Dyplom dla Ferdynanda Jankowskiego za zajęcie 1. miejsca na Ogólnopolskich Zawodach Modeli Latających zorganizowanych przez Aeroklub Warszawski w dniach 9-10 czerwca 1946 r. Kserokopiabez daty Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/2410/0/-/6 Scans: 0[Korespondencja Zarządu Ruskiego Żeńskiego Dobroczynnego Koła w Chełmie do skarbnika Koła protojereja Jankowskiego, proboszcza Parafii Prawosławnej św. Jana Ewangelisty w Chełmie z 1909 r.]1909 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka ulotna: 53/1993/0/-/171 Scans: 0172 Kocert Poznański - Orkiestra Symfoniczna PFP; dyrygent: Jerzy Salwarowski, fortepian: Halina Czerny-Stefańska, klawesyn: Elżbieta Stefańska-Łukowicz, skrzypce: Asa Konishi-Jankowska (Japonia), słowo wiążące: Zbigniew Pawlicki1980-05-24 i 1980-05-25 Archiwum Państwowe w Poznaniu Obiekt ogólny: 53/4749/0/4.1/25/14 Scans: 0Obóz drużyny "A" Szczepu Lotniczego podczas pracy w polu przy żniwach. Od lewej: S. Sajewski, F. Jankowski, osoba nieznana, F. Kupczyk, osoba nieznana, M. Zanto, L. Majewski. Fotografia z fotografii z 1945 r.bez daty Archiwum Państwowe w Poznaniu Obiekt ogólny: 53/4749/0/4.1/73/49 Scans: 0Mistrzowski Zastęp "Jeleni" I Lotniczej na dziedzińcu szkoły przy ul. Berwińskiego w Poznaniu. Od lewej: St. Jankowski, Z. Cieślewicz, E. Szulc, J. Koperski (zastępowy), B. Wróblewski, J. Binkowski, Cz. Przybył, J. Skibiński1931 Archiwum Państwowe w Poznaniu Obiekt ogólny: 53/4749/0/4.1/25/33 Scans: 0Pokazy sportowe w parku Kasprowicza z okazji obchodów święta patrona harcerstwa św. Jerzego. Na pierwszym planie M. Bednarek, dalej L. Jeran, F. Jankowski, Z. Gołaczewski, M. Zanto. Fotografia z fotografii z 28 IV 1946 r.bez daty Archiwum Państwowe w Poznaniu Obiekt ulotny: 53/4749/0/4.1/25/93 Scans: 0Dyplom dla Ferdynanda Jankowskiego za zajęcie 1. miejsca i zdobycie tytułu najlepszego modelarza chorągwi w kat. A w I Chorągwianych Zawodach Modeli Latających w 1947 r. Kserokopiabez daty Archiwum Państwowe w Poznaniu Obiekt fotograficzny: 53/4807/0/6.2.4.2.2/784/1 Scans: 0Zastęp "Lisów" 5 drużyny harcerskiej im. T. Zana - podczas zajęć sportowych, Zygmunt Przybylski, Henryk Nowak, Mieczysław Binek, Czesław Nowicki, Czesław Jankowski, Marian Stawik, Grzegorz. Biiesiada1941 Archiwum Państwowe w Poznaniu Obiekt ogólny: 53/4749/0/4.1/25/40 Scans: 0Grupa modelarzy Szczepu Lotniczego przed wymarszem na Plac Wolności na mszę św. polową oraz defiladę. Od lewej: Z. Kąkolewski, L. Jeran, 2 osoby nieznane, F. Jankowski. Fotografia z fotografii z 24 II 1946 r.bez daty Archiwum Państwowe w Poznaniu Obiekt fotograficzny: 53/4807/0/6.2.4.2.2/785/1 Scans: 0Zastęp "Lisów" i "Kruków" 5 drużyny harcerskiej im. T. Zana w ogrodzie w Ostrowie Wlkp., Zygmunt Przybylski, Marian Stawik, Henryk Nowak, Mieczysław Binek, Czesław Jankowski, Grzegorz. Biiesiada1940-1941 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1384/0/-/7 Scans: 0Or. Chryzostom Benedykt Gninski, referendarz koronny, opat wągrowiecki, protonotariusz apostolski, obojga praw doktor, Kazimierz Jankowski, przeor i proboszcz kościoła parafialnego w Wągrowcu, i klasztor cystersów zatwierdzają statuty cechu krawców w Wągrowcu, język łaciński1678 Archiwum Państwowe w Poznaniu Obiekt ogólny: 53/4749/0/4.1/22/108 Scans: 0Mistrzowski zastęp drużyny "Lejebnie" przy szkole przy ul. Berwińskiego w Poznaniu w 1931 roku. Od lewej: St. Jankowski, Z. Cieślewicz, E. Szulc, J. Koperski, Wróblewski, J. Bieeńkowski, Cz. Przybył, J. Skibiński. Współcz. fot. fotografii z 1931 rokubez daty Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka fotograficzna: 53/4807/0/6.2.4.2.2/784 Scans: 0Zastęp "Lisów" 5 drużyny harcerskiej im. T. Zana - podczas zajęć sportowych, Zygmunt Przybylski, Henryk Nowak, Mieczysław Binek, Czesław Nowicki, Czesław Jankowski, Marian Stawik, Grzegorz. Biiesiada1941 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka fotograficzna: 53/4807/0/6.2.4.2.2/785 Scans: 0Zastęp "Lisów" i "Kruków" 5 drużyny harcerskiej im. T. Zana w ogrodzie w Ostrowie Wlkp., Zygmunt Przybylski, Marian Stawik, Henryk Nowak, Mieczysław Binek, Czesław Jankowski, Grzegorz. Biiesiada1940-1941 Archiwum Państwowe w Poznaniu Obiekt ogólny: 53/4749/0/4.1/25/52 Scans: 0Uczestnicy obozu w Borowej Górze w drodze na Szybowisko. Od lewej 1 rząd: Z. Gołaszewski, S. Świtała, M. Bednarek, T. Żak, K. Sajewski, S. Sajewski, R. Kaczmarek. W głębi: L. Majewski, F. Jankowski. Fotografia z fotografii z lipca 1946 r.bez daty Archiwum Państwowe w Poznaniu Obiekt ogólny: 53/4749/0/4.1/73/32 Scans: 0III Pluton I Harcerskiej Drużyny Lotniczej. Od lewej: Kokorniak, Krzyśko, Kuś, Napieroj, os. nieznana, Guziński. Drugi rząd od l.: Auffman, Kędzia (Kędra?), Judek, Teschner (plutonowy), Twardowski, Jankowski, Klemczak, Kubiak. Leżą: Kosprzak, Rozwadowski1930-05-04 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/72/0/2.7/112 Scans: 0[Rysunki Achillesa Brezy - portrety i karykatury]1867-1869, 1873, 1887, 1889, 1901, b.d. ok. 1866-1905 Zawartość/Incipit/Treść/Opis Roman Bniński, Adolf Jankowski, Kurowski "nadworny lekarz ks. Jabłonowskiej w Płużnem", Pani Laurent, Malinowski, Mogilniccy: Kazimierz, Stefuś (siostrzeniec), Raczyński, Rupniewski Bolesław, Śnichiński, Sołunicew; Walisz, Waliszewski (ten sam?), Wł. Załęski, Małgorzata, służąca? oraz niepodpisane. Szkice w większości sygnowane. 3 litografie - Budda, Indra i Ganga z opisem A. Brezy. Personenregister Bniński Roman; Jankowski Adolf; Kurowski, lekarz; Laurent pani; Mogilnicki Kazimierz; Mogilnicki Stefan, s. Jana i Michaliny Brezy; Raczyński; Rupniewski Bolesław; Snichiński; Sołunicew; Waliszewski; Walisz (Waliszeski?); Załęski Wł. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 35/119/0/5/1981 Scans: 0Po žalobie b. gorodovago Cholmskoj Gorodskoj policii Siergieja Bladyka na niepravilnyia diejstva Policmiejstra g. Cholma rotmistra Popova i jego siekrietaria Jankovskago 1915 Übersetzter Titel Skarga Siergieja (Sergiusza) Bładyki, byłego policjanta policji miejskiej w Chełmie na złe postępowanie rotmistrza Popowa, prezydenta policji w Chełmie i jego sekretarza Jankowskiego Personenregister Bładyka Siergiej (Sergiusz); Jankowski; Popow Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka fotograficzna: 53/4807/0/6.2.4.2.2/783 Scans: 0Zastęp "Lisów" i "Kruków" 5 drużyny harcerskiej im. T. Zana - tajna zbiórka, Zygmunt Przybylski, Edmund Stawik, Henryk Nowak, Mieczysław Binek, Czesław Nowicki, Czesław Jankowski, Marian Stawik, Wł. Durczewski, Czesław Jaś, Andrzej Chudziński, Ildefons Ilski, Bronisław Durzyński, G. Biiesiada1940-11-26 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/116/0/1.1/186 Scans: 0Po trebovanìû Lûblinskago Ugolovnago Suda o dostavlenìi svěděnìi o dvorânskom proishoždenìi Čarneckago, Ânkovskago, Zis'ko, Zaluckago, Kalinskago, Leŝinskago i Girnera1872 Übersetzter Titel Polecenie sądu kryminalnego w Lublinie, aby dostarczyć dane o szlacheckim pochodzeniu Czarneckiego, Jankowskiego, Zyśki, Załuckiego, Kalińskiego, Leszczyńskiego i Girnera Personenregister Czarnecki; Girner; Jankowski; Kaliński; Leszczyński; Załucki; Zyśko Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka fotograficzna: 53/4807/0/6.2.4.2.2/779 Scans: 0Zastęp "Lisów" 5 drużyny harcerskiej im. T. Zana podczas tajnej zbiórki w domu Stawików w Ostrowie Wlkp.Bronisław Durczewski, Władysław Durczewski, Marian Stawik, Zygmunt Przybylski, Henryk Nowak, Grzegorz Biesiada, Edmund Stawik, Andrzej Chudziński, Henryk Niesobski, Ildefons Ilski, Czesław Jankowski, Tadeusz Reinert1941-05-03 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/72/0/5.3/340 Scans: 0[Korespondencja Kajetana Czerneckiego - cz. I - korespondenci od lit. B do J]1805, 1817-1822, 1825, 1828, 1835-1838, 1840-1842, 1849-1852, b.d Zawartość/Incipit/Treść/Opis (...)817-1820, 1822, 6, b.d.); Giżyckiego Wincentego (1821); Godziemby Józefa (1841); Grocholskiego Ludwika (1851); Iwanowskiego Stefana, j. ros. (1836); Izbickiego Konstantego (b.d.); Jankowskiego Edwarda, z dopiskami Czarneckiego, 3 (1850-1); Bruliony jego listów do Jankowskiego i Jaroszyńskiego (b.d.); List Jaroszyńskiego O. z notatkami Czarneckiego (1851); Jełowieckiego J. z pokwitowaniem (1828). Personenregister Badowski; Bergmann S.; Bibiski (?) Dimitr; Brzozowski Antoni; Chodurski; Choynacki; Chyliński J.; Cichowscy; Czeczelowa L.; Dąbrowska Krystyna; Dobczyński P.; Dobraczyński; Gizycki Barłomiej, gubernator wołyński; Giżycki Wincenty; Godziemba Józef; Grocholski Ludwik; Iwanowski Stefab; Izbicki Konstanty; Jankowski Edward; Jaroszyński O.; Jełowiecki J. Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka ulotna: 53/1997/0/-/603 Scans: 0Happeninig Baletowy1976-11-28 do 1976-11-30 Bemerkungen projekt graficzny B. Jankowski, M. Bancerowski, duplikat o sygnaturze 603a Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/72/0/3/152 Scans: 0[Akta gospodarczo-majątkowe Hipolita i Honoraty Brezów]1834, 1838-1839, 1842-1843, 1850, 1852, 1856-1857, 1859-1866, 1868-1869, 1872-1874, b.d. Zawartość/Incipit/Treść/Opis Oryginały i kopie dokumentów, notatki, pokwitowania, w tym: Pełnomocnictwo Hipolita B. dla Adolfa Jankowskiego do prowadzenia spraw Chorostka (1857); Depozyt 2 tys. rubli Antoniego Brzozowskiego u Hipolita Brezy, testament Brzozowskiego, postępowanie spadkowe (1856, 1861); Sprawa sądowa z Konstantym Sosnowskim o zapłacenie mu procentu od 3 tys. rubli (1863-5); (...) Personenregister Breza Achilles Jan Tytus (1845-1905)), s. Hipolita; Breza Hipolit Erazm (1806-1882); Breza Honorata z Radzimińskich (1816-1863); Breza Tekla Marianna (1804-1872), c. Antoniego; Brzozowski Antoni; Jankowski Adolf; Mikoszewski Henryk, s. Ksawerego; Mikoszewski Hipolit, s. Ksawerego; Sosnowski Konstanty Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka ulotna: 53/1997/0/-/572 Scans: 0Piotr Czajkowski "Dziadek do orzechów"1975 Bemerkungen projekt graficzny B. Jankowska, duplikat o sygnaturze 572a Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka kartograficzna: 53/991/0/-/Pl.m.Poz.01_32 32 Scans: 041. Poznań - miasto1945-1945 Bemerkungen Rejon ulic: Polna, Szamarzewskiego, Jankowskiego, Świerczewskiego Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1186/0/-/405 Scans: 0Obliczenia statyczne dotyczące budynku 95/961956-0 Planungsbüro Jankowski Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 36/119/0/1/64 Scans: 0Wykaz hipoteczny osada Fundum i Józefin nr 12 gmina Chotiaczów1937 Personenregister Jankowski Wojciech Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka ulotna: 53/1993/0/2/670 Scans: 0filharmonia [Koncert symfoniczny, program]1984 Personenregister Czajkowski Renard; Dworzecki Zdzisaław; Dziewięcki Krzysztof; Jankowska-Konishi Asa; Konishi-Jankowska Asa; Redelbach Kornelia; Woźna Elżbieta Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka ulotna: 53/1993/0/2/896 Scans: 0172 Koncert Poznański, program1980 Personenregister Czerny-Steafńska Halina; Jankowska-Konishi Asa; Konishi-Jankowska Asa; Łukowicz-Stefańska Elżbieta; Pawlicki Zbigniew; Salwarowski Jerzy; Steafńska-Czerny Halina; Steafńska-Łukowicz Elżbieta Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1186/0/-/390 Scans: 0Obliczenia statyczne dotyczące przebudowy budynku nr 76 Starym Rynku1956-0 Planungsbüro Jankowski Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1186/0/-/356 Scans: 0Obliczenia statyczne domków budniczych na Starym Rynku w Poznaniub.d. Planungsbüro Tomaszewski, Jankowski Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 36/212/0/-/17 Scans: 0Katalog główny kl. I (liceum), rok szkolny 1944/19451945 Personenregister Bykówna Alfreda; Drozdowska Emanuela; Jankowska Jadwiga; Knorr Mirosława; Kolanowska Alina; Neyman Wanda; Nitecka Bogusława; Podlewska Aniela; Przybyła Halina; Ratuszniak Edyta; Skalska Irena Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka techniczna: 53/1186/0/-/431 Scans: 0Obliczenia statyczne dotyczące Liceum Ogólnokształcącego nr 2 przy ulicy Matejki w Poznaniu1956-0 Planungsbüro Jankowski Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1236 Scans: 0Terminal Towarowych Odpraw Celnych - Świecko. Stacja wodociągowa. Część V - grzewczo-wentylacyjna1993-1993 Twórca dokumentacji Renata Jankowska Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1186/0/-/366 Scans: 0Obliczenia statyczne dotyczące budynku na Starym Rynku w Poznaniu, nr 501955-0 Planungsbüro Jankowski Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1219 Scans: 0Terminal Towarowych Odpraw Celnych - Świecko. Garaże służbowe. Projekt wentylacji ogólnej1993-1993 Twórca dokumentacji Renata Jankowska Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1265 Scans: 0Terminal Towarowych Odpraw Celnych - Świecko. Oczyszczalnia ścieków. Część V - grzewczo-wentylacyjna1993-1993 Twórca dokumentacji Renata Jankowska Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1390 Scans: 0Międzynarodowe Targi Poznańskie. Hala wystawowa nr 23. Projekt instalacji gazu1989-1989 Twórca dokumentacji Renata Jankowska Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka ulotna: 53/1993/0/2/737 Scans: 0200 Koncert Poznański [program koncertu]1983 Personenregister Czajkowski Renard; Jankowska-Konishi Asa; Konishi-Jankowska Asa; Kouba Marian; Kujawińska Krystyna; Kulczycki Jerzy; Kulczyński Stanisław; Pawlicki Zbigniew; Werka Ewa Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 35/72/0/4.7/261 Scans: 0[Korespondencja Achillesa Brezy - cz. II korespondenci od lit. J do N]1857, 1860, 1864, 1866-1870, 1873, 1880-1884, 1886, 1888, 1891-1902, 1904, b.d. Zawartość/Incipit/Treść/Opis Listy od: ks. Jabłonowskiej L. - Ludgardy z Tyszkiewiczów, właścicielki Płużnego, 9, (1886, 1893, 1895-6, 1901, 3 b.d.); Jabłonowskiej Marii, 2 (1896, b.d.); Jabłonowskiej W. (1888); Jankowskiego L., 3 (1896,1899), Jaroszyńskiej Franciszki, niekompletny ( b.d.); Jaroszyńskiego Antoniego, 4 i telegram (1867-1870, 1894); Kadłubiskiej Lucyny (1860); Kalickiego B. (1882); Kłopotowskiego Bolesława (1848-1903), biskupa łucko- żytomierskiego, metropolity mohylewskiego, 1 niekompletny, 4 i koperta (1900-1, b.d.), brulion listu A.B. do niego (1895); Kowerskiej Zofii z(...) Personenregister Jabłonowska Ludgarda z Tyszkiewiczów, księżna; Jabłonowska Maria; Jabłonowska W.; Jankowskiego L.; Jaroszyńska Franciszka; Jaroszyński A.; Kadłubiska Lucyna; Kalicki B.; Kłopotowski Bolesław, pbiskup łucko-żyt., metropolita mohylewski; Kowerska Zofia z Józwowa (lubelskie); Kożuchowska Maria; Krzemiński W.(Stanisław?); Lachowski W.; Lekszycki; Lister T.; Ługanoliew (?),; Małachowska Julia, zob. Radzimińska; Małachowski Cezary; Małachowski Zygmunt; Malecki Jan, k(...) Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka ulotna: 53/798/0/1/121 Scans: 0Teatr Polski w Poznaniu, Sławomi Mrożek, Tango, Sezon 1965/19661966 Personenregister Hebanowski Stanisław; Jankowska Barbara; Majewski Andrzej; Okopiński Marek Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1308 Scans: 0Terminal Towarowych Odpraw Celnych - Świecko. Oczyszczalnia ścieków. Wielofunkcyjny budynek. Projekt technologiczny kotłowni1993-1993 Twórca dokumentacji Renata Jankowska Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1761 Scans: 0Międzynarodowe Targi Poznańskie. Pawilon 23A. Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji ogólnej1991-1991 Twórca dokumentacji R. Jankowska Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1186/0/-/373 Scans: 0Obliczenia statyczne dotyczące budynku mieszkalnego nr 61-62 na Starym Rynku w Poznaniu1957-0 Planungsbüro Jankowski Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1283 Scans: 0Terminal Towarowych Odpraw Celnych - Świecko. Oczyszczalnia ścieków. Pompownia główna ścieków sanitarnych. Projekt wentylacji1993-1993 Twórca dokumentacji Renata Jankowska Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka ulotna: 53/1993/0/2/755 Scans: 0Koncert Symfoniczny dla młodzieży zbiorczych szkół gminnych i szkół podstawowych, [program]1982 Personenregister Bartkowiak Jan; Czajkowski Renard; Dworzecki Zdzisaław; Ellmann Hanna; Jackowska Beata; Jankowska Zofia; Kaźmierczak Aleksander; Milewska Barbara; Piotrowicz Izabela Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1594 Scans: 0Międzynarodowe Targi Poznańskie. Hala wystawowa nr 23 - bryła główna. Projekt zasilania nagrzewnic wentylacyjnych1992-1992 Twórca dokumentacji Renata Jankowska Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1415/0/2.24/1443 Scans: 0W. Matuszek - "Były takie rzeczy" pamiętnik powstańca wielkopolskiego1960 Bemerkungen -dar redaktora T. Jankowskiego Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1347 Scans: 0Terminal Towarowych Odpraw Celnych - Świecko. Główny punkt zasilania /trafo/. Projekt ogrzewania elektrycznego i wentylacji ogólnej1994-1994 Twórca dokumentacji Renata Jankowska Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1589 Scans: 0Międzynarodowe Targi Poznańskie. Główna czerpnia dla hali nr 23 i garaże. Projekt instalacji wentylacji1993-1993 Twórca dokumentacji Renata Jankowska Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1196 Scans: 0Terminal Towarowych Odpraw Celnych - Świecko. Budynek kontroli Diesla. Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji ogólnej1993-1993 Twórca dokumentacji Renata Jankowska Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1167 Scans: 0Terminal Towarowych Odpraw Celnych - Świecko. Hala inspekcyjna (niemiecka). Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji ogólnej1994-1994 Twórca dokumentacji R. Jankowska, B. Nowicki Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1382 Scans: 0Międzynarodowe Targi Poznańskie. Hala wystawowa nr 23. Instalacje sanitarna, centralnego ogrzewania i wentylacji ogólnej1989-1989 Twórca dokumentacji M. Rzeźniczak, R. Jankowska Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1616 Scans: 0Międzynarodowe Targi Poznańskie. Pomieszczenia przy murze oporowym. Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji1993-1993 Twórca dokumentacji R. Jankowska, B. Nowicki Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1159 Scans: 0Terminal Towarowych Odpraw Celnych - Świecko. Hala inspekcyjna (Polska). Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji ogólnej1994-1994 Twórca dokumentacji B. Nowicki, R. Jankowska Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1303 Scans: 0Terminal Towarowych Odpraw Celnych - Świecko. Oczyszczalnia ścieków. Budynek wielofunkcyjny. Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji1993-1994 Twórca dokumentacji Renata Jankowska Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1189 Scans: 0Terminal Towarowych Odpraw Celnych - Świecko. Budynek dyspozycyjny sterowania ruchem. Projekt i nstalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji - aktualizacja1993-1993 Twórca dokumentacji Renata Jankowska Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1619 Scans: 0Międzynarodowe Targi Poznańskie. Hala wystawowa nr 23. Węzły bezpośredniego zasilania dla instalacji centralnego ogrzewania1992-1992 Twórca dokumentacji R. Jankowska Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1188 Scans: 0Terminal Towarowych Odpraw Celnych - Świecko. Budynek dyspozycyjny sterowania ruchem. Projekt i nstalacji centralnego ogrzewania i wentylacji ogólnej1993-1993 Twórca dokumentacji Renata Jankowska Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1206 Scans: 0Terminal Towarowych Odpraw Celnych - Świecko. Punkty sanitarne dla kierowców. Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji ogólnej1993-1993 Twórca dokumentacji Renata Jankowska Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1383 Scans: 0Międzynarodowe Targi Poznańskie. Hala wystawowa nr 23. Instalacje sanitarna, centralnego ogrzewania i wentylacji ogólnej - aneks1989-1989 Twórca dokumentacji Renata Jankowska Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1607 Scans: 0Międzynarodowe Targi Poznańskie. Hala wystawowa nr 23. Projekt węzła c.w.u. dla bryły głównej i łącznika1992-1992 Twórca dokumentacji R. Jankowska, M. Ogorzelec Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1605 Scans: 0Międzynarodowe Targi Poznańskie. Hala wystawowa nr 23. Bryła główna. Tymczasowe ogrzewanie sal wystawowych na okres budowy1991-1991 Twórca dokumentacji R. Jankowska Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1417 Scans: 0Międzynarodowe Targi Poznańskie. Hala wystawowa nr 23. Koncepcja klimatyzacji na poziomie 0,00 - ściana południowa1993-1993 Twórca dokumentacji R. Jankowska, E. Pietrzak Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1592 Scans: 0Międzynarodowe Targi Poznańskie. Hala wystawowa nr 23 - bryła główna. Projekt zasilania central wentylacyjnych - woda 95/70C1992-1992 Twórca dokumentacji Renata Jankowska Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1611 Scans: 0Międzynarodowe Targi Poznańskie. Hala wystawowa nr 23. Skrzydło południowe. Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji ogólnej1991-1991 Twórca dokumentacji R. Jankowska Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1779/0/-/123 Scans: 0Gleisfestpunkte Strecke: Posen-Bromberg [Szkice przegl.regulacji osi toru km 8,2-63,2; km 57,3-60,7]1941-1944 Planungsbüro oryg.Jankowski,M.Dropik,Gilster 1943,1944r. Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1601 Scans: 0Międzynarodowe Targi Poznańskie. Hala wystawowa nr 23 -skrzydło północne. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Dostawa I1993-1993 Twórca dokumentacji R. Jankowska Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1586 Scans: 0Międzynarodowe Targi Poznańskie. Hala wystawowa nr 23. Bryła główna i łącznik. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej - aneks 021990-1994 Twórca dokumentacji Renata Jankowska Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1613 Scans: 0Międzynarodowe Targi Poznańskie. Hala wystawowa nr 23 - skrzydło północne. Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji grawitacyjnej1991-1992 Twórca dokumentacji R. Jankowska Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka kartograficzna: 35/403/0/6.10.2.7/357 Scans: 0Plan folwarku Kajetanka w guberni Siedleckiej, powiecie Konstantynowskim położonego1910 Bemerkungen Plan skopiowany przez geometrę Jankowskiego z planu sporządz. przez geom. przys. Taborowskiego, pieczęć Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Białej Podlaskiej Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Referat Geodezji i Regulacji Rolnych 156/7/16/62 Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 36/212/0/-/14 Scans: 0Katalog główny kl. IIb, rok szkolny 1944/19451945 Personenregister Banaszczak Amelia; Bednarz Jadwiga; Bibro Halina; Czyż Daniela; Duracz Stefania; Grad Krystyna Irena; Jackowska Pelagia Antonina; Jankowska Wiesława; Jędrowicz Maria; Joachimowicz Joanna; Juśkiewicz Krystyna; Kaczura Narcyza Stanisława; Kok Alina Teresa; Korzeniewska Mirosława; Kościelska Alina; Lebiedzka Krystyna; Łuczkiewicz Irena; Mazurek Urszula; Myszkowska Anna; Myszkowska Teresa; Naruszewicz Wanda; Nowosad Irena Anastazja; Pałczyńska Halina; Piwowarska Krystyna; Podkowa Wanda Eulalia; Sierociuk Anna Barbara Danuta; Śledź Lubomira; Szorek Irena; Szuchniewicz Anna; Szybowicz Barbara Maria; Wiśniewska Halina Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1802 Scans: 0Międzynarodowe Targi Poznańskie. Pawilon ekspozycyjny nr 25. Instalacja Centralnego ogrzewania z przyłączem, wentylacja ogólna, mechaniczna i klimatyzacja1994 Twórca dokumentacji R. Jankowska, B. Nowicki Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1603 Scans: 0Międzynarodowe Targi Poznańskie. Hala wystawowa nr 23 -skrzydło północne. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Dostawa III1993-1994 Twórca dokumentacji R. Jankowska Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1606 Scans: 0Międzynarodowe Targi Poznańskie. Hala wystawowa nr 23 - bryła główna. Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji ogólnej - aneks 011991-1991 Twórca dokumentacji R. Jankowska Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1615 Scans: 0Międzynarodowe Targi Poznańskie. Hala wystawowa nr 23 - skrzydło północne - dostawa III. Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji ogólnej1994-1994 Twórca dokumentacji R. Jankowska, B. Nowicki Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1610 Scans: 0Międzynarodowe Targi Poznańskie. Hala wystawowa nr 23. Aktualizacja węzłów sanitarnych w łączniku - projekt instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji ogólnej1992-1992 Twórca dokumentacji R. Jankowska Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1415/0/2.25/1442 Scans: 0Janusz Franciszek Leszczyński - Życiorys [i wspomnienia powstańca wielkopolskiego i śląskiego 1918-1919, 1920-1921]1948, 1961 Bemerkungen -dar redaktora T. Jankowskiego Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 36/212/0/-/15 Scans: 0Katalog główny kl. III, rok szkolny 1944/19451945 Personenregister Bieganowska Lucyna; Bielecka Barbara; Bogusz Alicja; Bukowska Barbara; Chaczaturianc Halina; Chmura Janina Teofila; Chomenko Mirosława; Fąfrowicz Anna Danuta; Fryśna Bronisława; Holc Barbara; Honżwic Halina; Jankowska Janina; Joachimowicz Joanna; Karoń Regina; Kazimierska Krystyna; Kińczyk Krystyna; Kraszewska Janina; Kraszewska Maria; Krawxzyk Anna; Kryńska Irena; Lachcik Lucyna; Leśna Jadwiga; Lewińska Jadwiga; Meysztowicz Zofia; Myszkowska Krystyna; Niećko Janina; Ostrowska Alicja; Paczosa Leokadia; Pasztyka Teresa; Radzieńczak Jadwiga; Radzikowska Teresa; Spychała Elzbieta; Stanzel Jadwiga; Szady Walentyna; Sztokdrajer Halina; Uszacka Krystyna; Włoch Halina; Wojnar Maria; Wolna Halina; Zielińska Alina; Zołnik Irena Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1602 Scans: 0Międzynarodowe Targi Poznańskie. Hala wystawowa nr 23 -skrzydło północne. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - klub wystawców. Dostawa II1993-1994 Twórca dokumentacji R. Jankowska Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka ulotna: 53/4916/0/10/61 Scans: 0KKS Lech Poznań [Kolejowy Klub Sportowy] [Kalendarz na 1990 rok]1990-1990 Personenregister Araszkiewicz Jarosław; Bayer Dariusz; Czerniawski Marek; Jakołcewicz Czesław; Jankowski Mirosław; Jankowski Ryszard; Juskowiak Andrzej; Kofnyt Dariusz; Kopa Jerzy; Kryger Waldemar; Łoś Roman; Łukasik Damian; Milewski Mirosław; Molewski Waldemar; Napierała Teodor; Owczarczak Piotr; Pachelski Bogusław; Rzepka Marek; Sidorczuk Kazimierz; Skrzypczak Dariusz; Strugarek Andrzej; Zajączkowski Stefan Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 36/212/0/-/143 Scans: 0Protokoły egzaminu dojrzałości w szkole ogólnokształcącej stopnia licealnego1954 Personenregister Artymko Urszula; Baran Danuta; Betiuk Elżbieta Władysława; Bobryk Irena Maria; Buszko Wanda; Czupryńska Maria Stanisława; Dąbrowska Janina; Dyjakowska Helena; Fisz Krystyna Stefania; Ignatowicz Maria; Jankowska Krystyna Rozalia; Jonko Maria; Jung Barbara; Jurczuk Maria Lucyna; Kaznowska Jadwiga; Kostrubiec Jadwiga; Kozak Danuta; Łachman Irena; Łakota Maria Klara; Łosińska Jadwiga; Malinowska Krystyna Hanna; Materkowska Jadwiga; Michalczuk Kamila Wanda; Mielniczuk Krystyna Łucja; Milewska Teresa Wacława; Miżołębska Romana Adrianna; Musiołek Barbara; Rzeźniczuk Halina Maria; Sa(...) Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1604 Scans: 0Międzynarodowe Targi Poznańskie. Hala wystawowa nr 23 -skrzydło północne. Gastronomia. Część opisowa do projektu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Dostawa III1994-1994 Twórca dokumentacji R. Jankowska, B. Nowicki Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/3.1/192 Scans: 0Wywłaszczenia [nieruchomości]1945-1947 Sachregister 4b/Sz/1/46 Jan Przybylski Józef Holka, Obrzycko s.138; Godorowska Pietska Markowski w Poznaniu Łazarz s.256; Jankowski Maria Myśliborska w Poznaniu Krzyżowniki s.224; Józef Wojciechowski w Poznaniu Jarochowskiego s.280; Kanold Kaczmarek, Leszno s.1; Kazimiera Leszner w Poznaniu Łazarz s.295; Leokadia Szylke J. Imiński, Bojanowo s.332; L. I E. Hain B. Stelmaszewski w Poznaniu Łazarz s.176; Młyny i Tartaki Wągrowieckie Płoszyński, Wągrowiec s.125; M. Wachowiak Cz. Staniszewski W. Nowakow(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka ulotna: 53/1993/0/2/756 Scans: 0Koncert Symfoniczny z okazji 25-lecia Biura Koncertowego Państwowej Filharmonii w Poznaniu, [program]1980 Personenregister Bartkowiak Jan; Bobrowska Mirosława; Dworzecki Zdzisaław; Jankowska Marta; Jóźwiak Henryk; Kamińska Krystyna; Kaźmierczak Aleksander; Korzeniewski Marian; Kowalski Stefan; Krzyżanowski Wojciech; Niewiarowski Piotr; Pałczyńska Alicja; Paul Anna; Rajski Wojciech; Roszak Kazimiera; Stróżyk Władysława; Sturmowski Kazimierz; Szkudlarek Witold; Walczak Józef; Woźniak Franciszek; Żmijewski Michał Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka techniczna: 53/1414/0/10/1626 Scans: 0Międzynarodowe Targi Poznańskie. Hala wystawowa nr 23. Zamiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne zawory grzejnikowe firmy LANDIS w hali nr 23 /bryła główna, skrzydło południowe i łącznik/1992-1992 Twórca dokumentacji R. Jankowska Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/3/158 Scans: 0Sprawozdania opisowe i statystyczne Komend Powiatowych "SP"1953-1953 Personenregister Biernat Marian; Błach Sylwester, ur. 1933r.; Brzeziński Bolesław; Bukowski Czesław, ur. 1936r.; Cudniewicz Stanisław, ur. 1936r.; Czekalski Stanisław; Dobrogoszcz Jan, ur. 1933r.; Gąszczak Jan - K; Głąbica Czesław; Górecki Franciszek; Górski Stanisław; Goździk Aleks; Jankowski Zygmunt; Janowski Jan; Jędrysiak Marian; Kaczmarek Janusz, ur. 1936r.; Kamiński Stanisław; Kandziora Maria, ur. 1936r.; Karnonski Kazimierz; Kinarowski Edward; Kmieciński Ryszard; Kokot Zygmunt; Kozera Władysław, ur. 1936r.; Kubis Alojzy; Kuchta Franciszek; Kuzbik Józef; Mądry Lech; Makos Zygmunt; Malarzewski Antoni, ur. 1936r.; Nozewnik Edmund, ur. 1936r.; Oświński St(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka ulotna: 53/798/0/1/101 Scans: 0Teatr Nowy w Olimpii, Córeczki pod klucz (Lock up your daughters), [musical wg komedii Henry Fieldinga "Sędzi w potrzasku", adaptacja Bernard Miles]1972 Personenregister Bart Lionel; Gardo Ryszard; Gottesmann Gustaw; Jankowska Barbara; Jarecki Andrzej; Johanson Laurie; Kuleszanka Zofia; Pawlak Zbigniew; Wanat Andrzej; Ziębiński Andrzej Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3378 Scans: 0Orzeczenia [Wojewódzkiej] Komisji Ziemskiej [w sprawach przydziału gospodarstw poniemieckich] w powiecie mogileńskim.1948 Sachregister Bernaciak Pawlak, Wydartowo s.60; Fela, Procyń s.78; Grabińska, Dębowo s.55; Grempka, Jastrzębowo s.1; Hałasiewiczowa i inni Powiatowy Zarząd Drogowy w Mogilnie, Jastrzębowo s.38; Jankowski Chmiel, Trzemżal s.57; Joszko, Dzierżązno s.76; Kaczyński Zawada Wróblewski Michalski Kwiatkowska, Orchowo s.72; Marcińczyk Wołek Lesiczkowa Kowalewski, Wydartowo s.4; Sibiga Kinal Owczarzak, Stodólno s.31; Świątek Mróz Adamcztyk Pichowski Zarzyński Szulczewski Leśniczak i inni, Zbytowo s.20; Szpulewski Panert i inni, Ciencisko Cięcisko s.11; Targas, Gębice s.46 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/931/0/-/2368 Scans: 0(...)skich, Bębnowskich, Karwosieckich, Sicińskich, Stanisławskich, Grabskich, Racięskich, Komierowskich, Wałdowskich, Wulffów, Niemojewskich, Skrzydlewskich, Korzbok Łąckich, Proskich, Radolińskich, Korytowskich, Ostromieckich, Karnkowskich, Wierzbowskich, Kołudzkich, Kostków, Zdzenickich, Baranowskich, Potulickich, Lutomskich, Tuchołków, Trzcińskich, Sarnackich, Żelskich, Jankowskich, Kuczborskich, Brantów, Milewskich, Szwaradzickich, Borek Gostyńskich, Leszczyńskich, Kitnowskich, Stolińskich, Przedzyńskich, Dąmbskich, Przeczeńskich, Podgórskich, Gogolewskich, Nowowieyskich, Święntosławskich, Szynkowskich, Popowskich, Słupskich, Migowskich, Pijanowskich: inwentarze dóbr, kontrakty rezygnacji dóbr, pozwy, manifestacje, zeznania świadków, ugody, dekr(...)1601-1790 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 58/124/0/1/8 Scans: 18Duplikat Księga Aktów Urodzenia, Małżeństw, Zejścia parafii Białobrzeskiej Roku 18291829-1830 Personenregister (...)n; Gładzkowska Jadwiga; Grodecka Magdalena; Grodecka Marianna; Grodecki Jędrzej; Grodecki Józef; Gutkiewicz Antonina; Gutkiewicz Benedykt; Gutkiewicz Katarzyna; Gutkiewicz Marianna; Jankowski Józef płk; Jankowski Ksawery; Jasiorowska Marianna; Jasiorowski Franciszek; Jasiorowski Wojciech; Jasnowska Antonina; Jasnowski Marcin; Kasnik Józefa; Koconowska Agnieszka; Koconowska Małgorzata; Kosle(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka ulotna: 53/4916/0/10/54 Scans: 0Kolejowy Klub Sportowy "Lech" Poznań [Przedstawienie działaczy i piłkarzy "Lecha" w sezonie 1977/78, terminarz rozgrywek1978-1978 Personenregister Banachowski Witold; Banaszak Jarzy; Barczak Hieronim; Chojnacki Romuald; Galas Jarosław; Grobelny Piotr; Grześkowiak Andrzej; Gut Zbigniew; Jankowski Mirosław; Justek Mirosław; Kasalik Jerzy; Kasprzak Stefan; Kopa Jerzy; Krakowski Piotr; Łoś Roman; Milewski Zbigniew; Mowlik Piotr; Napierała Teoder; Okoński Mirosław; Piekarczyk Leszek; Rutkowski Krzysztof; Słoma Witold; Szewczyk Józef; Szostak Andrzej; Szpakowski Ryszard; Tomczak Zdzisław; Turek Andrzej; Wojciechowski Paweł; Woliński Janusz; Zakrzewski Wiesław Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1071/0/6.8/765 Scans: 0Lokalizacja przemysłu i innych inwestycji w planie 6-letnim [nr 61-120]1950 Sachregister (...)znań Chudoby Ratajczaka; Państwowa Komunikacja Samochodowa w Poznaniu; Państwowa Komunikacja Samochodowa w Poznaniu Przemysłowa 11 Irena Szczepańska; Poznań-Główna spadkobiercy Cyryla Ratajskiego; Poznań Ławica tuczarnia; Poznań Przemysłowa 45/49 Budny; Poznań Ratajczaka Grzesiński Laszewski; Stacja kolejowa w Czempiniu Klemczak, Fluder, Kurczewski, Łabęzki, Sulejewski, Jankowska, Dudziak, Kaptur, Szmajs; Strzyżewo Zbąszyń Poznańsko-Rudnicki Eksport Wikliniarski; Tartak w Kępnie; Wykaz nieruchomości przeznczonych na przebudowę stacji Puszczykówko; Zakłady Mięsne w Gnieźnie Roosvelta 78/80 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3440 Scans: 0Orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej [w sprawie przydziału gospodarstw poniemieckich] w powiecie żnińskim.1948 Sachregister Baszkiewic Płaczkowski, Dziewierzewo s.140; Berger Dudział Fryske, Czewujewo s.150; Grabowski Napierała, Żarczyn s.8; Grunowski, Rogowo s.90; Grześkowiak Pawlak Ciesielski, Dziewierzewo s.45; Janiszewski, Żerniki s.1; Jankowska Rozwadowski, Ustaszewo s.115; Kierze Walczak, Zrazim s.121; Lewicki Jachimowicz Górski, Laskowo s.58; Liberski, Zrazim s.162; Murawa Morawa, Czewujewo s.134; Nopierała, Dziewierzewo s.16; Palicki, Żarczyn s.110; Papiernik Dolata, Zrazim s.70; Simiński, Dziewierzewo s.81; Szablewski, Nowawieś s.83; Tomaszewski, Dziewierzewo s.104; Wrzyszczyński Bejm Łochowicz Jurgoński (...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3371 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat międzychodzki.1947 Sachregister (...)ewce s.86; Buśko Tomza, Radgoszcz s.38; Chmielewski Dobrowolska, Mechnacz s.71; Dachtera Kamieniecki Kozłowski, Miłostowo s.31; Dudek, Silna s.113; Durczak Bartosiewicz, Grobia s.12; Dziurlej, Drzewce s.107; Grosicki Olczak Bystrzanowski, Bielsko s.87; Hildebrandt, Łowyń s.145; Jambor, Grobia s.91; Janelt, Białkoszyce s.137; Jankowiak Jańczyński, Chrzypsko Wielkie s.45; Jankowski Dominik, Prusim s.81; Kaczmarek F, Kamionna s.123; Kaczmarek, Kamionna s.103; Krótki Zachorska, Prusim s.1; Mądry Śliwiński, Sieraków- Piaski s.118; Osiński, Mierzyn s.99; Polus, Zatom Stary s.128; Raczkiewicz Orzeł, Grobia s.32; Roj Sokołowska Jakiewicz, Mechnacz s.16; Rój Sokołowska, Mechnacz s.131; Skowroński, Świechocin s.112; Śpiączka Szymańska, Mierzyn s.64; Szac(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka ulotna: 53/798/0/1/117 Scans: 0Teatr Polski w Poznaniu, Gwałtu co się dzieje, pierwszy polski musical beatowy, wg Aleksandra Fredry, komedia w 3 aktach, muzyka: Seweryn Krajewski, sezon 1968/19691969 Personenregister Dzikowski Krzysztof; Hebanowski Stanisław; Jankowska Liliana; Komarnicki Lech; Krajewski Seweryn; Sławucka Józefa; Zegalski Jerzy Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 12/470/0/1/6 Scans: 474Akta weryfikacyjne byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku (nazwiska na litery H–J)1934-1939 Personenregister Hadasik Franciszek; Hahn Jerzy; Hajda Józef; Hajduk Franciszek; Hałek Teodor; Hałupczak Franciszek; Haneczok Alfons; Hanuza Robert; Hanzel Paweł; Harazin Ludwik; Hasa Paweł; Herman Alojzy; Herok Jan; Hes Paweł; Hojka Wilhelm; Holek Wiktor; Holewik Franciszek; Hora Emanuel; Horoba Wilhelm; Huj Tomasz; Huncza Jan; Izydorczyk Wiktor; Janeczko Karol; Janeczko Michał; Janik Karol; Jankowski Mikołaj; Januszek Wincenty; Jany Augustyn; Jany Piotr; Jarosz Paweł; Jaroszyński Franciszek; Jarzyna Paweł; Jaskóła Paweł; Jęczmionka Wilhelm; Jelito Konstantyn; Jendrysik Paweł; Jerominek Michał; Jojko Władysław; Jokisz Jan; Jurochnik Paweł Archiwum Państwowe w Katowicach Jednostka aktowa: 53/1071/0/13.2/1460 Scans: 0Upaństwowienia i przymusowe zarządy [placówek handlowych]1952-1961 Sachregister Andrzejczak Deckert Szwarc Serdecka, Września, s 190; Bajon, Karpicko, s 120; Berdychowski Gajewicz Promiński, Miłosław, s 159; Bogusz, Kaczanowo, s 203; Cieślak Osuch Jankowski, Miłosław, s. 141; Czywczyński, Kaszczor, s. 107; Dominiczak, Widzim Stary, s. 88; Drobniewski, Pyzdry, s. 162; Gizelski, Borzykowo, s. 201; Górczyński, Dobra, s. 56; Gronikowski, Psary Polskie, s. 204; Jaroszyński Depczyński Jewasiński, Pyzdry, s. 150; Kaczmarek Zofia, Nowak Kujawa, Skoki, s. 76; Karpiński, Tuliszków, s. 60; Koźlik, Przedmieście, s. 111; Kozłowski Now(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1415/0/2.24/391 Scans: 0Relacje i wspomnienia dotyczące powstania wielkopolskiego: 1. Żnin, powiat Żnin, województwo bydgoskie, 2. Żurczyn, powiat Szubin, województwo bydgoskie.1963 Sachregister Jankowski Stanisław, wspomnienia, 29.IX.1963, Powstanie Wielkopolskie - Żnin, s. 2-5; Kasprzak Franciszka, relacja, 27.IX.1963, osobiste wspomnienia z okresu walk powstańczych w latach 1918/19, s. 6-36; Katorski Jan, wspomnienia, brak, moje wspomnienia z powstania /Żnin/, s. 37-43; Makowski Mieczysław, wspomnienia, 23.II.1924, Powstanie Wielkopolskie walki o Żnin, s. 44-49 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3334 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej [w sprawie przydziału gospodarstw poniemieckich] w powiecie jarocińskim.1946-1950 Sachregister Bąba Jamborski, Zielona Łąka s.75; Błaszczak Półtorak Szkoła, Broniszewice s.193; Galewski Sokołowski Brzezicki, Zielona Łąka s.220; Glapa Witaszak Szczepaniak, Strzydzew s.129; Grobelna Grygiel, Przemysławki Wojciechowo s.148; Grześkowiak Przygodzki, Dobieszczyzna s.162; Hałajda, Łobzowiec s.222; Jankowski Szymczak Szychowa Pankowiak, Zielona Łąka s.173; Kaczmarek Skowroński, Dobranadzieja s.318; Kiełbasa Ziembowski Kamiński, Racendów s.283; Kromolicki Walczak Buczkowski, Sławoszew s.95; Krymarys Frątczak, Cerekwica s.16; Krzywa Mazurek Powrożnik, Zielona Łąka s.199; Lipiński, Ludwina s.316; Matuszak, Wysokotówko s.298; Nadolski, Wieczyn s.116; Nowak Baszyński, Cerekwica(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/2198/0/2/26 Scans: 0Protokoły posiedzeń plenarnych Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krotoszynie wraz z załącznikami [wykaz tematyki załączników wg dat posiedzeń w polu indeks przedmiotowy]1966 Sachregister 1966-01-21 Realizowanie uchwały IV plenum KC PZPR; 1966-05-11 Praca ideowo-wychowawcza wśród młodzieży; 1966-09-06 Podjęcie prac związanych z odbyciem XIII konferencji powiatowej PZPR; 1966-09-06 Wprowadzenie na członka plenum KP PZPR tow. Jankowskiego Jana na sekretarza propagandy; 1966-09-30 Zatwierdzenie referatu na konferencję powiatową; 1966-12-02 Bieżące zadania organizacji partyjnych, zatwierdzenie Komitetu d/s rolnictwa; 1966-12-02 Proponowany skład komisji problemowych Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3377 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej [w sprawach przydziału gospodarstw poniemieckich] w powiecie mogileńskim.1946-1948 Sachregister (...) Kwieciszewo s.192; Cichocka Pruczkowski, Łąkie s.1; Dzięcioł Powenda Cieślewicz, Wymysłowo Górne s.116; Głowacki Hardyńska, Sędowo s.20; Grzesik, Wszedzień s.129; Iwiński Adamczak, Podbielsko s.148; Jeszkowska Chowzińsjki- Siedlecki, Słaboszewo s.64; KaszyńskiOmalczenko Kaniasty, Orchowo s.208; Kogut Chrośniak Dojs Matuszak Kogut Popielarz, Słaboszewo s.159; Kolczyński Jankowski Jóźwiak, Strzelno- Jeziorki s.181; Łukomski Wesołowski, Szczepanowo s.24; Malczewski Galus Prusak, Wszedzień s.169; Marczewski Andrzejewski, Mielenko s.12; Mróz Głowacka Pawlak Mądry Świątek, Zbytowo s.220; Parada Eichorst, Ciechrz s.139; Paternoga Liberkowski, Chabsko s.186; powiatowy Zarząd Drogowy w Mogilnie Hołoga, Wydartowo s.33; Sobkowiak Michalak Kapela, Padniew(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3313 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat chodzieski.1947 Sachregister (...)ek Kasperek, Dziewoklucz s.102; Gibas Otto Panek Leśniak Czapik, Budzyń s.146; Graczyk Leśniewicz, Stróżewo s.52; Gutowska, Budzyń s.139; Jachimowicz Karolczak, Nowawieś Ujska s.11; Jankowski, Laskowo s.118; Jarosz Kozłowski Roguski, Raczyn s.89; Jasiak Najda, Zacharzyn s.106; Kostecki Walkowski Nowicki, Podanin s.75; Kryza Bruderek, Szamocin s.93; Kuchta Strzałkowski, (...)czek, Kaczory s.18; Leśniak, Budzyń s.157; Leszukiewicz, Kamionka s.96; Maciejewski Puź, Laskowo s.112; Mińdykowski Skimond, Chrustowo s.130; Nochowicz, Stróżewice s.46; Piszkiewicz Jankowski Nosowicz, Nowawieś Ujska s.83; Płaczek Bednarz, Dziewoklucz s.; Puzyrewski Łowejko, Nowawieś Ujska s.143; Rzeczycki Orchowski, Nowawieś Ujska s.57; Siunczyk Kur, Stróżewice s.38; S(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3318 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat czarnkowski.1947 Sachregister Bąkowski Pryszczewski, Kruszewo s.152; Borczyk Grzebyta Jurczak, Wieleń s.195; Budai Łuczak, Paliszewo s.184; Dąbrowska Zawilska Golik Kujanek, Marunowo s.; Dratwa, Gębice s.140; Ducki Brzeziński Witek Jankowski, Komorzewo s.201; Firer Surma Prędka, Krosinek s.; Fresko, Paliszewo s.179; Gacek, Połajewo s.130; Garstka, Gębice s.158; Grott Grzegorek, Walkowice s.43; Jahns, Lubasz s.119; Jarosz Bukowski, Połajewo s.; Kalkowski Kulupa, Połajewko s.124; Karczmarek Węgierek, Romanowo Dolne s.168; Kasper Berdnarek Bednarek, Paliszewo s.41; Kokoszkowa Cichorek Jagła Ogrodnik, Dębe s.1(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3332 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat gnieźnieński.1950 Sachregister (...) Andrzejewski, Charzewo s; Banicka Majchrowicz, Rybieniec s; Bartkowiak Stanisław, Zakrzewo s.212; Bartkowiak, Zakrzewo s; Bzdawczanka, Winiary s.179; Ciesielczyk, Dębnica s.; Ciesielski, Czechy Dziećmiarki s.; Faliński, Sulin s.; Ginelli, Winiary s.; Gładych Grubczak, Winiary s.; Górniak, Winiary s.; Gronowski, Owieczki s.; Hartwich, Winiary s.; Hoffman, Gorzuchowo s.; Jankowski, Głębokie s.; Jerzak, Dziećmiarki s.28; Jezierski, Winiary s.; Kamona, Pyszczynek s.; Kaniecki Sajkowski Święciechowski, Winiary s.; Karasiński, Winiary s.; Kaszuba, Świniary s.; Kluczyński, Zakrzewo s.; Kundera, Myszki s.; Kurczych Brzosko Kubicki NowaczykZientarski Szymański Sikorski, Winiary s.; Lemkiewicz-Żypichowski, Dziećmiarki s.33; Lewandowska-Stein, Myszki s.;(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/4749/0/4.1/73 Scans: 0[Fotografie i karty pocztowe związane z Drużyną][1914-1928] 1928-1969 Personenregister (...)arnocki Leszek; Czywczyński Marian; Dąbrowa Zbigniew; Dąbrowski Leszek; Derda Kazimierz; Durolski (?) Mieczysław; Golimowska-Zajczykowa Maria; Guziński Bronisław; Hofman; Horla (?); Jankowskic Edmund; Jankowski Stanisław; Jeran Leon; Kaczmarek Ryszard; Kąkolewski Zbigniew; Kanonik; Kapturski Zygmunt; Kasprzak Ignacy; Klemczak Stefan; Konarzewski (?) Tadeusz; Koperski Zygmunt; Kowal; Krug(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3424 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat turecki.1949 Sachregister (...)ska Mocny, Młyny Miłaczewskie s.9; Kasprzak, Mikulice s.96; Kolas Chrostek, Malanów s.220; Kowalski, Goszczanów Chocim s.146; Krzemionka Dopieralski, Malanów s.19; Kuczyński, Kraski s.111; Kunc, Biernacice s.59; Kuśmierek, Milinów s.156; Maciejewski, Chorzepin s.115; Miłowski J, Zbylczyce s.173; Miłowski, Świnice Warckie s.168; Mroziński Kasprzak, Rudniki s.210; Parski, Jankowski s.29; Pasternak, Orzeszków Czepów s.81; Pastusiak Wlazło, Zakrzew s.86; Pawlak, Malanów s.49; Pietrucha Frankowski, Bronówek s.101; Piwoński Stasiak, Dobra Długa Wieś s.34; Rusek Wielgusiak, Stojanów s.136; Słowiński, Ułany s.245; Sobczak, Jeziorsko s.71; Srogosz, Ubysław s.250; Stasiak, Skęczniew s.240; Stempniewski, Kraski s.183; Troch Mazurkiewicz Czekalski Nowak Ci(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1071/0/6.9/639 Scans: 0Korespondencja w sprawach wywłaszczeniowych i odszkodowawczych [plany techniczne]1952-1953 Sachregister (...) Zakładów Zbożowych w Poznaniu, Józef Wieczorek, Damasławek, s.; Poznańskie Okręgowe Zakłady Zbożowe Polskich Zakładów Zbożowych w Poznaniu K, Kłodawa, s.; Poznańskie Okręgowe Zakłady Zbożowe Polskich Zakładów Zbożowych w Poznaniu S, Strzałkowo, s.; Poznańskie Zakłady Gastronomiczne Halina Rozmiarek, Niwka Stara, s.; Prezydium Miejska Rada Narodowa w Ostrowie, Kazimiera Jankowska, H. Sikora, Ostrów Wlkp s.; Prezydium Miejska Rada Narodowa w Swarzędzu, Agnieszka Dominiak, Michał Michalak, Gustaw Cholewa, Swarzędz, s.; Prezydium Powiatowa Rada Narodowa w Kaliszu, Piwonice, s.; Tartak Krotoszyn, Krotoszyn, s.; Walerian Szafran, Wronki, s.; Witaszyckie Zakłady Ceramiki Budowlanej, Witaszyce, s.; Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych, Maria Wylęgała, J(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/2198/0/3/79 Scans: 0Protokoły posiedzeń egzekutywy Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krotoszynie wraz z załącznikami [wykaz tematyki załączników wg dat posiedzeń w polu indeks przedmiotowy]1969 Sachregister 1969-01-17 Realizacja wniosków z kampanii przedzjazdowej; 1969-01-17 Rozwój PZPR w powiecie; 1969-01-24 Poprawa warunków socjalno-bytowych załóg; 1969-02-11 Postawa moralna Jana Jankowskiego sekretarza propagandy KP PZPR; 1969-03-07 Miejski Handel Detaliczny; 1969-03-14 Praca specjalistów rolnych; 1969-03-28 Kampania pozjazdowa; 1969-04-18 Sprawozdanie komisji skarg i wniosków KP PZPR; 1969-04-18 Wzrost szeregów PZPR w IV kwartale 1968; 1969-05-09 Kampania przedwyborcza; 1969-05-18 Praca PZPR w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej; 1969-05-18 Program 1-maja; 1969-05-23 Inwestycje i kapitalne remonty; 1969-06-07 Kampania wyborcza do Sejmu i rad narodowych; 1969-06-07 Kontraktacja; 1969-06-20 Szkolenie partyjne Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3395 Scans: 0Orzeczenie [Wojewódzkiej] Komisji Ziemskiej [w sprawie przydziału gospodarstw poniemieckich] w powiecie ostrowskim.1948 Sachregister (...) Kaczmarek Sojka Dworzecki, Czarnylas s.260; Baum Ignaszewski Pow Zarząd Drogowy, Ostrów Wlkp s.174; Berkowski, Przybysławice s.13; Bielawski Grencel, Niemojewiec s.61; Bryk, Raszków s.9; Czubowski, Ostrów Wlkp. s.258; Dudek Szymanowski Mendera, Gorzyce Wielkie s.183; Godziszewski Klusak, Topola Mała s.248; Gruca, Pawłów s.45; Jamry, Chojnik s.275; Janas Żak, Pawłów s.; Jankowski, Garki s.27; Kędziora Mielnik Nowicki, Latowice s.204; Kłos Pecold, Czarnylas s.53; Kluczewski Kiniarska Jarema Pohl Jany, Granowiec s.115; Koch Cyfert Szczepanek, Ostrów Wlkp. s.154; Kurowska Konrad Kościelny, Biniew s.170; Łopata, Janisławice s.147; Niemiec, Szklarka Śląska s.1; Nowakowski Frankiewicz, Smardów s.164; Obiegły Kokot, Boników s.78; Pawelec Sokolnicki Po(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3427 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat wągrowiecki.1948 Sachregister (...).44; Onuchowski Włodarczyk, Zbietka s.173; Organ, Rąbczyn s.75; Pawlicki, Rąbczyn s.114; Pietraszak Pietrzak, Pawłowo Żońskie s.98; Piotr, Bliżyce s.78; Poznański, Tomczyce s.103; Radecki, Tomczyce s.91; Siwy Dlugosz, Werkowo s.70; Skarbiński, Niemczyn s.67; Skierzewski Kaczkowski, Międzylesie s.61; Śleszyńska Pomarański Szarpanowska, Łękno s.129; Sobiecki i inni, Droga Jankowska Tarnowo Pałuckie s.182; Tyszkiewicz Woźniak, Sienno s.14; Waligórski Kędzierski, Szczodrochowo s.196; Włodarczyk Biskupski, Strzeszkowo s.189; Zbieralski, Runowo s.158 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/4/185 Scans: 0Informacje, uchwały oraz protokoły narad w Komendzie Wojewódzkiej "SP" Poznań. Informacje na temat Hufca w powiecie czarnkowskim i powiecie koło1955-1955 Personenregister Barczyński; Baungard Zdzisław; Berdyszak Jan; Białek; Bińkowski; Boła Józef - k.; Bonikowski Franciszek - k.; Dobiegała Czesław - k.; Domagała Barbara; Dyks Joanna - k.; Eliks Mieczysław - k.; Gajda Mieczysław - k.; Garbowska Anna; Graczyk Helena; Hajn; Hardyk Ryszard - k.; Hauffa; Herc; Janiszewska Irena - k.; Jankowska; Jaróżek; Jastrzabek Barbara - k.; Joachimowicz Jerzy - k.; Kina Marian; Kłos Bronisława; Knociński - k.; Kobus; Kołosowski; Konieczna - k.; Konieczna Teresa; Kozikowska Krystyna; Krawczyk; Krzyżosiak; Kucharski Kazimierz; Kurc; Kurkiewicz Łucja - k.; Kurowska; Kwasniewski T. - k.; Ławniczak Czesława; Lis Kazimierz - k.; Luborak Antoni. - k; Machajewski; Maćkowiak Ter(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3416 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat śremski.1948 Sachregister (...)02; Bekas, Pełczyn s.157; Binkowski, Sroczewo s.123; Błaszyk, Zwola s.43; Dramowicz, Niwka s.180; Ellman, Żabno s.35; Jankowski, Bnin s.55; Jankowski Kriwicki Chojak Szulc, Mórka s.28; Jankowski S, Kórnik s.127; Jasińska, Pecna s.134; Jaśkiewicz, Ostrowo s.107; Jaśkowiak, Radzewice s.104; Kolonista, Zelgniewo (...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1071/0/6.9/630 Scans: 0Wywłaszczenia nieruchomości nr 227-3591948-1951 Sachregister I-5a/327/50 Pelagia Konewka, Poznań Rynek Śródecki, s.; I-5a/328/50 Z. I C Radajewski, Poznań ul. Warszawska 37, s.; I-5a/334/50 Wiktoria Jankowska z d. Rybak, Poznań ul. Mylna, s.; I-5a/338/50 F. Wegner, Poznań Chwaliszewo 36, s.; I/5a/339/50 Bronisława i Maksymilian Domański, Poznań Chwaliszewo 19, s.; I-5a/343/50 Andrzej Chałupka, Poznań ul. Krańcowa, s.; I-5a/345/50 Cecylia Dopierała z d. Tylicka, Poznań Komandoria, s.; I-5a/349/50 Czesław i Florian Kowalski, Poznań ul. Przepadek, s.; I-5a/352/50 Czesław i Mar(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/884/0/2/119 Scans: 0Lista członków Związku Powstańców Wielkopolskich przesłane przez hitlerowców S.D. - Toruń do S.D. - Leitabschnitt - Poznań.1941 Personenregister Burzyński Jan ur. 17.01.1897; Ciesielski Władysław ur. 06.11.1900; Czarnecki Jan ur. 05.05.1899; Dembowy Wincenty ur. 23.03.1888; Drewa Leon ur. 07.08.1884; Gałężewski Wincenty ur. 24.03.1889; Graczyk Franciszek ur. 10.10.1885; Gralik Kazimierz ur. 20.02.1888; Jabłoński Kazimierz ur. ?; Jałoszyński Stanisław ur. 28.04.1894; Jankowski Józef Benedykt ur. 05.03.1870; Jędrzejczak Franciszek ur. 15.11.1886; Kaliski Józef ur. 13.03.1901; Kieszkowski Adam ur. 26.12.1898; Kozłowski Bolesław ur. 20.07.1902; Krzysztofiakowa Kazimiera ur. 23.12.1895; Lehmann Marcin ur. 20.10.1896; Linczewski Józef ur. 02.03.1899; Lipski Andrzej ur. 19.12.1890; Lipski Michał ur. 01.02.1898; Malinowski Józef ur. 25.01.1903; Mar(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3442 Scans: 0Orzeczenie [Wojewódzkiej] Komisji Ziemskiej [w sprawie przydziału gospodarstw poniemieckich] w powiecie żnińskim.1949 Sachregister (...)olskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Podgórzynie Powiatowa Poradnia Świetlicowa w Żninie, Podgórzyn s.3; Kasprzak, Miastowice s.100; Klim, Rogówko s.72; Kozakiewicz Ojak Berenda Kabzan, Bożejewice s.117; Krawicz, Czewujewo s.37; Kuchta Olejniczak, Gąsawa s.124; Majewski, Ustaszewo s.222; Makadońska Węglarz Klawiński, Brzyskorzystew s.146; Mikucki, Góra s.1; Mikucki Jankowski Ligierski Adamczyk Krzyworączka Ptaszyński Tomajczyk Maciąg Kaczmarski Kasprowiak, Góra s.9; Płachacki, Ośno s.68; Poćwierz Kosiński Siadak Pochylski Kuzar Sobczak Falak, Wełna s.185; Podgórski, Niedżwiady s.167; Ratajczak, Rogowo Izdebno s.214; Rogowo, Rogowo s.89; Sawicki Miraszewska Kowalewski, Zrazim s.24; Skupień Królak, Laskowo s.91; Śmieszek, Recz s.62; Starczew(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3425 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat turecki.1949 Sachregister (...)zejewski, Świnice Wareckie s.261; Błażewicz, Stawki s.203; Choręziak, Czyste s.15; Czubek, Międzylesie s.78; Derucki, Rusocice s.63; Drohobycka, Muchlin s.155; Frątczak, Turek s.37; Gebler Aleksandrów s.281; Gebler, Aleksandrów s.68; Gil, Niedżwiady s.20; Głowacki, Czepów s.226; Graczyk, Stawki s.10; Gruszka Chrościński, Kraczynki s.127; Jabłoński, Świnica Warcka s.135; Jankowska, Czachulec Stary s.33; Kałużny, Wspólne s.210; Kamiński, Czachulec Stary s.190; Kaźmierczak, Czachulec Stary s.162; Kirszman, Zbylczyce s.94; Klementowska, Chwalborzyce s.81; Kokot, Pęcherzew s.150; Kokot, Pęcherzew s.258; Kowalczyk J, Niedżwiady s.29; Kowalski, Czachulec Stary s.27; Krzesińska, Pęczniew s.213; Kulig, Olimpia s.103; Kurzawa Szukała, Zbylczyce s.243; Li(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3362 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat krotoszyński.1948 Sachregister Adamiak Łowiec Malinowska, Wyganów s.32; Biegański Jankowski, Gorzupia s.192; Blandzi Białas Jaworska, Sośnica s.136; Chmielarz Ratajek, Konarzew s.196; Drobiński, Długołęka s.165; Eliasz Peliński, Gumienice s.94; Glinkowski Roszczak Rynkiewicz, Lipowiec s.12; Grobelny Malnowski, Konarzew s.85; Handke, Chachalnia s.142; Jankowski Mroczek Masłowski, Polskie Olędry s.184; Juszkiewicz Ruciński, Gumienice s.87; Kałużny Pawlak Gawlak, Sapieżyn s.180; Keller Staszewski Foltynowicz, Głuchów s.205; Koralewicz Dudzi(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/4749/0/4.1/23 Scans: 0Ikonografia do części I obejmującej okres 1912-1944 [monografii] "6 Poznańska Drużyna Skautowa - 1 Lotnicza Drużyna Harcerzy im. generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Siedemdziesiąt lat działalności 1912-1982 [Józefa Derdy][1914-1928] 1928-1994 Personenregister Borowski Henryk; Budzyński Gwidon; Derda Kazimierz; Gostyński Stanisław; Hadrych Tadeusz; Jankowski; Joachimiak Teodor; Klemczak Stefan; Krugiełka Józef; Lambryczak Edmund; Ławniczak Edmund; Mendelak Edmund; Mendelak Jadwiga; Michalski Marian; Piechowski Franciszek; Pokrywka Lucjan; Rozwadowski Kazimierz; Skoraszewski Roman; Szajdzicki Włodzimierz; Szymanowska Helena; Szymanowska Zofia; Szymanowski Marian; Talarczyk Zbigniew; Teschner Czesław; Teschner Irena; Teschner Stanisław; Toruński; Twardowski Marian; Wachowiak Benedykt; Wawer; Wilczyński Edmund Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3356 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat koniński.1948 Sachregister (...)Łuczak, Białobłoty s.128; Dutkiewicz, Konin- Czarków s.140; Goiński, Konstantynów s.; Gołąb Snoch, Kol. Ciemierów s.32; Grzelak Roj, Wierzchy s.8; Grzeszcz Jaworski, Makarowo s.136; Jankowski Puszcza, Borowo s.28; Jasiak Szczepński, Łazińsk s.78; Kałużny Filipiak Sakowski, Błonice s.144; Kasprzak, Sławęcinek s.186; Każmierski Jankowski, Toporowo Nowe s.111; Konopacki Każimierski, Łazińsk s.12; Kozak Szymański, Borowiec Stary s.107; Kramczyński Ziemiański Śledziński, Sokółki- Bielawy s.166; Łaskawa Kasprzak Lawicz(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3381 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat nowotomyski.1948 Sachregister Adamczyk Michałowski, Glinno s.210; Adaś Narożny, Kąkolewo s.85; Baran Garbaczewski, Chmielinka s.224; Bławat Lasota Pilc, Tarnowiec s.214; Borkowski, Prądówka s.81; Bućko, Sękowo s.192; Duda, Szewce s.109; Dyderski Góra, Krzywylas s.159; Galwas Górczak, Turkowo s.57; Grzybowski, Kalwy s.196; Hojan, Michorzewo s.203; Janiszewska, Grudna s.206; Jankowska Wesoły, Glinno s.195; Jarmurz, Sątopy s.14; Jowiec, Paproć s.184; Kaczmarczyk, Jastrzębsko Stare s.34; Kaczmarek, Bolewice s.77; Kanduła, Nowy Tomyśl s.187; Kandulski, Słocin s.176; Knop, Przyłęk s.173; Kowalski, Biała Wieś s.19; Koza, Jastrzębsko Stare s.152; Koza Nadleśnictwo Porażyn, Sątopy Porażyn s.50; Leszczyńska Boratyńska Pawlicki, Łęczyce s.5; Maksym Lichosik (...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1071/0/6.8/858 Scans: 0Opinie nabywania i przekazywania obiektów niezbędnych do realizacji narodowych planów gospodarczych [nr 1-60]1956 Sachregister (...)z, Wąśka, Polna, Widok Pawlak; Kalisz Wrocławska Raniś, wojtyś, Kobyłka; Kłodawa, Rosiak, Marciniak; Koło Szosa kolska, Itczak, Zocht, Suchorski; Kościan, Kościuszki 27, Szpital dla Nerwowo Chorych; Pleszew, Batorego, Kujawa, Plemianikow; Poznań 23 lutego, Jędzrejewska, Jarocki, Suwalski; Poznań 27 grudnia 13, Płowiecka, Kubzdel; Poznań, Grodziska, Szamoulska, Kowalska, Jankowska, Pindelska; Poznań, Podstolińska Majewski; Poznań, Szpitalna, Kantyrowska, Ryfa, Stefańska, Przybysz; Poznań Wawrzyńca Jeske; Rydzyna, kościół poewangelicki; Skoki, Dworcowa 11; Ślesin Marchlewskiego Bocznica kolejowa, Szczepański, Pawłowski, Bartczak; Stacja kolejowa Ostrzeszów, Żymełka; Tartak Czerwonak; Tartak Piła; Wielkopolski Park narodowy, santorium, Ludwikowo, (...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3324 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat gostyński.1948 Sachregister (...)urman Poprawski Szymczak, Czeluścin s.138; Gleczman, Daleszyn s.117; Góral, Sikorzyn s.198; Gregoraszczuk D, Daleszyn s.45; Gregoraszczuk, Dzięczyna s.16; Gubański, Wymysłowo s.166; Jankowski K, Siedmiorogów s.257; Jankowski, Miechcin s.157; Jeniec Kochmann, Strzelce Małe s.189; Kaczmarek, Siedmiorogów s.265; Kierczak, Daleszyn s.88; Kierczak D, Daleszyn s.170; Klemczak, Pasierby s.194; Klimkowski Kras(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 58/437/0/1/26 Scans: 100Dublikat Aktov o Rodivšihsâ, Brakosočetavšihsâ i Umierših Prihoda Bĕliny za Tysâča vosem'cot devânosto tretij (1893) god1892-1894 Personenregister Babicki Adam; Baranowski Cyriak Adam; Bętkowska Barbara; Błaszczyk Franciszka; Buczyńska Marcjanna; Chojnacki Piotr; Cieślik Józef; Dąbrowska Marianna; Dąbrowski Józef; Dąbrowski Stanisław; Gad Adam; Gamoń Marianna; Gębczyński Józef; Gojda Adam; Goszcz Stanisław; Grodzicki Marcin; Jankowski Józef; Juszyńska Barbara; Juszyńska Józefa; Juszyńska Marianna; Juszyński Ludwik; Kądziela Michał; Karbownik Wojciech; Kasprzak Marianna; Kmita Marianna; Kurkiewicz Feliks; Łęgosz Stanisław; Lelonek Barbara; Matlakiewicz Franciszka; Najman Marianna; Najman Stanisław; Natorska Józefa; Natorska Marianna Teofila; Pękala Jan; Pomykała Jan; Prochol Marianna; Pytka Józef; Sa(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3354 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat koniński.1946 Sachregister Baranowski Szpikowska, Lichnowo s.93; Bogaczewski, Konin s.7; Brzeziński Sudoł, Grądy Stare s.50; Dutkiewicz Bielecki, Konin- Czarków s.6; Dymowski Stankowski, Nowy Czarków s.18; Gierałka, Grądy Nowe s.52; Gośka Głowacka, Włodzimirów s.47; Gryna Kubacka, Augustynowo s.66; Gulczyński Jesiołowski, Wierzchy s.44; Jankowski Romańska, Michalinowo s.20; Jaroszewski Górniak, Sieroszewo s.89; Koliński Adamczyk Baniecki, Nowy Czarków s.13; Komorski Kowalski, Obory s.79; Kotwas Nowicka, Kolno s.109; Kozłowski, Bilczewo s.99; Kubacki Cichosz, Szyszyński Holendry s.10; Kurtyka Rzepecki, Grądy Stare s.61; Łaskarzewska Gabryszak, Genowefa s.12; Matczak Tłuszcz, Celinowo s.9; Miara, Kociołki s.105; (...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/12.24/3039 Scans: 0[Roczne sprawozdania statystyczne zakładów przemysłu spożywczego za rok 1947]1948 Sachregister (...)Hejmann, Szamocin s.; Gorzelnia spółkowa, Otorowo s.; Malto- fabryka przetworów słodowych, Śrem s.; Mleczarnia A. Kabat, Chodzież s.; Mleczarnia Unitas, Gniezno s.; Olejarnia Ch. Pasek, Siedlec s.; Olejarnia jarocińska, Jarocin s.; Olejarnia J, Jutrosin s.; Olejarnia J. Lemiesz, Skórzewo s.; Olejarnia M. Nowak, Września s.; Olejarnia Nur, Łuszczanów s.; Olejarnia ręczna Jankowski, Wolsztyn s.; Olejarnia ręczna J. Szczur, Grzebienisko s.; Olejarnia ręczna P. Wawrzyczek, Nożyczyn Strzelno wielkie s.; Olejarnia R. Świtalski J. Nowakowski, Słupca s.; Olejarnia W. Kucharski, Września s.; Olejarnia Z. Metelski, Zaniemyśl s.; Olejarnia Z. Urbański, Krobia s.; Pierwsza poznańska fabryka keksów i wafli Wuka W. Kurczewski w Poznaniu s.; Poznańska kwaszar(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 58/437/0/1/27 Scans: 57Dublikat Aktov Rodivšihsâ, Brakosočetavšihsâ i Umierših Prihoda Bĕliny za Tysâča vosem'cot devânosto četvёrtyj (1894) god1893-1895 Personenregister (...)fa; Ciepliński Ignacy; Cieślik Ewa; Cieślik Marianna; Dąbrowska Franciszka; Dąbrowska Józefa; Dąbrowska Marianna; Dąbrowski Antoni; Dąbrowski Józef; Dąbrowski Stanisław; Gamoń Maciej; Gawin Wojciech; Gębczyńska Barbara; Gębczyńska Franciszka; Gębczyński Józef; Giermakowski Stefan; Goszcz Maciej; Goszcz Marianna; Idzik Józefa; Idzik Kacper; Idzik Marcjanna; Jagiełła Ewa; Jankowska Marianna; Jędrzejczak Barbara; Jędrzejczak Franciszka; Jędrzejczak Zofia; Kalińska Anna; Karpiński Józef; Karpiński Stanisław; Kasprzak Anna; Kasprzak Józefa; Kmita Barbara; Kowalska Rozalia; Kwapis Marianna; Łęgosz Marianna; Malik Karol; Natorska Barbara; Nejman Marianna; Olewiński Piotr; Penkala Marianna; Penkala Wawrzyniec; Pielas Michał; Pierzchała Antonina; Pietra(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 53/4749/0/4.1/25 Scans: 0Ikonografia do części II obejmującej okres od 1945-1982 [monografii] "6 Poznańska Drużyna Skautowa - 1 Lotnicza Drużyna Harcerzy im. generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Siedemdziesiąt lat działalności 1912-1982 [Józefa Derdy][1914-1928] 1928-1994 Personenregister Andrzejewski Alfons; Andrzejewski Henryk; Bednarek Jan; Bednarek Mieczysław; Bocheński Witold; Borowski Henryk; Budzyński Gwidon; Burlaga Czesław; Czarnocki Leszek; Dąbrowa Zbigniew; Derda Józef; Derda Kazimierz; Duralski Mieczysław; Gołaszewski Zygmunt; Jankowski Ferdynand; Jeran Jan; Jeran Leon; Kaczmarek Ryszard; Kąkolewski Zbigniew; Krugiełka Józef; Kupczyk Franciszek; Majewski Lucjan; Maria Golimowska-Zajczykowa; Michalski Stanisław; Mrowicki Czesław; Piechanowski Jerzy; Ponicki Jan; Sajewski Kazimierz; Sajewski Stefan; Śmiałowski Zbigniew; Świtała Sylwester; Świt Zenon; Szociński Stefan; Wachowiak Zbigniew; Wojtczak Stefan; Zanto Mieczysław Archiwum Państwowe w Poznaniu Bestand: 35/685/0 Scans: 0Browar Parowy "Jeleń" w Lublinie1924-1949 Geschichte des Bestandsbildners (...)ch ówcześnie lubelskich Żydów, radnego miejskiego, wieloletniego przewodniczącego Rady Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Lublinie. W 1939 r. browar został objęty niemieckim zarządem komisarycznym i do 1944 r. działał pod nazwą Brauerei und Limonadenfabrik „Zum Hirsch“. Po wojnie w latach 1944-1946 prowadzony był przez spadkobiercę H. J. Zylbera, Cadoka Zylbera (vel Stefana Jankowskiego). Od 1946 do 1948 znajdował się pod zarządem państwowym Dyrekcji Przemysłu Miejscowego w Lublinie, nosząc nazwę Pod Zarządem Państwowym Browar Parowy i Wytwórnia Wód Gazowych „Jeleń”. Do browaru należały wówczas także rozlewnie piwa w Bychawie, Łęcznej i Białej Podlaskiej. Na podstawie orzeczenia Nr 26 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 lutego 1948 r. o przejęciu pr(...) Archiwum Państwowe w Lublinie Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3315 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat Chodzież.1948 Sachregister (...) Dudarewicz Bujnowski Kowalewski, Sypniewo s.220; Duliński, Nowawieś Ujska s.78; Dul, Laskowo s.163; Górzyński, Rudki s.183; Gościniak, Margonin s.14; Grabowski c, Chodzież s.273; Grabowski F, Chodzież s.206; Grabowski, Margonin s.4; Grott Szczepski, Strzelęcin s.256; Harwas, Nowawieś Ujska s.217; Jachimowicz, Chrustowo s.104; Jahnz, Stróżewo s.97; Janeczko, Lipiny s.7; Jankowski, Brodno s.136; Jaroch, Lipia Góra s.186; Jerzykowski Lubniewski, Stróżewo s.122; Jurkiewicz Kotera, Studzieniec s.42; Kajdas, Lipiniec s.24; Komorowski Maciaszek, Sokołowo Budzyńskie s.38; Korcz, Radwanki s.1; Korniej Fiedorowicz, Szamocin s.82; Kornowski, Chodzież s.100; Kowalewski Jaremba, Próchnowo-Bugaj s.212; Kozłowski, Laskowo s.156; Krzykawski, Dziewoklucz s.93;(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 58/437/0/1/29 Scans: 64Dublikat Aktov Rodivšihsâ, Brakosočetavšihsâ i Umierših Prihoda Bĕliny za Tysâča vosem'cot devânosto šestoj (1896) god1895-1897 Personenregister Adamski Michał; Białuska Ewa; Bomba Franciszek; Bomba Mateusz; Brola Marianna; Chojnacka Helena; Chojnacka Magdalena; Cieślik Michalina; Dąbrowska Katarzyna; Dąbrowska Zofia; Dąbrowski Michał; Gamoń Andrzej; Gawin Marianna; Gębczyński Michał; Grodzicka Marianna; Grzybkowski Józef; Idzik Zofia; Jagiełła Adam; Jankowska Zofia; Jędrzejczak Marianna; Jędrzejczak Paweł; Juszyńska Anna; Kacprzak Franciszka; Kacprzak Katarzyna; Kowalik Marianna; Kurkieiwcz Stanisław; Kwapis Jadwiga; Kwiatkowska Barbara; Łęgosz Piotr; Lelonek Genowefa; Lelonek Józef; Liziniewicz Paweł; Liżyniewicz Piotr; Matlakiewicz Michał; Matlakiewicz Piotr; Matyjasik Piotr; Michurski Paweł; Natorska Rozalia; NN; Olewińs(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 53/472/0/1/2 Scans: 0Statut organizacyjny Biura Prezydialnego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu oraz podział czynności pracowników Biura1945 Personenregister (...)zkiej Rady Narodowej s.9, 29; Grzegorzewski Kazimierz woźny w Biurze Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej s.10, 31; Hańczewski Kazimierz sędzia referendarz w Biurze Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej s.8, 29; Jakubowski Artur inspektor rad narodowych w Biurze Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej potem naczelnik Biura Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, s.7, 31.; Jankowska Bernardyna pracownik biurowy w Biurze Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, s.10, 30.; Kasprzak Stefan referendarz w Biurze Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej s.8, 29; Koller Leon inspektor rad narodowych w Biurze Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej s.7; Krajenka Bartłomiej szofer w Biurze Prez. Wojewódzkiej Rady Narodowej, s.11, 31.; Majchrzak Marian starszy woź(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1415/0/2.30/534 Scans: 0Relacje i wspomnienia Wielkopolan, którzy przebywali w więzieniach hitlerowskich w: 1. Fort Vll, ulica Młyńska, 2. Ostrów Wielkopolski, 3. Pawiak, 4. Radogoszcz, 5. Rawicz, 6. Wronki.1958-1972 Sachregister Bek Tadeusz, wspomnienia, 9.III.1966, II wojna światowa - Pawiak, s. 25-29; Chodorowski Janusz, relacja, 1.IV.1971, okupacja hitlerowska, s. 30-31; Jankowski Władysław, wspomnienia, 22.III.1955, obóz hitlerowski Leszno - Fort VII, s. 64-66; Kobylińska Barbara, relacja, 8.V.1967, dotyczy pobytu w więzieniu na Pawiaku, s. 14-19; Komisarek Józef, życiorys, 26.XI.1972, więzień Wronek i obozu koncentracyjnego, s. 62-63; Kotecki Piotr, wspomnienia, 10.IV.1966, okres II wojny światowej, więzienie Pawiak, s. 20-24; Kowalczyk Franci(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/4749/0/4.1/22 Scans: 0Ikonografia do części I obejmującej okres 1912-1944 [monografii] "6 Poznańska Drużyna Skautowa - I Lotnicza Drużyna Harcerzy im. generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Siedemdziesiąt lat działalności 1912-1982 [Józefa Derdy][1914-1928] 1928-1994 Personenregister Bieńkowski Adam; Bieńkowski Juliusz; Burlaga Franciszek; Chofman; Chudziński Czesław; Cieślewicz Lucjan; Cieślewicz Zenon; Frochwerk; Górny; Guziński; Guziński Bronisław; Jankowski; Jankowski Edmund; Judek Janusz; Jurczyński Zygmunt; Kapturski Zygmunt; Kasprzak Ignacy; Kędzia (Kędra ?); Klemczak Stefan; Kokorniak Józef; Konieczny Tadeusz; Koperski Józef; Koperski Zygmun(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1071/0/6.9/886 Scans: 0Korespondencja i wytyczne dotyczące przekazywania nieruchomości niezbędnych do realizacji narodowych planów gospodarczych1950 Sachregister (...)esłusz; Kórnik Fundacja Zakłady Kórnickie Dział Denfrologi i Pomologii; Krosinko; Leszno Dąbrowskiego gmina ewangelicka; Mast na Warcie Koło; Mogilno urządzenia kolejowe; Most na Obrze pod Skwierzyną; Nadleśnictw i tartaki w powiecie Piła; Plan zalesień w woj. poznańskim; Poznań Bank Związku Spólek Zarobkowych Świerczewskiego tereny sportowe; Poznań Dąbrowskiego adwokat Jankowski; Poznań folwark sołacz dominium; Poznań Noskowskiego gmina żydowska przedszkole,żłobek; Poznań Opalenicka; Poznań osiedla Komandoria i Warszawskie; Poznań Palacza 65 Obserwatorium astronomiczne Uniwesrsytetu Poznańskiego; Poznań Państwowa Komunikacja Samochodowa dworzec autobusowy, warsztaty; Poznań Pułaskiego boisko sportowe akademickie; Poznań Słoneczna, Heweliusza O(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1071/0/6.8/847 Scans: 0Opinie dotyczące nabycia i przekazania nieruchomości niezbędnych do realizacji planów gospodarczych [nr 113-263]1955 Sachregister Fundacja Sułkowskich, Lubin; Gospodarstwo ogrodnicze Marian Jankowski, Poznań-Rataje 29; Inwestycje Kolejowe, Broniszewice; Janowo, Grodziec, kopalnia rudy darniowej; Kalisz Dzierżyńskiego 42, tuczarnia drobiu; Kalisz, ŁÓdzka, koszary wojskowe; Kalisz, ogrodnictwo Kościelak; Kaszarnia Bieżanów, Międzychód; Kępa pow. Szamotuły, Czyż, Mańczak, Czurczakowa, Szaj, Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych nr 10 w Poznaniu; Kiekrz, Waldemar Kamiński,(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3335 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej [w sprawie przydziału gospodarstw poniemieckich] w powiecie jarocińskim.1946-1947 Sachregister (...)zewice s.156; Gendek Guszczyński, Wysogotówek s.191; Gil, Dobranadzieja s.217; Góralczyk, Broniszewice s.203; Hałajda, Łobzowiec s.137; Ignasiak Piasecki Borzeńska, Cerekwica s.147; Jankowski, Biezdziadów s.134; Jelak Roszak, Racendów s.215; Kalowy, Broniszewice s.246; Kałużny Graczyk Jankowska, Pieruszyce s.84; Karliński, Karminiec s.198; Karliński Walentowska, Karminiec s.180; Każmierczak, Karminiec s.209; Keller Winny, Broniszewice s.41; Knappe, Broniszewice63 s.; Koc,(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3357 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat koniński.1949 Sachregister (...)ek St, Grądy Nowe s.258; Graczyk, Kolno s.122; Grudziński Kosmalski, Gostuń s.244; Hofman Kaczmarek, Borowiec Stary s.38; Ignasiak Wiśniewski, Nowiny s.116; Jachnik, Celinowo s.157; Jankowski, Nowopaprotnie Holendry s.239; Jaworski, Kochów s.203; Kaczorowski Gielniak Graczyk Konopacki, Łazińsk s.281; Karwowski, Kuchary Kościelne s.218; Kiernicka, Maślaki s.302; Klepacki(...)26; Kwitowski, Świętne s.6; Ławniczak, Głowiew s.186; Lewandowski, Grodziec s.231; Ligocki, Konary s.; Łobacz Bielecki, Maślaki s.290; Marciniak Pietrzak, Białobłoty s.162; Matysiak Jankowska Dobrasiak, Borowiec Stary s.89; Mazur Bąk, Bilczew s.268; Mierzejewski, Brzozogaj s.100; Miniszewski Wojciechowski, Biała Panieńska s.191; Muszyński, Celinów s.250; Nowak Paszkowsk(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/3/145 Scans: 0Sprawozdania okresowe z działalności brygad "SP" i wykazy imienne dla Komendy Wojewódzkiej "SP".1950-1950 Personenregister (...)ierz - k; Cechmitrzuk Stanisław; Chrobociński Władysław; Cieślik Mieczysław; Cybulski Henryk; Dębski; Denis Henryk; Flak Bolesław; Frąckowiak Marian - k; Gałganek Stanisław; Gąsiorowski; Głosskowski Józef - k; Górska Teodora - k.; Grabowiec Stanisław; Grochowski Mieczysław; Guz Tadeusz; Hałdun Bronisław; Hetmański Franciszek - k.; Huzar Marian; Iwaszkiewicz Antoni - k; Jankowski Dominik; Jaszczuk Tadeusz; Kalka Józef - k; Kamiński Stefan; Kapeluszny Alfons; Karbowski; Kielar Stanisław - k.; Kiełbasa Mieczysław; Kierepa Marian; Klekowiecki Jan; Kostek Stanisław; Kowalczyk Zdzisław - k; Kowalik Bolesław; Kowalski; Kozak Mieczysław; Krapiński; Krawczuk Karol; Królikowski Adolf; Krupiński Bogdan; Krupiński Zdzisław; Kryza Stanisław; Kudła Stefan; (...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1071/0/13.6/1434 Scans: 0Handel prywatny-odwołania od decyzji Wydziału Handlu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu1956 Sachregister (...)dawa, s. 240; Hojka, Leszno, s. 243; Idziak Jakubowska, Koło, s. 270; Jabłecki, Poznań, s. 281; Jagła, Półko, s. 275; Jankowska, Leszno, s. 302; Jankowski, Łężec, s. 295; Jędrasiak Jankowski Jóźwiak, Poznań, s. 303; Jerzyk, Śmigiel, s. 306; Jurek, Kalisz, s. 278; Kamińska, Poznań, s. 27 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3327 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat gnieźnieński.1946 Sachregister (...) Lednogóra s.73; Strychowo, Hamerlik Rupnik s.54; Subatyk Gubszyk, Gębarzewo s.75; Światły Zielińska, Popkowo Tomkowe s.42; Szuszczewicz Wożniak, Mieleszyn s.71; Szymański, Ruchocin s.8; Tomczak Ptaszkowska, Brudzewko s.111; Wachowski, Modliszewo s.32; Wiernicki Andrusiewicz, Michalcza s.44; Wilkosz Molenda, Pow. Gnieżnieński s.74; Wolska Suchorski, Osiniec s.20; Wolski Jankowska, Nowawieś Niech. s.28 Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/12.24/3040 Scans: 0[Roczne sprawozdania statystyczne zakładów przemysłu spożywczego za rok 1947]1948 Sachregister (...)meszno s.; Olejarnia L. Kamiński, Izbica Kuj. s.; Olejarnia M, Mogilno s.; Olejarnia Pacyna, Rostarzewo s.; Olejarnia W. Nadolny, Rawicz s.; Palarnia kawy B. Dynek, Strzałkowo s.; Ruda Młyn Ciesielska, Mieścisko s.; Śrutownia gospodarcza J. Szubert, Śrem s.; Śrutownia T. Gramsz, Kórnik s.; Śrutownik F. Kryskowiak, Mieścisko s.; Śrutownik F. Kukla, Września s.; Śrutownik Jankowski w Poznaniu s.; Wytłocznia oleju, Krotoszyn s.; Wytwórnia cukierków Roma W. Błaszczak w Poznaniu s.; Wytwórnia produktów spożywczych Ostro- Vite E. Stempniewicz, Ostrów Wlkp. s.; Wytwórnia W. Czajka, Kościan s.; Wytwórnia win i soków owocowych L. Karpiński, Gniezno s.; Wytwórnia wód mineralnych Górecki, Krotoszyn s.; Wytwórnia wód mineralnych J. Szymański, Szamotuły s.;(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1170/0/-/22 Scans: 0Protokoły z wykonania zarządzeń polustracyjnych [oraz informacji ogólne o stanie znaczną część dokumentów stanowią nieczytelne gryzmoły].1962-1963 Sachregister (...)sztucznych Andra Andrykowski, Poznań, s. 139; Wyroby z tworzyw sztucznych Polwin Kaszubkiewicz, Poznań, s. 146; Wytwórnia artykułów blaszanych Szarko, Poznań, s. 88; Wytwórnia artykułów metalowych ARMET Chmiel, Poznań, s. 173; Wytwórnia artykułów z tworzyw sztucznych Wiśniewski, Poznań, s. 128; Wytwórnia chemiczna Cellon Kulesza, Poznań, s. 48; Wytwórnia chemiczna JANDO Jankowski, Poznań, s. 34; Wytwórnia chemiczna Marwit Jaroszyk, Mosina, 96; Wytwórnia chemiczna Rena Kubera, Poznań, s. 89; Wytwórnia chemiczna Szafarkiewicz, Poznań, s. 76; Wytwórnia chemiczna - techniczna Świątkowska, Pobiedziska, 92; Wytwórnia chemicznego bloku samopiorącego KALIS Kulig, Poznań, s. 80; Wytwórnia chemiczno - techniczna ARA, Poznań, s. 7; Wytwórnia esencji i ole(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/918/0/9/1884 Scans: 0Orzeczenia odszkodowawcze mienia rolniczego, Numer 226. Repertorium [bez biegu]1946 Personenregister (...)kowce; Bołbatun Bronisław 2628 Ciwnowicze; Chmielewska Zofia 2494 Pokaszczew; Chodorowski Walenty 2116 Futor Szlachecki; Cybulska Michalina 2148 Petlikowce; Drohobycki Aleksander 1539 Kamionka Strumiłowa; Dubicka Bolesława 2595 Aleksandrówka; Dulik Jan 2056 Słoboda Kakolnicka; Gadzała Mikołaj 1846 Jagodzin; Herbkówna Antonina 2286 Dzisna; Hreczyński Jan 2142 Petlikowce; Jankowski Józef 2303 Wiszniewo; Jezierska Aldona 2519 Dołgie; Kasperski Józef 2165 Złoczów; Kawka Stefan 2809/46 Biały Lasek; Kibitz Anna 1872 Jaremcze; Kiepura Konstanty 2665/46; Korejwo Kazimierz 2664Wilno; Korolewicz Stanisław 166/46 Łohiszyn 2828/46; Kotas Karolina 414/46, 2820/46; Kowalczyk Stanisław 1740 Kol. Haszyn; Kozub Józef 1874 Klesów; Kret Andrzej 2145 Barysz; Krzyż(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3330 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat gnieźnieński.1948 Sachregister (...); Janiak, Czechy s.260; Jastrzębski Kowalska Hoła, Waliszewo s.101; Jóżwiak, Rybno s.155; Kałuża, Owieczki s.107; Kaszuba, Mieleszyn s.171; Każmierski, Owieczki s.185; Klimek Donicht Karasiewicz, Gurowo s.227; Kordas Magoń, Owieczki s.78; Korzeniowska Lewkowicz, Karniszewo s.272; Kozłowski Kaczmarek Charzewski, Kłecko s.252; Krół Skrzydlak, Gniewkowo s.217; Kubiak Mylke Jankowski, Gębarzewo s.192; Kubiak Siatkowski, Głożyny s.205; Ławniczak, Gębarzewo s.118; Łyczakowski, Komorowo s.71; Malicki Chudy-Chudziński, Strychowo s.59; Małolepszy Hil, Kiszkowo s.143; Micorek Nowicki Soszyński, Ganina s.15; Myśliński, Owieczki s.57; Naskręt, Rzegnowo s.94; Nitka, Turostowo s.163; Nowaczewski Łuczak, Fałkowo s.41; Obruśniak Piekarska Horodyska, Rzegnowo s(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1415/0/2.30/547 Scans: 0Relacje i wspomnienia jeńców wojennych z lat 1939 - 1945.1946-1971 Sachregister (...)Helena, relacja, 28.VII.1967, dotyczy Jana Gappa zmarłego w Murau, s. 63; Delikta Marcin, wywiad, 1966, kampania wrześniowa - obóz jeniecki, s. 33-35; Drożdż Jan, wywiad, brak, kampania wrześniowa, pobyt w obozie jenieckim, s. 29-32; Drzewiecki Tadeusz, relacja, brak, dotyczy ojca Antoniego Drzewieckiego zmarłego w Murau, s. 70; Huczyński Ryszard, życiorys, brak, s. 67; Jankowski Józef, wywiad, brak, udział w kampanii wrześniowej 1939 roku i pobyt w obozie jenieckim, s. 76-80; Kaczorowski Feliks, wywiad, brak, kampania wrześniowa 1939 roku i pobyt w obozie jenieckim, s. 30-35; Klimczak Jan, wywiad, 12.IV.1966, udział w kampanii wrześniowej i pobyt w obozie jenieckim, s. 39-42; Koralewska Zofia, relacja, brak, informacja na temat wymordowanej ro(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3329 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat gnieźnieński.1948 Sachregister (...)ak Wyjątek, Goślinowo s.232; Kujawska Krzyżanowska Strzyżewski, Czechy s.56; Kużmińska Bednarek, Strzyżewo Smykowe s.26; Lasecki Derwińska, Goraninek s.115; Marciniak, Dalki s.145; Marmurowicz Gugała Zieliński Gołochowicz, Kamieniec s.218; Maryon Bociek, Mielżyn s.304; Matuszewski, Latalice s.171; Mazurkiewicz Jankiewicz, Kalina s.142; Michalak, Kiszkowo s.249; Mikulicz Jankowski, Lulkowo s.213; Minertowicz Sawikowska Bober, Strzyżewo Popkowe s.13; Muller, Kiszkowo s.262; Nowak, Dąbrówka Kościelna s.222; Olejniczak Kaczmarek, Ruchocin s.286; Owsianowski Paterka Stachowiak, Turostowo s.55; Pasek Wiśniewski, Rzegnowo s.235; Pawlak Kęsowski Pulnar Mieszaniec i inni, Mączniki s.41; Pluciński, Kiszkowo s.256; Rachuj Goll, Mnichowo s.215; Różanek, Mn(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1170/0/-/15 Scans: 0Zalecenia polustracyjne.1952 Sachregister (...)wórnia Foto - Chemikalia, Poznań, s. 79; Wytwórnia Gambrinus, Poznań, s. 45; Wytwórnia Grebieniowski, Poznań, s. 99; Wytwórnia Grzelaszyk, Poznań, s. 90; Wytwórnia Gumo - art. Poznań, s. 65; Wytwórnia guzików Nowicka, Poznań, s. 39; Wytwórnia Hiszpański, Poznań, s. 41; Wytwórnia Hoffman, Leszno, 17; Wytwórnia IWI, Poznań, s. 14; Wytwórnia Janina, Poznań, s. 3; Wytwórnia Jankowski, Poznań, s. 33; Wytwórnia Józefiak, Poznań, s. 32; Wytwórnia Kaczmarek, Poznań, s. 54; Wytwórnia Kadzińska, Kalisz, 68; Wytwórnia Kaiser, Poznań, s. 2; Wytwórnia Koszel, Poznań, s. 104; Wytwórnia Kubica Zybała, Ostrów Wlkp102; Wytwórnia Kukla, Gniezno, 64; Wytwórnia Kuza, Poznań, s. 59; Wytwórnia Lesiński, Krotoszyn, 103; Wytwórnia linek samochodowych BOSTAL, Poznań, s(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3355 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat koniński.1947 Sachregister (...)adecki, Kopydłów s.65; Chmielewska Olejniczak, Grądy Stare s.148; Dobroszewski Wojciechowski, Konin s.163; Drzewiecki Jankowski Piasecki, Grądzeń s.227; Frątczak Bakun, Roztoka s.101; Galiński Bożecki Siwiński, Kamionka s.208; Gandyn Górski, Po(...)ka s.52; Grabowski Wilk, Kostuń s.238; Jąkalska Dawidowicz, Mielnica Mała s.154; Jakubowski Jelak, Dolne Grądy s.190; Jankowski Gładun, Szyszyński Holendry s.135; Kiernicki Skoczylas, Maślaki s.138; Kolski Przybylski, Kamionki s.122; Kowalski L(...)owski Sjkoczylas, Księży Ostrów s.124; Przybylski Skupny, Zagórowo s.27; Radziejewski Grzybowska, Tarnowo s.42; Robak Jankowski, Paprotnia s.142; Skowroński Niziński, Dziewień Duży Grodziec s.79; Słotwińska Budziński Budzyński, Lichnów s.15; St(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1415/0/2.34/580 Scans: 0Relacje osób organizujących po ll wojnie światowej instytucje państwowe, społeczne i kulturalne na terenie powiatu trzcianeckiego.b.d. Sachregister (...) 1947 roku, s. 24-25; Czepolanis Stanisław, wywiad, brak, pierwsze lata po II wojnie światowej w Trzciance, s. 26-27; Frankowski Sylwester, wywiad, brak, przeżycia osobiste w czasie II wojny światowej i pierwszych dni po wyzwoleniu w Trzciance, s. 8-9; Hołub Jan, wywiad, brak, przeżycia osobiste w czasie II wojny światowej i po wyzwoleniu na terenie Trzcianki, s. 10-11; Jankowski Henryk, wywiad, brak, dotyczy przeżyć w Trzciance w pierwszych latach po II wojnie światowej, s. 60-61; Jurkiewicz Władysław, wywiad, brak, sytuacja społeczno - polityczna w Trzciance po wyzwoleniu, s. 6-7; Kalupa Bolesław, wywiad, brak, dotyczy przeżyć osobistych w Trzciance w pierwszych latach po II wojnie światowej, s. 56-57; Kubicki Edward, wywiad, brak, sytuacja s(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/5/188 Scans: 0Przepisy normatywne Komendy Głównej PO "SP", w tym zarządzenia, plany posiedzeń kolegium, instrukcje, terminarze, rozkazy1955-1955 Personenregister (...)wolski - k; Drzewaszewski Stanisłąw - k; Dybrych Stanisław - k; Eichlerowa J. - k; Fok Zygmunt; Galik Bogdan - k; Galina - k; Gawron Józef - k; Graczyk - k.; Graczyk Marian - K; Gregorowicz Ryszard - k; Grin Ludwik - k; Gromek Krystyna - k.; Groshal Jerzy - k; Gryn - k; Grześkowiak Stanisław; Herbst E. - k; Holasz - k; Hryniwicz Regina; Ilecka Eugenia; Janczak Leon - k; Jankowski - k; Janowski Stanisław - k.; Jawdyk Stanisław - k; Jóźwiak - k; Juszczyk Julian - k; Kaczmarczyk - k; Kaczorowska Halina; Kałłaur - k; Kałużny Czesław - k; Kamiński Kazimierz; Karminński Franciszek - k; Kaszuba Ryszard - k; Kiełbasa - k; Kloska Piotr; Koczorowska Halina - k.; Koleszo Robert - k; Kordela Franciszek - k; Korzycki Antoni - k; Kostrzewska Jadwiga - k; Kow(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 58/487/0/1/24 Scans: 111[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii rzymsko - katolickiej Belsk za 1899 r.]1898-1900 Personenregister (...)czyk Wacław; Gut Franciszka; Gut Katarzyna; Gwiazda Marianna; Gwiazda Paweł; Gwiazda Stefania; Herbut Jan; Ineksiak Szczepan; Iwański Czesław; Iwański Zdzisław; Jakóbiak Władysława; Jankowska Anna; Jankowski; Jarosz Antonina; Jarosz Wacława; Jarosz Wincenty; Jasińska; Jasiński Stanisław; Jaskulska Helena; Jaskulska Wiktoria; Jurek Helena; Kalenda Antoni; Kamińska Bolesława; Kamiński Wł(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 53/4749/0/4.1/26 Scans: 0Ikonografia do części II obejmującej okres od 1945-1982 [monografii] "6 Poznańska Drużyna Skautowa - 1 Lotnicza Drużyna Harcerzy im. generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Siedemdziesiąt lat działalności 1912-1982 [Józefa Derdy][1914-1928] 1928-1994 Personenregister (...)is Edmund; Budzyński Gwidon; Ciesielska Krystyna; Czarski Ryszard; Czeniejewski Kamil; Czywczyński Marian; Derda Józef; Derda Julian; Derda Kazimierz; Derda Małgorzata; Derda Tadeusz; Derda Władysław; Drabik Waldemar; Drzewiecki Andrzej; Duralski Mieczysław; Górka Ryszard; Gryska Sylwester; Grześkowiak Waldemar; Gziel; Gziel Sylwester; Idziak Małgorzata; Ilmer Grzegorz; Jankowski Ferdynand; Jaroniak Andrzej; Jeran Leon; Jeran Roman; Joachimiak Teodor; Judek Janusz; Kaczmarek Ryszard; Kaczmarek Tadeusz; Kaczyński Mieczysław; Kąkolewski Zbigniew; Kęsy Paweł; Klemczak Stefan; Kolanowski Marian; Kowal; Król Wojciech; Kruk Barbara; Labuda Adam; Labuda Iwo; Lange Czesław; Latuszek Janusz; Ławniczak Edmund; Lewandowska Elżbieta; Majchrzycki Jerzy; Mał(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1415/0/2.32/559 Scans: 0Relacje i wspomnienia uczestników walk: 1. Wśród piasków Tobruku, 2. Monte Cassino, 3. W obronie Francji i Anglii.1964-1967 Sachregister (...)siak Władysław, wywiad, brak, udział w walkach w obronie Francji, s. 119-121; Figurski Feliks, wywiad, 25.III.1967, udział w Armii Andersa, s. 102-104; Frątczak Józef, wywiad, 16.III.1971, udział w Armii Andersa, s. 26-29; Frątczak Józef, wywiad, brak, udział w Armii Andersa, s. 21-25; Grześkowiak Ignacy, wywiad, 10.IV.1966, udział w walkach o Monte Cassino, s. 114-117; Jankowski Wincenty, wywiad, brak, udział w Armii Andersa, s. 62-65; Jurgawka Stanisław, wywiad, 1.IV.1964, dotyczy zdobycia Monte Cassino, s. 5-8; Kamiński Jan, wywiad, brak, udział w walkach w czasie II wojny światowej, s. 126-130; Kaźmierczak Stefan, wywiad, 24.IV.1966, udział w walkach o Monte Cassino, s. 97-101; Kończak Marian, wywiad, brak, udział w walkach pod Monte Cassin(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1071/0/13.6/1436 Scans: 0Handel prywatny-odwołania od decyzji Wydziału Handlu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu1957 Sachregister (...)upca, s. 59; Graczyk, Bratkowo, s. 1; Graczykowski, Koźminek, s. 25; Grott, Drawsk, s. 28; Gruberski, Sompolno, s. 55; Grzelak, Kalisz, s. 5; Gulczyńska, Kleczew, s. 47; Gurzyński, Jarocin, s. 9; Hały, Wronki, s. 91; Hańćkowiak, Rawicz, s. 77; Hempowicz, Konin, s. 86; Hetmanowski, Sapowice, s. 66; Idczak, Brodnica, s. 95; Janas, Janówko, s. 176; Jańczyk, Kórnik, s. 167; Jankowski, Swarzędz, s. 111; Januszak, Oborniki, s. 98; Jarczak Jamroży Grzęda, Ostrów Wlkp s. 110; Jarosławska, Grabowiec, s. 106; Jaśkiewicz, Gniezno, s. 137; Jaworski, Szamocin, s. 143; Jędrzejak, Parzynów, s. 163; Jeziorna, Wronki, s. 159; Jurga J, Ryczywół, s. 180; Jurga, Ryczywół, s. 100; Jurkiewicz, Leszno, s. 178; Kaczmarek, Stajkowo, s. 309; Kaczor, Żerków, s. 364; Kado(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/472/0/2.1/28 Scans: 0Stenogramy z sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu1949 Personenregister (...)wódzkiej Rady Narodowej s.69; Dąbrowski Roman przew. Powiatowej Rady Narodowej w Kępnie i delegat do Wojewódzkiej Rady Narodowej s.70; Filipiak Antoni przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Pile członek Wojewódzkiej Rady Narodowej s.400; Hudysz Witold porucznik przewodniczący Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP, radny Wojewódzkiej Rady Narodowej s.400; Jankowski Witalis członek Prez. Zarządu Woj. Związku Młodzieży Polskiej delegat do Wojewódzkiej Rady Narodowej, s.400.; Juszczak Józef I sekretarz KP PZPR członek Prez. Powiatowej Rady Narodowej we Wschowie, delegat do Wojewódzkiej Rady Narodowej, s.70.; Kaczor Czesław z Obrzycka delegat Powiatowej Rady Narodowej w Szamotułach do Wojewódzkiej Rady Narodowej Prezydium Zarz. Pow Z(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3328 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat gnieźnieński.1947 Sachregister (...)a, Kalina s.256; Imbierowicz Osajda, Przybrodzin s.335; Izydorek Kowalski, Wożniki s.330; Jagielski Molenda Rybicka Duszyński Królik Każmierczak Dobrochowski Balazc, Świniary s.205; Jankowski Janowski, Powidz s.155; Jankowski Wojsko Polskie, Lulkowo s.29; Jankun Srajek, Karniszewo s.260; Kajetanowski Geluch Waluszyński, Mieleszyn s.147; Karczewski Kierzkowski, Gorzykowo s.275; Kasprzak Trojanowska, Owie(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3369 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat leszczyński.1949 Sachregister (...)s.139; Cop Dolaciński, Tarnowa Łąka s.42; Czabajska, Ogrody s.135; Dawidziak, Sulejewo s.46; Dekiert, Brenno s.34; Dziedzic, Przybyszewo s.77; Gellert, Święciechowa s.156; Golik, Dłużyna s.151; Grochowy, Smyczyna s.26; Gromadziński Smykowski Wencel Markowski Sołtysiak Skorupka Brzezińska, Strzyżewice s.89; Grzegorzewski, Moraczewo s.7; Helińska Srobała, Trzebania s.143; Jankowski Gruszczak Kosiński Okręt, Górzno s.16; Kierych, Strzyżewice s.11; Kowarsch, Krzycko Małe s.115; Kozar Begmann Ruta Bagińska Nowakowski, Wilkowice s.287; Kranc, Radomyśl s.161; Krysiak, Wojnowice s.141; Kucharski, Raduchowo s.119; Łakomy, Długie Nowe s.285; Lewicki, Niechłód s.52; Lewicki S, Niechłód s.133; Majewski, Rojęczyn s.121; Major, Kłoda s.75; Marciniak J, Świec(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1257/0/1.6/168 Scans: 0Wykaz teczek personalnych pracowników Kół płatnych z funduszy Zarządu Głównegob.d. Personenregister (...)jkowski Alojzy; Hansch Helena; Herbert Antonina; Hertmanowski Stanisław; Hoffmann Cecylia; Hoppe Leon; Hoppe Leon.; Hoppe Marian; Ignut Antoni; Jagodziński Zbyszko; Jakubiec Michał; Jankowski Michał; Jankowski Włodzimierz; Jarota Marcin; Jaruchowski Irena; Jarzębkowski Stefan; Jasieniecka Maria; Jasiński Kazimierz; Jezierski Bolesław; Jezuita Janina; Judek Józef; Kaczmarek Bogumiła; Kacz(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1071/0/6.9/650 Scans: 0Orzeczenia Odwoławczej Komisji Wywłaszczeniowej1956-1957 Sachregister (...)owicz, Teofil Latanowicz, Józef Zagórski Wojewódzki Zarząd Łączności, Poznań Przybyszewskiego. Długosza, Jackowskiego, s.; II/1a/541/51 L. Knaś Polskie Koleje Państwowe, Poznań Głowiniec, s.; II/1a/541/56 Jan Krych Polskie Koleje Państwowe, Poznań Dębiec, s.; II/1a/59/31 Józef Strzelczyk Polski Monopol Spirytusowy, Goplana, Poznań św. Wawrzyńca, s.; II/56a/11/52 Rozalia Jankowska, Poznań Gliniana, s.; II/56a/25/56 Cecylia Dopierała, Poznań Komandoria, s.; II/56a/29/55 Fr. Szkudlarek, A. Konarski, S. Czerwinke, Ostrów Wlkp. Sobieskiego, s.; II/56a/7/55 M. Kortus Polskie Koleje Państwowe, Dopiewo, s.; II/56a/82/52 R. Jarosz, Poznań Zieliniec Rugijska, s.; II/56b/12/53 Tomasz Jarzębowski Poznańskie Okręgowe Zakłady Zbożowe Polskich Zakładów Zbożow(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1170/0/-/14 Scans: 0Zalecenia polustracyjne.1951 Sachregister (...)nia EL - WU, Poznań, s. 33; Wytwórnia Fenix, Poznań, s. 120; Wytwórnia Gala, Poznań, s. 67; Wytwórnia Gambrinus, Poznań, s. 87; Wytwórnia Gośliński, Poznań, s. 69; Wytwórnia Grzelaszyk, Poznań, s. 91; Wytwórnia guzików i klamer Nowicka Dressler, Poznań, s. 8; Wytwórnia guzików Linette, Poznań, s. 75; Wytwórnia IWI, Poznań, s. 103; Wytwórnia IWI, Poznań, s. 35; Wytwórnia Jankowski, Poznań, s. 88; Wytwórnia Kadzińska, Kalisz, 139; Wytwórnia Kałużny, Poznań, s. 100; Wytwórnia kartonaży Agol, Poznań, s. 16; Wytwórnia Kaszub, Poznań, s. 62; Wytwórnia kitów Przybylski, Leszno, 22; Wytwórnia Klimecki Lisiewicz, Poznań, s. 65; Wytwórnia Korno, Poznań, s. 101; Wytwórnia kosmetyczno - chemiczna Pulchra, Poznań, s. 53; Wytwórnia Kubic Zybała, Ostrów Wlkp5(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/3/156 Scans: 0Sprawozdania Komendy Powiatowej "SP" dotyczące brygad dla Komendy Wojewódzkiej "SP".1953-1953 Personenregister (...) 1936; Franda Jadwiga; Gabis Marian; Gabryszczak Marian - k.; Gackowski Tadeusz; Gaszczak Jan - k.; Gąszczak Jan - k.; Giera Halina; Giera Józef; Głabnica Czesław; Górecki Franciszek; Górski Stanisław; Gozdziak Marian; Goździk Aleks; Grala Józef ur. 1936; Gramza Bogdan ur. 1936; Grębowski Zdzisław; Grzempa Jan; Janasek Stanisław; Jankowiak Władysław; Jankowiak Wojciech; Jankowski Zygmunt; Janowski Jan; Jarczyńska Jadwiga; Jarzębowski Kazimierz; Jędrysiak Marian; Juchacz Leonard; Jurga Brunon; Kaczmarek Bogdan - k.; Kaczor Kazimierz; Kamiński Stanisław; Karas Kazimierz; Karnonski Kazimierz; Kasprzak Józef - k.; Kinarowski Edward; Kłodońska Krystyna ur. 1936; Klups Franciszek; Klups Teresa; Kmiciński Ryszard; Kochanka Bogusław; Kocon Marian; Koko(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/3/134 Scans: 0Sprawozdania dotyczące służby zdrowia dla Komendy Głównej "SP" i Komendy Wojewódzkiej "SP"1951-1951 Personenregister (...).; Franczak Jan, ur. 16.05.1934; Gałecki Roman; Gieremek (Geremek) Marian; Goczalg Jan, ur. 22.05. 1933.; Gomulski Jan, ur. 1932; Gottschald Otto Jan; Grala Henryk; Groszyński Czesław; Gruszka Stefan, ur. 18.02.1933.; Grzech Stanisław; Gwiazda Edward, ur. 24.01.1934; Hierowski Ignacy - k.; Hoffman Stanisław, ur. 24.06.1932.; Jachy Józef, ur. 1932; Jakubiec Tadeusz - k.; Jankowski Andrzej, ur. 1932; Jaroszyński Czesław; Jarożyński Czesław. Ur. 15.06.1932.; Jurek Zygmunt; Jurga Eugeniusz, ur. 16.12.1933.; Kalinowska Bożena - k.; Kalinowska - k.; Kamiński Aleksander; Kasaniuk Roman; Kasprzyk Antoni - k.; Kaszczyk Stanisław, ur. 06.05.1933.; Kawecki - k.; Klauze Jan; Kleczewski Z. - k.; Kozera Tadeusz; Kretowicz - k.; Kukulski (Kokulski) Stanisław,(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/3/154 Scans: 0Meldunki o stanie bojowym brygad, korespondencja i wytyczne dotyczące brygad "SP" wymieniane między Komendą Wojewódzka "SP" a Komendą Główną "SP" oraz między Komendami Powiatowymi "SP" i Komendą Wojewódzką "SP".1952-1952 Personenregister (...)biowski Edmund- k.; Graczyk Marian - K; Grochowski Zenon; Grochulski Czesław; Grzegorz Władysław; Grzeliński Henryk; Heńska Alfred; Iśkowiak Ryszard; Jabłock Czesław; Jabłonski Jan; Jankowski Józef; Jankowski Stanisław; Jarosztowski Julian; Jasiak Józef; Jaworski Artur; Jese Zygmunt; Jura Stanisław; Juszczak Mieczysław; Kaczmarek Jan; Kaczor Marian; Kamiński Józef; Kamiński Kazimierz; K(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/472/0/1/1 Scans: 0Organizacja Biura Prezydialnego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu [akta normatywne, wykazy etatów]1945-1950 Personenregister (...)ństwa przy Kraj. Rady Narodowej s.7 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej s.89; Grzegorzewski Kazimierz woźny w Biurze Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej s.29; Hańczewski Kazimierz sędzia referendarz w Biurze Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej s.27; Hetmańska Wiktoria przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Narodowej radna z Polskiej Partii Robotniczej z Poznania s.53; Jankowska Bernardyna pracownik biurowy w Biurze Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, s.28.; Jaroszyński Maurycy prof. Dr zastępca szefa kancelarii Rady Państwa, s.46.; Just Czesław członek Wojewódzkiej Rady Narodowej z pow. czarnkowskiego, s.157.; Kasprzak Stefan referendarz w Biurze Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej s, 27; Kopydłowski Stanisław przewodniczący Pow. Rady Na(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1415/0/2.31/554 Scans: 0Relacje i wspomnienia z ruchu oporu w czasie okupacji hitlerowskiej: 1. Dla Ciebie Polsko, 2. Dolina, 3. Front Walki za Naszą i Waszą Wolność, 4. Gwardia Ludowa, 5. Harnasie, 6. Legion Miłośników Ojczyzny, 7. Organizacja Ruchu Oporu, …c.d. Uwagi1949-1970 Sachregister (...) Narodowej, s. 122-123; Bylewski Józef, opracowanie, brak, wiersze i piosenki "doliniaków", s. 26-41; Bylewski Józef, opracowanie, maj 1969, wiersze i piosenki "doliniaków", s. 26-45; Bylewski Józef, wywiad, brak, członek oddziału Armii Krajowej "Dolina", s. 25; Grochowski Henryk, wywiad, 12.XI.1967, udział w Ruchu Oporu Organizacja Wojskowa IV rejon Lublin, s. 113-118; Jankowski Zbigniew, wywiad, brak, udział w Gwardii Ludowej, s. 79-82; Jędrowski Leon, wywiad, III.1966, udział w Ruchu Oporu - "Harnasie", s. 93-101; Kowalewski Jan, wywiad, brak, dotyczy udziału w Gwardii Ludowej, s. 65-68; Krawczyk Leon, wywiad, brak, udział w Gwardii Ludowej, s. 55-58; Kuśnierz Stefan, wywiad, 30.XII.1967, udział w Gwardii Ludowej, s. 69; Lasota Stanisław, wy(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/15.3/3341 Scans: 0Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej powiat jarociński.1948-1949 Sachregister (...)273; Draniczarek, Brzezie s.257; Duczmal, Wszołów s.141; Duszek, Lgów s.105; Feszczyn, Karmin s.396; Frączek Balicki, Chrzan s.210; Frańczak, Cielcza s.73; Frąszczak, Chwalęcin s.63; Gasik Ludwiczak, Lubinia Mała s.227; Gostyński, Wierzchy s.78; Grabski, Pawłowice s.207; Hajder, Tarce s.123; Ihnatowicz, Karsy s.252; Jachnik, Twardowo s.221; Jagodzińska, Grodzisko s.254; Jankowski, Lgów s.181; Jerzmanowska, Ciświca s.; Kaczmarek, Bogusław s.108; Kałużna, Chwalęcin s.111; Kałużna Smoniewski, Gołuchów s.267; Karliński, Baranówek s.204; Karliński Fr, Waliszew s.377; Karolewska, Leszczyce s.120; Każmierczak, Twardów s.374; Kolanowski, Stefanów s.397; Kostrzewa, Kretków s.89; Kowalczyk, Parzęczew s.133; Kozłowski, Orpiszewek s.128; Krawczyk, Tarce s.(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/472/0/3/207 Scans: 0Protokoły z posiedzeń Prezydium WRN w Poznaniu [zestawienie punktów porządku obrad o szerszym charakterze sprawozdawczym wg dat protokołów w polu indeks przedmiotowy]1949 Personenregister (...)ej w Międzyrzeczu delegat do Wojewódzkiej Rady Narodowej s.423 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej s.89; Henc Mieczysław inspektor Rady Narodowej przy Wojewódzkiej Rady Narodowej s.186,219; Hyhs Paweł członek Wojewódzkiej Rady Narodowej z Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowie s.183; Jakubowski Tomasz członek Stronnictwa Pracy radny Wojewódzkiej Rady Narodowej, s.183.; Jankowski Witalis członek Prez. Zarządu Woj. Związku Młodzieży Polskiej delegat do Wojewódzkiej Rady Narodowej, s.166.; Kaczmarek Florian inspektor rady narodowej przy Powiatowej Rady Narodowej w Zielonej Górze, 186, 483.; Kaczmarkowa Stanisława nauczycielka przew. Powiatowej Rady Narodowej w Gnieźnie delegat na Wojewódzkiej Rady Narodowej s.183; Kamiński Tadeusz wiceprzew. Powi(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 58/425/0/1/33 Scans: 0[Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Przysucha za 1906 r.]1906-1907 Personenregister (...) Zofia; Granecka Florentyna + Wrubel; Grzelka Janina; Jacewicz Marianna; Jacewicz Stanisława; Jacewicz Walenty; Jakubczyk Marianna + Ryński; Jakubczyk Stanisława; Jakubczyk Teofila; Jankowska Stanisława; Jankowski Stanisław; Jasińska Stanisława; Jasiński Władysław; Jasiński Zygmunt; Jędrusiński Jan; Jendrusiński N; Joachimczak Wojciech; Juszczyńska Józefa + Wieczorek; Juszczyński Feliks; Kac(...) Archiwum Państwowe w Radomiu Jednostka aktowa: 53/918/0/9/1883 Scans: 0Orzeczenia odszkodowawcze mienia rolniczego, Numer 225. Repertorium [bez biegu]1945-1947 Personenregister (...) 624 Szmańkowce; Gabruk Bronisław 1430 Iserna; Gajewski Tadeusz 880 Trembowla; Górecka Anna 58 Huindyczów; Górnik Piotr 335 Kolonia Zinków; Gregoliński Marian 720 Waszkowce; Grodzki Władysław 837 Stanisławówka; Hackenschmidt Michał 630 Baniłów624; Herczyńska Filipina 618 Karapciejów; Hreńczuk Rudolf 765 Bojańczyn; Jakubowicz Józef 617 Baniłów; Janicki Stanisław 128Lwów; Jankowski Franciszek - 933 Sadogóra; Janukowicz Gabriel 900 Kozłowszczyzna; Kamiński Jan 484 Doktorowicze; Kawa Stefan 875 Łąki Dolne; Kijowska Aniela, Kijowski Jan 1161Czerniowce; Kisły Bronisław 146 Budoław; Komiencz Józef 524 Gudy; Kowalczyk Janina, Stefan 1406 Tarnopol; Kowalski Kazimierz 51 Uhorniki; Kozakiewicz Rudolf 750 Waszkowce; Krajewska Weronika 1269 Brzezina; Krasze(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1415/0/2.32/562 Scans: 0Relacje uczestników Pierwszej Armii Wojska Polskiego. Część l.1964-1967 Sachregister (...); Godycki Donat, wywiad, 7.IV.1966, udział w I Armii Wojska Polskiego, II Dywizji, s. 17-18; Grabowski Augustyn, wywiad, 10.III.1967, udział w I Armii Wojska Polskiego, s. 185-189; Grześkowiak Florian, wywiad, brak, udział w I Armii Wojska Polskiego, I Dywizji, s. 100-102; Hrycikowski Władysław, wywiad, brak, udział w I Armii Wojska Polskiego - Wał Pomorski, s. 132-137; Jankowski Bogdan, wywiad, 4.I.1964, udział w I Armii Wojska Polskiego, s. 214-217; Januć Władysław, wywiad, brak, udział w I Armii Wojska Polskiego, II Dywizji, s. 11-16; Jarosz Stefan, wywiad, 25.III.1967, udział w I Armii Wojska Polskiego, s. 108-111; Jasiński Zygmunt, wywiad, brak, udział w I Armii Wojska Polskiego, s. 7-10; Jaśkiewicz Roman, wywiad, brak, udział w I Armii Wo(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/3/157 Scans: 0Sprawozdania werbunkowe i wykazy młodzieży Komendy Powiatowej "SP" dla Komendy Wojewódzkiej "SP".1953-1953 Personenregister (...)lenderek Zenon ur. 1934; Hoppe Alojzy ur. 1934; Iwicki Cezary ur. 1934; Jabłoński Adolf; Jakubiak Janusz; Janiec Kazimierz ur. 1935; Janik Henryk ur. 1934; Janik Stanisław ur. 1936; Jankowska Helena, ur. 1935r.; Jankowski Bogdan ur. 1934; Januszewicz Jadwiga; Jarys Zbigniew ur. 1934; Jarzyńska Helena; Jędrzejczak Marian; Kalka Władysław; Kamieniarek Włodzimierz; Kamiński Jan ur. 1935; Kańczewski Bro(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/4/181 Scans: 0Informacje na kolektyw Komendy Wojewódzkiej "SP" Poznań, w tym oceny i sprawozdania z prac społecznych1954-1954 Personenregister (...); Głosowska Zofia -k.; Głowacki -k.; Głuchowska Teresa -k.; Golasińska Jadwiga - k.; Górski Roman; Grabarczyk Jan; Grabowski Czesław -k.; Graczyk Hieronim; Graczyk - k.; Grobelna - k.; Gromadziński Piotr; Grzegorc; Grzegorczyk; Grzelak -k.; Grzeliński Stanisław - k.; Grześkowiak Jerzy - k.; Hajdrych -k.; Herman - k.; Herman Kazimierz -k.; Jagienia -k.; Janik Jerzy -k.; Jankowski Walenty; Janowska Gertruda; Janowski Walenty; Jędraszak - k.; Jędraszak St. -k.; Jerzy Zygmunt; Joachimowicz Jerzy - k; Kaczmarek Jan; Kaczor -k.; Kaczor Marian -k.; Kaczorowski Andrzej -k.; Kaczor Urszula -k.; Kadzińska; Kałecki Leon; Kałuziński - k.; Kałużny - k.; Kania Janusz -k.; Kapturski Stanisław -k.; Kardel Tadeusz -k.; Karmiński Franciszek - k.; Kasperski -k.;(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/4/172 Scans: 0Sprawozdania cyfrowe oraz opisowe za szkolenia w hufcach "SP". Plany szkoleń i odpraw1955-1955 Personenregister (...)ski - k.; Górski Józef - k.; Gotowała Jan - k.; Grabarek -k.; Grabowski Zygmunt; Graczyk Henryk - k.; Graf Władysław; Grajek Tadeusz - k.; Grinberg Tadeusz; Grobelna - k.; Grześkowiak Jerzy - k.; Hanysz Witold -k.; Hardyk Ryszard - k.; Hartung Danuta; Hening - k.; Hirszman -k.; Hojzer Bernard - k.; Hyżyk Józefa; Idzikowski - k.; Jachnik Bogdan - k.; Janicka Rozalia k.; Jankowski Stanisław - k.; Jarecki - k.; Jarolewski Heliodor - k.; Jaroszyk Jerzy; Jaroszyk Stefania; Jasiński Stanisław - k.; Jaśkiewicz - k.; Jaworski Jerzy - k.; Jujka - k.; Kaczmarek Marian - k.; Kaczmarek Zdzisław - k.; Kaczor Marian. - k.; Kaczor Władysław - k.; Kałużny - k.; Kamiński Kazimierz - k.; Karo Bogumił - k.; Kasperczak Marian - k.; Kasperski Tadeusz - k.; Kasprz(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/472/0/5/368 Scans: 0Zestawienia zbiorcze składu personalnego powiatowych rad narodowych województwa poznańskiego1950 Personenregister (...)ewódzkiej Rady Narodowej z Powiatowej Rady Narodowej w Lesznie, członek prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lesznie s.8 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej s.9, 29; Grzybek Kazimierz zastępca przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gnieźnie s.85; Jagodzik Franciszek zastępca przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej Bojanowo powiat Rawicz PZPR s.11; Jankowska Irena zastępca przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lesznie PZPR, s.8.; Jaworski Józef nauczyciel członek prez. Powiatowej Rady Narodowej w Ostrowie PZPR, s.112.; Jędraszyk Franciszek członek prez. Miejskiej Rady Narodowej w Lesznie PZPR, s.8.; Jędrzejczak Jan zastępca przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej w Chrzypsko-Wielkie pow. Międzychód, s.12.; (...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/3/133 Scans: 0Sprawozdania dotyczące stanu sanitarnego w hufcach "SP"1950-1950 Personenregister (...)l Jerzy; Gruchała Stanisław; Gryczman Zenon; Grylewski Zygmunt; Grzegorowski Edmund; Grzyb Eugeniusz ur. 1931; Gurgul Mieczysław; Gzieła Mieczysława; Gzieł Mieczysław; Gzula Mieczysław; Hajdukiewicz Leon; Hęczke Stefan; Heliosiński Zenon; Herman Zygmunt; Hetmanowski Józef; Holcman Oswald; Jabłoński Kazimierz; Jagielski Henryk; Janczok Stanisław; Janicki Julian ur. 1931; Jankowska Bronisława; Janowski Feliks; Jarmuszczak Edmund; Jastrzębski Stefan - k.; Jastrzębski Tadeusz; Jaszczuk Tadeusz; Juszczyk Mala; Kaczmarek Kazimierz; Kaczmarek Władysław; Kałek Zyfryd; Kalinowski Władysław; Kappiński Stefan; Karpiński Stefan; Kaszuba Aleksander; Kaszuba Aleksander ur. 1931; Kiciński Marian; Kielar Stanisław - k.; Kiełek Wacław; Kita Tomasz - k.; Kleczko(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/3/141 Scans: 0Sprawozdania okresowe z działalności brygad "SP". Zestawienia statystyczne junaków i junaczek. Protokoły przesłuchań. Wykazy leczonych junaków.1950-1950 Personenregister (...)ec Henryk; Górny Zbigniew - k.; Grabowski Szczepan; Grabowski Władysł.; Grabowski Włodzimierz; Grabski Mieczysław; Grafon Zenon; Gręmbowski Stefan; Grobek Jerzy; Grobel Jerzy; Grolewski Wojciech; Grylewski Zygmunt; Gurdecki Tadeusz; Hańczyk Kazimierz; Hańczyk Kazimierz - k.; Heliosiński Zenon; Herman Zygmunt; Holcman Oswald; Horczyński Mieczysław - k; Jabłkowski Stefan; Jankowski Janusz; Janowski Feliks; Jarmuszak Edmund; Jastrzębski Tadeusz; Jazikowski Józef; Jedrzejak Tadeusz; Jokiel Eugeniusz - k.; Jóźwiak Witold; Juliński Józef; Kaczmarek Władysław; Kalbarczyk Stefan; Kalbarczyk Stefan - k.; Kałek Zygfryd; Kaliciak Kazimierz; Kalwasiński Józef; Kappiński Stefan; Karłowski - k; Karpiński Stefan; Kaszuba Aleksander; Kazimierczak Jan; Kędziers(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1170/0/-/12 Scans: 0Protokóły z lustracji zakładów należących do Oddziału w Poznaniu [Dane dotyczące personalne, produkcji, lokalu fabrycznego lub warsztatu, urządzeń technicznych]1951 Sachregister (...)ików Linette, Poznań, s. 33; Wytwórnia kartonaży ACOL Loga, Poznań, s. 84; Wytwórnia kosmetyczno - chemiczna PULCHRA, Poznań, s. 125; Wytwórnia kosmetyczno chemiczna PULCHRA Rosenke, Poznań, s. 795; Wytwórnia łatek Szał Dziembowski, Poznań, s. 754; Wytwórnia Łękawski W. P. B Poznań, s. 292; Wytwórnia maszyn i narzędzi ogrodniczych Szafarczyk, Szczecin, 180; Wytwórnia M. Jankowski, Poznań, s. 300; Wytwórnia mydła Florczak, Ostrów Wlkp526; Wytwórnia mydła i proszków do prania Lipecki, Poznań, s. 774; Wytwórnia mydła i proszków Drygas, Ostrów Wlkp535; Wytwórnia mydła Krzyżański, Krotoszyn, 509; Wytwórnia nakładek sprzęgłowych Kaczmarek, Poznań, s. 397; Wytwórnia nici chirurgicznych KORNO Nowak, Poznań, s. 767; Wytwórnia okuć budowlanych Wybiera PR(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/3/137 Scans: 0Protokoły i sprawozdania Komend Powiatowych "SP"1945-1950 Personenregister (...) - k.; Iwaszkiewicz Antoni; Iwaszkiewicz - k.; Jabłkowski Stefan; Jabłoński Jerzy; Jagieniak Jan - k.; Jakubiec - k.; Jakubowski; Jakuszak Antoni - k.; Janic Stanisaw; Janik Alfred; Jankowski Dominik - k.; Jankowski Janusz; Jastrzębski Z. - k.; Jędraszykówna Irena - k.; Jendrzejczak Tadeusz; Józefiak Michał - k.; Józefiak Prakseda - k.; Jurewicz - k.; Kaczmarczyk Ryszard; Kaczmarek Mieczysław;(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/3/132 Scans: 0Sprawozdania z Wojewódzkiego Kursu Komendantów i Komendantek Gminnych "SP" w okresie od 10.VII - 7.VIII 1950 r.1950-1950 Personenregister (...)ur. 1931; Iwanowski Zygmunt, ur. 1927; Jabłoński Stanisław, ur. 1915; Jachimkówna Agata, ur. 1933; Jadach Julian, ur. 1932; Jagodzińska Stefania, ur. 1931; Jakubowska Ludomira - k.; Jankowska - k.; Jankowski Bolesław, ur. 1926; Jerczyńska Irena, ur. 1931; Jezierska Anna, ur. 1932; Jóźwiak Leon, ur. 1922; Jóźwiak Zdzisław, ur. 1926; Kaczmarek Halina, ur. 1929; Kaczmarek Marian, ur. 1925(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1071/0/6.9/654 Scans: 0Postępowanie wywłaszczeniowe i odszkodowawcze1956 Sachregister (...)s.; IV/53/20/56 Wacław Jabłoński Spółdzielnia Inwalidów, Grodzisk Wlkp. Rakoniewicka, s.; IV/53/21/56 Wyższa Szkoła Rolnicza J. Hukowska, L. Wojciechowska Z. Olkiewicz, J. Kaseja, Poznań Szydłowska Zjazd Wiece, s.; IV/53/2/56 Ludwik Roszyk Witaszyckie Zakłady Ceramiki Budowlanej, Wola Książęca, s.; IV/53/26/56 Cegielnia, Słonawy, s.; IV/53/27/56 Kopalnia Konin Pątnów Z. Jankowska i inni, Międzylesie Wieruszew, s.; IV/53/30/56 Rejon Przemysłu Leśnego w Ostrowie, Rychtal, s.; IV/53/31/56 Jednostka Wojskowa 1669, Poznań Świerczewskiego, s.; IV/53/35/56 Poznańskie Okręgowe Zakłady Zbożowe, Koło, s.; IV/53/3/56 Wł. Muzykiewicz Rejon Dróg Wodnych, Ślesin kanał Warta-Gopło, s.; IV/53/39/56 K. Bieńkowski, Barbara Mencel Dyrekcja Budowy Osiedli Robotnic(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1415/0/2.29/530 Scans: 0Relacje i wspomnienia dotyczące okupacji hitlerowskiej w miejscowościach: od P - Ż /Pyzdry - Żerków/.1962-1971 Sachregister (...)ienia, 1967, dotyczy okupacji hitlerowskiej, s. 222; Gruszczyński, relacja, brak, przebieg okupacji na terenie Wągrowca, s. 131; Hytra Kazimiera, wspomnienia, 3.I.1964, obóz w Ravensbrueck, s. 76-78; Jaksa Zygmunt, wspomnienia, 1966, okupacja hitlerowska na terenie Żerkowa, s. 220-221; Jakubiak Antoni, wspomnienia, brak, okupacja hitlerowska na terenie Śremu, s. 96-102; Jankowski Zygfryd, wspomnienia, 12.II.1971, dotyczy okupacji hitlerowskiej na terenie Żarczyna, s. 201-207; Janowiak Wiktoria, wspomnienia, brak, okupacja hitlerowska w Wapnie, s. 116-122; Jarnuczak Bernard, wspomnienia, 25.XI.1967, okupacja hitlerowska w Warszawie, s. 231-237; Kaczor Sylwester, wspomnienia, 3.X.1965, dotyczy okupacji hitlerowskiej na terenie Wągrowca, s. 144-15(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1170/0/-/11 Scans: 0Protokóły z lustracji zakładów należących do Oddziału w Poznaniu [Dane dotyczące personalne, produkcji, lokalu fabrycznego urządzeń technicznych]1950 Sachregister (...)i Proszków "Tęcza", Poznań, s. 22; Wytwórnia mydeł S. Florczak, Ostrów Wlkp139; Wytwórnia mydła E. Krzyżański, Krotoszyn, 163; Wytwórnia mydła i proszku Chrzanowski, Poznań, s. 592; Wytwórnia mydła i proszku "Delfin" Witkowski, Września, 450; Wytwórnia mydła i proszku K. Drygas, Ostrów Wlkp130; Wytwórnia mydła i proszku Szczepaniak, Poznań, s. 826; Wytwórnia mydła JOTKA Jankowski Grzyb, Krotoszyn, 615; Wytwórnia Mydła Pieśkowiak, Poznań, s. 51; Wytwórnia mydła Sztark, Kalisz, s. 459; Wytwórnia nici chirurgicznych "Korno" Nowak, Poznań, s. 440; Wytwórnia pasty do obuwia i podłóg "Brylant" J. Kraszewski, Poznań, s. 102; Wytwórnia płynu gumowego "As" Smorawiński, Poznań, s. 372; Wytwórnia preparatów przyrodniczo - biologicznych Miklejewski, Poznań(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/918/0/9/1880 Scans: 0Orzeczenia odszkodowawcze mienia rolniczego, Numer 223. Repertorium [bez biegu]1945 Personenregister (...)zwonkowski Bolesław 2779/45 Łucisko; Ferenc Józef 1889/45 Ładyczyn; Fredo Mateusz 1971/45 Kol. Łukomska; Grabowski Władysław 1882/45 Stasin; Gryszpiński Stefan 2222/45 Kiryłówka; Grzeszczuk Józef 2824/45 Zarzecze; Hamski Jan 2048/45 Mołodeczno; Hawełko Józef 2535/45 Daniłówka; Isko Józef 3106/45 Baniłow; Jagodziński Jan 1888/45 Ładyczyn; Jakobsche Anna 2042/45 Sarnówka; Jankowska Jadwiga 2592/45 Nacz Stefanówka; Jasinowski Paweł 2801/45 Ruda Brzeska; Jasiński Stanisław 2338/45 Szlachecki Futor; Jędrzejewski Mieczysław 2220/45 Horodeń; Joachim Jan 2656/45 Sedziszów; Jurasyk Marian 3107/45 Waszkowce; Juszczak Julian 1977/45 Bortnica; Kalatur Grzegorz 2859/45 Pińsk; Kamiński Jan 2518/45 Daniłówka; Kamiński Julian 2520/45 Daniłówka; Kamiński Karol (...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/471/0/12.25/3166 Scans: 0Deklaracje na uzyskanie karty rejestracyjnej IV1949 Sachregister (...) s.; Kubś i Gogołkiewicz w Poznaniu s.; L. Bogajewicz, Pniewy s.; L. Bytner Tytan w Poznaniu s.; Mechaniczna fabryka szpilek F. Całka, Leszno s.; Mefaza W. Flaczyński, Leszno s.; Metalownia Zgorzelak w Poznaniu s.; Odlewnia metali ODLEW w Poznaniu s.; Odlewnia żelaza A. Radomski w Poznaniu s.; Odlewnia żeliwa J. Karliński, Ostrów Wlkp. s.; Oprawa korków porcelanowych A. Jankowski w Poznaniu s.; Ostrzeszowska fabryka kafli T. Stasierski, Ostrzeszów s.; Poznańska odlewnia metali w Poznaniu s.; Poznańska wytwórnia narzędzi Precyzja w Poznaniu s.; Poznańskie warsztaty naprawcze Cecha Cz. Bielski w Poznaniu s.; Rudy darniowe Serwa, Ostrów Wlkp. s.; Ślusarnia Fr. Radomski w Poznaniu s.; Sprzedaż piasku Wawrzyniak w Poznaniu s.; Techniczna organizacja(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/3/150 Scans: 0Meldunki miesięczne i sprawozdania z pracy hufców "SP", kronika hufca w Sieroszewicach1951-1951 Personenregister (...) Hełka Joanna; Hemerling; Hemerling - k.; Herman - k.; Herudziński Edward - k.; Höhle Krystyna - k.; Hojer - k.; Hołderny Stanisław - k.; Humiecki - k.; Hutnik Krystyna; Iwasińska; Iwaszkiewicz Henryk - k.; Jackowska H.; Jacyna Stanisław; Jagodzińska Stefania; Jagodziński Jan; Jakubowski Leon - k.; Jakuszak Antoni - k.; Janiak Regina; Janiak Stanisław; Janiszewski - k.; Jankowska Stanisława; Janowski Stanisław - k.; Janyszek Zofia - k.; Jaronowska - k.; Jaśniewicz Władysław; Jędrysiak Antoni -k.; Józefiak Jan; Jóźwiak Ryszard; Jurga Leonard - k.; Jurga Stanisław; Jur Krystyna; Juszkiewicz - k.; Kaczmarek Alfons; Kaczmarek Alfred - k.; Kaczmarek Bogdan - k.; Kaczmarek Jan; Kaczmarek Stanisław - k.; Kaczor Wł. - k.; Kaczro (Kaczor) Władysław - k(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1170/0/-/24 Scans: 0Arkusze rejestracyjne przedsiębiorstw wykreślonych [od litery H-O[, [dane gospodarcze, techniczne oraz o zatrudnieniu[.1953-1958 Sachregister (...)awijalnia nici Kalinowski, Kalisz,; Obsługa akumulatorów Olszewski, Poznań, s.; Olejarnia Iwanowicz, Piła,; Olejarnia Jankowski, Kaszczor,; Olejarnia Jankowski w, Wschowa,; Olejarnia Janowicz, Szamocin,; Olejarnia Jaskowski, Leszno,; Olejarnia Jesiołowski, Uniejów,; Olejarnia(...) makaronów i pierników Hołdowski, Kostrzyn Wlkp; Wytwórnia miodu sztucznego Kozin Oramel, Poznań, s.; Wytwórnia mydła Jankowski Grzyb Jetka, Krotoszyn,; Wytwórnia mydła Kindler Siwiński, Kalisz,; Wytwórnia mydła Labor Dąbrowski, Pleszew,; Wytwó(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/4/176 Scans: 0Sprawozdania Inspektorów Komendy Wojewódzkiej "SP" Poznań. Sprawozdania poinspekcyjne z powiatów, sprawozdania z wyjazdów służbowych, meldunki, informacje, uwagi pokontrolne1954-1954 Personenregister (...)k Wanda, Slylak; Ignaszak Bogdan; Jachóła Bolesław; Jagieło; Jakiel Stefania; Jakubek Krystyna; Jakubuk Konrad; Janasiak Francirzek; Janiak Bolesław; Janiak Longina; Janicki Gerard; Jankowski Bolesław; Jankowski Ryszard; Janowska Ryszarda; Jarmusz Irena; Jaroszewski Józef - k.; Jazyk (Jażyk, Jozyk) -k.; Jędraszak Janina -k.; Jędraszak Kazimierz - k.; Jędrowski Marek - k.; Jedrusiak Maria; (...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/1170/0/-/25 Scans: 0Arkusze rejestracyjne przedsiębiorstw wykreślonych [od litery PH-Z[, [dane gospodarcze, techniczne oraz o zatrudnieniu[.1953-1957 Sachregister (...)znań, s. 891; Wytwórnia esencji owocowych Wandel, Poznań, s. 756; Wytwórnia galanterii PAFOT Plackowski, Poznań, s. 163; Wytwórnia galanterii Rode KULTURA, Puszczykowo, 279; Wytwórnia galanterii Stawicki, Poznań, s. 477; Wytwórnia galanterii szklanej Polody, Pobiedziska, 183; Wytwórnia galanterii szklanej Różański Górski, Pobiedziska, 307; Wytwórnia galanterii TECHNOART Jankowski Rembarz, Poznań, s. 642; Wytwórnia gaśnic PIONI(ER Niewiadomski, Kalisz, 145; Wytwórnia gier z bakelitu Schubert, Poznań, s.; Wytwórnia grzebieni Weber, Mogilno, 785; Wytwórnia gwoździ Bierwagen, Poznań, s. 84; Wytwórnia kadzi do wina Pieluszyski, Poznań, s. 112; Wytwórnia karmelków - elemelków Sternal, Leszno, 500; Wytwórnia kazeiny Walczak Marciniak, Poznań, s. 752; (...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/4/175 Scans: 0Sprawozdania Inspektorów Komendy Wojewódzkiej "SP" Poznań, w tym oświadczenia, komunikaty1953-1953 Personenregister (...).; Jagiełło; Jagodzik -k; Janicki -k.; Janicki Kazimierz; Janiszewska Honorata, 1936; Jankowski Henryk; Jankowski-k.; Jankowski -k.; Jankowski Zenon -k.; Janowczyk Teresa, 1935; Janowski Zefiryn; Januchowski Zbigniew; Jarulewsk(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/5/169 Scans: 0Sprawozdawczość z działalności Komendy Wojewódzkiej SP - Poznań. Ankieta sprawozdawcza zaciągu pionierskiego do przemysłu węglowego. Sprawozdanie z przebiegu prac społecznych na terenie województwa poznańskiego w roku 1953.1953-1953 Personenregister (...)zula; Jandy - k.; Janicki; Janicki Kazimierz; Janiszewski Marian; Jankowska; Jankowski; Jankowski Józef; Jankowski Stanisław; Jankowski Władysław; Janowska; Janowska Franciszka; Japp Jadwiga; Jarczak S(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/920/0/3/139 Scans: 0Sprawozdania okresowe z działalności brygad "SP" - Leszno. Imienny wykaz junaków przewidzianych do wcielenia. Wykazy uzbrojenia i amunicji. Miesięczne ankiety sprawozdawczo-statystyczne. Charakterystyki służbowe.1950-1950 Personenregister (...)r.1931; Hałupek Leopold ur.1932; Hantkiewicz Seweryn ur. 1931; Hełka; Hełka Genowefa; Hłapka Irena; Hoffmann Joachim ur.1931; Hoffmann Kazimierz ur.1931; Hojak Stefan ur. 1931; Homski Stanisław ur.1931; Humski Antoni ur.1932; Ignaszewski Władysław ur.1931; Jabczyński Mirosław ur.1932; Jabłoński Tadeusz ur.1931; Jaguaszewski Władysław ur.1931; Jakubowski Stefan ur.1931; Jankowski Zygmunt ur. 1931; Jankowwski Zygmunt ur.1931; Janowicz Marian ur. 1931; Janowski Roman ur.1931; Jaus Aleksander ur.1931; Jauz Roman ur. 1931; Jazikowski -k.; Jędraszyk Edward ur.1931; Jędraszyk Irena; Jędraszyk Józef ur.1932; Jędraszykówna Irena - k.; Johu Roman ur. 1931; Józefiak Marian ur.1931; Józefiak Mieczysław ur. 1931; Juszczek Tadeusz ur. 1931; (Kaczmarczyk) J.(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 36/148/0/-/5 Scans: 0[Księga aktów notarialnych Stefana Rudzińskiego notariusza we Włodawie oraz jego zastępcy Antoniego Radlińskiego, rep. nr 1-349]1936 Personenregister (...) Ignatiuk Anna, c. Antoniego, 2; Ignatiuk Anna, c. Antoniego, 3; Ignatiuk Stefan; Ignatiuk Stefan, s. Jerzego; Izaranik Ludwika; Izaranik Władysław; Jacało Filemon; Jakrzeska Irena; Jankowska Helena; Jankowski Bolesław; Jarmoszuk Anna; Jarmoszuk Anna, c. Pawła; Jarmoszuk Anna, c. Tomasza; Jarmoszuk Maria; Jarmoszuk Piotr; Jarmoszuk Porfiry; Jarmoszuk Porfiry, s. Michała; Jarząbek Czesław(...) Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 36/466/0/-/1 Scans: 0[Księga aktów notarialnych Stefana Azarewicza notariusza w Chełmie, rep. nr 4-47/1945 r.; 68-383/1946 r.]1945-1946 Personenregister (...)cblat Mordchaj Salomon, 151/1946; Holcblat Mordchaj-Salomon, 182/1946; Holcblat Pesza, 278/1946; Holcblat Pesza, 279/1946; Holcblat Szloma, s. Icka-Arona, 278/1946; Hołysz Anna, 88/1946; Huberman Ela, s. Szymona, 282/1946; Huberman Srul-Aron, s. Szymona, 297/1946; Ignaciuk Halina, c. Stanisława, 382/1946; Iwanicki Jan, s. Teofila, 382/1946; Janiszewski Witold, 121/1946; Jankowski Władysław, s. Grzegorza, 218/1946; Jędrzejewski Paweł, s. Kazimierza, 46/1945; Jeret Szajndla, 317/1946; Joachimowicz Jadwiga, 238/1946; Joachimowicz Kazimierz, 238/1946; Jurfest Leon, s. Abrama, 231/1946; Kahan Josef vel Jozef, s. Abrama, 312/1946; Kalwarczyk Władysław, 342/1946; Kam Beniamin, 160/1946; Kam Wolf, 160/1946; Kantor Samuel, s. Jankla, 334/1946; Kargol St(...) Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie Jednostka aktowa: 53/471/0/12.25/3165 Scans: 0Deklaracje na uzyskanie karty rejestracyjnej III.b.d. Sachregister (...)ztyn s.; Olejarnia F. Rakowski, Murowana Goślina s.; Olejarnia F. Serafinowski, Żabikowo s.; Olejarnia Gałkowski, Grodzisk Wlkp. s.; Olejarnia G, Gostyń s.; Olejarnia Gladych, Mogilno s.; Olejarnia Głowinkowski, Kępno s.; Olejarnia G. Piszczoła, Wojciechowo s.; Olejarnia H. Jesiołowski, Turek s.; Olejarnia H. Kuras, Kłodawa s.; Olejarnia H. Małecki, Kórnik s.; Olejarnia Jankowski, Kaszczor s.; Olejarnia jarocińska, Jarocin s.; Olejarnia Jaskowski, Leszno s.; Olejarnia J, Jerka s.; Olejarnia J. Komorowska, Śrem s.; Olejarnia J. Kotlarski, Kębłowo s.; Olejarnia J. Lemiesz, Skórzewo s.; Olejarnia J. Leżański, Ostrów Wlkp. s.; Olejarnia J. Linkowski, Nowy Tomyśl s.; Olejarnia J. Maćkowiak, Śrem s.; Olejarnia J. Markiewicz, Trzemeszno s.; Olejarnia (...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/472/0/2.1/11 Scans: 0Organizacja Wojewódzkiej Rady Narodowej [akta normatywne w tym władz centralnych, korespondencja w sprawie delegatów do Wojewódzkiej Rady Narodowej, charakterystyki i wykazy radnych]1946-1950 Personenregister (...)dium Powiatowej Rady Narodowej w Turku kandydat na członka Wojewódzkiej Rady Narodowej, s.188-189, 227, 228.; Jankowiak Józef dr radny Wojewódzkiej Rady Narodowej lekarz naczelny Ubezpieczalni Społecznej, członek Państwowej Rady Zdrowia, s.204.; Jankowiak Stanisław przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej pow. poznańskiego delegat do Wojewódzkiej Rady Narodowej, s.238.; Jankowski Witalis członek Prez. Zarządu Woj. Związku Młodzieży Polskiej delegat do Wojewódzkiej Rady Narodowej, s.172, 193, 262.; Jaśkowiak Kazimierz zastępca przewodniczącego Prez. Powiatowej Rady Narodowej w Gubinie, s.225.; Jonsik Wacław poseł mgr prezes Kom. Wojew. Stronnictwa Demokratycznego w Poznaniu, prokurator, s.107, 148.; Juszczak Józef I sekretarz KP PZPR członek Pre(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/884/0/2/97 Scans: 0Spis członków różnych kół Związku Powstańców Wielkopolskich.1939 Personenregister (...). 25.07.1902; Jankowiak Bronisław ur. 20.08.1899; Jankowiak Stanisław ur. 29.05.1891; Jankowski Edmund ur. 02.11.1889; Jankowski Franciszek ur. 27.08.1897; Jankowski Jan ur. 21.11.1882; Jankowski Stanisław ur. 07.11.1884; Janowiak Franciszek ur. 10.12.1898; Janowicz Antoni ur. 06(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/884/0/1/43 Scans: 0Spis członków Związku Weteranów Powstań Narodowych od 2311 - 3540a.1932-1937 Personenregister (...)anisław ur. 30.04.1897; Jankowiak Sylwester ur. 05.12.1899; Jankowiak Szczepan ur. ?; Jankowski Andrzej ur. 29.11.1896; Jankowski Feliks ur. 28.09.1900; Jankowski Jan ur. 21.09.1882; Jankowski Ludwik ur. 25.07.1895; Janusz Antoni ur. 17.05.1891; Januszek Stanisław ur. 26.04.18(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/918/0/13.31/3153 Scans: 0Skorowidz do książki meldunkowej repatriantów i przesiedleńców przybyłych na Punkt Etapowy w Zielonej Górze1945-1947 Personenregister (...)68; Jankowicz Stefan 64; Jankowska Helena 454; Jankowska Karolina770; Jankowska Karolina 770; Jankowska Wacława 1032; Jankowska Wiktoria 3202; Jankowski Bronisław 5760; Jankowski Florian 5270; Jankowski Franciszek 3360; Jankowski Henryk 3965; Jankowski Stanisław 3292; Jankowski Stanisław 571; Jankowski Tadeusz 6980; Janowicz (...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/884/0/1/42 Scans: 0Imienny spis powstańców frontu zachodniego.1919 Personenregister (...)13.04.1894; Jankowiak Szczepan ur. 18.12.1884; Jankowiak Szczepan ur. 24.12.1885; Jankowiak Władysław ur. 01.06.1897; Jankowski Józef ur. 04.03.1894; Jankowski Stanisław ur. 27.03.1900; Jankowski Teodor ur. 25.10.1901; Janos Nikodem ur. 08.09.1896; Janusz Franciszek ur. 27.11.1901; Jarnot Antoni ur. 01.01.1894;(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/918/0/13.31/3149 Scans: 0Skorowidz do ewidencji repatriantów przybyłych na Punkt Etapowy w Zielonej Górze1945 Personenregister (...)2500; Jankowiak Marian 2227; Jankowska Jadwiga 619/45; Jankowski Aleksander 1989; Jankowski Antoni 619; Jańkowski Jan 391/45; Jankowski Kazimier 316; Jankowski Kazimierz 703; Jankowski piotr 494/45; Jankowski Świetosław 2039; Jankowski Wiktor 545; Jankowski Zygmunt 1064; Jankowski Zygmunt 538/45; Janowski An(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/884/0/1/33 Scans: 0Spis zweryfikowanych 9100 - 13620.1936 Personenregister (...) Walenty ur. 11.02.1889; Jankowski Bolesław ur. 21.12.1895; Jankowski Feliks ur. 26.09.1900; Jankowski Ignacy ur. 01.12.1883; Jankowski Ignacy ur. 04.07.1875; Jankowski Jan ur. 19.02.1889; Jankowski Jan ur. 26.01.1896; Jankowski Jan ur. 26.05.1897; Jankowski Ludwik ur. 15.08.1877; Jankowski Marian- Józef ur. 12.12.1893; Jankowski Michał ur. 30.08.1876; Jankowski Seweryn ur. 10.10.1882; Jankowski Stanisław ur. 08.05.1899; Jankowski Stanisław ur. 11.11.1896; Jankowski Walenty ur. 21.01.1898; Jankowski Władysław ur. 01.10.1890; Jankowski Władysław ur. 20.05.1893; Jankowski Władysław ur. 27.06.189(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/884/0/1/32 Scans: 0Spis zweryfikowanych 4622 - 9099.1936 Personenregister (...) Wawrzyn ur. 16.04.1875; Jankowski Adam ur. 06.12.1894; Jankowski Aleksander ur. 03.02.1898; Jankowski Antoni ur. 10.06.1901; Jankowski Franciszek ur. 06.12.1896; Jankowski Franciszek ur. 24.07.1901; Jankowski Franciszek ur. 26.11.1899; Jankowski Jan ur. 10.04.1896; Jankowski Jan ur. 14.12.1899; Jankowski Józef ur. 11.12.1901; Jankowski Kazimierz ur. 15.02.1891; Jankowski Ludwik ur. 25.07.1895; Jankowski Marian ur. 09.11.1899; Jankowski Mateusz ur. 27.08.1898; Jankowski Piotr ur. 17.06.1887; Jankowski Seweryn ur. 17.10.1889; Jankowski Stanisław ur. 09.11.1898; Jankowski Stanisław ur. 21.04.1899; Jankowski Stefan ur. 10.08.1896; Jankowski Wacław ur. 03.09.1894; Jankowski Walenty ur. 05.02.1898; Jankowski Walerian ur. 11.02.1892; Jankowski Wojciech ur. 21.04.1885(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/884/0/1/31 Scans: 0Spis zweryfikowanych 101 - 4621.1936 Personenregister (...)ładysław ur. 04.05.1898; Jankowski Antoni ur. 09.06.1889; Jankowski Antoni ur. 25.06.1895; Jankowski Franciszek ur. 22.03.1892; Jankowski Ignacy ur. 04.07.1898; Jankowski Ignacy ur. 26.07.1894; Jankowski Jan ur. 04.01.1887; Jankowski Jan ur. 21.11.1882; Jankowski Józef ur. 15.01.1888; Jankowski Julian ur. 24.01.1897; Jankowski Kasper ur. 28.12.1895; Jankowski Maciej ur. 31.01.1895; Jankowski Maksymilian ur. 09.05.1897; Jankowski Marcin ur. 10.11.1894; Jankowski Stanisław ur. 18.04.1893; Jankowski Stefan ur. 02.09.1892; Jankowski Teodor ur. 25.10.1901; Jankowski Władysław ur. 08.04.1895; Jankowski Władysław ur. 15.04.1901; Jankowski Władysław ur. 20.07.188(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/884/0/1/45 Scans: 0Ewidencja członków Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej [nr 16967 - 23302]1935-1937 Personenregister (...)ładysław ur. 09.02.1894; Jankowski Andrzej ur. 24.10.1882; Jankowski Antoni ur. 19.05.1896; Jankowski Franciszek ur. 03.01.1879; Jankowski Ignacy ur. 04.07.1875; Jankowski Jan ur. 14.12.1899; Jankowski Jan ur. 19.02.1889; Jankowski Jan ur. 26.01.1896; Jankowski Jan ur. 26.05.1897; Jankowski Józef ur. 01.03.1900; Jankowski Józef ur. 10.03.1886;(...)ki Józef ur. 11.03.1896; Jankowski Kazimierz ur. 25.02.1898; Jankowski Marcin ur. 13.10.1898; Jankowski Marian ur. 09.11.1899; Jankowski Michał ur. 09.09.1900; Jankowski Stanisław ur. 04.04.1898; Jankowski Stanisław ur. 18.04.1896; Jankowski Wincenty ur. 16.07.1901; Jankowski Władysław ur. 01.10.1890; Jankowski Władysław ur. 27.06.1894; Jankowski Zdzisław ur. 28.05.1899(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/918/0/13.12/2660 Scans: 0Skorowidz alfabetyczny do rejestru repatriantów t. I - IIIb.d. Personenregister (...); Jankowiak Józef 10396; Jankowska Genowefa 5413; Jankowska Jadwiga 10092; Jankowska Sabina 4575; Jankowska Wiktoria 11045; Jankowska Zofia 5803; Jankowski Bernard 6717; Jankowski Bolesław 6565; Jankowski Czesław 4685; Jankowski Edward 3754; Jankowski Franciszek 11461 Jarczak Rozalia 11640; Jankowski Franciszek 129/71; Jankowski Henryk 8406; Jankowski Jan 2336; Jankowski Józef 8793; Jankowski Leon 8960; Jankowski Maks 2980; Jankowski Marceli 8737; Jankowski Roman 5407; Jankowski Stan 8064; Jankowski Stanisław 12402; Jankowski Stanisław 5871; Jankowski Wacław 45/21; Jankowski Władysław 1720; Jankowski Zygmunt 9778; Janowicz (...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/884/0/1/44 Scans: 0Ewidencja członków Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej [nr 10168 - 16966]1934-1935 Personenregister (...)ładysław ur. 19.09.1895; Jankowski Antoni ur. 10.06.1901; Jankowski Antoni ur. 25.06.1895; Jankowski Franciszek ur. 26.11.1899; Jankowski Hieronim ur. 06.09.1875; Jankowski Ignacy ur. 01.12.1883; Jankowski Ignacy ur. 04.07.1898; Jankowski Jan Paweł ur. 19.06.1889; Jankowski Jan ur. ?; Jankowski Jan ur. 04.01.1887; Jankowski Jan ur. 10.04.1896; Jankowski Józef ur. 01.08.1890; Jankowski Józef ur. 11.12.1901; Jankowski Julian ur. 24.01.1897; Jankowski Kasper ur. 31.12.1884; Jankowski Kazimierz ur. 15.02.1891; Jankowski Leonard ur. 21.10.1900; Jankowski Ludwik ur. 06.08.1903; Jankowski Ludwik ur. 15.08.1877; Jankowski Ludwik ur. 25.07.1895; Jankowski Mateusz ur. 27.08.1898; Jankowski Michał ur. 30.08.1876; Jankowski Piotr ur. 17.06.1887; Jankowski Roman ur. 27.02.1879; Jankowski Seweryn ur. 10.10.1882; Jankowski Stanisław ur. 21.04.1899; Jankowski Wacław ur. 03.09.1894; Jankowski Walerian ur. 11.02.1892; Jankowski Władysław ur. 20.05.1893; Jankowski Wojciech ur. 21.04.1885(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/918/0/13.12/2661 Scans: 0Skorowidz alfabetyczny do rejestru t. VI - XIIb.d. Personenregister (...)Jankowicz Wacław, 21860; Jankowska Janina, 29415; Jankowska Walentyna, 23199; Jankowska Zenaida, 22270; Jankowski Adam, 23799; Jankowski Aleksander, 24270; Jankowski Andrzej, 25695; Jankowski Antoni, 22175; Jankowski Antoni, 26246; Jankowski Antoni, 26745; Jankowski Bolesław, 25753; Jankowski Bronisław, 23085; Jankowski Bronisław, 28615; Jankowski Franciszek, 28440; Jankowski Jan, 26198; Jankowski Jan, 29315; Jankowski Józef, 23917; Jankowski Marian, 22863; Jankowski Stefan, 25047; Jankowski Wacław, 27043; Jankowski Władysław, 24461; Janok(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/918/0/13.12/2663 Scans: 0Skorowidz alfabetyczny do rejestru t. IV - Xb.d. Personenregister (...)Stanisław, numer: 33962; Jankowska Helena, numer: 34432; Jankowska Janina, numer: 36920; Jankowska Józefa numer: 38105; Jankowska Pelagia numer: 38277; Jankowska Stefania, numer: 12609; Jankowska Wiesława, numer: 20711; Jankowska Zofia, numer: 34042; Jankowski Aleksander, numer: 31382; Jankowski Andrzej, numer: 14150; Jankowski Bernard, numer: 32793a; Jankowski Bolesław, numer: 13396; Jankowski Bolesław numer: 38272; Jankowski Bronisław, numer: 15907; Jankowski Czesław, numer: 35616; Jankowski Gotfryd, numer: 18267; Jankowski Jan, numer: 18217; Jankowski Jan, numer: 33375; Jankowski Jerzy, numer: 36188; Jankowski Józef, numer: 19406; Jankowski Józef numer: 38276; Jankowski Kazimierz, numer: 18051; Jankowski Leon, numer: 16448; Jankowski Leon numer: 37886; Jankowski Leon numer: 38499; Jankowski Michał, numer: 16226; Jankowski Mikołaj, numer: 13452; Jankowski Stanisław, numer: 12617; Jankowski Stanisław, numer: 21084; Jankowski Stanisław numer: 38303; Jankowski Stefan, numer: 19110; Jankowski Wacław, numer: 35159; Jankowski Walenty, numer: 33825; Jankowski Walerian, numer: 15417; Jankowski Władysław, numer: 21050; Jankowski Wojciech, numer: 36816; Jankowski Zenon, numer: 33969; Ja(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Jednostka aktowa: 53/918/0/9/3160 Scans: 0Repertoria wydanych orzeczeń odszkodowawczych8 X 1945-26 II 1947 Personenregister (...)k Michalina - 193-19273; Jankowska Aniela - 19-1808; Jankowska Franciszka - 205-20312; Jankowska Halina - 213-20753; Jankowska (i) Władysława - 199-19870; Jankowska Jadwiga córka Antoniego - 60-5925; Jankowska Maria - 170-16996; Jankowska Maria - 176-17537; Jankowska Stanisława - 52-5169; Jankowska Zofia - 80-7990; Jankowski Adam syn Jana - 62-6170; Jankowski Aleksander - 115-11485; Jankowski Aleksander - 87-8683; Jankowski Aleksy - 112-11170; Jankowski Antoni - 151-15008; Jankowski Antoni - 41-4062; Jankowski Bernard - 149-14806; Jankowski Bronisław - 64-6354; Jankowski Edward - 71-7006; Jankowski Franciszek - 212-20736; Jankowski Franciszek - 4-372; Jankowski Franciszek - 78-7728; Jankowski Józef - 202-20198; Jankowski Józef syn Józefa - 62-6146; Jankowski Karol - 193-19237; Jankowski Marian - 18-1740; Jankowski Mateusz - 146-14506; Jankowski Michał syn Karola - 60-6000; Jankowski Mikołaj - 96-9555; Jankowski Piotr- 102-10184; Jankowski Piotr - 48-4766; Jankowski Radion - 173-17299; Jankowski Stanisław - 163-16262; Jankowski Stanisław - 36-3501; Jankowski Stefan - 97-9603; Jankowski Władysław - 108-10732; Jankowski Władysław - 193-19229; Jankowski Zenon - 81-8069; Jankowski Zygmunt - 46-4551; Jank(...) Archiwum Państwowe w Poznaniu Copyright 2013 by Werner Zurek. Bildquellen: (GNU Wikipedia).